Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   HUNG CHUN HIN, EDWIN  洪振軒       


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING 
   洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN  李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT 
   洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 
   孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   關文皓 KWAN MAN HO  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   林兆恒 LAM SIU HANG  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   李浩賢 LEE HO YIN  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   吳卓軒 NG CHEUK HIN  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   吳詠琳 NG WING LAM  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 
   阮浩軒 YUEN HO HIN  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN