Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   HUNG RAPHAEL LOK TSUN  洪諾俊      皇仁書院  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   周進軒 CHAU CHUN HIN  洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN 
   洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN  曾憲泓 TSANG HIN WANG 
   田宇皓 TIN YU HO HUCO  洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN 
   任奕溍 YAM YIK CHUN  洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN