Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   LI HO LUNG  李昊爖  趙鵬  大鵬體育   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON  李昊爖 LI HO LUNG 
   陳煜杭 CHEN YUHANG  李昊爖 LI HO LUNG 
   洪梓碩 HONG ZISHOU  李昊爖 LI HO LUNG 
   李昊爖 LI HO LUNG  黃敏妍 WONG MAN YIN