Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN HO CHING  陳皓晴       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳皓晴 CHAN HO CHING  張婧怡 CHEUNG CHING YEE 
   陳皓晴 CHAN HO CHING  張梓瑩 CHEUNG TSZ YING 
   陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS  陳皓晴 CHAN HO CHING 
   卞嘉遙 PIN KA YIU  陳皓晴 CHAN HO CHING 
   黃婉翹 WONG YUEN KIU  陳皓晴 CHAN HO CHING