Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   YIU YAT HIM  姚日謙  梁旭庭  乒域乒乓球會   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   何嘉濤 HO KELVIN KA TO  姚日謙 YIU YAT HIM 
   許冠生 HSUI KWUN SANG  姚日謙 YIU YAT HIM 
   呂鍵灝 LUI KIN HO  姚日謙 YIU YAT HIM 
   譚博軒 TAM POK HIN  姚日謙 YIU YAT HIM 
   黃樂 WONG ANDREW LOK  姚日謙 YIU YAT HIM 
   楊戈 YANG GE  姚日謙 YIU YAT HIM 
   楊以琳 YEUNG YEE LAM ASHLEY  姚日謙 YIU YAT HIM 
   姚日謙 YIU YAT HIM  梁旭庭 LEUNG YUK TING 
   姚日謙 YIU YAT HIM  吳瑋麒 NG WAI KI 
   姚日謙 YIU YAT HIM  蘇卓夫 SO CHEUK FU 
   袁俊華 YUEN CHUN WA  姚日謙 YIU YAT HIM