Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHAN ASHLEY WAN YAN  陳蘊茵    乒域乒乓球會  協恩中學  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN  陳臻穎 CHAN CHUN WING 
   陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN  池承澤 CHI SHING CHAK 
   陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN  劉臻希 LAU ANGEL 
   陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN  利凱琳 LEE HOI LAM 
   陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   張鈺 CHEUNG YUK  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   林永臻 LAM WING CHUN VIRGINIA  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   梁航菲 LEUNG HONG FEI  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   成駿賢 SING CHUN YIN  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN 
   楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL  陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN