Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   KANG YUET  耿悅  張鈺  捷菁乒乓球體育中心   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   張靖晞 CHEUNG CHING HEI CAYLEE  耿悅 KANG YUET 
   耿悅 KANG YUET  黃焮瞳 WONG YAN TUNG MICHELLE 
   耿悅 KANG YUET  占書凝 ZHAN SHU YING 
   譚亦孜 TAM HESTER  耿悅 KANG YUET 
   鄧欣翹 TANG YAN KIU  耿悅 KANG YUET