Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 71
  呂倬邦 LUI CHEUK PONG
鄭世豪 CHENG SAI HO
朱柏濠 CHU PAK HO
吳卓彥 NG CHEUK YIN
  棄權  
System Record 162
  吳珈瑋 NG KA WAI
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
梁兼維 LEUNG KIM WAI ISAAC
陳栩揚 CHAN HUI YEUNG
1   5 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 186
  蘇文毅 SO MAN NGAI
陳振輝 CHAN CHUN FAI
朱柏濠 CHU PAK HO
吳卓彥 NG CHEUK YIN
  棄權  
System Record 244 Round of 64
  朱柏濠 CHU PAK HO
吳卓彥 NG CHEUK YIN
姜家奇 KEUNG KA KI
杜偉雄 TO WAI HUNG
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 34 -3
  吳柏男 NG PAK NAM
關慶峰 GUAN QING FENG
余清鴻 YU CHING HUNG
蔡俊 CHOI CHUN
1   11 3
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 36 -3
  吳柏男 NG PAK NAM
關慶峰 GUAN QING FENG
方漢平 FONG HON PING
陳進業 CHAN CHUN YIP
1   11 4
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 38 -3
  吳柏男 NG PAK NAM
關慶峰 GUAN QING FENG
丁少聰 TING SIU CHUNG
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   11 9
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 42 -3
  王夏陽 WONG HA YEUNG
王博
朱浩弘 CHU HO WANG
曹子浩 TSO TZE HO
1   11 7
2   11 8
3   9 11
4   11 13
5   11 8
結果 3 2
System Record 44 -3
  王博
林兆恒 LAM SIU HANG
陳志偉 CHEN CHI WEI
雷家文 LUI KA MAN, RAYMOND
1   11 8
2   14 12
3   11 3
結果 3 0
System Record 48 -3
  于諾 YU NOK
李漢銘 LI HON MING
段亞東 DUAN YADONG
鄭冬日 CHENG TUNG YAT
1   11 9
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 51 -3
  段亞東 DUAN YADONG
鄭冬日 CHENG TUNG YAT
張建文 ZHANG JIANWEN
文博 WEN BO
1   11 6
2   16 14
3   11 6
結果 3 0
System Record 60 -3
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
戴駿傑 TAI TSUN KIT
楊博文 YANG BO WEN
1   11 9
2   11 7
3   7 11
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 71 -3
  張彥陶 CHEUNG YIN TO
靖笑權 JING XIAO QUAN
黃珈俊 WONG KA CHUN
陳家麟 CHAN KA LUN
1   11 8
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 74 -3
  鄺禹坤 KUANG YUKUN
曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
靖笑權 JING XIAO QUAN
1   11 9
2   11 7
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 82 -3
  林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
李樂斌 LI LOK PAN
1   11 7
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 84 -3
  林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
楊永勤 YEUNG WING KAN
何嘉盛 HO KA SING
1   11 5
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 86 -3
  林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
吳穎奇 NG WING KI
陳帕劻 CHAN PAK HONG
1   11 2
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 98 -3
  柯深文 KE SHEN WEN
林如瀚 LAM YU HON
施穎亨 SHIH WING HANG
劉漢琛 LAU HON SUM
1   11 8
2   11 4
3   8 11
4   10 12
5   11 9
結果 3 2
System Record 113 -3
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
林志恒 LAM CHI HANG
王博
林兆恒 LAM SIU HANG
1   5 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 114 -3
  朱毅
李漢銘 LI HON MING
汪佳男
麥景皓 MAK KING HO
1   11 4
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 116 -3
  關慶峰 KWAN QING FUNG
呂定龍 LUI TING LUNG
林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
1   8 11
2   11 5
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 117 -3
  羅佳佳 LUO JIAJIA
蒙剛雄
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   9 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 118 -3
  張超
江天一 JIANG TIAN YI
林如瀚 LAM YU HON
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
1   11 3
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 120 -3
  黃鎮廷 WONG CHUN TING
何鈞傑 HO KWAN KIT
王博
林兆恒 LAM SIU HANG
1   11 8
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 121 -3
  朱毅
李漢銘 LI HON MING
蘇致 SU ZHI
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   11 7
2   6 11
3   11 8
4   11 4
結果 3 1
System Record 122 -3
  林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
羅錚 LOU ZHENG
1   9 11
2   11 7
3   11 3
4   13 11
結果 3 1
System Record 123 -3
  張超
江天一 JIANG TIAN YI
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 9
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 125 -3
  林靖杰 LIN JING JIE
孔令軒 KONG LINGXUAN
張超
江天一 JIANG TIAN YI
1   11 3
2   10 12
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 129 -3
  李漢銘 LI HON MING
雷磊磊 LEI LEI LEI
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 8
2   11 5
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 31 -4
  曾咏琪 TSANG WING KI
葉胤廷 YIP YAN TING
陳君諾 CHAN KWAN LOK
馮麗珊 FENG LISHAN
1   4 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 47 -4
  潘卓朗 POON CHEUK LONG
范詠詩 FAN WING SZE
段亞東 DUAN YADONG
潘逸 POON YAT
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 59 -4
  廖曉明 LIU HIU MING
李瑩影 LEE YING YING
戴駿傑 TAI TSUN KIT
李澤宇 LI ZE YU
1   6 11
2   9 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 77 -4
  李國威 LI KWOK WAI
韓冷 HAN LENG
陳韋曦 CHAN JACK
陳曉恩 CHAN HIU YAN
1   11 13
2   11 9
3   9 11
4   11 3
5   8 11
結果 2 3
System Record 127 -4
  羅錚 LOU ZHENG
蘇慧音 SOO WAI YAM MINNIE
阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
1   2 11
2   11 3
3   11 3
4   11 1
結果 3 1
System Record 128 -4
  林兆恒 LAM SIU HANG
袁雪嬌
羅錚 LOU ZHENG
蘇慧音 SOO WAI YAM MINNIE
1   11 3
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 131 -4
  杜凱琹 DOO HOI KEM
關文皓 KWAN MAN HO
劉麒 LIU QI
張超
1   11 5
2   7 11
3   11 6
4   8 11
5   8 11
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 3
  黃麒璁 WONG KI TSUNG
陳熹樂 CHAN HEI LOK
黃朗賢 WONG LONG YIN
楊璟廷 YEUNG KING TING
  棄權 棄權
System Record 4
  湯正顥 TONG CHING HO
陳栢綸 CHAN PAK LUN
鄭卓旻 CHENG CHEUK MAN
劉梓揚 LAU TSZ YEUNG CYRUS
1   11 5
2   11 9
3   14 12
結果 3 0
System Record 5
  梁绍亨 LEUNG SIU HANG RYAN
陳偉康 CHAN WAI HONG
田宇皓 TIN YU HO HUCO
洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN
1   10 12
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 6
  佘綽瞳 SHEA CHEUK TUNG
歐適陽 AU SIK YEUNG
楊一聖 YEUNG YAT SHING
魏竣一 NGAI CHUN YAT CONRAD
  棄權  
System Record 7
  鄭子軒 CHENG TSZ HIN
鄭子航 CHENG TSZ HONG
何證道 HO EZRA
潘駿賢 POON CHUN YIN
1   10 12
2   11 7
3   5 11
4   1 11
結果 1 3
System Record 8
  劉承羲 LAU SHING HEI
劉壘 LAU ANSON
吳宇騫 NG YUE HEAN MELVIN
鄺尚儒 KWONG SHEUNG YU
1   7 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 9
  陳懷健 CHAN WHAI KIN
楊國瀚 YEUNG KWOK HON
唐迪恒 TONG TIK HANG
廖祖喬 LIU CHO KIU
    棄權
System Record 10
  楊洛軒 YEUNG LOK HIN
黃志鵬 WONG CHI PANG
潘祖明 PUN CHO MING
梁立堯 LEUNG LAP YIU
1   9 11
2   6 11
3   11 7
4   11 8
5   11 9
結果 3 2
System Record 11
  李晉輝 LI CHUN FAI
陳翱然 CHAN NGO YIN
蘇家樺 SO KA WA
朱偉軒 CHU WAI HIN
1   7 11
2   11 8
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 12
  黃昭恒 WONG CHIU HANG
謝卓亨 TSE CHEUK HANG
謝匡華 TSE HONG WA
洪瑋鍵 HUNG WAI KIN
    棄權
System Record 13
  譚臻榮 TAM CHUN WING
鄒宇城 CHAU YU SHING
陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
1   13 11
2   7 11
3   3 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 14
  李豐 LI FUNG
蕭佑男 SIU YAU NAM
魏源祥 NGAI YUEN CHEUNG
王瑋麟 WONG WESLEY
1   3 11
2   15 17
3   11 9
4   12 10
5   11 6
結果 3 2
System Record 15
  李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
鄭皓匡 CHENG HO HONG
陳頌樂 CHAN CHUNG LOK
1   6 11
2   11 3
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 16
  陳譯勤 CHAN YAT KAN
林俊名 LAM CHUN MING JAY
朱倬賢 CHU CHEUK YIN JERRY
麥亦希 MAK YIK HEI JERRY
  棄權  
System Record 17
  KANG KANG DAEHEE
陳霆晞 CHAN ASHTON TING HEI
羅國淩 LAW KWOK LING
陳衍樂 CHAN HIN LOK
  棄權  
System Record 18
  麥倢菕 MAK CHIT LUN
沈杰 SHAM JIE BRANDON
林縉彥 LAM CHUN YIN
張嘉熙 CHEUNG KA HEI
1   11 4
2   11 3
3   8 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 19
  廖學武 LIU HOK MO
廖學文 LIU HOK MAN
張名傑 CHEUNG MING KIT JETHRO
彭愷庭 PANG HOI TING GABY
  棄權 棄權
System Record 20
  吳鎔燊 WU YUNG SAN
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
梁嘉聰 LEUNG KA CHUNG
林學羲 LAM HOK HEI
    棄權
System Record 21
  陳澤心 TAN CHAK SUM
劉政譽 LAU CHING YU
李澤一 LEE CHAK ONE
何天諾 HO TIN NOK
  棄權  
System Record 22
  梁紫畯 LEUNG TSZ TSUN
劉國進 LAU KWOK CHUN
李穎揚 LEE WING YEUNG
黃竣晞 WONG CHUN HEI
  棄權  
System Record 23
  梁與行 LEUNG YU HANG
危志樂 NGAI CHI LOK
李濟安 LEE JAI ON
沈文諾 SHUM MAN LOK
    棄權
System Record 24
  盧承傑 LO SHING KIT
洪耀勤 HUNG YIU KAN
謝樂天 TSE LOK TIN
劉卓謙 LAU CHEUK HIM, NIC
1   11 9
2   10 12
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 25
  曾子心 TSANG TSZ SUM
蔡劭臻 TSOI SHIU CHUN
張卓希 CHEUNG CHEUK HEI
朱劍君 CHU JIAN JUN JOSHUA
  棄權  
System Record 26
  蔡文禮 CHOI MAN LAI
李柏軒 LEE PAK HIN
王紹威 WONG SIU WAI RICKY
張懷浠 CHEUNG WAI HEI
1   8 11
2   12 14
3   5 11
結果 0 3
System Record 27
  吳爾謙 NG YI HIM
陳英龍 CHAN YING LUNG
楊頌軒 YEUNG CHUNG HIN
徐浩傑 TSUI HO KIT
1   9 11
2   11 7
3   4 11
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 29
  周俊樑 CHAU CHUN LEUNG
林旭曦 LAM YUK HEI
吳卓軒 NG CHEUK HIN IVAN
蔡均朗 TSAI KWAN LONG
1   2 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 30
  陳家謙 CHAN KA HIM
曾寶賢 TSANG PO YIN
馮傑 FUNG KIT
陳銘謙 CHAN MING HIM
  棄權  
System Record 31
  趙崇哲 CHIU SUNG CHIT
曾廣權 TSANG KWONG KUEN
陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   3 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 32
  蔡駿諾 CHOI CHUN LOK
陳衍齊 CHAN HIN CHAI
許軒 HUI HIN
陳尚仁 CHAN SHEUNG YAN
    棄權
System Record 33
  周靖橋 CHAU CHING KIU
黃曉豐 WONG HIU FUNG
郭峻宏 KWOK TSUN WANG
張珅健 ZHANG SAN KIN
1   11 5
2   11 4
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 34
  梁冠鋒 LEUNG KWUN FUNG
古希迪 KOO HEI TIK
賴天榮 LAI TIN WING
周駿謙 CHOW CHUN HIM
1   4 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 37 Round of 64
  何浩峰 HO HO FUNG
何祉謙 HO TSZ HIM BENNETT
許天明 HUI TOM ,OMG
歐陽宇軒 OU YANG YU HIN
1   11 1
2   11 2
3   11 1
結果 3 0
System Record 38 Round of 64
  謝智榮 TSE CHI WING
何志僖 HO CHI HEI
黃麒璁 WONG KI TSUNG
陳熹樂 CHAN HEI LOK
    棄權
System Record 39 Round of 64
  湯正顥 TONG CHING HO
陳栢綸 CHAN PAK LUN
尹悅朗 WAN YUET LONG
官浚軒 KOON TSUN HIN
1   11 6
2   9 11
3   4 11
4   12 10
5   8 11
結果 2 3
System Record 41 Round of 64
  楊一聖 YEUNG YAT SHING
魏竣一 NGAI CHUN YAT CONRAD
梁子健 LEUNG TSZ KIN
廖重言 LIU CHUNG YIN
1   7 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 42 Round of 64
  鄭天豪 CHENG TIN HO
李靖朗 LEE CHING LONG
何證道 HO EZRA
潘駿賢 POON CHUN YIN
  棄權  
System Record 44 Round of 64
  曹子浩 TSO TZE HO
曾湋皓 TSANG WEI HAO
陳懷健 CHAN WHAI KIN
楊國瀚 YEUNG KWOK HON
1   11 3
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 45 Round of 64
  楊洛軒 YEUNG LOK HIN
黃志鵬 WONG CHI PANG
鄭逸翹 CHENG YAT KIU
郭灝羲 KWOK HO HEI
1   11 7
2   1 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 47 Round of 64
  陳子軒 CHAN TSZ HIN
麥敬滔 MAK KING TO
吳灝鍶 NG HO SZE
張卓恆 CHEUNG CHEUK HANG
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 48 Round of 64
  張嘉謙 CHEUNG KA HIM
陳紀仲 CHAN KEI CHUNG
李豐 LI FUNG
蕭佑男 SIU YAU NAM
1   4 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 49 Round of 64
  李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
黃榮道 WONG WING DOU STEPHEN
賴正昊 LAI CHING HO
    棄權
System Record 51 Round of 64
  羅國淩 LAW KWOK LING
陳衍樂 CHAN HIN LOK
陳莃舜 CHAN HEI SHUN
林曉陽 LAM HIU YEUNG
1   2 11
2   2 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 52 Round of 64
  凌子悅 LING TSZ YUET
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
麥倢菕 MAK CHIT LUN
沈杰 SHAM JIE BRANDON
1   11 7
2   11 6
3   7 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 53 Round of 64
  張名傑 CHEUNG MING KIT JETHRO
彭愷庭 PANG HOI TING GABY
鍾嘉謙 CHUNG KA HIM
成晉 SING CHUN
  棄權  
System Record 54 Round of 64
  張衡 CHEUNG HANG
何嘉祺 HE KA KI
吳鎔燊 WU YUNG SAN
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
  棄權  
System Record 55 Round of 64
  李澤一 LEE CHAK ONE
何天諾 HO TIN NOK
李俊譽 LEE CHUN YU
湯栢翹 TONG PAK KIU
1   7 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 56 Round of 64
  吳昊駿 NG HO CHUN
徐子軒 TSUI TSZ HIN TOMMY
李穎揚 LEE WING YEUNG
黃竣晞 WONG CHUN HEI
  棄權  
System Record 58 Round of 64
  謝樂天 TSE LOK TIN
劉卓謙 LAU CHEUK HIM, NIC
張卓希 CHEUNG CHEUK HEI
朱劍君 CHU JIAN JUN JOSHUA
1   10 12
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 59 Round of 64
  王紹威 WONG SIU WAI RICKY
張懷浠 CHEUNG WAI HEI
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   4 11
2   5 11
3   14 12
4   4 11
結果 1 3
System Record 62 Round of 64
  吳卓軒 NG CHEUK HIN IVAN
蔡均朗 TSAI KWAN LONG
馮傑 FUNG KIT
陳銘謙 CHAN MING HIM
1   12 10
2   11 6
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 63 Round of 64
  陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
任紀霆 YAM KEI TING
麥港生 MAK KONG SANG
    棄權
System Record 64 Round of 64
  何浩華 HO HO WA
關俊杰 KWAN CHUN KIT
蔡駿諾 CHOI CHUN LOK
陳衍齊 CHAN HIN CHAI
1   11 9
2   9 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 65 Round of 64
  周靖橋 CHAU CHING KIU
黃曉豐 WONG HIU FUNG
張旨臻 CHEUNG TSZ TSUN
區政 AU SEAN
1   9 11
2   8 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 69 Round of 32
  謝智榮 TSE CHI WING
何志僖 HO CHI HEI
尹悅朗 WAN YUET LONG
官浚軒 KOON TSUN HIN
1   11 8
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 70 Round of 32
  田宇皓 TIN YU HO HUCO
洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN
梁子健 LEUNG TSZ KIN
廖重言 LIU CHUNG YIN
1   11 6
2   11 6
3   13 11
結果 3 0
System Record 71 Round of 32
  何證道 HO EZRA
潘駿賢 POON CHUN YIN
聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
鄭博聰 CHENG POK CHUNG
1   5 11
2   2 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 72 Round of 32
  曹子浩 TSO TZE HO
曾湋皓 TSANG WEI HAO
鄭逸翹 CHENG YAT KIU
郭灝羲 KWOK HO HEI
1   11 6
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 74 Round of 32
  李豐 LI FUNG
蕭佑男 SIU YAU NAM
李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
1   9 11
2   7 11
3   13 11
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 76 Round of 32
  凌子悅 LING TSZ YUET
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
鍾嘉謙 CHUNG KA HIM
成晉 SING CHUN
1   11 6
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 77 Round of 32
  吳鎔燊 WU YUNG SAN
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
李俊譽 LEE CHUN YU
湯栢翹 TONG PAK KIU
1   10 12
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 78 Round of 32
  李穎揚 LEE WING YEUNG
黃竣晞 WONG CHUN HEI
梁與行 LEUNG YU HANG
危志樂 NGAI CHI LOK
1   6 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 79 Round of 32
  張卓希 CHEUNG CHEUK HEI
朱劍君 CHU JIAN JUN JOSHUA
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   7 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 81 Round of 32
  吳卓軒 NG CHEUK HIN IVAN
蔡均朗 TSAI KWAN LONG
陳正皓 CHEN CHING HO
阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   12 14
2   11 7
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 82 Round of 32
  何浩華 HO HO WA
關俊杰 KWAN CHUN KIT
張旨臻 CHEUNG TSZ TSUN
區政 AU SEAN
1   5 11
2   13 15
3   5 11
結果 0 3
System Record 87 Round of 16
  李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
陳莃舜 CHAN HEI SHUN
林曉陽 LAM HIU YEUNG
1   9 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 89 Round of 16
  梁與行 LEUNG YU HANG
危志樂 NGAI CHI LOK
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   3 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 91 Round of 16
  張旨臻 CHEUNG TSZ TSUN
區政 AU SEAN
羅子鋒 LO TSZ FUNG
張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK
1   7 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 94 Quarter Final
  凌子悅 LING TSZ YUET
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
陳家樂 CHAN KA LOK
曾旻奇 TSANG MAN KI
1   11 9
2   10 12
3   11 6
4   9 11
5   11 1
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Secondary Girls Doubles 女子中學組雙打
System Record 1 Round of 64
  譚珈麒 TAM KA KI
盧寶文 LO PO MAN
潘曉琳 POON HIU LAM
黃舜希 WONG SHUN HEI
1   8 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 2 Round of 64
  古思敏 KO SZE MAN
簡蔚雅 KAN WAI NGA EMILY
尹家昕 WAN KA YAN
陳鎧怡 CHAN HOI YI
1   11 2
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 4 Round of 64
  陳紫瑜 CHAN TSZ YU
邱斯淇 YAU SZE KI
潘康晴 POON HONG CHING
江忻亭 KONG YAN TING
1   6 11
2   11 4
3   11 9
4   12 14
5   11 6
結果 3 2
System Record 5 Round of 64
  陳鏡妃 CHAN KENG FEI
劉芷靖 LAU TSZ CHING
胡諾祈 WU LOK KI
魏巧晴 NGAI HAU CHING
  棄權  
System Record 6 Round of 64
  吳穎萱 NG WING HUEN
陳樂兒 CHAN LOK YI
黎思樺 LAI SZE WA
馮納斯 FUNG VANESSA
1   7 11
2   11 8
3   4 11
4   12 10
5   5 11
結果 2 3
System Record 7 Round of 64
  曹善婷 TSO SIN TING
梁子程 LEUNG KELLY TSZ CHING
李季盈 LI KWAI YING
陳慧婷 CHAN WAI TING
1   10 12
2   11 8
3   11 9
4   9 11
5   3 11
結果 2 3
System Record 8 Round of 64
  王妍臻 WONG YIN CHUN
王妍曦 WONG YIN HEI
沈倬瑩 SHUM CHEUK YING
陳靖桐 CHAN CHING TUNG
1   11 6
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 9 Round of 64
  潘穎芝 POON WING CHI, JOSEPHINE
黃懷萱 WONG WAI HUEN
蘇樂怡 SO LOK YI
陳子晴 CHAN TSZ CHING
  棄權  
System Record 10 Round of 32
  梁葭蘊 LEUNG KA WAN
范詠詩 FAN WING SZE
陳敏祺 CHAN MAN KEI FELICITY
黃可萱 WONG HO HUEN
1   11 7
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 11 Round of 32
  潘曉琳 POON HIU LAM
黃舜希 WONG SHUN HEI
何敏寶 HO MAN PO
陳敏蕎 CHAN MAN KIU
1   11 7
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 12 Round of 32
  游蕙嘉 YAU WAI KA
馬晞如 MA HEI YU
古思敏 KO SZE MAN
簡蔚雅 KAN WAI NGA EMILY
1   4 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 13 Round of 32
  李蔚怡 LEE WAI YEE HANNAH
梁璧鑠 LEUNG PIK SHEUK
何詠棠 HO WING TONG
巫婼如 MO CHEUK YU SIBY
1   6 11
2   11 4
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 14 Round of 32
  郭忻澍 KWOK YAN SHUE
詹詠琛 JIM WING SUM JANIS
鄧芷穎 TANG TSZ WING
鄒潁潼 CHOW WING TUNG
1   1 11
2   11 7
3   5 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 16 Round of 32
  王芷瑩 WONG ZHI YING
黎頌瑜 LAI CLAUDIA
陳紫瑜 CHAN TSZ YU
邱斯淇 YAU SZE KI
1   3 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 17 Round of 32
  潘凱彥 POON HOI YIN
梁琋雯 LEUNG HAI MAN
區榛婷 AU TSUN TING VIVIAN
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
1   9 11
2   2 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 19 Round of 32
  胡諾祈 WU LOK KI
魏巧晴 NGAI HAU CHING
李亮澄 LEE LEONG CHING
林杞樺 LAM EDITH
1   7 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 20 Round of 32
  許雅捷 HUI NGA CHIT CHERYL
劉善翹 LAU SIN KIU JAMIE
黎思樺 LAI SZE WA
馮納斯 FUNG VANESSA
  棄權  
System Record 21 Round of 32
  李季盈 LI KWAI YING
陳慧婷 CHAN WAI TING
何妍 HO YIN
李嫣雪 LI YIN SUET
1   11 5
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 22 Round of 32
  黃愷琳 WONG HOI LAM
戴涔希 TAI SHUM HEI
陳依明 CHAN YEE MING
趙敏燁 CHIU MAN IP
1   4 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 24 Round of 32
  何思樂 HO CHARLOTTE
陳秀淇 CHAN SAU KI
蘇樂怡 SO LOK YI
陳子晴 CHAN TSZ CHING
1   11 1
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 25 Round of 32
  鍾佩欣 CHUNG PUI YAN
吳卓盈 NG CHEUK YING
陳曉嵐 CHAN YOYO
詹樂琳 JIM LOK LAM
  棄權  
System Record 27 Round of 16
  古思敏 KO SZE MAN
簡蔚雅 KAN WAI NGA EMILY
何詠棠 HO WING TONG
巫婼如 MO CHEUK YU SIBY
1   11 3
2   10 12
3   11 3
4   11 3
結果 3 1
System Record 28 Round of 16
  鄧芷穎 TANG TSZ WING
鄒潁潼 CHOW WING TUNG
蔡善同 CHOY SIN TONG
劉穎蕎 LAU WING KIU
1   5 11
2   3 11
3   15 13
4   7 11
結果 1 3
System Record 30 Round of 16
  林婧彤 LAM CHING TUNG
謝銘施 TSE MING SEE
李亮澄 LEE LEONG CHING
林杞樺 LAM EDITH
1   11 5
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 31 Round of 16
  黎思樺 LAI SZE WA
馮納斯 FUNG VANESSA
李季盈 LI KWAI YING
陳慧婷 CHAN WAI TING
1   5 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 36 Quarter Final
  林婧彤 LAM CHING TUNG
謝銘施 TSE MING SEE
李季盈 LI KWAI YING
陳慧婷 CHAN WAI TING
1   11 8
2   11 5
3   6 11
4   11 2
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Boys Doubles 男子小學組雙打
System Record 1
  李思樂 LI SZE LOK
劉博文 LAU POK MAN
蔡毅宏 TSOI NGAI WANG
洪麒隆 HUNG KI LUNG
1   9 11
2   11 7
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 2
  關研渤 KAN YANBO
關研浩 KAN YANHAO
陳焯杰 CHAN CHEUK KIT
傅浩洋 FU HO YEUNG
  棄權  
System Record 3
  吳嘉豫 NG KA YU
陳奕臻 CHAN YIK CHUN
廖海風 LIU HOI FUNG
鄭一言 CHENG YAT YIN SEAN
1   11 8
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 4
  林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
吳學奇 NG HOK KI
江梓軒 KONG TSZ HIN
楊枷昊 YEUNG KA HO
1   11 7
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 6
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
吳家進 NG KA CHUN
葉皓峰 IP HO FUNG
梁柏熙 LEUNG PAK HEI
1   11 8
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 7
  劉曉峰 LAU HIU FUNG
楊梓健 YOUNG TSZ KIN JOHN
呂本田 LU BEN TIAN
林城煜 LAM SHING YUK
  棄權  
System Record 8
  陳珈楠 CHAN KA NAM
黎志樂 LAI CHI LOK
張敬昇 CHEUNG KING SING
陳栢希 CHAN PAK HEI
  棄權  
System Record 9
  黎柏堯 LAI PAK YIU
盧俊諾 LO CHUN NOK
黃睿 WONG YUI
馮宇熙 FUNG YU HEI
1   4 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 11
  冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
許岸銓 HUI NGON CHUEN
陳敬韜 CHAN KING TO
何家安 HO KA ON
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 13
  李栩鋒 LEE HUI FUNG
梁日熙 LEUNG YAT HEI
盧俊澄 LO CHUN CHING
張楓 CHEUNG FUNG
1   8 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 14
  何梓揚 HO TSZ YEUNG
龍柏霖 LUNG PAK LAM
陳浩賢 CHAN HO YIN
陳思翰 CHAN SZE HON
1   7 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 15
  吳仲賢 NG CHUNG YIN
曾卓謙 TASNG CHEUK HIM
余天傲 YEE ALEXANDER
方皓朗 FONG HO LONG
1   11 6
2   10 12
3   11 2
4   11 13
5   11 6
結果 3 2
System Record 16
  黃思源 WONG SZE YUEN TASON
馮天佑 FUNG TIN YAU MICHAEL
丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR
葉嘉晞 YIP KA HEI
1   11 6
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 17
  李澤峯 LI CHAK FUNG ELVIS
王翊 WONG YIK WYATT
伍康穎 NG HONG WING
伍康傑 NG HONG KIT
1   9 11
2   6 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 18
  鄭之樂 CHENG CHI LOK MATTS
唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY
鄭凱睿 CHENG HOI YUI
何朗晴 HO LONG CHING
1   11 3
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 19
  賴震鴻 LAI CHUN HUNG
葉朗 IP LONG
何家全 HO KA CHEUN
黃祉霖 WONG TSZ LAM
    棄權
System Record 20
  梁煒樂 LEUNG WAI LOK
文錦浚 MAN KAM CHUN
陳永勤 CHAN WING KAN
張俊龍 ZHANG CHUN LUNG
1   11 5
2   7 11
3   7 11
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 21
  周悅中 CHAU YUET CHUNG
杜偉豪 TO WAI HO
陳政鋒 CHAN CHING FUNG
陳章政 CHAN CHEUNG CHING
1   10 12
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 22
  劉楗烯 LAU KIN HEE
羅子亮 LAW TSZ LEONG COTY
夏嘉汛 HA KA SHUN
關博 KWAN BOB
1   11 6
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 23
  徐奕楠 XU YIK NAM
林顯敖 LIN XIAN AO
林逸晨 LAM YAT SEN
林逸曦 LAM YAT HEI
1   16 14
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 24
  蔡納川 TSOI NAP CHUEN
陳釓橓 CHAN KA SHUN
陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG
陳沚桓 CHAN TSZ HYUN
1   7 11
2   11 7
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 25
  陳業心 CHEN YEXIN
何卓弦 HO CHEUK YIN
林星宇 LIN SING YU
葉桓彬 YE WUN PAN
1   5 11
2   9 11
3   12 10
4   13 15
結果 1 3
System Record 26
  陳沃浩 CHAN YUK HO
邸明諾 DI YING NUO
謝思源 XIE SZE YUEN
趙梓希 CHIU TSZ HEI
1   8 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 27
  利俊成 LEE CHUN SHING
劉禹麟 LIU YU LIN
韓嚴 HON YIM
梁鈞壕 LEUNG KWAN HO
1   11 7
2   11 5
3   12 10
結果 3 0
System Record 28
  何梓謙 HO TSZ HIM AIKEN
薛諾天 SIT NOK TIN
歐鈞賢 OU KWAN YIN
黃健誠 WONG KIN SHING
1   11 4
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 29
  李奕斌 LI YIK PAN
郭天藍 KWOK TIN LAM MICHAEL
陳尚恩 CHAN SHEUNG YAN
陳尚曦 CHAN SHEUNG HEI
1   5 11
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 30
  鄭卓越 CHENG CHEUK YUET
戴韻旭 DAI WAN YUK
羅文熙 LAW MAN HEI
賴忞進 LAI MAN CHUN MANCHU
    棄權
System Record 31
  唐梓晉 TONG TSZ CHUN
徐健晉 XU KIN CHUN
龔浩鑫 GONG HO YAM
李迦南 LEE KA NAM
1   13 11
2   11 6
3   6 11
4   6 11
5   3 11
結果 2 3
System Record 32
  陳傲朗 CHAN NGO LONG MATTHEW
陳灝琛 CHAN HO SUM
蕭延潤 SIU YIN YUN
鄧祖迪 TANG CHO TIK
1   10 12
2   10 12
3   11 4
4   11 3
5   11 8
結果 3 2
System Record 33
  區肇開 AU SIU HOI
李昊 LI HO
唐世鏗 TONG SAI HANG
余誠亨 YU SHING HANG
1   9 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 34
  蔡睿謙 CHOI YUI HIM
陳君澔 CHEN KWAN HO
趙彧曦 CHIU YUK HEI
王晉陶 WONG CHUN TO
1   11 9
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 35
  李彥諄 LEE YIN JUN
辛恩朗 SUN YAN LONG
區倬銘 AU CHEUK MING JASON
李景朗 LEE KING LONG
1   7 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 37
  林敬晞 LAM KING HEI
黃駿諾 WONG CHUN NOK
施勇政 SHI YONG ZHENG
高豪臨 KO HO LAM
1   11 5
2   11 1
3   11 1
結果 3 0
System Record 38
  劉柏熙 LAU PAK HEI
吳穎熹 NG WING HEIKELVIN
陳樂衡 CHAN LOK HANG
甘善恆 KOM KENTON
1   12 14
2   11 6
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 39
  方錦康 FANG KAM HONG
盧榜軒 LO PONG HIN
劉天朗 LAU TIN LONG
鍾智洋 CHUNG TOMMY MICHAEL
1   9 11
2   12 10
3   11 5
4   8 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 40
  楊浩天 YEUNG HO TIN
陳宇軒 CHAN YU HIN
劉川楓 LAU CHUEN FUNG
易家晞 YICK KA HEI
1   11 7
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 41
  姚宇健 IU YU KIN
郭志堯 GUO CHI YIU
張奕桓 CHEUNG RYAN
譚梓燊 TAM TSZ SAN
1   3 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 42
  梁而健 LEUNG YEE KIN
麥子晉 MAK TSZ CHUN
鄧家銘 TANG NATHANIEL ISSAA KA MING
黃栢謙 WONG PAK HIM
1   11 4
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 43
  劉柏瑜 LAU PAK YU
李承宗 LEE SHING CHUNG
黃展樂 WONG CHIN LOK
梁諾騫 LEUNG ISAAC
    棄權
System Record 44
  陳皓俊 CHEN JOHN
梁正諺 LEUNG CHING YIN
陳承禧 CHAN SHING HEI
鄭啟宏 CHENG JAYK KEVIN
1   11 3
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 45
  黃智勛 HUANG CHI FAN
李子滔 LI TSZ TO
甘晉謙 KAM CHUN HIM
尹博彥 WAN POK YIN BRIAN
1   4 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 46
  麥凱迪 MAK HOI TIK CARTER
梁睿 LEUNG YUI EVAN
馮梓晉 FUNG TSZ CHUN
陳卓霖 CHAN CHEUK LAM
1   11 4
2   11 7
3   4 11
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 47
  葉天溢 YIP TIN YAT DEREK
鄭一言 CHENG YAT YIN
蔡浩洋 CHOI HO YEUNG
蔡浩翔 CHOI HO CHEUNG
1   11 4
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 51 Round of 64
  林柏愉 LAM ALRIC
關珈謙 KWAN KA HIM
張卓諾 CHANG CHEUK NOK
秦文軒 CHUN MAN HIN
1   11 3
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 52 Round of 64
  劉昊陽 LAU HO YEUNG
梁瑋軒 LEUNG WAI HIN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
吳家進 NG KA CHUN
1   11 8
2   4 11
3   11 8
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 53 Round of 64
  呂本田 LU BEN TIAN
林城煜 LAM SHING YUK
張敬昇 CHEUNG KING SING
陳栢希 CHAN PAK HEI
1   11 7
2   4 11
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 55 Round of 64
  冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
許岸銓 HUI NGON CHUEN
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   11 13
2   5 11
3   13 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 58 Round of 64
  吳仲賢 NG CHUNG YIN
曾卓謙 TASNG CHEUK HIM
黃思源 WONG SZE YUEN TASON
馮天佑 FUNG TIN YAU MICHAEL
1   5 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 59 Round of 64
  伍康穎 NG HONG WING
伍康傑 NG HONG KIT
陳思齊 CHAN SZE CHAI
吳梓顥 NG TSZ HO
1   11 5
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 60 Round of 64
  甘富城 KAM FU SHING
許君熙 XU KWAN HEI
鄭之樂 CHENG CHI LOK MATTS
唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY
1   6 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 61 Round of 64
  賴震鴻 LAI CHUN HUNG
葉朗 IP LONG
陳永勤 CHAN WING KAN
張俊龍 ZHANG CHUN LUNG
1   11 4
2   9 11
3   10 12
4   11 6
5   5 11
結果 2 3
System Record 62 Round of 64
  陳政鋒 CHAN CHING FUNG
陳章政 CHAN CHEUNG CHING
劉楗烯 LAU KIN HEE
羅子亮 LAW TSZ LEONG COTY
1   9 11
2   15 13
3   6 11
4   13 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 63 Round of 64
  徐奕楠 XU YIK NAM
林顯敖 LIN XIAN AO
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   2 11
2   1 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 65 Round of 64
  林星宇 LIN SING YU
葉桓彬 YE WUN PAN
謝思源 XIE SZE YUEN
趙梓希 CHIU TSZ HEI
1   11 9
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 66 Round of 64
  利俊成 LEE CHUN SHING
劉禹麟 LIU YU LIN
何梓謙 HO TSZ HIM AIKEN
薛諾天 SIT NOK TIN
1   9 11
2   11 9
3   11 7
4   6 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 67 Round of 64
  陳尚恩 CHAN SHEUNG YAN
陳尚曦 CHAN SHEUNG HEI
林榮顯 LIN WING HIN
林昊閱 LIN HAOYUE
1   11 4
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 68 Round of 64
  施宇浚 SHIH YU CHUN
蔡錦滔 CHOI KAM TO
鄭卓越 CHENG CHEUK YUET
戴韻旭 DAI WAN YUK
1   11 4
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 69 Round of 64
  龔浩鑫 GONG HO YAM
李迦南 LEE KA NAM
陳傲朗 CHAN NGO LONG MATTHEW
陳灝琛 CHAN HO SUM
1   3 11
2   10 12
3   5 11
結果 0 3
System Record 70 Round of 64
  唐世鏗 TONG SAI HANG
余誠亨 YU SHING HANG
蔡睿謙 CHOI YUI HIM
陳君澔 CHEN KWAN HO
    棄權
System Record 71 Round of 64
  區倬銘 AU CHEUK MING JASON
李景朗 LEE KING LONG
謝永祥 TSE WING CHEUNG
黃宇瀚 WONG YU HON IAN
1   4 11
2   9 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3
System Record 74 Round of 64
  劉天朗 LAU TIN LONG
鍾智洋 CHUNG TOMMY MICHAEL
楊浩天 YEUNG HO TIN
陳宇軒 CHAN YU HIN
1   4 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 75 Round of 64
  張奕桓 CHEUNG RYAN
譚梓燊 TAM TSZ SAN
楊鈞昊 YEUNG KWAN HO
王佚汛 WONG YAT SHUN
1   12 14
2   11 9
3   7 11
4   12 10
5   5 11
結果 2 3
System Record 76 Round of 64
  賴浚謙 LAI TSUN HIM
鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
梁而健 LEUNG YEE KIN
麥子晉 MAK TSZ CHUN
1   11 3
2   11 3
3   11 1
結果 3 0
System Record 77 Round of 64
  劉柏瑜 LAU PAK YU
李承宗 LEE SHING CHUNG
陳皓俊 CHEN JOHN
梁正諺 LEUNG CHING YIN
1   6 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 78 Round of 64
  甘晉謙 KAM CHUN HIM
尹博彥 WAN POK YIN BRIAN
麥凱迪 MAK HOI TIK CARTER
梁睿 LEUNG YUI EVAN
1   11 2
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 82 Round of 32
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
吳家進 NG KA CHUN
張敬昇 CHEUNG KING SING
陳栢希 CHAN PAK HEI
1   11 7
2   11 7
3   10 12
4   8 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 85 Round of 32
  黃思源 WONG SZE YUEN TASON
馮天佑 FUNG TIN YAU MICHAEL
伍康穎 NG HONG WING
伍康傑 NG HONG KIT
1   11 7
2   9 11
3   11 7
4   14 16
5   11 7
結果 3 2
System Record 86 Round of 32
  鄭之樂 CHENG CHI LOK MATTS
唐譽恆 TONG NATHAN BLAKELEY
陳永勤 CHAN WING KAN
張俊龍 ZHANG CHUN LUNG
1   11 9
2   9 11
3   4 11
4   11 8
5   11 13
結果 2 3
System Record 88 Round of 32
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
林星宇 LIN SING YU
葉桓彬 YE WUN PAN
1   11 6
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 89 Round of 32
  何梓謙 HO TSZ HIM AIKEN
薛諾天 SIT NOK TIN
陳尚恩 CHAN SHEUNG YAN
陳尚曦 CHAN SHEUNG HEI
1   8 11
2   11 8
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 90 Round of 32
  施宇浚 SHIH YU CHUN
蔡錦滔 CHOI KAM TO
陳傲朗 CHAN NGO LONG MATTHEW
陳灝琛 CHAN HO SUM
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 91 Round of 32
  唐世鏗 TONG SAI HANG
余誠亨 YU SHING HANG
謝永祥 TSE WING CHEUNG
黃宇瀚 WONG YU HON IAN
1   7 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 93 Round of 32
  楊浩天 YEUNG HO TIN
陳宇軒 CHAN YU HIN
楊鈞昊 YEUNG KWAN HO
王佚汛 WONG YAT SHUN
1   7 11
2   4 11
3   14 16
結果 0 3
System Record 94 Round of 32
  賴浚謙 LAI TSUN HIM
鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM
陳皓俊 CHEN JOHN
梁正諺 LEUNG CHING YIN
1   6 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 97 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
吳家進 NG KA CHUN
姚正業 YIU CHING YIP ETHAN
唐啟騫 TONG KAI HIN
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 98 Round of 16
  楊晉琦 YEUNG MERRICK PINTER
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
黃思源 WONG SZE YUEN TASON
馮天佑 FUNG TIN YAU MICHAEL
1   12 10
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 99 Round of 16
  陳永勤 CHAN WING KAN
張俊龍 ZHANG CHUN LUNG
謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
顏學鋒 NGAN HOK FUNG
1   8 11
2   2 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 100 Round of 16
  陳德智 CHAN TAK CHI
黃家而 WONG ALVIN
陳尚恩 CHAN SHEUNG YAN
陳尚曦 CHAN SHEUNG HEI
1   11 8
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 102 Round of 16
  馮諾禮 FUNG ELKAN LORIN
陳凱楓 CHAN HOI FUNG
楊鈞昊 YEUNG KWAN HO
王佚汛 WONG YAT SHUN
1   7 11
2   11 7
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 103 Round of 16
  陳皓俊 CHEN JOHN
梁正諺 LEUNG CHING YIN
梁兼維 LEUNG KIM WAI ISAAC
陳栩揚 CHAN HUI YEUNG
1   4 11
2   2 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   Primary Girls Doubles 女子小學組雙打
System Record 2 Round of 64
  黃譓嘉 WONG WAI KA
王瑞琪 WANG SUI KI
胡芷晴 WU TSZ CHING
賴若曈 LAI YEUK TUNG
1   11 4
2   11 4
3   11 1
結果 3 0
System Record 3 Round of 64
  周渝翎 CHOW YU LING
鄭珩 CHING HANG
王鈺喻 WONG YUK YU
郭詠殷 GUO YON YIN
1   11 2
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 4 Round of 64
  任希悠 YAM HAZEL
陳嘉恩 CHAN KA YAN
陳康晴 CHAN JAMIE KANG QING
陳樂妍 CHAN LE YAN ASHLEY TERESA
  棄權  
System Record 6 Round of 64
  許穎曦 HUI WING HEI
邱沛蓉 YAU PUI YUNG
邵心懿 CHIU CHLOE
王邇雅 WONG YI NGA
1   11 4
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 7 Round of 64
  譚美欣 TAN MEI YAN
沈昕穎 SHUM YAN WING
楊曼芝 YEUNG MAN CHI
劉以琳 LAU YEE LAM ESTHER
1   6 11
2   11 6
3   13 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 9 Round of 64
  盧珮詩 LO PUI SZE
何依穎 HO YEE WING
李子晴 LEE TSZ CHING
盧紀樺 LO KEI WA
1   12 14
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 10 Round of 64
  張凱喬 CHEONG HOI KIU
梁詠堯 LEUNG WING YIU
許珮欣 XU PUI YAN
余天心 YEE ISABELLA
1   11 6
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 11 Round of 64
  李睿翹 LEE YUI KIU
余繕喬 YUE SIN KIU
梁芷瑜 LEUNG CHI YU
楊樂千 YEUNG LOK CHIN
1   4 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 13 Round of 64
  黎晞賢 LAI HEI YIN
周憫暄 CHOW MAN HUEN
楊珮玟 YEUNG PUI MAN
香慧瑩 HEUNG WAI YING
1   4 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 14 Round of 64
  陳潣澄 CHAN MING CHING
張子悠 CHEUNG TSZ YAU
羅鎧琪 LAW HOI KI
陳穎姍 CHEN WING SHAN
1   8 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 15 Round of 64
  高韻言 KO WAN YIN
陳信穎 CHAN SHUN WING
呂綺華 LUI YEE WAH
呂思行 LUI SZE HANG
    棄權
System Record 16 Round of 64
  石璦瑜 SHEK OI YU CHLOE
程子琳 CHING TSZ LAM
陳珈瑩 CHAN CHLOE
嚴日柔 YIM YAT YAU
    棄權
System Record 17 Round of 64
  鄭栢恩 CHENG PAK YAN
李潁桐 LEE WING TUNG
張蘊之 CHEUNG WAN CHI
陳僖 CHAN XI PHOEBE
1   0 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 19 Round of 64
  謝依婷 TSE YEE TING
李樂兒 LEE LOK YEE ZOE
莊靖汶 CHONG CHING MAN
李愉丞 LI YU SHING AMY
    棄權
System Record 20 Round of 64
  黃芷萱 HUANG TSZ HUEN
閰晴 YIM CHING
陳彥霖 CHAN YIN LAM
黃靖彤 WONG CHING TUNG
1   3 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 21 Round of 64
  陳樂潼 CHAN LOK TUNG
吳日翹 NG YAT KIU
鄧羨琦 DENG SIN KI KATE
曾釨淇 TSANG TSZ KEI
1   12 10
2   8 11
3   11 2
4   7 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 22 Round of 64
  關洛昕 KWAN LOK YAN
岑昫諺 SAM HUI YIN
勞靖雯 LO CHING MAN
梁嘉恩 LEUNG KA YAN
1   11 9
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 23 Round of 64
  譚泳桐 TAM WING TONE
黃祉睿 WONG TSZ YUI
謝熙琳 TSE HEI LAM
張雅媛 CHEUNG NGA WUN
1   11 4
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 24 Round of 64
  聶樂萍 NIE LEPING
聶樂琳 NIE LELIN
陳若琳 CHAN YEUK LAM
李芍昕 LEE CHEUK YAN
  棄權  
System Record 25 Round of 64
  蘇梓滺 SO TSZ YAU
劉蕊萱 LAU HELIA
竇詠彤 TAU WING TUNG
錢雙 CHIN SHEUNG
1   3 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 26 Round of 64
  袁汶希 YUEN MAN HEI
吳愷恩 NG HOI YAN
林雅媛 LAM NGA WUN
謝岢攸 TSE HO YAU
1   7 11
2   1 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 27 Round of 64
  黃苡澄 WONG YEE CHING
朱茵彤 CHU YAN TUNG
戴頌揚 TAI CHUNG YEUNG
羅希琳 LO HEI LAM
  棄權 棄權
System Record 30 Round of 64
  林君妍 LAM KWAN YIN CHARMAINE
蘇樂兒 SO ELIANA LOK YI
詹鎧沂 CHIM HOI YI KELLY
楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL
1   4 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 31 Round of 64
  沈考翹 SUM HAU KIU
袁芊穎 YUEN CHERRY
李心瀅 LEE SUM YING
林昕澄 LAM YAN CHING
1   13 11
2   13 11
3   9 11
4   9 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 32 Round of 64
  劉希瞳 LAU HEI TUNG
梁綺婷 LEUNG YEE TING TIFFANY
簡頌雯 KAN CHUNG MAN
蕭梓滺 SIAW ZI YOU JASMINE
1   11 3
2   9 11
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 34 Round of 32
  黃譓嘉 WONG WAI KA
王瑞琪 WANG SUI KI
周渝翎 CHOW YU LING
鄭珩 CHING HANG
1   11 2
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 35 Round of 32
  陳康晴 CHAN JAMIE KANG QING
陳樂妍 CHAN LE YAN ASHLEY TERESA
勞顯喬 LO HIN KIU
利凱琳 LEE HOI LAM
1   5 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 36 Round of 32
  許穎曦 HUI WING HEI
邱沛蓉 YAU PUI YUNG
譚美欣 TAN MEI YAN
沈昕穎 SHUM YAN WING
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 37 Round of 32
  司徒碧霞 SETO PIK HA
盧諾欣 LO LOK YAN
李子晴 LEE TSZ CHING
盧紀樺 LO KEI WA
1   11 7
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 39 Round of 32
  唐沛如 TONG CHARLOT PUI YU
羅阡滺 LON CHIN YAU
楊珮玟 YEUNG PUI MAN
香慧瑩 HEUNG WAI YING
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 40 Round of 32
  羅鎧琪 LAW HOI KI
陳穎姍 CHEN WING SHAN
高韻言 KO WAN YIN
陳信穎 CHAN SHUN WING
1   11 4
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 42 Round of 32
  王穎雅 WONG WING NGA
黃樂恒 WONG PHILLIPPA SAMANTHA
謝依婷 TSE YEE TING
李樂兒 LEE LOK YEE ZOE
1   11 1
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 43 Round of 32
  陳彥霖 CHAN YIN LAM
黃靖彤 WONG CHING TUNG
陳樂潼 CHAN LOK TUNG
吳日翹 NG YAT KIU
1   11 7
2   12 10
3   12 10
結果 3 0
System Record 44 Round of 32
  關洛昕 KWAN LOK YAN
岑昫諺 SAM HUI YIN
譚泳桐 TAM WING TONE
黃祉睿 WONG TSZ YUI
1   2 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 45 Round of 32
  陳若琳 CHAN YEUK LAM
李芍昕 LEE CHEUK YAN
竇詠彤 TAU WING TUNG
錢雙 CHIN SHEUNG
1   13 11
2   13 11
3   11 2
結果 3 0
System Record 46 Round of 32
  林雅媛 LAM NGA WUN
謝岢攸 TSE HO YAU
戴頌揚 TAI CHUNG YEUNG
羅希琳 LO HEI LAM
    棄權
System Record 48 Round of 32
  詹鎧沂 CHIM HOI YI KELLY
楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL
沈考翹 SUM HAU KIU
袁芊穎 YUEN CHERRY
1   11 6
2   11 0
3   11 5
結果 3 0
System Record 49 Round of 32
  簡頌雯 KAN CHUNG MAN
蕭梓滺 SIAW ZI YOU JASMINE
郭苑寧 KWOK YUEN NING FEBIAN
陳迪司 CHAN TIK SEE DENISE
1   3 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 54 Round of 16
  王穎雅 WONG WING NGA
黃樂恒 WONG PHILLIPPA SAMANTHA
陳彥霖 CHAN YIN LAM
黃靖彤 WONG CHING TUNG
1   11 1
2   11 4
3   14 12
結果 3 0
System Record 56 Round of 16
  林雅媛 LAM NGA WUN
謝岢攸 TSE HO YAU
葉綺嵐 YIP YEE LAAM
易采妮 IE CHARLIE
1   12 14
2   11 9
3   12 14
4   11 3
5   7 11
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   University Boys Doubles 男子大專組雙打
System Record 2 Round of 16
  鄭梓俊 CHENG TSZ CHUN
甄煥雄 YAN WIM JIMG
李逸軒 LEE YAT HIN
呂衍麒 LUI HIN KI
  棄權  

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   University Girls Doubles 女子大專組雙打
System Record 3 Quarter Final
  袁展瑩 YUAN ZHANYING
黃敏瑶 WONG MAN YIU
張希鈴 CHEUNG HEI LING
杜宛燊 TO YUEN SAN
  棄權  
System Record 5 Quarter Final
  黃思銳 WONG SZE YUI
劉詩雅 LAU CELIA
陳韻彤 CHAN WAN TUNG WHARTON
林煒詩 LAM WAI SZE
1   3 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 6 Semi Final
  呂慧思 LUI WAI SZE
趙慧明 CHIU WAI MING
張希鈴 CHEUNG HEI LING
杜宛燊 TO YUEN SAN
1   11 1
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 8 Third Place
  張希鈴 CHEUNG HEI LING
杜宛燊 TO YUEN SAN
陳韻彤 CHAN WAN TUNG WHARTON
林煒詩 LAM WAI SZE
1   2 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2019
項目:   Boys U18 Doubles 男子 U18 組雙打
System Record 12
  蔡昊哲 CHOI HO CHIT
王傲喬 WONG NGO KIU
鄭彥朗 CHENG YIN LONG JEREMY
佘柏圖 SHEAK PAK TO PARCO
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 10
  吳達強 NG TAT KEUNG
招嘉慧 CHIU KA WAI KARRY
黃家而 WONG ALVIN
黃采兒 WONG JULIA
1   11 9
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 25
  翁馨婉 YUNG HING YUEN
張耀升 CHEUNG YIU SING
吳玫薈 NG MUI WUI
溫偉樂 WAN WAI LOK
  棄權  
System Record 48
  陳雅睿 CHAN NGA YUI
陳駿傑 CHAN CHUN KIT
王曉桐 WONG HIU TUNG
林煒軒 LAM WAI HIN
    棄權
System Record 52
  古文樂 KU MAN LOK
馮嘉玲 FUNG KA LING
吳達強 NG TAT KEUNG
招嘉慧 CHIU KA WAI KARRY
1   11 9
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 105 Round of 64
  陳雅睿 CHAN NGA YUI
陳駿傑 CHAN CHUN KIT
周宛縈 CHOW YUEN YING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   8 11
2   11 6
3   4 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 19 -3
  丁鴻策 DING HUNG CE
黃嘉浩 WONG KA HO
梁耀揚 LEUNG YIU YEUNG
彭富鴻 PANG FU HUNG
1   11 6
2   12 10
3   11 2
結果 3 0
System Record 24 -3
  丁鴻策 DING HUNG CE
劉縉諾 LAU CHUN NOK
陸德強 LUK TAK KEUNG
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   11 9
2   6 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 46 -3
  聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
李民傑 LEE MAN KIT
NUTCHAPAT NUTCHAPAT SIRIPATTANA NUNTAKUL
1   7 11
2   11 7
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 47 -3
  張建文 ZHANG JIANWEN
羅樹榮 LO SHU WING
NUTCHAPAT NUTCHAPAT SIRIPATTANA NUNTAKUL
莊偉豪 CHONG WAI HO
1   4 11
2   9 11
3   11 3
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 73 -3
  關慶峰 KWAN QING FUNG
林鳳甡 LAM FUNG SANG
李樂斌 LI LOK PAN
黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 78 -3
  關慶峰 KWAN QING FUNG
梁二仁 LEUNG YEE YAN
林志恒 LAM CHI HANG
鮑奕文 PAU YIK MAN
1   14 16
2   11 5
3   11 8
4   16 14
結果 3 1
System Record 87 -3
  陸煜煒 LU YUWEI
賀方正 HO FOR CHIN
葉定璋 IP TING CHEUNG
譚振綱 TAM CHUN KONG
1   11 5
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 97 -3
  張國智 ZHANG GUOZHI
符杰禧 FU KIT HEI
王嘉葦 WONG KA WAI
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 98 -3
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM
賴乙耀 LAI YU YAO
唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
黎子健 LAI CHI KIN
1   11 5
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 102 -3
  符杰禧 FU KIT HEI
吳穎奇 NG WING KI
賴乙耀 LAI YU YAO
于諾 YU NOK
1   8 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 109 -3 Round of 16
  林兆恒 LAM SIU HANG
柒嘉維 QI JIAWEI
黃鎧廸 WONG HOI TIK
葉浩楠 IP HO NAM
1   11 2
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 113 -3 Round of 16
  賴卓然 LAI CHEUK YIN
吳柏男 NG PAK NAM
陸煜煒 LU YUWEI
賀方正 HO FOR CHIN
1   10 12
2   10 12
3   11 9
4   11 9
5   11 8
結果 3 2
System Record 117 -3 Quarter Final
  林兆恒 LAM SIU HANG
柒嘉維 QI JIAWEI
孔軍凱 HUNG DARYL
羅佳佳 LUO JIAJIA
1   11 9
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 119 -3 Quarter Final
  徐輝 XU HUI
吳柏男 NG PAK NAM
李漢銘 LI HON MING
麥景皓 MAK KING HO
1   11 5
2   11 2
3   9 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 122 -3 Semi Final
  徐輝 XU HUI
吳柏男 NG PAK NAM
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   9 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3
System Record 123 -3
  任博文 REN BOWEN
謝嘉俊 TSE KA CHUN
吳卓軒 NG CHEUK HIN
關文皓 KWAN MAN HO
1   11 8
2   11 8
3   11 13
4   11 7
結果 3 1
System Record 126 -3
  孔軍凱 HUNG DARYL
任博文 REN BOWEN
李俊健 LI CHUN KIN
麥景皓 MAK KING HO
1   8 11
2   11 8
3   11 3
4   13 11
結果 3 1
System Record 127 -3 Third Place
  林兆恒 LAM SIU HANG
柒嘉維 QI JIAWEI
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   11 5
2   12 10
3   8 11
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 128 -3 Final
  黃鎮廷 WONG CHUN TING
何鈞傑 HO KWAN KIT
徐輝 XU HUI
吳柏男 NG PAK NAM
1   11 6
2   11 5
3   11 3
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 45 -4
  謝嘉俊 TSE KA CHUN
許心怡 HUI PATRINA
李運新 LEE WAN SAN
李竹筠 LI ZHUYUN
1   5 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 51 -4
  李漢銘 LI HON MING
郭芮辰 GUO RUICHEN
鄭建明 CHENG KIN MING HAROLD
劉瓔瑤 LAU YING YIU
1   11 1
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 72 -4
  阮浩軒 YUEN HO HIN
盧樂兒 LO LOK YEE
梁兼維 LEUNG KIM WAI ISAAC
劉美含 LIU MEI HAN
1   11 9
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 74 -4
  林志恒 LAM CHI HANG
徐語柔 HSU YU JOU
陸柏亨 LUK PAK HANG
黃芷翎 WONG ZHI LING JADE
1   7 11
2   11 9
3   11 9
4   11 5
結果 3 1
System Record 75 -4
  關慶峰 KWAN QING FUNG
吳穎祺 NG WING KEI
鄭鈞蔚 TE KWAN WAI
黃芷翎 WONG ZHI LING JADE
1   11 7
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 93 -4
  李一聞 LEE YAT MAN
韓冷 HAN LENG
陳帕劻 CHAN PAK HONG
羅沛原 LAW PUI YUEN
1   11 4
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 99 -4
  張國智 ZHANG GUOZHI
吳詠琳 NG WING LAM
周宛縈 CHOW YUEN YING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 102 -4
  張國智 ZHANG GUOZHI
吳詠琳 NG WING LAM
王重云 WONG CHUNG WAN
陳祉謙 CHAN TSZ HIM
1   11 5
2   11 5
3   7 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 110 -4 Round of 16
  吳穎祺 NG WING KEI
鄭世豪 CHENG SAI HO
常晨晨 CHANG CHEN CHEN
謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   3 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 120 -4 Quarter Final
  羅錚 LOU ZHENG
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
杜凱琹 DOO HOI KEM
黃嘉浩 WONG KA HO
1   12 10
2   7 11
3   5 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 122 -4 Semi Final
  張鈺 CHEUNG YUK
朱成竹 ZHU CHENGZHU
丁鴻策 DING HUNG CE
張文靜 ZHANG WENJING
1   11 5
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 123 -4
  孔軍凱 HUNG DARYL
許心怡 HUI PATRINA
蔡偉 CAI WEI
吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
1   5 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 125 -4
  關文皓 KWAN MAN HO
張隨莎 ZHANG SUISHA
羅錚 LOU ZHENG
李嘉宜 LEE KA YEE KARISA
1   10 12
2   11 6
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 127 -4 Third Place
  麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
丁鴻策 DING HUNG CE
張文靜 ZHANG WENJING
1   6 11
2   11 4
3   3 11
4   11 3
5   8 11
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   Secondary Boys Doubles 男子中學組雙打
System Record 1
  柯俊謙 KO CHUN HIM
傅建明 FU KIN MING
徐俊賢 TSUI CHUN YIN
鄧學謙 TANG HOK HIM
1   4 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 2
  高鈞霆 KO KWAN TING
郭承智 KWOK SHING CHI
蔡駿諾 CHOI CHUN LOK
張令揚 CHEUNG LING YEUNG IVAN
  棄權  
System Record 3
  洪耀勤 HUNG YIU KAN
黃偉傑 WONG WAI KIT
黃鉦洛 WONG ADRAIN
蘇諾浚 SO NOK TSUN
1   11 9
2   6 11
3   14 12
4   2 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 4
  李浩揚 LEE HO YEUNG
羅冠聰 LAW KWUN CHUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
鄭博聰 CHENG POK CHUNG
1   4 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 5
  陳珞鋒 CHAN LOK FUNG
黃富昌 WONG FU CHEONG
彭俊達 PANG CHUN TAT
陳梓熙 CHAN TSZ HEI
    棄權
System Record 6
  何祉謙 HO TSZ HIM BENNETT
何浩峰 HO HO FUNG
李沛軒 LEE PUI HIN
嚴景毅 YIM KING NGAI
1   11 6
2   11 7
3   13 11
結果 3 0
System Record 8
  鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
譚灝恩 TAM HO YAN
陳智翔 CHAN CHI CHEUNG BILLY
袁鈺軒 YUEN YUK KIN
1   11 7
2   5 11
3   11 9
4   8 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 9
  韓恆定 HAN HENGDING
蕭佑男 SIU YAU NAM
劉煜鏗 LAU YUK HANG YAN
佘綽瞳 SHEA CHEUK TUNG
1   11 9
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 10
  劉冠輝 LAU KWUN FAI
馬家華 MA KA WA
梁柏康 LEUNG PAK HONG
黃凱晙 WONG HOI CHUN
1   5 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 11
  胡鑑韜 WU KAM TO
何梓軒 HO TSZ HIN
蘇尹洵 SO WAN SHUN
許格豪 HUI KAK HO CHRIS
1   1 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 12
  林朗正 LAM LONG CHING
曾杰 ZENG JIE
談俊傑 TAM CHUN KIT
周義鵬 CHAU YEE PANG
1   10 12
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 13
  陳敬謙 CHAN KING HIM
黃偉霖 WONG WAI LAM
林晉 LAM CHUN
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
  棄權  
System Record 14
  史天朗 SZE TIN LONG SAXON
鄒俊賢 CHOW JEFF
陳朗臻 CHAN LONG CHUN
陳朗堯 CHAN LONG YIU
    棄權
System Record 15
  林岳勳 LAM NGOK FAN
丁宇庭 DING YU TING
張卓希 CHEUNG CHEUK HEI
傅唯 FU ANGUS WAII
    棄權
System Record 16
  衛祖彥 WAI CHO YIN
張蔚延 CHEUNG WAI YIN
何浩華 HO HO WA
關俊杰 KWAN CHUN KIT
1   11 5
2   12 14
3   10 12
4   6 11
結果 1 3
System Record 17
  黃焯珩 WONG CHEUK HANG
陳顥元 CHAN HO YUEN
廖家謙 LIU KA HIM
張耀匡 CHEUNG YIU HONG
1   11 2
2   11 8
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 18
  李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
黃俊傑 WONG CHUN KIT
林柏安 LAM PAK ON
1   11 13
2   12 10
3   11 9
4   14 12
結果 3 1
System Record 19
  林子軒 LAM TSE HIN
鄭容琛 CHENG YUNG SUM
蘇子軒 SO TSZ HIN
鄧善維 TANG SIN WAI
    棄權
System Record 20
  張嘉熙 CHEUNG KA HEI
林縉彥 LAM CHUN YIN
莊俊慶 CHONG CHUN HING
唐嘉駿 TONG KA CHUN
1   11 8
2   7 11
3   11 9
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 21
  郭子軒 KWOK TSZ HIN
容頌言 YUNG CHUNG YIN
陳德鴻 CHAN TAK HUNG
黃丞軒 WONG SHING HIN
1   6 11
2   11 7
3   9 11
4   11 1
5   5 11
結果 2 3
System Record 22
  陳家軒 CHAN KA HIN
楊國瀚 YEUNG KWOK HON
茂木志朗 MOTEGI SHIROU
莫溥彥 MOK PO YIN
    棄權
System Record 23
  何承駿 HE CHENG JUN
吳珈瑋 NG KA WAI
龍卓熙 LOONG CHEUK HEI
鄭翹樂 CHENG KIU LOK
  棄權 棄權
System Record 24
  徐煒顥 TSUI WAI HO
彭毅豪 PAN NGAI HO
徐誌徽 TSUI CHI FAI JEFFREY
陳奕宏 CHAN YIK WANG
1   11 7
2   7 11
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 25
  李志榮 LI CHI WING
高捷祺 KO CHIT KI
林嘉熙 LAM KA HEI
凌啓晉 LING KAI CHUN
  棄權  
System Record 26
  余昊軒 YU HAOXUAN
羅智淼 LOW CHI MIU
莊禮豪 CHONG LAI HO NEVILLE
鄭栢燄 CHENG PAK YIN
1   4 11
2   7 11
3   13 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 27
  李卓安 LI CHARLES
郝富興 KWOK FU HING
唐煒軒 TONG WAI HIN
聶楚峰 NIP CHO FUNG
1   11 2
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 28
  林子皓 LAM TSZ HO
陳仟翰 TAN OSCAR
司徒浩賢 SZETO HO YIN
曾俊偉 TSANG CHUN WAI
    棄權
System Record 29
  曾煒棟 TSANG WU TUNS
黃昭恒 WONG CHIU HANG
周柏恒 CHOW PAK HANG
黃浩霖 WONG HO LAM
1   11 4
2   11 7
3   10 12
4   17 15
結果 3 1
System Record 30
  趙崇哲 CHIU SUNG CHIT
曾廣權 TSANG KWONG KUEN
吳泓朗 NG WANG LONG
李俊譽 LEE CHUN YU
1   11 9
2   8 11
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 32 Round of 64
  徐俊賢 TSUI CHUN YIN
鄧學謙 TANG HOK HIM
黄海言 WONG HOI YIN
盧耀宗 LO YIU CHUNG
1   7 11
2   11 5
3   9 11
4   11 3
5   11 9
結果 3 2
System Record 33 Round of 64
  梁顥鐙 LEUNG HO TANG
黃國富 WONG KWOK FU
蔡駿諾 CHOI CHUN LOK
張令揚 CHEUNG LING YEUNG IVAN
1   11 9
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 34 Round of 64
  黃鉦洛 WONG ADRAIN
蘇諾浚 SO NOK TSUN
潘松令 PUN CHUNG LING
黃天逸 WONG TIN YAT
1   11 8
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 35 Round of 64
  阮程軒 YUEN CHING HIN
鄭卓男 CHENG CHEUK NAM
郭浩饒 KWOK HO YIU
鄭博聰 CHENG POK CHUNG
1   5 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 36 Round of 64
  陳珞鋒 CHAN LOK FUNG
黃富昌 WONG FU CHEONG
鄭永通 CHENG WING TUNG
張瑋樂 CHEUNG WAI LOK
1   3 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 37 Round of 64
  黃愉 HUANG YU
鄧傑文 TANG KIT MAN
何祉謙 HO TSZ HIM BENNETT
何浩峰 HO HO FUNG
1   11 5
2   11 7
3   10 12
4   11 8
結果 3 1
System Record 40 Round of 64
  韓恆定 HAN HENGDING
蕭佑男 SIU YAU NAM
黃梓聰 WONG TSZ CHUNG
黎嘉傑 LAI KA KIT KEN
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 41 Round of 64
  黃力行 WONG LIK HANG
陳曜嘉 CHAN YIU KA
梁柏康 LEUNG PAK HONG
黃凱晙 WONG HOI CHUN
1   11 6
2   6 11
3   8 11
4   11 5
5   11 6
結果 3 2
System Record 42 Round of 64
  蘇尹洵 SO WAN SHUN
許格豪 HUI KAK HO CHRIS
黃柏朗 WONG PAK LONG
施柏賢 SZE PAK YIN
    棄權
System Record 43 Round of 64
  譚立翹 TAM LAP KIU
黃文耀 WONG MAN YIU
談俊傑 TAM CHUN KIT
周義鵬 CHAU YEE PANG
  棄權  
System Record 44 Round of 64
  林晉 LAM CHUN
俞翔盛 YU CHEUNG SHING
陳展齊 CHAN CHIN CHAI
黃煜桁 WONG YUK HANG
1   11 6
2   9 11
3   11 8
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 45 Round of 64
  林奕達 LAM YIK TAT
楊駿暉 YEUNG CHUN FAI
史天朗 SZE TIN LONG SAXON
鄒俊賢 CHOW JEFF
1   2 11
2   3 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 46 Round of 64
  林岳勳 LAM NGOK FAN
丁宇庭 DING YU TING
陳韋曦 CHAN JACK
呂衍麒 LUI HIN KI
1   9 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 47 Round of 64
  曹子浩 TSO TZE HO
曾湋皓 TSANG WEI HAO
何浩華 HO HO WA
關俊杰 KWAN CHUN KIT
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 48 Round of 64
  黃焯珩 WONG CHEUK HANG
陳顥元 CHAN HO YUEN
蕭明聰 SIU MING CHUNG
柯煜釗 OR YUK CHIU
1   11 7
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 49 Round of 64
  裴耀楠 BEI YIU NAM
林諾勤 LAM LOK KAN
李康正 LEE HONG CHING
林俊豪 LAM CHUN HO
  棄權  
System Record 50 Round of 64
  林子軒 LAM TSE HIN
鄭容琛 CHENG YUNG SUM
蔡熹 TSOI HEI
李儁 LI CHUN
1   6 11
2   4 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 51 Round of 64
  王銘達 WONG MING TAT
謝文耀 TSE MAN YIU
莊俊慶 CHONG CHUN HING
唐嘉駿 TONG KA CHUN
1   4 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 52 Round of 64
  陳德鴻 CHAN TAK HUNG
黃丞軒 WONG SHING HIN
張名傑 CHEUNG MING KIT JETHRO
蔡俊灝 CHOI CHUN HO
1   7 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 53 Round of 64
  梁子健 LEUNG TSZ KIN
朱曉鋒 CHU HIU FUNG
陳家軒 CHAN KA HIN
楊國瀚 YEUNG KWOK HON
1   11 2
2   11 9
3   13 11
結果 3 0
System Record 54 Round of 64
  龍卓熙 LOONG CHEUK HEI
鄭翹樂 CHENG KIU LOK
蔡智康 CHOI CHI HONG
朱浩弘 CHU HO WANG
  棄權  
System Record 55 Round of 64
  邱煌智 KHOO CAMERON CASEY
王逸謙 WONG YAT HIM CYRUS
徐煒顥 TSUI WAI HO
彭毅豪 PAN NGAI HO
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 56 Round of 64
  林嘉熙 LAM KA HEI
凌啓晉 LING KAI CHUN
劉承羲 LAU SHING HEI
劉壘 LAU ANSON
1   11 8
2   11 4
3   6 11
4   5 11
5   11 5
結果 3