Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHEUNG CHI FAI  張智輝    香港警察乒乓球會   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   張智輝 CHEUNG CHI FAI  高永洋 KO WING YEUNG 
   梁凱竣 LEUNG HOI CHUN  張智輝 CHEUNG CHI FAI 
   馬丞康 MA SHING HONG  張智輝 CHEUNG CHI FAI 
   彭富鴻 PANG FU HUNG  張智輝 CHEUNG CHI FAI