Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   FONG TSZ KIU  方紫喬  董行聯  乒乓匯智  拔萃女書院  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   方紫匡 FONG TSZ HONG  方紫喬 FONG TSZ KIU 
   方紫喬 FONG TSZ KIU  袁匡庭 YUEN HONG TING 
   李曦文 LI HEI MAN  方紫喬 FONG TSZ KIU 
   阮芯諾 YUEN SUM LOK  方紫喬 FONG TSZ KIU 
   張嘉鈺 ZHANG JIA YU  方紫喬 FONG TSZ KIU