Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2022
項目:  

System Record 1
  林閱涵 LIN YUEHAN 羅俊樂 LAW CHUN LOK
    棄權
System Record 2
  張穎琛 CHEUNG WING SUM 陳嘉臻 CHAN KA CHUN
  棄權 棄權
System Record 3
  黃俊熙 WONG CHUN HEI 方心莊 FONG SUM CHONG
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 4
  馬昭然 MA CHIU YIN AUSTIN 葉晉嘉 YIP CHUN KA
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 5
  唐兆賢 TONG SIU YIN 梁凱宏 LEUNG HOI WANG
    棄權
System Record 6
  吳焯熙 NG RONDY CHEUK HEI 劉宇杰 LIU YU KIT
1   11 8
2   10 12
3   11 8
結果 2 1
System Record 7
  錢宥瑋 CHIEN YAU WAI 陳筠皓 CHAN KWAN HO
    棄權
System Record 8
  黃可臻 WONG ERIC 施禮賢 SY LAI YIN SUNNY
    棄權
System Record 9
  鄭曾富 CHENG TSANG FU DENNIS 劉曉朗 LAU HIU LONG
1   11 8
2   11 9
結果 2 0
System Record 10
  梁羚滔 LEUNG LING TO 張文通 CHEUNG MAN TUNG
1   11 3
2   11 9
結果 2 0
System Record 11
  江陽宜 KONG YEUNG YEE 葉子仁 YIP TSZ YAN
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 12
  陳正軒 CHEN CHING HIN 吳馳 NG CHI
1   5 11
2   12 14
結果 0 2
System Record 13
  方偉鵬 FONG WAI PANG 司徒逸揚 SETO YAT YEUNG CYRUS
1   12 10
2   11 9
結果 2 0
System Record 14
  鄧正楠 TANG CHING NAM 王律銘 WONG LUT MING
    棄權
System Record 15
  勞衍智 LO HIN CHI 陳瀚汶 CHAN HON MAN
  棄權  
System Record 16
  陳凱揚 CHAN HOI YEUNG 徐東俊 CHUI TUNG CHUN
1   10 12
2   8 11
結果 0 2
System Record 17
  何瑜朗 HO YU LONG DERON 莫浩然 MOK HO YIN
  棄權  
System Record 18
  關耀文 KWAN YIU MAN 盧柏竣 LU PAK CHUN
  棄權  
System Record 19
  潘祖明 PUN CHO MING 林浩 LAM HO
    棄權
System Record 20
  李子謙 LI CHEE HIM 林福明 LAM FUK MING
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 21
  盧俊熹 LO CHUN HEI 林禮賢 LAM LAI YIN ALVIN
1   11 4
2   6 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 22
  葉權基 YIP KUEN KEI 蘇志強 SOO CHI KEUNG
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 23
  關博 KWAN BOB 陳宇樂 CHEN YU LOK
1   1 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 24
  劉昊霖 LAU HO LAM 陳榮謙 CHAN WING HIM
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 25
  陳上正 CHAN MOSES 張恩諾 CHEUNG YAN LOK SAMUEL
    棄權
System Record 26
  蕭子賢 SIU TSZ YIN 史昀正 SZE WAN CHING
1   11 9
2   11 1
結果 2 0
System Record 27
  何永祥 HO WING CHEUNG 范嘉華 FAN KA WA
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 28
  鍾顥睿 ZHONG HAO RUI 洪梓偉 HUNG TSZ WAI
1   14 16
2   7 11
結果 0 2
System Record 29
  謝宗泰 TSE CHUNG TAI 何思駿 HO AIDEN SI-CHUN
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 30
  陳尚哲 CHAN SHEUNG CHIT 范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS
1   8 11
2   11 9
3   9 11
結果 1 2
System Record 31
  陳暐喬 CHAN WAI KIU 吳起翀 WU HI CHUNG
    棄權
System Record 32
  張太平 CHEUNG TAI PING LEO 姜家奇 KEUNG KA KI
1   1 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 33
  吳景峰 WU KING FUNG 吳楚志 NG CHOR CHI
  棄權  
System Record 34
  張思行 CHEUNG SI HANG 黃曉遠 WONG HIU YUEN
1   11 8
2   11 8
結果 2 0
System Record 35
  汪天寧 WONG DANIEL TIN NING 吳柏志 NG PAK CHI
  棄權  
System Record 36
  袁天凡 YUEN TIN FAN 羅竟誠 LO KING SHING
1   7 11
2   11 6
3   11 5
結果 2 1
System Record 37
  葉柏翹 IP PAK QIU 李御僖 LI YU HEI
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 38
  李宛駿 LEE UEN CHUN 莊晁瑋 CHONG CHIU WAI
  棄權  
System Record 39
  王浩睎 WONG HO HEI 龔偉欽 KUNG WAI YAM
1   4 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 40
  黃日勤 WONG YAT KAN 劉金華 LAU KAM WA
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 41
  蔡尚衡 CHOY SHEUNG HENG 葉思齊 YIP RYLAN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 42
  羅隆汰 LAW ALFRED 李梓泓 LEE TSZ WANG
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 43
  黎澤源 LAI CHAK YUEN 梁諾琛 LEUNG LOK SUM CARL
    棄權
System Record 44
  劉冠輝 LAU KWUN FAI 鄧喆 TANG CHIT
1   4 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 45
  馮卓喬 FUNG CHEUK KIU 鄧曉焜 TANG HIU KWAN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 46
  董迦南 TUNG CANAAN 王栢濤 WONG PAK TO PLATO
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 47
  張熙祥 ZHANG HEI CHEUNG 楊謹毓 YEUNG KAN YUK
  棄權  
System Record 48
  譚悅斌 TAM YUET PAN 朱瑋賢 CHU WAI YIN
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 49
  周渙峰 CHOW WUN FUNG 李彥博 LI YIN POK
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 50
  黃凱為 WONG HOI WAI LARRY 羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   8 11
2   11 9
3   9 11
結果 1 2
System Record 51
  胡倬綸 WOO CHEUK LUN 何睿涵 HO YUI HAM
    棄權
System Record 52
  郭錦祥 KWOK KAM CHEUNG 朱志雄 CHU CHI HUNG
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 53
  楊梓華 YANG TSZ WA 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   1 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 54
  雷昌年 LUI DAVID 阮樂 YUEN LOK LUC
    棄權
System Record 55
  陳宇桐 CHEN YU TUNG 黃旭謙 WONG YUK HIM EUGENE
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 56
  劉一韜 LAU YAT TO 陳健平 CHAN KIN PING
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 57
  洪子鑫 HONG TSZ YAM 何俊霆 HO CHUN TING
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 58
  馮敬璋 FUNG KING CHEUNG 陳靖朗 CHAN CHING LONG
  棄權  
System Record 59
  李瀚林 LEE HON LAM 曾家睿 TSANG KA YUI
1   11 1
2   11 2
結果 2 0
System Record 60
  鄧曦暘 TANG ALLEN 韋俊言 WAI CHUN YIN
1   10 12
2   7 11
結果 0 2
System Record 61
  袁千揚 YUEN CHIN YEUNG 蕭政灝 SIU CHING HO
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 62
  曾德榮 TSANG TAK WING 楊文信 YEUNG MAN SHUN
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 63
  石德明 ISMAIL SHEIK YUSUF JR. 章高東 CHEUNG KO TUNG
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 64
  嚴楊楊 YAN YANGYANG 楊牧霖 YANG MUK LAM
    棄權
System Record 65
  陳定漢 CHAN TING HON TONY 孔蕃昌 HUNG FAN CHEUNG
  棄權  
System Record 66
  江睿軒 KONG YUI HIN 曾朗昇 TSANG LONG SING
  棄權  
System Record 67
  林正輝 LING JOVIAN 藍志康 LAM CHI HONG
    棄權
System Record 68
  盧樂謙 LO LOK HIM BRIAN 傅立行 FU LAP HANG
1   11 2
2   11 8
結果 2 0
System Record 69
  李洛 LI LOK 麥偉迪 MAK WAI TIK
1   16 14
2   11 5
結果 2 0
System Record 70
  廖海風 LIU HOI FUNG 陳柏祖 CHAN PAK CHO PEDRO
  棄權  
System Record 71
  王為廉 WANG WAI LIM, WILLIAM 林穎熹 LAM WING HEI
  棄權  
System Record 72
  鄒煒杰 CHOW WAI KIT 陳柏衡 CHAN PAK HANG ROSSTON
    棄權
System Record 73
  劉存忠 LAU CHUEN CHUNG 羅靖 LAW CHING JAY
1   7 11
2   11 9
3   9 11
結果 1 2
System Record 74
  王之衡 WANG ZHI HENG DEREK 謝智信 TSE CHI SHUN
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 75
  卓旨安 CHURK TSZ ON ERNEST 譚永達 TAM WING TAT VICTOR
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 76
  蔡宇琛 CHOI YU SUM 楊易誠 YEUNG YIK SHING
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 77
  陳育平 CHAN YUK PING 陳行順 CHAN HANG SHUN
1   3 11
2   11 4
3   15 17
結果 1 2
System Record 78
  楊榮杰 YEUNG WING KIT 董家祺 TUNG KA KEI
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 79
  謝寶賢 TSE PO YIN 楊遠誠 YEUNG YUEN SHING
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 80
  鄧漢亮 HON LEUNG TANG 羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN
  棄權  
System Record 81
  何文佳 HO MAN KAI 李均衍 LI KWAN HIN
1   9 11
2   12 10
3   11 7
結果 2 1
System Record 82
  布力高 PO NICO 區俊傑 AU CHUN KIT PAUL
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 83
  陳梓皓 CHAN TSZ HO 張博軒 ZHANG BOXUAN
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 84
  梁國雄 LEUNG KWOK HUNG 鍾子彥 ZHONG TSZ YIN
  棄權  
System Record 85
  蘇浩然 SO HO YIN 佘國光 SHARE KWOK KWONG
1   11 8
2   11 3
結果 2 0
System Record 86
  傅立言 FU LAP YIN 梁正言 LEUNG CHING YIN
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 87
  趙彥剴 CHIU YIN HOI 黃偉明 WONG WAI MING
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 88
  陳泓睿 CHAN WANG YUI LUCAS 張致謙 CHEUNG CHI HIM
  棄權  
System Record 89
  劉峻銘 LAU TSUN MING 蘇柏熹 SO PAK HEI
1   11 8
2   8 11
3   2 11
結果 1 2
System Record 90
  潘聞韶 PUN MAN SIU 馮聰 FUNG CHUNG, PAUL
1   1 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 91
  余逸豐 YU YAT FUNG ANGUS 趙均健 CHIU KWAN KIN DOUGLAS
    棄權
System Record 92
  鄧柏灝 TANG PAK HO 馬家偉 MA KA WAI
    棄權
System Record 93
  郭子貴 KWOK TSZ KWAI 胡倬維 WOO CHEUK WAI
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 94
  郭展博 KWOK CHIN POK 陳家熙 CHAN KA HEI
  棄權  
System Record 95
  朱維德 CHU WAI TAK 陳君澔 CHEN KWAN HO
1   12 14
2   8 11
結果 0 2
System Record 96
  廖基立 LIU CALEB 江家穎 KONG KA WING KEN
1   20 18
2   13 11
結果 2 0
System Record 97
  關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY 吳力泓 NG LIK WANG
1   3 11
2   12 10
3   7 11
結果 1 2
System Record 98
  黃曉諾 WONG HIU NOK 黃于迅 WONG YU SHUN
  棄權 棄權
System Record 99
  葉浩麟 YIP HO LUN, ANTHONY 高銘謙 KO MYLES
1   5 11
2   14 16
結果 0 2
System Record 100
  李宗霖 LI ROGER 陳裕雄 CHAN YUE HUNG HENRY
  棄權 棄權
System Record 101
  周易謙 CHOW YIK HIM LEWIS 馮俊傑 FUNG CHUN KIT
  棄權  
System Record 102
  耿卓 KANG CHEUK 鄭國泉 CHANG KWOK CHUEN
1   4 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 103
  李思本 LI SZE POON FELIX 李沃霖 LI WOLIN
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 104
  胡柏軒 HU ROY 文子輝 MAN TSZ FAI
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 105
  鄭嘉揚 CHENG DARREN KA-YEUNG 李冠灝 LI GUAN HAO
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 106
  王海達 WONG HOI TAT 朱柏濠 CHU PAK HO
  棄權  
System Record 107
  冼家樂 SIN KA LOK 李健樂 LI KIN LOK
1   7 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 108
  王家賢 WONG KA YIN 陳偉烽 CHAN WAI FUNG
    棄權
System Record 109
  連志明 LIN CHI MING 吳迪 NG TIK DANIEL
    棄權
System Record 110
  梁凱傑 LEUNG HOI KIT 張顥騫 CHEUNG HO HIN
    棄權
System Record 111
  盧頌天 LO CHUNG TIN 陳偉倫 CHAN WAI LUN
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 112
  徐崇熙 TSUI SUNG HEI 唐志勇 TONG CHI YUNG
    棄權
System Record 113
  馮鈞灝 FUNG KWAN HO 鍾知諾 CHUNG CHI NOK CYRUS
    棄權
System Record 114
  蘇志恒 SO CHI HANG 林尚文 LIN SHANG WEN
    棄權
System Record 115
  郝富興 KWOK FU HING 呂成亨 LUI SHING HANG
1   8 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 116
  劉樂軒 LAU LOK HIN OWEN 范潤偉 FAN YUN WAI TOMMY
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 117
  胡皓博 HU LEO 黎亮言 LAI LEONG YIN
  棄權  
System Record 118
  陳柏熹 CHAN PAK HEI 李梓軒 LEE TSZ HIN
  棄權 棄權
System Record 119
  周瑩 CHOW YING 吳浩賢 NG HO YIN
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 120
  王文生 WANG WENSHENG 謝籽朗 TSE TSZ LONG
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 121
  林逸曦 LAM YAT HEI 譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 122
  馮兆聰 FUNG SIU CHUNG 翁偉添 YUNG WAI TIM
  棄權  
System Record 123
  莊泳稀 CHNG YONG XI 林柏延 LAM PAK YIN
    棄權
System Record 124
  林柏愉 LAM ALRIC 鄧崇俊 TANG SUNG TSUNG
  棄權  
System Record 125
  陳致廷 CHEN CHI TING 翁煒軒 YUNG WAI HIN
  棄權  
System Record 126
  陳子皓 CHAN TSZ HO 陳瑞文 CHAN SUI MAN
    棄權
System Record 127
  鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN 林鑑譽 LAM KAM YUE
    棄權
System Record 128
  陳頌言 CHAN CHUNG YIN 方國良 FONG KWOK LEUNG
  棄權  
System Record 129
  葉羿賢 IP NGAI YIN 雷宇軒 LUI YU HIN
    棄權
System Record 130
  區健福 AU KIN FUK 歐朗然 AU LONG YIN
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 131
  黃仁傑 WONG YAN KIT 譚舜行 TAM SHUN HANG LINCOLN
1   9 11
2   12 10
3   4 11
結果 1 2
System Record 132
  周卓謙 CHAU CHEUK HIM 鄧卓翹 TANG CHEUK KIU
1   11 2
2   11 8
結果 2 0
System Record 133
  陳焯杰 CHAN CHEUK KIT 陽葰熹 YANG CHUN HEI STANLEY
1   3 11
2   11 7
3   11 5
結果 2 1
System Record 134
  曾允軒 TSANG WAN HIN 麥敬滔 MAK KING TO
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 135
  徐灝朗 TSUI HO LONG 勞梓聰 LO TSZ CHUNG
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 136
  温德成 WAN TAK SHING 翁梓朗 YUNG TSZ LONG
  棄權 棄權
System Record 137
  季國寧 KWAI KWOK LING 山國安 SHAN KWOK ON WILLIAM
  棄權  
System Record 138
  蘇浩峰 SO HO FUNG 林嘉豪 LAM KA HO
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 139
  徐瑋樂 TSUI WAI LOK 樊晉傑 FAN CHUN KIT JACKY
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 140
  朱鋽烽 CHU CHEUK FUNG 趙子豪 CHIU TSZ HO
1   11 9
2   11 9
結果 2 0
System Record 141
  李昊爖 LI HO LUNG 曾展鵬 TSANG CHIN PANG
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 142
  胡卓洋 WU CHEUK YEUNG 汪冠霖 WANG GUAN LIN
  棄權  
System Record 143
  阮攸 YUEN YAU THOR 吳栢康 NG PAK HONG
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 144
  何健 HO KIN 蘇以晨 SO YI SUN ETHAN
  棄權  
System Record 145
  洪麒隆 HUNG KI LUNG 羅震輝 LAW CHUN FAI
  棄權 棄權
System Record 146
  呂瀚泓 LU HON WANG 黃一言 WONG YAT YIN RYAN
  棄權  
System Record 147
  梁皓熠 LIANG HO YAP 陳懷希 CHAN WAI HEI HAYDEN
  棄權  
System Record 148
  陳梓然 CHAN TSZ YIN 李子言 LEE TSZ YIN
  棄權  
System Record 149
  謝程熙 TSE CHING HEI 莊建業 CHONG KIN YIP
  棄權  
System Record 150
  何達輝 HO TAT FAI 吳卓延 NG CHEUK YIN
  棄權  
System Record 151
  梁宇軒 LEUNG YU HIN 張偉濤 ZHANG WAI TO
1   11 8
2   8 11
3   14 12
結果 2 1
System Record 152
  張士佳 CHEUNG SHI GAII SKY 吳志偉 NG CHI WAI
  棄權  
System Record 153
  陳耀漳 CHAN YIU CHEUNG 張銘澤 ZHANG MING CHAK
1   11 1
2   11 0
結果 2 0
System Record 154
  陳晉浩 CHAN CHUN HO 吳嘉宸 WU JIA CHEN
    棄權
System Record 155
  葉泰漮 YIP TAI HONG DEVON 曾智聰 TSANG CHI CHUNG
1   5 11
2   11 7
3   5 11
結果 1 2
System Record 156
  林振海 LAM CHUN HOI WILKIE 曾永倫 TSANG WING LUN
  棄權  
System Record 157
  歐樂琛 AU LOK SUM 陳識名 CHAN SHERMAN SIK MING
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 158
  鍾海榮 CHUNG HOI WING 李子諾 LEE TSZ LOK
1   9 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 159
  姜凱威 JIANG ERIC 葉俊謙 YIP CHUN HIM
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 160
  薛頌斯 SIT CHUNG SZE 張兆華 CHEUNG SIU WAH
    棄權
System Record 161
  葉桓彬 YE WUN PAN 黃子睿 WONG TSZ YUI MATTHEW
    棄權
System Record 162
  彭穎進 PANG WING CHUN 趙南樞 CHIU NAM SHU
  棄權  
System Record 163
  陳耀霖 CHAN YIU LAM 朱傑誠 CHU KIT SHING ISAAC
    棄權
System Record 164
  李飛龍 LEE FEI LUNG 方兆龍 FONG SIU LOONG JAMES
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 165
  蔡裕東 CHOI YU TUNG 楊晉杰 YEUNG CHUN KIT THOMAS
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 166
  陳至洲 CHEN MATTHEW 梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 167
  張奕衡 CHEUNG YIK HANG 黃清楠 WONG CHING NAM
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 168
  劉卓翹 LAU CHEUK KIU 陳晉希 CHAN CHUN HEI
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 169
  司徒顯亮 SZE-TO HIN LEUNG JERRY 陳子森 CHAN TSZ SUM SAM
1   10 12
2   11 7
3   15 13
結果 2 1
System Record 170
  羅康仁 LO HONG YAN 黃定安 WONG TING ON ANDREW
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 171
  劉浩森 LAU HO SUM 區兆權 AUSON FRANKIE SIU KUEN
1   1 11
2   13 11
3   2 11
結果 1 2
System Record 172
  羅韋彤 LAW WAI TUNG 李卓豪 LEE CHEUK HO
  棄權  
System Record 173
  張嘉軒 CHEUNG KA HIN 陳振輝 CHAN CHUN FAI
    棄權
System Record 174
  林泳濠 LAM WING HO 葉炅錡 YIP GWING KEI
    棄權
System Record 175
  戴華山 TAI WAH SHAN 劉子弘 LAU CHI WANG
    棄權
System Record 176
  黃敬峰 WONG KING FUNG KENNETH 黎汶羲 LAI MAN HEI
    棄權
System Record 177
  李文爽 LEE MAN SHONG 蕭汶希 SHIU MAN HEI
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 178
  謝世東 TSE SAI TUNG STONES 葉豐 YIP FUNG
1   11 9
2   5 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 179
  梁明森 LEUNG MING SAM 陳柏曦 CHAN PAK HEI
    棄權
System Record 180
  盧子謙 LO TSZ HIM 趙日明 CHIU YAT MING
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 181
  羅兆祈 LAW SIU KI 關仕紳 KWAN SHI SAN
    棄權
System Record 182
  李易謙 LI YIK HIM 何耀坤 HO YIU KWAN EDDIE
    棄權
System Record 183
  梁偉生 LEUNG WAI SANG 張海星 CHEUNG HOI SING
1   13 15
2   9 11
結果 0 2
System Record 184
  張文豪 CHEUNG MAN HO 林冠論 LING GUAN LUN
    棄權
System Record 185
  林隆 LAM LUNG EDWARD 鄧冠榮 TANG KWUN WING
  棄權  
System Record 186
  冼俊熹 SIN CHUN HEI 陳翹一 CHAN Q YAT
    棄權
System Record 187
  周子樂 CHOW TSZ LOK 鄧柏希 TANG PAK HEI
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 188
  陳載熙 CHAN JOI HEI JOSHUA 黃浚堯 HUANG PATRICK
    棄權
System Record 189
  吳哲森 NG CHIT SUM DEEP 劉顯秋 LAU HIN CHAU
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 190
  梁卓弦 LEUNG CHEUK YIN 徐浩鈞 CHUI HO KWAN
    棄權
System Record 191
  黃梓林 WONG TSZ LAM 張振隆 CHEUNG CHUN LUNG
1   11 7
2   11 2
結果 2 0
System Record 192
  盧穎一 LO WING YAT 梁仲賢 LEUNG CHUNG YIN
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 193
  冼君睿 SIN KWAN YUI 顏國基 NGAN KWOK KEE
    棄權
System Record 194
  蘇思偉 SO SZE WAI 鄭泓晉 CHENG WANG CHUN
  棄權 棄權
System Record 195
  梁延國 LEUNG YIN KWOK 黃詩華 WONG SZE WA
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 196
  顏永明 NGAN WING MING 張啟仁 CHEUNG KAI YAN
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 197
  蔡錦滔 CHOI KAM TO 文瑋希 MAN WAI HEI
    棄權
System Record 198
  何劍華 HO KIM WA, HENRY 陳重言 CHAN CHUNG YIN
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 199
  吳冠葳 WU KUAN WEI 陳俊文 CHAN CHUN MAN
  棄權  
System Record 200
  陳泓睿 CHAN WANG YUI 李君悅 LEE KWAN YUET
  棄權 棄權
System Record 201
  關啟源 KWAN KAI YUEN 衛祖彥 WAI CHO YIN
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 202
  陳亮儒 CHAN LEONG YU 袁家杰 YUEN KA KIT
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 203
  卓俊華 CHEUK CHUN WA 李俊希 LEE CHUN HEI
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 204
  葉卓昀 IP CHEUK WAN 胡鉅明 WOO KUI MING
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 205
  林子徐 LAM TSZ CHUI ANTONIO 江逸朗 KONG YAT LONG
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 206
  徐福榮 ZEE FUK WING 韋澤寅 WAI CHAK YAN
1   7 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 207
  鄭凌標 CHENG LING BIU 洪駿豪 HUNG CHUN HO
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 208
  洪德健 HUNG TAK KIN OSCAR 張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI
1   6 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 209
  李志偉 LEE CHI WAI 方梓富 FONG TSZ FU
1   11 9
2   10 12
3   11 2
結果 2 1
System Record 210
  袁一丹 YUEN YAT DAN 麥德成 MAK TAK SHING
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 211
  蔡奮捷 CHOI FUN CHIT 張穎康 CHANG WING HONG
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 212
  是天翼 SHI TOMMY 王日綱 WONG YAT KONG
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 213
  黃宇駿 WONG YU CHUN 盧敬樺 LO KING WAH
1   11 9
2   11 2
結果 2 0
System Record 214
  許哲 HUI CLEMENT 陳正皓 CHEN CHING HO
  棄權  
System Record 215
  林澄希 LAM CHING HEI 趙汝軒 CHIU YU HIN HELIX
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 216
  蔡子賢 TSOI TSZ YIN 黃子皓 WONG TSZ HO
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 217
  朱鋽懷 CHU CHEUK WAI 黃耀宗 WONG YIU CHUNG
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 218
  麥兆瀧 MAK SIU LUNG MARCUS 洪耀勤 HUNG YIU KAN
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 219
  王逸恒 WANG YI HENG GAVIE 莊竣晞 CHONG CHUN HEI
  棄權 棄權
System Record 220
  雷建業 LUI KIN YIP 利子霖 LEE TSZ LAM
  棄權  
System Record 221
  肖子燊 XIAO ZISHEN 李家傑 LEE KA KIT
1   11 13
2   2 11
結果 0 2
System Record 222
  鄺子鈞 KWONG TSZ KWAN 黃雋喬 WONG TSUN KIU
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 223
  梁梓軒 LEUNG TSZ HIN 劉家俊 LAU KA CHUN
  棄權 棄權
System Record 224
  張靖然 CHEUNG CHING YIN CLAYTON 關智謙 KWAN CHI HIM
1   11 8
2   15 13
結果 2 0
System Record 225
  張宸睿 ZHANG CHENRUI LESTER 陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 226
  羅輝強 LO FAI KEUNG 邱志仁 YAU CHI YAN
  棄權  
System Record 227
  李任 LI REN 陳有財 CHAN YAU CHOI
1   9 11
2   11 7
3   6 11
結果 1 2
System Record 228
  黃永坤 WONG WING KWAN 甘柏曜 KAM PAK YIU
1   11 9
2   11 2
結果 2 0
System Record 229
  連康翹 LIN HONG KIU ISAAC 翁浩林 YUNG HO LAM TOCY
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 230
  林沛昕 LAM PUI YAN 簡偉誠 KAN WAI SHING
    棄權
System Record 231
  鄧再展 TANG CHOI CHIN 霍沛禧 FOK PUI HEI
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 232
  鄭浚營 CHENG TSUN YING IAN 申錦耀 SUN KAM YIU
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 233
  李浩然 LEE HO YIN, MATTHEW 鄭匯霖 CHENG MYLES
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 234
  李承諾 LI SHING NOK 黎建基 LAI KIN KAY
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 235
  崔峻誠 TSUI CHUN SHING 吳鉅廷 NG KUI TING
    棄權
System Record 236
  鄭錦文 CHENG KAM MAN 池灝華 CHE HO WA
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 237
  鄧智謙 TANG CHI HIM LAWRENCE 吳韋霆 NG WAI TING
1   11 8
2   6 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 238
  陳家俊 CHAN KA CHUN 關進宏 KWAN CHUN WANG
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 239
  陳仲康 CHAN CHUNG HONG 洪明鍵 HUNG MING KIN
  棄權  
System Record 240
  徐永逢 CHUI WING FUNG 高諾正 KO NOK CHING
1   11 13
2   11 3
3   11 7
結果 2 1
System Record 241
  黃泳鋒 WONG WING FUNG 馮焙聰 FUNG PUI CHUNG
  棄權  
System Record 242
  方志剛 FONG CHI KONG DERRY 張煒昇 CHEUNG WAI SING
  棄權  
System Record 243
  吳子祈 NG TSZ KI 雷經緯 LUI KING WAI
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 244
  馮匡正 FUNG HONG CHING 劉文鴻 LAO MAN HONG
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 245
  麥顥庭 MAK HO TING 黃俊賢 WONG CHUN YIN
    棄權
System Record 246
  廖蔚邦 LIAO WAI PONG 范健國 FAN KIN KWOK
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 247
  羅栩弦 LAW HUI YIN 林敬然 LAM KING YIN
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 248
  羅子齊 LAW TSZ CHAI 唐敏懷 TONG MAN WAI
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 249
  陳懋丞 CHAN MAU SHING 葉俊謙 IP CHUN HIM
1   11 7
2   9 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 250
  郭浩霖 KWOK HO LAM 陳正恒 CHAN CHING HANG
  棄權  
System Record 251
  黎熹朗 LAI HEI LONG 陳建滔 CHAN KIN TO
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 252
  邱奕僖 QIU YIXI 周家浩 CHAU KA HO
  棄權  
System Record 253
  羅梓謙 LAW TSZ HIM 方柏康 FONG PAK HONG
1   8 11
2   11 9
3   11 9
結果 2 1
System Record 254
  張栢希 CHEUNG PAK HEI 呂嘉浩 LUI KA HO
  棄權  
System Record 255
  王佳境 WONG KAI KING 沈傑 SHAM KIT
    棄權
System Record 256
  陳樂晞 CHAN LOK HEI 王藤越 WANG TENGYUE
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 257
  李允捷 LI WAN CHIT 林閱涵 LIN YUEHAN
1   12 10
2   2 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 258
  宋凱進 SUNG HOI CHUN 蔡浩洋 CHOI HO YEUNG
  棄權  
System Record 259
  招偉江 CHIU WAI KONG SIMON 李浩光 LEE HO KWONG
    棄權
System Record 260
  張穎琛 CHEUNG WING SUM 張可樾 CHEUNG HO YUET
  棄權  
System Record 261
  陳子健 CHAN TZE KIN HENRY 黃俊熙 WONG CHUN HEI
1   11 9
2   9 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 262
  林逸哲 LAM YAT CHIT 李仁燊 LI YAN SAN
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 263
  彭冠力 PENG KWUN LIK 鍾明 CHUNG MING
  棄權  
System Record 264
  馬昭然 MA CHIU YIN AUSTIN 何知行 HO CHIH HSING
1   7 11
2   11 9
3   13 11
結果 2 1
System Record 265
  伍柏熹 NG PAK HEI 唐兆賢 TONG SIU YIN
1   9 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 266
  朱穎恆 CHU WING HANG 徐向榮 TSUI HEUNG WING
    棄權
System Record 267
  冼慶東 SIN HING TUNG 黃澤恩 WONG CHAK YAN
1   5 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 268
  吳焯熙 NG RONDY CHEUK HEI 黃維景 WONG WAI KING
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 269
  張智輝 CHEUNG CHI FAI 錢宥瑋 CHIEN YAU WAI
1   12 10
2   11 9
結果 2 0
System Record 270
  胡細輝 WU SAI FAI 唐國豪 TONG KWOK HO
    棄權
System Record 271
  宋知倍 SONG ZHIBEI 劉志思 LAU CHI SZE
1   0 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 272
  黃可臻 WONG ERIC 梁志龍 LEUNG CHI LUNG
1   11 7
2   12 10
結果 2 0
System Record 273
  梁晉珞 LEUNG CHUN LOK 鄭曾富 CHENG TSANG FU DENNIS
1   7 11
2   12 10
3   3 11
結果 1 2
System Record 274
  吳榮鎔 NG WING YUNG 袁匡鉦 YUEN HONG CHING
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 275
  李諾文 LEE LOK MAN 施俊輝 SZE CHUN FAI
    棄權
System Record 276
  梁羚滔 LEUNG LING TO 何杬熹 HO YUEN HEI PETER
1   11 3
2   11 1
結果 2 0
System Record 277
  郭智皓 KWOK CHI HO 江陽宜 KONG YEUNG YEE
  棄權  
System Record 278
  袁文軒 YUEN MAN HIN 蔡兆澤 CHOI SIU CHAK CURTIS
1   4 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 279
  謝晉華 TSE CHUN WA 蔡卓賢 TSOI CHEUK YIN
    棄權
System Record 280
  吳馳 NG CHI 黎顯廷 LAI HIN TING
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 281
  羅晫桐 LAW CHEUK TUNG 方偉鵬 FONG WAI PANG
1   11 9
2   11 3
結果 2 0
System Record 282
  王晉陶 WONG CHUN TO 黃景輝 WONG KING FAI
    棄權
System Record 283
  羅揚鋒 LAW YEUNG FUNG KENNY 金鋭霖 KAM YUI LAM
1   11 7
2   8 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 284
  鄧正楠 TANG CHING NAM 劉梓諾 LAU TSZ NOK IVAN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 285
  梁子健 LEUNG TSZ KIN 陳瀚汶 CHAN HON MAN
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 286
  吳錦豪 NG KAM HO 李浩然 LEE HO YIN
  棄權  
System Record 287
  李嘉銘 LEE KA MING 鄧柏朗 TANG PAK LONG
1   11 7
2   6 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 288
  徐東俊 CHUI TUNG CHUN 劉哲安 LAU CHIT ON
    棄權
System Record 289
  潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY 莫浩然 MOK HO YIN
1   3 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 290
  陳逸朗 CHEN ANDREAS YAT LONG 袁昆達 YUEN KWAN TAT ROBIN
  棄權  
System Record 291
  葉騏暢 YE QICHANG 梁守義 LEUNG SAU YEE
  棄權  
System Record 292
  盧柏竣 LU PAK CHUN 李昊鍇 LEE HO KAI
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 293
  李梓洋 LI TSZ YEUNG 潘祖明 PUN CHO MING
  棄權  
System Record 294
  梁卓明 LEUNG CHEUK MING 吳和杰 NG WO KIT
1   10 12
2   10 12
結果 0 2
System Record 295
  楊景豪 YEUNG KING HO 謝昊廷 TSE HO TING
    棄權
System Record 296
  李子謙 LI CHEE HIM 龍善珩 LUNG SIN HANG
1   11 3
2   11 1
結果 2 0
System Record 297
  歐諱林 AW WAI LAM 林禮賢 LAM LAI YIN ALVIN
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 298
  林逸晨 LAM YAT SEN 甄浩勤 YAN HO KAN
1   11 9
2   8 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 299
  孔昭華 HUNG CHIU WAH 何偉賢 HO WAI YIN DESMOND
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 300
  蘇志強 SOO CHI KEUNG 湯瑋樂 TONG WAI LOK
1   11 2
2   11 6
結果 2 0
System Record 301
  潘展泓 PAN CHIN WANG 陳宇樂 CHEN YU LOK
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 302
  陳尚學 CHAN SHEUNG HOK 吳嘉翀 WU KA CHUNG
    棄權
System Record 303
  陳銳志 CHAN YUI CHI 容炳倫 YUNG PING LUN
1   11 1
2   10 12
3   11 6
結果 2 1
System Record 304
  劉昊霖 LAU HO LAM 陳上正 CHAN MOSES
1   12 10
2   11 8
結果 2 0
System Record 305
  陳英偉 CHAN YING WAI WILLIAM 陳上正 CHAN MOSES
1   11 9
2   12 14
3   11 7
結果 2 1
System Record 306
  周啟綸 CHOW KAI LUN 李凱峯 LI HOI FUNG OWEN
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 307
  吳宇洋 NG YU YEUNG 鄭賢淳 CHENG YIN SHUN, JOHNNY
1   5 11
2   14 12
3   11 9
結果 2 1
System Record 308
  蕭子賢 SIU TSZ YIN 李啟諾 LI KAI NOK
1   8 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 309
  楊嘉謙 YEUNG KA HIM 范嘉華 FAN KA WA
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 310
  黃于喆 WONG YU CHIT 李皓正 LI SAMUEL
  棄權  
System Record 311
  陳熹霖 CHAN HEI LAM IVAN 梁凱碩 LEUNG ISSAC
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 312
  洪梓偉 HUNG TSZ WAI 陳德智 CHAN TAK CHI
1   7 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 313
  彭昊章 PANG HO CHEUNG 謝宗泰 TSE CHUNG TAI
  棄權  
System Record 314
  容炳章 YUNG PING CHEUNG JACKSON 崔恒睿 CUI HENGRUI
1   10 12
2   11 8
3   3 11
結果 1 2
System Record 315
  黃文泰 WONG MAN TAI 陳頌熙 CHAN CHUNG HEI
    棄權
System Record 316
  范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS 吳卓穎 NG CHEUK WING
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 317
  李浩然 LI HO YIN 陳暐喬 CHAN WAI KIU
1   11 3
2   3 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 318
  嚴正 YAN ZHENG 王元熹 WONG YUEN HEI
  棄權  
System Record 319
  郭思哲 KWOK SZE CHIT 梁永傑 LEUNG WING KIT
1   11 4
2   11 9
結果 2 0
System Record 320
  姜家奇 KEUNG KA KI 李啟軒 LEE KAI HIN ALVIN
    棄權
System Record 321
  林志城 LAM CHI SHING 吳楚志 NG CHOR CHI
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 322
  吳偉文 NG WAI MAN 鄧光宇 TANG KWONG YU
1   11 8
2   5 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 323
  朱惠康 CHU WAI HONG 陳澤心 TAN CHAK SUM
    棄權
System Record 324
  張思行 CHEUNG SI HANG 陳澤賢 CHAN CHAK YIN
    棄權
System Record 325
  冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG 吳柏志 NG PAK CHI
1   11 4
2   7 11
3   11 2
結果 2 1
System Record 326
  鄧卓浩 TANG CHEUK HO 李家軒 LI KA HIN
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 327
  溫俊豪 WEN JUN HAO 黃志偉 WONG CHI WAI
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 328
  袁天凡 YUEN TIN FAN 蔡鎮英 CHOI CHUN YING
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 329
  鍾昊霐 CHUNG HO WANG 李御僖 LI YU HEI
  棄權  
System Record 330
  何子健 HO TSZ KIN 池承澤 CHI SHING CHAK
1   8 11
2   11 9
3   11 7
結果 2 1
System Record 331
  謝其晉 TSE KI CHUN 何卓融 HO CHEUK YUNG
  棄權 棄權
System Record 332
  莊晁瑋 CHONG CHIU WAI 鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
1   1 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 333
  黃海芹 WONG HOI KAN 龔偉欽 KUNG WAI YAM
1   6 11
2   11 7
3   11 9
結果 2 1
System Record 334
  張武睿 ZHANG WURUI 鄧偉善 TANG WAI SIN
  棄權  
System Record 335
  曾子浩 TSANG TSZ HO 莊煒軒 CHONG WAI HIN
1   6 11
2   11 8
3   11 8
結果 2 1
System Record 336
  劉金華 LAU KAM WA 潘俊業 PUN CHUN YIP
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 337
  趙崇一 CHIU SUNG YAT 葉思齊 YIP RYLAN
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 338
  關兆中 KUAN SIU CHUNG 夏逸謙 HA YAT HIM
    棄權
System Record 339
  羅睿勤 LO YUI KAN 嚴一風 YEN YAT FUNG ANDY
  棄權  
System Record 340
  李梓泓 LEE TSZ WANG 錢俊堯 QIAN JUNYAO
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 341
  張卓弘 CHEUNG CHEUK WANG 黎澤源 LAI CHAK YUEN
  棄權  
System Record 342
  鄭智鏗 CHENG CHI HANG 盧俊澄 LO CHUN CHING
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 343
  黎一滿 LAI YAT MUN 黃立俊 WONG LAP CHUN
  棄權  
System Record 344
  鄧喆 TANG CHIT 盧炎鋆 LO YIM KWAN
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 345
  譚諾行 TAM NOK HANG 鄧曉焜 TANG HIU KWAN
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 346
  謝于森 HSIE YU SUM 黃振剛 WONG CHUN KONG
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 347
  黃啟僖 WONG KAI HEI 高巳暉 KO TSZ FAI
1   11 2
2   11 4
結果 2 0
System Record 348
  王栢濤 WONG PAK TO PLATO 歐陽順昌 AU-YEUNG SHUN CHEONG BOBBY
1   11 8
2   11 5
結果 2 0
System Record 349
  黃日謙 WONG YAT HIM 楊謹毓 YEUNG KAN YUK
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 350
  陳俊榮 CHAN CHUN WING 黎嘉輝 LAI KA FAI
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 351
  李文豪 LEE MAN HO 區駿彥 AU CHUN YIN JUSTIN
1   11 7
2   14 12
結果 2 0
System Record 352
  譚悅斌 TAM YUET PAN ​​​馮社宏 FUNG SHEA WANG
    棄權
System Record 353
  楊志強 YEUNG CHI KEUNG 李彥博 LI YIN POK
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 354
  楊嘉智 YEUNG KA CHI 江冠文 JIANG GUAN WEN GAVIN
  棄權  
System Record 355
  李飛霆 LEE FEI TING 黃桂文 WONG MALCOM RONALD
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 356
  羅浩峰 LO HO FUNG RICK 陳子聰 CHAN TSZ CHUNG
    棄權
System Record 357
  梁偉強 LEUNG WAI KEUNG 胡倬綸 WOO CHEUK LUN
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 358
  姚進迪 YIU CHUN TIK 梁志傑 LEUNG CHI KIT
  棄權  
System Record 359
  鄭志強 CHENG CHI KEUNG 梁逸風 LEUNG YAT FUNG
  棄權  
System Record 360
  郭錦祥 KWOK KAM CHEUNG 金恆樂 KAM HANG LOK
1   7 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 361
  黎耀金 LAI YIU KAM 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 362
  韓世庭 HON SAI TING 欧阳逸泰 OU YANG YI TAI
    棄權
System Record 363
  鄧皓原 TANG HO YUEN 張銘賢 CHEUNG MING YIN NIO
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 364
  雷昌年 LUI DAVID 馮柏耀 FUNG PAK YIU
1   6 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 365
  黃炳忠 WONG PING CHUNG 陳宇桐 CHEN YU TUNG
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 366
  李漢禮 LEE ELVIN 陳康正 CHAN HONG CHING
1   11 8
2   11 1
結果 2 0
System Record 367
  李儉榮 LEE KIM WING 韓嚴 HON YIM
1   3 11
2   11 5
3   11 4
結果 2 1
System Record 368
  陳健平 CHAN KIN PING 周靖橋 CHAU CHING KIU
1   11 3
2   11 8
結果 2 0
System Record 369
  莫炘致 MOK YAN CHI 何俊霆 HO CHUN TING
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 370
  黃貝龍 WONG PIU LUNG 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   1 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 371
  鋼太 MINATO KOTA 徐文進 TSUI MAN CHUN
  棄權 棄權
System Record 372
  陳靖朗 CHAN CHING LONG 曾偉麟 TSANG WAI LUN
    棄權
System Record 373
  鄭嘉林 ZHENG JIALIN 李瀚林 LEE HON LAM
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 374
  許晉僖 HOI CHUN HAY AYDEN 袁偉民 YUEN WAI MAN
1   11 4
2   7 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 375
  楊昌民 YEUNG CHEONG MAN PETER 楊秉和 YEUNG PING WO
1   4 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 376
  韋俊言 WAI CHUN YIN 梁顥延 LIANG HAO YAN
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 377
  李嘉聰 LEE KA CHUNG 袁千揚 YUEN CHIN YEUNG
1   11 6
2   15 13
結果 2 0
System Record 378
  鄧識苟 TANG SIK KAU RINGO 李明昊 LEE MENG HO
1   11 8
2   7 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 379
  劉燁樺 LAU IP WAH 伍德偉 NG TAK WAI ANDY
  棄權 棄權
System Record 380
  曾德榮 TSANG TAK WING 黃梓灝 WONG TSZ HO
    棄權
System Record 381
  林偉強 LAM WAI KEUNG 章高東 CHEUNG KO TUNG
1   11 5
2   10 12
3   11 7
結果 2 1
System Record 382
  倫梓楓 LUN TSZ FUNG 董啓傑 TUNG KAI KIT
1   8 11
2   11 9
3   8 11
結果 1 2
System Record 383
  鄺梓灝 KWONG TSZ HO 梁珀銘 LEUNG PAK MING
1   11 1
2   11 2
結果 2 0
System Record 384
  嚴楊楊 YAN YANGYANG 黃浩正 WONG HO CHING
1   2 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 385
  李子翱 LI TSZ NGO 孔蕃昌 HUNG FAN CHEUNG
  棄權  
System Record 386
  張汶溍 CHEUNG MAN CHUN 鍾松任 CHUNG CHUNG YAM GOLDEN HORSE
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 387
  蔡仲晞 TSOI CHUNG HEI 陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG
    棄權
System Record 388
  曾朗昇 TSANG LONG SING 鄧天佑 TANG TIN YAU
1   11 13
2   9 11
結果 0 2
System Record 389
  吳卓謙 NG CHEUK HIM JACKY 林正輝 LING JOVIAN
  棄權  
System Record 390
  廖海洋 LIU HOI YEUNG 梁浩賢 LEUNG HO YIN
  棄權  
System Record 391
  傅止謙 FU TSZ HIM 江義信 JIANG YI XIN
1   6 11
2   11 9
3   6 11
結果 1 2
System Record 392
  盧樂謙 LO LOK HIM BRIAN 陳奕臻 CHAN YIK CHUN
1   11 7
2   7 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 393
  梁浩晴 LEUNG HO CHING 李洛 LI LOK
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 394
  周卓禧 CHAU CHEUK HAY 劉顯楷 LAU HIN KAI
    棄權
System Record 395
  胡偉忠 WU WAI CHUNG PETER 胡栢欣 WOO PAK YAN ELI
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 396
  陳柏祖 CHAN PAK CHO PEDRO 李國威 LI KWOK WAI
    棄權
System Record 397
  鄧逸明 TANG YAT MING GORDON 林穎熹 LAM WING HEI
  棄權  
System Record 398
  譚仲民 TAM CHUNG MAN 林敬智 LAM KING CHI
  棄權 棄權
System Record 399
  葉松昀 YE CHUNG WAN 郭熙陽 KWOK HEI YEUNG
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 400
  鄒煒杰 CHOW WAI KIT 邱子軒 YAU ERNEST
1   11 3
2   11 8
結果 2 0
System Record 401
  黃裕庭 WONG YU TING 羅靖 LAW CHING JAY
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 402
  許衡宇 HUI HANG YU 楊浚一 YOUNG JUN YI JUSTIN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 403
  余柏賢 YU PAK YIN 庾丞希 YUE SHING HEI
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 404
  謝智信 TSE CHI SHUN 蔡濬名 CHOI CHUN MING KEVIN
1   7 11
2   11 6
3   6 11
結果 1 2
System Record 405
  楊柏浩 YOUNG PAK HO 譚永達 TAM WING TAT VICTOR
1   7 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 406
  黃浩竣 WONG HO CHUN 賴柯睿 LAI O YUI
    棄權
System Record 407
  鄭浚亨 CHENG TSUN HANG WILLIAM 梅卓安 MUI CHESTER JOHAN
1   3 11
2   11 2
3   11 5
結果 2 1
System Record 408
  楊易誠 YEUNG YIK SHING 余卓熹 YU CHEUK HAY
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 409
  梁諾文 LEUNG LOK MAN 陳行順 CHAN HANG SHUN
1   11 8
2   9 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 410
  杜弘毅 TO WANG NGAI ORION 林俊傑 LAM CHUN KIT
1   7 11
2   11 8
3   6 11
結果 1 2
System Record 411
  謝禮謙 TSE LAI HIM MARCUS 吳裕開 NG YEE HOI EDMOND
1   10 12
2   9 11
結果 0 2
System Record 412
  董家祺 TUNG KA KEI 趙家揚 CHIU KA YEUNG
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 413
  謝家軒 TSE KA HIN 謝寶賢 TSE PO YIN
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 414
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 羅嘉華 LAW KA WAH
1   11 6
2   4 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 415
  黃梓晉 WONG TSZ CHUN REX 馬文廸 MA MAN TIK
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 416
  羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN 張家睿 CHEUNG KA YUI
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 417
  簡勁翔 KAN KING CHEUNG KENNETH 何文佳 HO MAN KAI
1   3 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 418
  伍家謙 NG KA HIM 鄭皓文 CHENG HO MAN
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 419
  關皓廉 KWAN HO LIM 江日基 KONG YAT KEI
1   11 13
2   5 11
結果 0 2
System Record 420
  區俊傑 AU CHUN KIT PAUL 黃煒宏 WONG WAI WANG
1   11 3
2   8 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 421
  陳鉦嵐 CHAN CHING NAM 陳梓皓 CHAN TSZ HO
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 422
  謝穎豪 TSE WING HO 楊予直 YANG YUZHI
1   9 11
2   11 9
3   11 4
結果 2 1
System Record 423
  鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK 劉國耀 LAU KWOK YIU
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 424
  鍾子彥 ZHONG TSZ YIN 陳偉洛 CHAN WAI LOK
1   4 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 425
  安彦米 ON YINMAI 蘇浩然 SO HO YIN
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 426
  宋恩澤 SONG ERIC 程晨 CHING SEN
1   11 8
2   11 5
結果 2 0
System Record 427
  盧澤銓 LO CHAK CHUEN ERIC HUBERT 鄭偉強 CHENG WAI KEUNG
1   11 8
2   9 11
3   11 2
結果 2 1
System Record 428
  梁正言 LEUNG CHING YIN 羅梓康 LAW TSZ HONG
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 429
  霍紹基 FOK SIU KEI 黃偉明 WONG WAI MING
1   9 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 430
  李思朗 LEE SZE LONG 翁柏軒 YUNG PAK HIN
  棄權  
System Record 431
  江梓謙 JIANG TSZ HIM 吳百川 NG RIVER
1   9 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 432
  張致謙 CHEUNG CHI HIM 梁志明 LEUNG CHI MING
1   9 11
2   11 8
3   11 9
結果 2 1
System Record 433
  岑志義 SHAM CHI YI 蘇柏熹 SO PAK HEI
  棄權  
System Record 434
  邱斯凱 YAU SZE HOI 鄭偉杰 CHENG WAI KIT, STEVEN
    棄權
System Record 435
  張樹榕 CHEUNG SHU YUNG 劉嘉煒 LAU KA WAI
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 436
  馮聰 FUNG CHUNG, PAUL 梁耀雄 LEUNG YIU HUNG
1   11 1
2   11 2
結果 2 0
System Record 437
  張曉鋒 CHEUNG HIU FUNG 余逸豐 YU YAT FUNG ANGUS
  棄權  
System Record 438
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 林永順 LAM WING SHUN
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 439
  陳璿懃 CHAN YUI KAN 黃敏軒 WONG MAN HIN
1   9 11
2   11 9
3   13 11
結果 2 1
System Record 440
  鄧柏灝 TANG PAK HO 丁天宇 DING ALEXANDER TIN YU
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 441
  梁証恆 LEUNG CHING HANG 郭子貴 KWOK TSZ KWAI
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 442
  郭浩朗 KWOK HO LONG 李嘉成 LEE KA SHING
1   12 10
2   7 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 443
  張一鳴 ZHANG YIMING 吳家威 NG KA WAI
1   2 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 444
  陳家熙 CHAN KA HEI 李樂生 LEE LOK SANG
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 445
  鄭煦諾 CHENG HUI NOK 陳君澔 CHEN KWAN HO
1   6 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 446
  黃宇陞 WONG YU SING HANSON 胡栢強 WU PAK KEUNG PETER
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 447
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 何祉謙 HO TSZ HIM BENNETT
1   11 3
2   11 7
結果 2 0
System Record 448
  廖基立 LIU CALEB 陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON
1   11 9
2   1 11
3   3 11
結果 1 2
System Record 449
  李卓謙 LI CHEUK HIM 吳力泓 NG LIK WANG
1   11 6
2   15 13
結果 2 0
System Record 450
  黃也樂 WONG YA LOK CHESTER 余焯謙 YU CHEUK HIM
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 451
  謝志強 TSE CHI KEUNG 葉逸朗 YIP YAT LONG
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 452
  黃曉諾 WONG HIU NOK 陳凱滔 CHAN HOITO
  棄權  
System Record 453
  李厚賢 LEE HAU YIN 高銘謙 KO MYLES
1   11 7
2   9 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 454
  賴浚謙 LAI TSUN HIM 陳家健 CHAN KA KIN
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 455
  吳睿翹 NG YUI KIU 楊懷輝 YEUNG WAI FAI
    棄權
System Record 456
  陳裕雄 CHAN YUE HUNG HENRY 明頌熹 MING CHUNG HEI
  棄權  
System Record 457
  李俊威 LEE CHUN WAI 馮俊傑 FUNG CHUN KIT
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 458
  鄧紹德 TANG SIU TAK 梁崇銘 LEUNG SUNG MING
1   8 11
2   11 9
3   11 6
結果 2 1
System Record 459
  何嘉謙 HO KA HIM 林述恩 LAM SHUE YAN JONATHAN
  棄權  
System Record 460
  鄭國泉 CHANG KWOK CHUEN 吳錦一 WU KAM YAT
    棄權
System Record 461
  方震宇 FONG CHUN YU ROBERT 李思本 LI SZE POON FELIX
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 462
  施清爽 SZE CHING SHONG 林煒軒 LAM WAI HIN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 463
  董永恆 TUNG WING HANG HAVIN 黃柏鈞 WONG PAK KWAN
1   4 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 464
  胡柏軒 HU ROY 黎一萳 LAI YAT NAM
1   11 2
2   11 4
結果 2 0
System Record 465
  黃隆民 WONG LUNG MAN ANTONIO 鄭嘉揚 CHENG DARREN KA-YEUNG
1   13 11
2   9 11
3   13 11
結果 2 1
System Record 466
  吳焯斌 NG CHEUK BUN NICHOLAS 羅銘基 LAW MING KEI
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 467
  蔡宇正 CHOI YU CHING 康倬綸 HONG CHEUK LUN MARCUS
    棄權
System Record 468
  朱柏濠 CHU PAK HO 王文峰 WONG MAN FUNG
1   12 10
2   11 4
結果 2 0
System Record 469
  譚英灝 TAM YING HO 李健樂 LI KIN LOK
  棄權  
System Record 470
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 關珈謙 KWAN KA HIM
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 471
  鍾晉庭 CHUNG CHUN TING 李天朗 LEE TIN LONG
  棄權  
System Record 472
  王家賢 WONG KA YIN 林梓洛 LAM TSZ LOK
1   11 6
2   5 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 473
  黃梓豪 WONG TSZ HO 連志明 LIN CHI MING
1   11 2
2   11 3
結果 2 0
System Record 474
  方皓晴 FONG HO CHING 董緒正 DONG SUI CHING
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 475
  羅棨文 LO KAI MAN KELVIN 樊諱諾 FAN WAI NOK
1   11 13
2   7 11
結果 0 2
System Record 476
  梁凱傑 LEUNG HOI KIT 趙啓榮 CHIU KAI WING
1   9 11
2   11 5
3   11 8
結果 2 1
System Record 477
  陳樂鋒 CHAN LOK FUNG 陳偉倫 CHAN WAI LUN
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 478
  梁焯喬 LEUNG CHEUK KIU 羅貴培 LAW KWAI PUI ALAN
  棄權  
System Record 479
  張景雄 CHEUNG KING HUNG 王浩賢 WONG HO YIN
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 480