Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   YU KAN HUNG  余根鴻  余根鴻  乒乓卓匯乒乓球會   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳帕劻 CHAN PAK HONG  余根鴻 YU KAN HUNG 
   余根鴻 YU KAN HUNG  羅沛原 LAW PUI YUEN 
   余根鴻 YU KAN HUNG  譚芷甄 TAM CHE YAN, VANESSA 
   余根鴻 YU KAN HUNG  黃珈俊 WONG KA CHUN