Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   LEE MING HO  李明澔  楊炳昭  超越乒乓球訓練中心   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   李明熹 LEE MING HEI  李明澔 LEE MING HO 
   李明澔 LEE MING HO  劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI 
   李明澔 LEE MING HO  施穎亨 SHIH WING HANG 
   楊炳昭 YEUNG PING CHIU  李明澔 LEE MING HO