Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   WONG KIN SING  黃健惺  楊智正    Hong Kong Polytechnic University  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳祉謙 CHAN TSZ HIM  黃健惺 WONG KIN SING 
   梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING  黃健惺 WONG KIN SING 
   麥景皓 MAK KING HO  黃健惺 WONG KIN SING 
   潘卓朗 POON CHEUK LONG  黃健惺 WONG KIN SING 
   黃雋希 WONG CHUN HEI  黃健惺 WONG KIN SING 
   黃健惺 WONG KIN SING  陳瑋文 CHAN WAI MAN 
   黃健惺 WONG KIN SING  鄭立橋 CHENG LAP KIU 
   黃健惺 WONG KIN SING  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 
   黃健惺 WONG KIN SING  吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS 
   黃健惺 WONG KIN SING  鄧凱仁 TANG HOI YEN 
   黃健惺 WONG KIN SING  鄧睿匡 TANG YUI HONG