Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHEUNG CHI HO  張志豪       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳振輝 CHAN CHUN FAI  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   陳嬉垣 CHAN HEI WUN  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   張志豪 CHEUNG CHI HO  陳韋曦 CHAN JACK 
   張志豪 CHEUNG CHI HO  鄭志坤 CHENG CHI KWAN 
   張志豪 CHEUNG CHI HO  簡家威 KAN KA WAI 
   張志豪 CHEUNG CHI HO  楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR 
   朱栢聰 CHU PAK CHUNG  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   林嘉茵 LAM KA YAN  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   司徒敬倫 SZETO KING LUN  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   譚智輝 TAM CHI FAI  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   鄧啟恆 TANG KAI HANG  張志豪 CHEUNG CHI HO 
   楊永勤 YEUNG WING KAN  張志豪 CHEUNG CHI HO