Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   FUNG CHI CHUNG  馮梓聰    東鋒   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   馮梓聰 FUNG CHI CHUNG  朱雅衡 CHU NGAR HANG 
   馮梓聰 FUNG CHI CHUNG  李浩然 LEE HO YIN, MATTHEW 
   黎子華 LAI TSZ WA  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG 
   譚璟豊 TAM KING FUNG  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG 
   黃卓熙 WONG CHEUK HEI  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG