Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 26
  蕭穎霖 SIU WING LAM
黎騏豪 LI KI HO
鄭漢波 CHENG HON BOR
葉錦堂 YIP KAM TONG
1   11 5
2   11 1
3   11 5
結果 3 0
System Record 95
  趙偉德 CHIU WAI TAK VICTOR
羅棨文 LO KAI MAN KELVIN
蕭穎霖 SIU WING LAM
黎騏豪 LI KI HO
  棄權  
System Record 148 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
黎騏豪 LI KI HO
溫保庭 WAN PO TING
梁詠賢 LEUNG WING YIN
1   11 8
2   12 14
3   11 7
4   11 9
結果 3 1
System Record 174 Round of 32
  王國明 WONG KWOK MING
林志恒 LAM CHI HANG
蕭穎霖 SIU WING LAM
黎騏豪 LI KI HO
1   13 11
2   7 11
3   4 11
4   11 9
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 78
  潘澤興 POON CHAK HING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   5 11
2   13 11
3   9 11
4   11 9
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2022
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   11 9
2   8 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 23 -1
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 39 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM 曾志強 TSANG CHI KEUNG
1   11 2
2   8 11
3   11 7
結果 2 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 71
  蕭穎霖 SIU WING LAM 麥鴻森 MAK HUNG SUM
1   6 11
2   11 13
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 67
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   11 4
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 111 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 羅嘉杰 LO KA KIT
1   9 11
2   10 12
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 49 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   11 5
2   6 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 64 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM 祁德正 KI ANTHONY
1   11 6
2   9 11
3   11 8
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 98 -2 Round of 16
  彭富鴻 PANG FU HUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 5
3   9 11
4   7 11
5   15 13
結果 3 2
System Record 105 -3 Quarter Final
  麥子浩 MAK TSZ HO 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   15 13
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 109 -3 Semi Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 李頌 LEE CHUNG
1   11 5
2   11 4
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2021
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 22
  蕭穎霖 SIU WING LAM 吳哲鋒 NG CHIT FUNG
1   7 11
2   11 9
3   11 5
4   9 11
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 51
  李柏濠 LEE PAK HO
朱浩弘 CHU HO WANG
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
  棄權  
System Record 176
  馮浩然 FUNG HO YIN SAMMY
梁志建 LEUNG CHI KIN
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
1   9 11
2   9 11
3   11 7
4   7 11
結果 1 3
System Record 239 Round of 64
  梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
黃啟僖 WONG KAI HEI
黃衍傑 WONG HIN KIT
1   11 1
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 270 Round of 32
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 78
  周宛縈 CHOW YUEN YING
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
蕭穎霖 SIU WING LAM
周昭慧 CHOW CHIU WAI
1   10 12
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 119 Round of 64
  雷電 LEI DIAN
叶麗婷 YE LITING
蕭穎霖 SIU WING LAM
周昭慧 CHOW CHIU WAI
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 88 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
1   7 11
2   11 9
3   11 7
4   13 11
結果 3 1
System Record 92 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳君濠 CHAN KWAN HO
1   6 11
2   11 7
3   4 11
4   11 7
5   11 3
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 88 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM
賀方正 HO FOR CHIN
陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS
韓琦 HON KI
1   11 9
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 92 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM
賀方正 HO FOR CHIN
陳君濠 CHAN KWAN HO
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   8 11
2   11 5
3   11 2
4   8 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Games 全港運動會乒乓球比賽 2019
項目:   Mens Team 男子團體
System Record 43 -1 Third Place
  蕭穎霖 SIU WING LAM 郭晉傑 KWOK CHUN KIT
1   11 6
2   9 11
3   3 11
4   12 14
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -1
  陳晉生 CHAN CHUN SANG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 6
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 17 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 蔡智康 CHOI CHI HONG
1   11 6
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 17 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 梁詠賢 LEUNG WING YIN
1   7 11
2   11 2
3   11 7
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 28 -2
  陳志偉 CHEN CHI WEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   7 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 28 -4
  郭世榮 KWOK SAI WING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   12 10
2   11 5
3   12 14
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM
賀方正 HO FOR CHIN
李世翹 LI SAI KIU
蘇文毅 SO MAN NGAI
1   11 6
2   11 8
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 60
  馮偉傑 FUNG WAI KIT
伍美儀 NG MEI YEE
蕭穎霖 SIU WING LAM
黎惠玲 LAI WAI LING
1   7 11
2   7 11
3   18 20
結果 0 3
System Record 97 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
黎惠玲 LAI WAI LING
鄧國基 TANG KWOK KEI
陸思妤 LUK SZE YU
1   9 11
2   11 5
3   4 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 114
  鄭志坤 CHENG CHI KWAN
劉殷佑 LIU YIN YOU
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
1   4 11
2   8 11
3   11 6
4   5 11
結果 1 3
System Record 182
  賀方正 HO FOR CHIN
葉振家 YIP CHUN KA
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
1   10 12
2   11 8
3   11 7
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 31 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 李運新 LEE WAN SAN
1   8 11
2   7 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 31 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 余根鴻 YU KAN HUNG
1   11 4
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 39 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 李翰文 LI HON MAN
1   11 13
2   11 8
3   7 11
4   11 9
5   9 11
結果 2 3
System Record 47 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
1   12 10
2   5 11
3   11 2
4   11 5
結果 3 1
System Record 47 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 李朗軒 LEE LONG HIN
1   13 11
2   5 11
3   11 7
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 87 -3
  李偉鈺 LEE WAI YUK
蕭穎霖 SIU WING LAM
謝昊宏 TSE HO WANG
林子釗 LAM TSZ CHIU
1   11 8
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 90 -3
  李偉鈺 LEE WAI YUK
蕭穎霖 SIU WING LAM
崔敬喬 CHUI KING KIU
施穎亨 SHIH WING HANG
1   12 10
2   6 11
3   14 16
4   11 13
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 101 -4 Round of 16
  李清韻 LI CHING WAN
關文皓 KWAN MAN HO
蕭穎霖 SIU WING LAM
馮慧珠 FUNG WAI CHU
1   11 6
2   6 11
3   11 5
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Games 全港運動會乒乓球比賽 2017
項目:   Mens Team 男子團體
System Record 39 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   9 11
2   11 8
3   11 8
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 14
  鄺家輝 KWONG KA FAI
叶麗婷 YE LITING
蕭穎霖 SIU WING LAM
黎惠玲 LAI WAI LING
1   11 5
2   9 11
3   11 9
4   16 18
5   9 11
結果 2 3
System Record 59
  蕭穎霖 SIU WING LAM
黎惠玲 LAI WAI LING
李澤浩 LI CHAK HO
潘曉欣 POON HIU YAN
1   11 6
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 86 Round of 32
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
鍾善穎 CHUNG SIN WING
蕭穎霖 SIU WING LAM
黎惠玲 LAI WAI LING
1   12 10
2   17 19
3   11 4
4   8 11
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 5
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳文峰 CHAN MAN FUNG
1   11 6
2   5 11
3   11 8
4   12 10
結果 3 1
System Record 31 Round of 64
  李柏濠 LEE PAK HO 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   10 12
2   11 8
3   17 15
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 6 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳上珩 CHEN TREVOR
1   13 15
2   11 7
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 6 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
1   13 11
2   8 11
3   11 5
4   7 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 14 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳振宇 CHAN CHUN YU
1   11 4
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 14 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 石頌謙 SHEK CHUNG HIM
1   11 3
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 21 -2
  林如瀚 LAM YU HON 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   4 11
3   11 8
4   5 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 21 -5
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 98 -1
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 4
2   13 11
3   11 8
結果 3 0
System Record 101 -1
  黃鏗 HUANG KENG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   6 11
2   3 11
3   11 8
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 95 -3
  潘文博
梁嘉倫 LEUNG KA LUN
蕭穎霖 SIU WING LAM
林逸榮 LAM YAT WING
1   7 11
2   2 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 98 -3
  鄧家駿 TANG KA CHUN
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
蕭穎霖 SIU WING LAM
林逸榮 LAM YAT WING
1   13 11
2   10 12
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 101 -3
  甘家安 KAM KA ON
郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
蕭穎霖 SIU WING LAM
林逸榮 LAM YAT WING
1   11 4
2   10 12
3   7 11
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 102 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM
林逸榮 LAM YAT WING
林秉軒 LAM PING HIN
葉胤廷 YIP YAN TING
1   11 7
2   9 11
3   12 10
4   7 11
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 56
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
梁家強 LEUNG KA KEUNG
梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 131
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
伍煒業 NG WAI YIP
    棄權
System Record 175 Round of 64
  楊甯 YEUNG NING RICHARD
游華添 YAU WAH TIM
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   5 11
2   11 5
3   11 4
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 47
  黃健惺 WONG KIN SING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   13 11
2   11 7
3   6 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 48
  胡振康 WU CHUN HONG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   8 11
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 51
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 13
2   11 9
3   11 9
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 3 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
1   5 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 3 -5
  蕭穎霖 SIU WING LAM 鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG
1   11 6
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 19 -1
  張耀升 CHEUNG YIU SING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 19 -5
  竇冠迪 DAU KOON DICK EDWARD 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   7 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 29 -1
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   15 17
3   11 7
4   14 12
5   8 11
結果 2 3
System Record 29 -5
  李芃 LI PENG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 6
2   11 7
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2015
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 129 -1
  李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   6 11
3   11 9
4   7 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 146 -5
  蔡智康 CHOI CHI HONG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   10 12
3   13 11
4   11 2
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Games 全港運動會乒乓球比賽 2015
項目:   Mens Single's 男子單打
System Record 29 Quarter Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 賀方正 HO FOR CHIN
1   6 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 33
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳以信 CHAN YEE SHUN
    棄權
System Record 38
  蕭穎霖 SIU WING LAM 蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
1   11 7
2   15 13
3   14 12
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 19
  李世翹 LI SAI KIU
陳富榮 CHAN FU WING
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 101
  曾燕填 TSANG YIN TIN
陳進業 CHAN CHUN YIP
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 158 Round of 64
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   3 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 187 Round of 32
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
麥子謙 MAK TZE HIM
黃嘉浩 WONG KA HO
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 13
  蕭穎霖 SIU WING LAM 鄔偉光 WU WAI KWONG
1   12 10
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 15
  羅浩鋒 LOW HO FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 6
3   15 13
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 60 Round of 64
  李樂斌 LI LOK PAN
羅沛原 LAW PUI YUEN
蕭穎霖 SIU WING LAM
麥俊麗 MAK CHUN LAI
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 6 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 朱曉宇 CHU HIU YU
1   8 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 6 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   6 11
2   7 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 14 -2
  賀方正 HO FOR CHIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 21 -3
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 3
2   14 12
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 14 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳子榮 CHAN TSZ WING
1   11 8
2   9 11
3   11 8
4   15 13
結果 3 1
System Record 33 Round of 32
  王浩軒 WONG HO HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   11 5
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 12
  符有志 FU YAU CHI
周耀武 CHOW YIU MO
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   1 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 95
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
馬嘉樂 MA KA LOK
利達偉 LEE TAT WAI
1   11 9
2   8 11
3   11 8
4   13 15
5   11 7
結果 3 2
System Record 154 Round of 64
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 5
2   8 11
3   11 8
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 12
  張雪芹 CHEUNG SUET KAN
林景姚 LAM KING YIU
蕭穎霖 SIU WING LAM
樊珮朗 FAN PUI LONG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2013
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 4 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 7
2   10 12
3   6 11
4   11 4
5   12 10
結果 3 2
System Record 4 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 潘漢明 POON HON MING
1   6 11
2   11 7
3   11 8
4   11 4
結果 3 1
System Record 12 -2
  傅恩濤 PO YAN TO 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   11 7
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 12 -4
  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   11 13
3   11 7
4   5 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 19 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 潘健豐 PUN KIN FUNG
1   11 9
2   7 11
3   11 4
4   6 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 19 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 林如瀚 LAM YU HON
1   12 10
2   3 11
3   12 14
4   11 5
5   7 11
結果 2 3
System Record 25 -2 Quarter Final
  賴卓然 LAI CHEUK YIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 5
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 25 -4 Quarter Final
  麥子謙 MAK TZE HIM 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   12 14
2   11 8
3   7 11
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 33 -1 Semi Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳霆軒 CHAN TING HIN
1   11 9
2   6 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 33 -4 Semi Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 吳嘉倫 NG KA LUN
1   11 8
2   3 11
3   13 11
4   6 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 35 -1 Third Place
  黃健惺 WONG KIN SING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   4 11
2   11 7
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 35 -5 Third Place
  陳志偉 CHEN CHI WEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   10 12
2   3 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2013
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 18 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 許軍 HUI KWAN
1   11 4
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 27 -5
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   11 9
3   5 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 36 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 林志濤 LAM CHI TO
1   6 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 15
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
陸德強 LUK TAK KEUNG
梁凱傑 LEUNG HOI KIT
1   11 9
2   11 9
3   11 2
結果 3 0
System Record 77
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
麥瀚升 MAK HON SING
鄺啟軒 KWONG KAI HIN
1   11 9
2   10 12
3   11 5
4   8 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 133 Round of 64
  朱凱民 CHU HOI MAN
朱凱源 CHU HOI YUEN
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   7 11
2   11 6
3   11 7
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 50 Round of 64
  陳沛樂 CHAN PUI LOK
黎芷琦 LAI TSZ KEI
蕭穎霖 SIU WING LAM
徐雪瑩 TSUI SUET YING GLORIA
1   9 11
2   11 6
3   14 12
4   13 11
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 4 Round of 64
  鄧國基 TANG KWOK KEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 2
2   3 11
3   11 8
4   11 3
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳子榮 CHAN TSZ WING
1   8 11
2   3 11
3   11 5
4   11 9
5   13 11
結果 3 2
System Record 8 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
1   12 10
2   4 11
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 15 -1
  葉振家 YIP CHUN KA 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   11 9
3   3 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 24 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳祖貽 CHAN CHO I
1   14 12
2   5 11
3   11 3
4   11 13
5   7 11
結果 2 3
System Record 24 -4
  蕭穎霖 SIU WING LAM 張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR
1   9 11
2   12 10
3   11 8
4   10 12
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2012
項目:   Silver Plate 銀碟組
System Record 14 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   10 12
2   14 12
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 68 -1
  梁嘉倫 LEUNG KA LUN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   6 11
2   8 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 93 -1
  賀方正 HO FOR CHIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 4
2   12 10
3   6 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 34 Round of 64
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   11 7
3   6 11
4   11 8
5   13 11
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 28
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
何永康 HO WING HONG
游華添 YAU WAH TIM
1   5 11
2   11 1
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 99
  符杰禧 FU KIT HEI
梁東發 LEUNG TUNG FAT
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 7
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 7 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 9
2   2 11
3   7 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 6 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   3 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 14 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   11 13
2   6 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 21 -1
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 32 -2 Round of 16
  陳志穎 CHAN CHI WING, FELIX 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 32 -4 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 4
2   11 7
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 6 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   3 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 14 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   11 13
2   6 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 21 -1
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 32 -2 Round of 16
  陳志穎 CHAN CHI WING, FELIX 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 32 -4 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 4
2   11 7
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 3
  高永洋 KO WING YEUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   6 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 21 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 楊智正 YEUNG CHI CHING
1   9 11
2   12 10
3   11 7
4   11 5
結果 3 1
System Record 48 Round of 32
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 6
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 51
  黃家樂 WONG KA LOK 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   5 11
2   7 11
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 102 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黎子恒 LAI TSZ HANG
1   11 8
2   11 6
3   10 12
4   11 4
結果 3 1
System Record 127 Round of 32
  丁少聰 TING SIU CHUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 140 Round of 16
  蕭穎霖 SIU WING LAM 莊智濠 CHONG CHI HO
1   9 11
2   12 14
3   11 9
4   11 5
5   11 8
結果 3 2
System Record 146 Quarter Final
  黃健惺 WONG KIN SING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   4 11
2   6 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 149 Semi Final
  曾永昌 TSANG WING CHEONG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   9 11
3   7 11
4   12 14
結果 0 4
System Record 152 Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 潘健男 PUN KIN NAM
1   8 11
2   9 11
3   11 8
4   11 8
5   12 10
6   13 11
結果 4 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 26
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
朱文威 TJU MEN WEI
李兆源 LEE SIU YUEN
1   7 11
2   11 6
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 83
  李沛霖 LI PUI LAM
鍾樂軒 CHUNG LOK HIN
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   7 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 132 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   6 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 4 -2
  蕭穎霖 SIU WING LAM 歐兆華 AU SIU WA PATRICK
1   11 3
2   9 11
3   8 11
4   11 7
5   11 9
結果 3 2
System Record 4 -5
  蕭穎霖 SIU WING LAM 練龍生 LIN LUNG SANG STANLEY
1   9 11
2   12 14
3   11 6
4   11 8
5   11 7
結果 3 2
System Record 11 -3
  楊悰傑 YEUNG CHUNG KIT 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 9
2   8 11
3   5 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 20 -1
  陳煒倫 CHAN WAI LUN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 7
2   9 11
3   11 13
4   5 11
結果 1 3
System Record 28 -2 Quarter Final
  熊健 AH CHONG AH KIAN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   4 11
3   11 6
4   12 14
結果 1 3
System Record 28 -4 Quarter Final
  王浩軒 WONG HO HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   14 16
2   11 9
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 34 -1 Semi Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 符杰禧 FU KIT HEI
1   11 7
2   11 9
3   9 11
4   8 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 34 -4 Semi Final
  蕭穎霖 SIU WING LAM 梁東發 LEUNG TUNG FAT
1   11 6
2   11 7
3   6 11
4   9 11
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2010
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 76
  蕭穎霖 SIU WING LAM 張文光 CHEUNG MAN KWONG SIMON
1   8 11
2   14 16
3   11 8
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 15
  蕭穎霖 SIU WING LAM 馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 4
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 65
  黃銘禧 WONG MING HEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
  棄權  
System Record 108 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃雲志 WONG WAN CHI
1   3 11
2   9 11
3   11 6
4   11 7
5   12 14
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 56
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
李家禮 LI KA LAI WILSON
余志江 YU CHI KONG
1   6 11
2   11 3
3   5 11
4   14 12
5   13 11
結果 3 2
System Record 118 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
容閎耀 YOUN WANG YIU
林駿豪 LAM CHUN HO
1   11 6
2   8 11
3   11 4
4   11 2
結果 3 1
System Record 149 Round of 32
  蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
王浩軒 WONG HO HIN
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 5
2   9 11
3   10 12
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 110 -2
  譚浩揚 TAM NATHAN BOYCE 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 13
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 121 -3
  蕭穎霖 SIU WING LAM 葉楚駿 IP CHO CHUN
1   11 1
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 139 -2
  林振鵬 LAM CHUN PANG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   7 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 139 -4
  朱志明 CHU CHI MING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 8
2   11 7
3   1 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 348 -1 Round of 64
  蕭穎霖 SIU WING LAM 左明陽 CHOR MING YEUNG
1   9 11
2   11 9
3   4 11
4   11 8
5   14 12
結果 3 2
System Record 374 -2 Round of 32
  余志江 YU CHI KONG 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   8 11
2   5 11
3   11 7
4   5 11
結果 1 3
System Record 374 -4 Round of 32
  陳偉平 CHAN WAI PING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   5 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 34
  梁仲軒 LEUNG CHUNG HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   12 10
2   11 9
3   9 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 59
  蕭穎霖 SIU WING LAM 麥穗恒 MAK SHUI HANG
    棄權
System Record 106
  符杰禧 FU KIT HEI 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   11 2
2   11 9
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 20
  簡家威 KAN KA WAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 83
  麥穗恒 MAK SHUI HANG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 2 3
System Record 116
  蕭穎霖 SIU WING LAM 蘇滿財 SO MOON CHOI
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 13
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 39
  蕭穎霖 SIU WING LAM 何嘉盛 HO KA SING
結果 2 3
System Record 81
  雷家文 LUI KA MAN RAYMOND 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 146
  蕭穎霖 SIU WING LAM 駱志渠 LOK CHI KUI
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 15
  黃家輝 WONG KA FAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2007
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 816
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃家駿 WONG KA CHUN
結果 3 0
System Record 926
  蕭穎霖 SIU WING LAM 王頌祺 WONG CHUNG KI
結果 3 0
System Record 935
  蕭穎霖 SIU WING LAM 楊冠毅 YEUNG KWUN NGAI
結果 3 0
System Record 939
  阮浩軒 YUEN HO HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 54
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 63
  陳奕儒 CHAN YIK YUE, DOMINIC 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 65
  胡景祺 WU KING KI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 16
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳達江 CHAN TAT KONG
結果 3 0
System Record 55
  蕭穎霖 SIU WING LAM 馮汝聰 FUNG YU CHUNG
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 55
  簡煥文 KAN WOON MAN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 288
  梁凱傑 LEUNG HOI KIT 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 350
  蕭穎霖 SIU WING LAM 劉嘉希 LAU KA HEI
結果 3 0
System Record 417
  黃大偉 WONG TAI WAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 890
  張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 892
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 185
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃志榮 WONG CHI WING
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 126
  吳志力 NG CHI LIK 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 158
  霍文進 FOK MAN CHUN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 174
  楊鋒法 YEUNG FUNG FAT 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 2 3
System Record 182
  丁仁生 TING YUN SANG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 186
  李世翹 LI SAI KIU 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 190
  李維軒 LEE WAI HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 2 3
System Record 192
  胡振康 WU CHUN HONG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2006
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 575
  張彥彬 CHEUNG YIN PAN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 798
  何浩華 HO HO WAH 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 910
  蕭穎霖 SIU WING LAM 林智朗 LAM CHI LONG
結果 3 0
System Record 966
  蕭穎霖 SIU WING LAM 何啟堯 HO KAI YIU
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 42
  黃俊賢 WONG CHUN YIN, RAY 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 79
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 24
  鄭漢陽 CHENG HON YEUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 26
  李潁林 LEE YING LAM 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 31
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳達江 CHAN TAT KONG
結果 3 0
System Record 35
  陳祉謙 CHAN TSZ HIM 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 62
  張子樂 CHEUNG TSZ LOK 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 1107
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黎呈湛 LAI CHING TSEM
結果 3 0
System Record 1110
  蕭穎霖 SIU WING LAM 許建華 HUI KIN WA
結果 3 1
System Record 1135
  陳國輝 CHAN KWOK FAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 1156
  蕭穎霖 SIU WING LAM 胡振康 WU CHUN HONG
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 18
  周瑩 CHOW YING 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2005
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 415
  關嘉聲 KWAN KA SING 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 4
  黃鎮廷 WONG CHUN TING 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 9
  潘健豐 PUN KIN FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 19
  張頌威 CHEUNG CHUNG WAI 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 7
  蕭穎霖 SIU WING LAM 余德冠 YU TAK KWUN
結果 3 2
System Record 53
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 69
  蕭穎霖 SIU WING LAM 蔡漢銳 CHOY HON YUI
結果 3 0
System Record 106
  蕭穎霖 SIU WING LAM 林浚鏗 LAM TSUN HANG JONATHON
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 456
  蕭穎霖 SIU WING LAM 康志輝 HONG CHI FAI
結果 1 3
System Record 459
  蕭穎霖 SIU WING LAM 馮國強 FUNG KWOK KEUNG
結果 2 3
System Record 493
  許信霆 HUI RYAN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 495
  何浚傑 HO TSUN KIT 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 569
  蕭穎霖 SIU WING LAM 賴水洋 LAI SHUI YEUNG
結果 3 1
System Record 572
  蕭穎霖 SIU WING LAM 容耀光 YUNG YIU KWONG
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 32
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃建軍 HUANG JIANJUN
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2004
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 2
  黎俊彥 LAI CHUAN YIN, OLIVER 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 424
  蕭穎霖 SIU WING LAM 李恆軒 LI HANG HIN
結果 3 1
System Record 679
  李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 39
  謝雋軒 TSE CHUN HIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 2 3
System Record 48
  童俊樺 DONG TSUN WAH, PETER 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2
System Record 53
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃俊賢 WONG CHUN YIN, RAY
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 63
  蕭穎霖 SIU WING LAM 黃銘禧 WONG MING HEI
結果 0 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 50
  李銘澤 LEE MING CHAK 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 122
  李全 LI CHUEN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2
System Record 129
  蕭穎霖 SIU WING LAM 沈家樂 SUM KA LOK
結果 1 3
System Record 136
  蕭穎霖 SIU WING LAM 姚博軒 YIU POK HIN
結果 0 3
System Record 148
  李顯舜 LI HIN SHUN, HINSON 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 165
  王文俊 WONG MAN CHUN 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 35
  蕭穎霖 SIU WING LAM 關浩誼 KWAN HO YEE
結果 3 0
System Record 86
  蕭穎霖 SIU WING LAM 羅晟綱 LO SHING KONG
  棄權 棄權
System Record 111
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 39
  龍信諺 LUNG SHUN YIN 蕭穎霖 SIU WING LAM
  棄權 棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 149
  蕭穎霖 SIU WING LAM 張澤明 CHEUNG CHAK MING
結果 3 0
System Record 393
  蕭穎霖 SIU WING LAM 姚德球 YIU TAK KAU, TOMMY
結果 3 0
System Record 540
  冼尚浚 SIN SHEUNG TSUN, REX 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 1 3
System Record 614
  蕭穎霖 SIU WING LAM 陳浩文 CHAN HO MAN
結果 1 3