Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  陳榮邦 CHAN WING PONG 吳逸朗 NG YAT LONG
  棄權  
System Record 2
  卓旨安 CHURK TSZ ON ERNEST 余逸豐 YU YAT FUNG ANGUS
1   4 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 3
  張卓軒 CHEUNG CHEUK HIN 黃凱晙 WONG HOI CHUN
1   11 5
2   6 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 4
  林敬智 LAM KING CHI 徐福榮 ZEE FUK WING
1   11 9
2   7 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 5
  邱志仁 YAU CHI YAN 蕭栢然 SIU PAK YIN
  棄權  
System Record 6
  佘國光 SHARE KWOK KWONG 冼嘉謙 SIN KA HIM
1   11 1
2   11 3
結果 2 0
System Record 7
  梁栢言 LEUNG PAK YIN 陳卓立 CHAN CHEUK LAP
  棄權 棄權
System Record 8
  楊曉峰 YEUNG OCEAN 張宸睿 ZHANG CHENRUI LESTER
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 9
  李梓洋 LI TSZ YEUNG 方柏康 FONG PAK HONG
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 10
  杜弘毅 TO WANG NGAI ORION 石浚鏗 SHEK TSUN HANG, HENRY
  棄權 棄權
System Record 11
  劉國耀 LAU KWOK YIU 陳俊榮 CHAN CHUN WING
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 12
  吳志偉 NG CHI WAI 容炳倫 YUNG PING LUN
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 13
  冼偉鴻 SIN WAI HUNG, PAUL 胡倬維 WOO CHEUK WAI
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 14
  江日基 KONG YAT KEI 羅浩峰 LO HO FUNG RICK
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 15
  卓衛衡 CHEUK WAI HANG 胡栢欣 WOO PAK YAN ELI
    棄權
System Record 16
  林乾儒 LAM KIN YU 蕭明聰 SIU MING CHUNG JUNIOR
1   12 10
2   13 11
結果 2 0
System Record 17
  陳思行 CHAN SZE HANG 陳懷希 CHAN WAI HEI HAYDEN
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 18
  何嘉星 HO KA SING 陳家熙 CHAN KA HEI
  棄權 棄權
System Record 19
  梁之莘 LEUNG CHI SUN 馬肇東 MA ANSON
  棄權  
System Record 20
  霍有興 FOK YAU HING 李俊賢 LEE CHUN YIN, ADRIAN
1   7 11
2   11 9
3   10 12
結果 1 2
System Record 21
  曾朮生 ZENG SHUSHENG 譚文健 TAM MAN KIN
  棄權  
System Record 22
  何知行 HO CHIH HSING 馮朗然 FUNG LONG YIN JAYDEN
    棄權
System Record 23
  蘇浩然 SO HO YIN 陳振輝 CHAN CHUN FAI
    棄權
System Record 24
  李天藍 LEE TIN NAM 丘浚賢 YAU CHUN YIN CHRIS
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 25
  余卓翹 YUE CHEUK KIU KINGSLEY 周子樂 CHOW TSZ LOK
  棄權  
System Record 26
  黎智禮 LAI CHI LAI 李子言 LEE TSZ YIN
1   2 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 27
  黎俊星 LAI CHUN SING, BENZ 蕭灝楠 SIU HO NAM
1   11 2
2   11 9
結果 2 0
System Record 28
  馮肇鵬 FUNG SIU PANG 蔡卓鋒 CHOI CHEUK FUNG
  棄權 棄權
System Record 29
  黃振中 WONG CHUN CHUNG 黃浩焜 WONG HO KWAN GILBERT
    棄權
System Record 30
  翁煒軒 YUNG WAI HIN 陳澤潮 CHEN CHAK CHIU
1   10 12
2   7 11
結果 0 2
System Record 31
  王塱延 WONG LONG YIN RONNY 唐啟騫 TONG KAI HIN
  棄權  
System Record 32
  司徒顯亮 SZE-TO HIN LEUNG JERRY 黃晞晉 WONG HEI CHUN
    棄權
System Record 33
  劉駿澔 LAU LARTIUS CHUN HO 孔蕃昌 HUNG FAN CHEUNG
    棄權
System Record 34
  沈傑 SHAM KIT 鄭國泉 CHANG KWOK CHUEN
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 35
  陳筠皓 CHAN KWAN HO 唐兆賢 TONG SIU YIN
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 36
  陳承軒 CHAN SHING HIN 楊倧銘 YANG CHUNG MING
    棄權
System Record 37
  李洛鋒 LEE LOK FUNG 方皓晴 FONG HO CHING
1   8 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 38
  李立安 LEE LAP ON 陳英豪 CHAN YING HO
  棄權  
System Record 39
  黎汶羲 LAI MAN HEI 范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 40
  凌靖岡 LING CHING KONG 葉淳 IP SHUN PERRY
  棄權  
System Record 41
  林穎熹 LAM WING HEI 袁一丹 YUEN YAT DAN
    棄權
System Record 42
  江義信 JIANG YI XIN 鄧柱華 TANG CHU WAH BRYAN
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 43
  黎泇男 LAI KA NAM 劉顯楷 LAU HIN KAI
1   9 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 44
  鄧紹德 TANG SIU TAK 文瑋希 MAN WAI HEI
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 45
  任家永 YAM KA WING BARON 葉逸朗 YIP YAT LONG
  棄權  
System Record 46
  江冠文 JIANG GUAN WEN GAVIN 吳家耀 NG KA YIU
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 47
  梁雲傑 LEUNG WAN KIT 張諾希 CHEUNG NOK HEI
1   11 4
2   11 13
3   11 6
結果 2 1
System Record 48
  潘韋霖 PAN WAI LAM 黃子皓 WONG TSZ HO
  棄權  
System Record 49
  羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN 陸玉瓏 LU YU LONG
    棄權
System Record 50
  衞安億 WAI ON YICK ANTHONY 廖焯言 LIU CHEUK YIN
  棄權  
System Record 51
  陳樂晞 CHAN LOK HEI 黃耀宗 WONG YIU CHUNG
1   11 6
2   12 10
結果 2 0
System Record 52
  王招達 WONG CHIU TAT 梁守義 LEUNG SAU YEE
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 53
  黃志偉 WONG CHI WAI 林逸曦 LAM YAT HEI
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 54
  馮俊傑 FUNG CHUN KIT 吳昊龍 NG HO LUNG
  棄權  
System Record 55
  嚴一風 YEN YAT FUNG ANDY 李碩浚 LEE SHEK CHUN ASHER
    棄權
System Record 56
  麥兆瀧 MAK SIU LUNG MARCUS 郝富興 KWOK FU HING
1   7 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 57
  戴啟豐 TAI KAI FUNG 黃籽舜 WONG TSZ SHUN
  棄權  
System Record 58
  徐瑜鈿 TSUI YU TIN 黎浩文 LAI HO MAN
  棄權  
System Record 59
  許啟熙 HUI KAI HEI 劉柏熙 LAU PAK HEI
1   7 11
2   11 8
3   5 11
結果 1 2
System Record 60
  林永傑 LAM WING KIT 孫滿祥 SUN MUN CHEUNG
  棄權  
System Record 61
  梁浩賢 LEUNG HO YIN 李承諾 LI SHING NOK
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 62
  羅健峰 LO KIN FUNG 梁延國 LEUNG YIN KWOK
  棄權 棄權
System Record 63
  江陽宜 KONG YEUNG YEE 羅千翔 LUO CHIN CHEUNG
    棄權
System Record 64
  吳嘉翀 WU KA CHUNG 梁永傑 LEUNG WING KIT
  棄權  
System Record 65
  范雋傑 FAN CHUN KIT 姚梓駿 YIU TSZ CHUN CHRISTOPHER
  棄權 棄權
System Record 66
  吳韋霆 NG WAI TING 陳偉烽 CHAN WAI FUNG
  棄權  
System Record 67
  陳子聰 CHAN TSZ CHUNG 甘柏曜 KAM PAK YIU
    棄權
System Record 68
  黃梓豪 WONG TSZ HO 曹嚴文 TSO YIM MAN
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 69
  謝禮謙 TSE LAI HIM MARCUS 顏烈聰 NGAN LIT CHUNG
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 70
  冼煒峰 SIN WAI FUNG 蘇汶浩 SO MAN HO
    棄權
System Record 71
  方釋銳 FONG SIK YUI 羅奕文 LAW YIK MAN
    棄權
System Record 72
  陳尚哲 CHAN SHEUNG CHIT 黃國強 WONG KWOK KEUNG
    棄權
System Record 73
  馮錦祥 FUNG KAM CHEUNG 賴俊熹 LAI CHUN HEI
  棄權  
System Record 74
  梁添祺 LEUNG TIM KI 林煒軒 LAM WAI HIN
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 75
  胡效竹 HU XIAOZHU 莫國豪 MOK KWOK HO
  棄權 棄權
System Record 76
  李思本 LI SZE POON FELIX 吳劭獻 NG SHIU HIN
  棄權 棄權
System Record 77
  梁卓弦 LEUNG CHEUK YIN 陳有財 CHAN YAU CHOI
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 78
  李家軒 LI KA HIN 冼文狄 SIN MAN TIK
  棄權 棄權
System Record 79
  王禹杰 WONG LEONARD YUKIT 薛頌斯 SIT CHUNG SZE
  棄權  
System Record 80
  鄭禧朗 CHENG HEI LONG 韓卓朗 HON CHEUK LONG
1   6 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 81
  張尚誌 CHEUNG SHEUNG CHI 陳家俊 CHAN KA CHUN
  棄權  
System Record 82
  董家祺 TUNG KA KEI 蔡錦滔 CHOI KAM TO
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 83
  葉亮 IP LEONG 朱鋽烽 CHU CHEUK FUNG
  棄權 棄權
System Record 84
  陳至洲 CHEN MATTHEW 李諾文 LEE LOK MAN
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 85
  高銘智 KO MASON 林樂懃 LAM ETHAN LOK KAN
  棄權 棄權
System Record 86
  李儉榮 LEE KIM WING 鞏胡正 GONG WU CHING JAMES
    棄權
System Record 87
  錢宥瑋 CHIEN YAU WAI VERMA AMRESH KUMAR VERMA AMRESH KUMAR
  棄權 棄權
System Record 88
  車歷恆 CHAR LIK HANG 楊洛軒 YEUNG LOK HIN
  棄權 棄權
System Record 89
  曾展鵬 TSANG CHIN PANG 陳彥安 CHEN YIN ON
  棄權 棄權
System Record 90
  陳正恒 CHAN CHING HANG 陳增欽 CHAN TSANG YAM
  棄權 棄權
System Record 91
  陳裕雄 CHAN YUE HUNG HENRY 梁志明 LEUNG CHI MING
  棄權 棄權
System Record 92
  唐志銘 TONG CHI MING 陳展鋒 CHAN CHIN FUNG
  棄權  
System Record 93
  林振海 LAM CHUN HOI WILKIE 陳子超 CHAN CHI CHIU JOHN
  棄權 棄權
System Record 94
  朱維德 CHU WAI TAK 張思行 CHEUNG SI HANG
  棄權  
System Record 95
  謝宗憲 TSE CHUNG HIN 葉豐 YIP FUNG
1   11 8
2   4 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 96
  邱泯政 YAU MAN CHING 楊正朗 YEUNG CHING LONG
    棄權
System Record 97
  連志明 LIN CHI MING 李志偉 LEE CHI WAI
  棄權  
System Record 98
  翁德正 YUNG TAK CHING 謝宗泰 TSE CHUNG TAI
    棄權
System Record 99
  李漢禮 LEE ELVIN 陳彥文 CHAN YIN MAN FEDERICK
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 100
  張祖耀 CHEUNG CHO YIU 吳日朗 NG YAT LONG
1   11 7
2   9 11
3   2 11
結果 1 2
System Record 101
  陳堅信 LAVER JOSHUA GINSEUN 周家浩 CHAU KA HO
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 102
  林敬然 LAM KING YIN 林鑑譽 LAM KAM YUE
    棄權
System Record 103
  陳梓鍇 CHAN TSZ KAI 陳逸生 CHEN YAT SENG MARCUS
  棄權  
System Record 104
  李建揚 LEE KIN YEUNG 吳浩賢 NG HO YIN
1   9 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 105
  譚智曦 TAM CHI HEI 簡瑋嶠 KAN WAI KIU AIDAN
1   9 11
2   11 8
3   6 11
結果 1 2
System Record 106
  鄭匯霖 CHENG MYLES 陳亮儒 CHAN LEONG YU
  棄權  
System Record 107
  温柏喬 WEN PAK KIU PARCO 江文俊 KAEWBUPPHA PORNPEPAAT
  棄權  
System Record 108
  王鍵鋒 WONG KIN FUNG 肖子燊 XIAO ZISHEN
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 109
  馮有財 FUNG YAU CHOI 張卓文 CHEONG CHEUK MAN
    棄權
System Record 110
  鍾明 CHUNG MING 余立澄 YEE LI CHENG
    棄權
System Record 111
  謝晉民 TSE TSUN MAN 鍾鈞朗 CHUNG KWAN LONG
  棄權 棄權
System Record 112
  鄭中 CHENG CHUNG 趙崇一 CHIU SUNG YAT
  棄權  
System Record 113
  楊芷朗 YANG TSZ LONG ANTHONY 李樂言 LI LOK YIN
    棄權
System Record 114
  盧仲駿 LU CHUNG CHUN 黃曉裕 WONG HIU YU LEON
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 115
  樊志洋 FAN CHI YEUNG 梁善滔 LEUNG SIN TO
  棄權 棄權
System Record 116
  林正昊 LIN CHING HO 鄧冠榮 TANG KWUN WING
1   6 11
2   11 9
3   11 7
結果 2 1
System Record 117
  李御僖 LI YU HEI 陸勇光 LUK YUNG KWONG
    棄權
System Record 118
  李文爽 LEE MAN SHONG 林梓盛 LAM TSZ SHING JASON
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 119
  方紫匡 FONG TSZ HONG 饒翰成 YIU HON SHING KENNY
    棄權
System Record 120
  楊天鳴 YEUNG ETHAN 周德 CHOW TAK
1   11 5
2   5 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 121
  麥偉迪 MAK WAI TIK 吳浚彬 NG TSUN PAN
    棄權
System Record 122
  劉卓軒 LAU CHEUK HIN 黃景輝 WONG KING FAI
    棄權
System Record 123
  黎頌賢 LAI CHUNG YIN 麥偉諾 MAK WAI NOK
  棄權 棄權
System Record 124
  何永祥 HO WING CHEUNG 甄浩景 YAN HO KING BRANDON
1   8 11
2   11 7
3   12 10
結果 2 1
System Record 125
  余昭進 YU CHIU CHUN 游朗熙 YAU CYRUS
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 126
  馮杰謙 FUNG KIT HIM 沈嘉毅 SHEN KA NGAI JUSTIN
    棄權
System Record 127
  陳子皓 CHAN TSZ HO 葉澄生 YIP CHING SANG
  棄權  
System Record 128
  盧鍵臻 LO KIN CHUN 徐東俊 CHUI TUNG CHUN
    棄權
System Record 129
  施翱晴 SZE NGO CHING ETHAN 莊良春 CHONG LEUNG CHUN
  棄權 棄權
System Record 130
  葉浩麟 YIP HO LUN, ANTHONY 沈彧樘 SHEN YUK TONG ALEXANDER
    棄權
System Record 131
  陳靄風 CHAN OI FUNG 鄧啟恩 TANG KAI YAN
  棄權  
System Record 132
  雲同臻 WAN TUNG CHUN 鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
    棄權
System Record 133
  朱曉鋒 CHU HIU FUNG KELVIN 張睿軒 CHEUNG YUI HIN
    棄權
System Record 134
  吳柏志 NG PAK CHI 劉浩俊 LAU HO CHUN
    棄權
System Record 135
  何君泰 HO KWAN TAI 馬柏言 MA PAK YIN
  棄權  
System Record 136
  李秉琦 LEE BING KEE 鄧曦暘 TANG ALLEN
    棄權
System Record 137
  康渭琛 HONG WAI SUM 林樂言 LAM LOK YIN
    棄權
System Record 138
  曾沛源 TSANG PUI YUEN 李昊爖 LI HO LUNG
  棄權  
System Record 139
  范嘉華 FAN KA WA 林熙信 LAM HEI SHUN
    棄權
System Record 140
  李震庭 LI CHUN TING EDWIN 張少彤 CHEUNG SHIU TUNG
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 141
  梁德峰 LEUNG TAK FUNG 劉禎 LIU ZHEN
  棄權  
System Record 142
  盧穎一 LO WING YAT 陳澔霖 CHAN HO LAM
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 143
  洪梓偉 HUNG TSZ WAI 戴志鵬 TAI CHI PANG
    棄權
System Record 144
  吳卓謙 NG CHEUK HIM JACKY 伍超明 NG CHIU MING
  棄權  
System Record 145
  郭震喬 KWOK CHUN KIU 馮健樂 FUNG KIN LOK
    棄權
System Record 146
  黄栢恒 WONG PAK HANG 馬沛言 MA PUI YIN
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 147
  林浩 LAM HO 陸彥光 LUK YIN KWONG
  棄權  
System Record 148
  廖子文 LIU TSZ MAN 周易謙 CHOW YIK HIM LEWIS
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 149
  宋恩澤 SONG ERIC 周頌然 CHOW CHUNG YIN
1   12 10
2   11 9
結果 2 0
System Record 150
  陳英偉 CHAN YING WAI WILLIAM 莫浩然 MOK HO YIN
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 151
  鄧梓軒 TANG TSZ HIN 梁凱傑 LEUNG HOI KIT
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 152
  黃一言 WONG YAT YIN RYAN 陳奕臻 CHAN YIK CHUN
    棄權
System Record 153
  何浩基 HO HO KEI 韋澤寅 WAI CHAK YAN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 154
  梁家豪 LEUNG KA HO 黃清楠 WONG CHING NAM
  棄權 棄權
System Record 155
  鄭文凱 CHENG MAN HOI 胡柏軒 HU ROY
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 156
  陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING 陳煒焜 CHAN WAI KWAN
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 157
  張邁修 ZHANG MATTHEW 李國威 LI KWOK WAI
  棄權  
System Record 158
  王進謙 WONG CHUN HIM 邱浩哲 YAU HO CHIT
1   9 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 159
  徐永逢 CHUI WING FUNG 李子恒 LEE CHI HENG ELLIOT
1   11 2
2   11 4
結果 2 0
System Record 160
  歐陽順昌 AU-YEUNG SHUN CHEONG BOBBY 張家希 CHEUNG KA HEI
    棄權
System Record 161
  洪耀勤 HUNG YIU KAN 王浩睎 WONG HO HEI
1   9 11
2   11 8
3   10 12
結果 1 2
System Record 162
  李冠灝 LI GUAN HAO 冼鈞耀 SIN KWAN YIU
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 163
  黃少峰 WONG SIU FUNG 黃卓然 WONG CHEUK YIN
1   11 0
2   11 3
結果 2 0
System Record 164
  鄭智鏗 CHENG CHI HANG 伍學勤 WU XUE QIN
    棄權
System Record 165
  黃雄禧 WONG HUNG HEI 鄭宗瀚 CHENG CLARENCE
  棄權  
System Record 166
  文嘉傑 WEN KA KIT 陳俊琳 CHAN CHUN LAM
    棄權
System Record 167
  許博嵐 HUI POK LAAM 蔡宇晉 CHOI YU CHUN
    棄權
System Record 168
  王子昇 WONG TSZ SING 黃浩正 WONG HO CHING
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 169
  王文森 WONG MAN SUM 劉哲安 LAU CHIT ON
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 170
  馮聰 FUNG CHUNG, PAUL 黃智威 WONG CHI WAI
  棄權  
System Record 171
  趙汝軒 CHIU YU HIN HELIX 是天翼 SHI TOMMY
  棄權  
System Record 172
  江逸朗 KONG YAT LONG 張麒 CHEUNG KI
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 173
  李子諾 LEE TSZ LOK 蔡卓豐 CHOI CHEUK FUNG JASON
1   3 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 174
  張家睿 CHEUNG KA YUI 吳宇軒 NG YU HIN
1   11 6
2   12 10
結果 2 0
System Record 175
  李智軒 LI CHI HIN 江梓謙 JIANG TSZ HIM
    棄權
System Record 176
  黃浩竣 WONG HO CHUN 袁家杰 YUEN KA KIT
1   10 12
2   10 12
結果 0 2
System Record 177
  王海達 WONG HOI TAT 池灝華 CHE HO WA
  棄權  
System Record 178
  區俊傑 AU CHUN KIT PAUL 曾梓搴 TSANG TSZ HIN
  棄權 棄權
System Record 179
  蔡盈峰 CHOI YING FUNG 王永俊 VINCENT WONG
  棄權 棄權
System Record 180
  陳晉浩 CHAN CHUN HO 胡倬綸 WOO CHEUK LUN
    棄權
System Record 181
  李浩然 LEE HO YIN, MATTHEW 尹沛恒 WAN PUI HANG
  棄權  
System Record 182
  劉漢琛 LAU HON SUM 麥顥庭 MAK HO TING
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 183
  鄧栢賢 TANG PAK YIN PAXTON 陳沃煒 CHAN YUK WAI
    棄權
System Record 184
  龍善珩 LUNG SIN HANG 黃梓林 WONG TSZ LAM
1   10 12
2   12 10
3   9 11
結果 1 2
System Record 185
  袁千揚 YUEN CHIN YEUNG 鍾旻 CHUNG MAN
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 186
  莊煒軒 CHONG WAI HIN 高上哲 KO SHEUNG CHE
1   11 8
2   11 3
結果 2 0
System Record 187
  蔡宗翰 CHOI CHUNG HON 顏國基 NGAN KWOK KEE
  棄權  
System Record 188
  張季鸞 CHEUNG THOMAS WATSON 陳銳熙 CHAN YUI HEI
    棄權
System Record 189
  黃湛僖 WONG CHAM HEI 陳上正 CHAN MOSES
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 190
  鄧光宇 TANG KWONG YU 蔡慶霖 CHOY HING LAM
  棄權  
System Record 191
  劉金華 LAU KAM WA 陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON
1   11 9
2   8 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 192
  郭子貴 KWOK TSZ KWAI 鄧嘉明 TANG KA MING
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 193
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝汝康 TSE YUE HONG
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 194
  鄭浚亨 CHENG TSUN HANG WILLIAM 謝建華 TSE KIN WAH
1   10 12
2   8 11
結果 0 2
System Record 195
  李建進 LI KIN CHUN 李子謙 LI CHEE HIM
1   2 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 196
  曾智聰 TSANG CHI CHUNG 盧敬樺 LO KING WAH
1   11 4
2   11 8
結果 2 0
System Record 197
  曾子心 TSANG TSZ SUM 鄧卓浩 TANG CHEUK HO
1   11 5
2   6 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 198
  劉文鴻 LAO MAN HONG 梁鎮顯 LEUNG CHUN HIN
  棄權  
System Record 199
  張膺棋 CHEUNG YING KI 葉俊謙 YIP CHUN HIM
  棄權 棄權
System Record 200
  賴文昊 LAI MAN HO 麥子強 MAK CHI KEUNG
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 201
  辛汭軒 SUN YUI HIN 蔡正言 TSOI CHING YIN BRENDAN
1   9 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 202
  施清爽 SZE CHING SHONG 鄧顥軒 TANG HO HIN
  棄權  
System Record 203
  王晗佑 WANG CHARLES HANYOU 陳文傑 CHAN MAN KIT
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 204
  藍心聰 LAM SUM CHUNG 方梓齊 FONG TSZ CHAI
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 205
  蕭政灝 SIU CHING HO 李煒平 LI WEIPING
    棄權
System Record 206
  陳俊瑋 CHAN CHUN WAI 沈灝 SHEN HAO
    棄權
System Record 207
  劉顯秋 LAU HIN CHAU 吳宇洋 NG YU YEUNG
    棄權
System Record 208
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 黄年康 WONG LIN HONG DICKSON
    棄權
System Record 209
  鄧崇俊 TANG SUNG TSUNG 梁偉生 LEUNG WAI SANG
  棄權  
System Record 210
  張乘軒 PITA ALEJANDRO 黎亮言 LAI LEONG YIN
  棄權  
System Record 211
  梁健邦 LEUNG KIN PONG 鄭浚營 CHENG TSUN YING IAN
  棄權  
System Record 212
  蒙柏宇 MONG PAK YU 劉繼文 LAU KAI MAN
  棄權  
System Record 213
  翁浩林 YUNG HO LAM TOCY 薛迪阳 XUE DIYANG
    棄權
System Record 214
  温德成 WAN TAK SHING 趙南樞 CHIU NAM SHU
  棄權  
System Record 215
  葉騏暢 YE QICHANG 黃子修 HUANG TSZ SAU
    棄權
System Record 216
  王俊鋒 WONG CHUN FUNG 王翊 WONG YIK WYATT
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 217
  黎珈谷 LAI KA KUK 楊文信 YEUNG MAN SHUN
    棄權
System Record 218
  陳泓宇 CHAN WANG YU CHESTON 洪駿豪 HUNG CHUN HO
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 219
  黎彥亨 LAI YIN HANG HENRY 林燕飛 LAM YIN FEI
    棄權
System Record 220
  鄧耀明 TANG YIU MING 朱泓耀 CHU WANG YIU
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 221
  張膺辰 CHEUNG YING SEN 吳庚展 NG KANG CHIN
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 222
  胡偉忠 WU WAI CHUNG PETER 郭智豪 KWOK CHI HO
1   4 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 223
  李任 LI REN 李健樂 LI KIN LOK
1   14 12
2   6 11
3   2 11
結果 1 2
System Record 224
  劉定熙 LAU TING HEI 吳啓陽 NG KAI YEUNG
    棄權
System Record 225
  金恆樂 KAM HANG LOK 張汶溍 CHEUNG MAN CHUN
1   11 6
2   11 1
結果 2 0
System Record 226
  洪德健 HUNG TAK KIN OSCAR 黃駿諾 WONG CHUN NOK
  棄權  
System Record 227
  余卓謙 YU CHEUK HIM 杜建 TO KIN
1   3 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 228
  張懿樂 CHEUNG YEE LOK 勞梓聰 LO TSZ CHUNG
  棄權  
System Record 229
  周達城 CHAU TAT SHING 王日綱 WONG YAT KONG
1   11 5
2   11 9
結果 2 0
System Record 230
  謝昊廷 TSE HO TING 曾冬健 TSANG TUNG KIN
1   6 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 231
  吳哲森 NG CHIT SUM DEEP 黃柏駱 WONG PAK LOK
1   2 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 232
  林一澤 LAM YAT CHAK 林俊傑 LAM CHUN KIT
    棄權
System Record 233
  黃澤恩 WONG CHAK YAN 趙日明 CHIU YAT MING
1   11 9
2   11 9
結果 2 0
System Record 234
  韓嚴 HON YIM 金銳霖 KAM YUI LAM
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 235
  梁子康 LEUNG TSZ HONG 王招力 WONG CHIU LIK
    棄權
System Record 236
  林伊航 LIN YIHANG 李子敏 LEE TSZ MAN
  棄權  
System Record 237
  萬家良 MAN KAR LEUNG 潘宇琛 POON YU SUM
  棄權  
System Record 238
  陳識名 CHAN SHERMAN SIK MING 李允捷 LI WAN CHIT
  棄權  
System Record 239
  黃奕培 WONG YIK PUI 陳重言 CHAN CHUNG YIN
1   9 11
2   11 9
3   4 11
結果 1 2
System Record 240
  鄧柏希 TANG PAK HEI 區俊彥 AU CHUN YIN JOHNNY
    棄權
System Record 241
  羅梓康 LAW TSZ HONG 羅嘉進 LAW KA CHUN
  棄權  
System Record 242
  陳政希 CHAN CHING HEI MARKUS 鄧耀彬 TANG YIU PAN
  棄權  
System Record 243
  阮達仁 YUEN TAT YAN 張海駿 CHEUNG HOI CHUN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 244
  古旭翔 KU YUK CHEUNG 陳凱揚 CHAN HOI YEUNG
1   17 15
2   6 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 245
  蔡漢銳 CHOY HON YUI 林敬晞 LAM KING HEI
1   13 11
2   11 7
結果 2 0
System Record 246
  章高東 CHEUNG KO TUNG 蕭子賢 SIU TSZ YIN
1   11 7
2   7 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 247
  陳浩然 CHAN HO YIN 謝竣喬 TSE CHUN KIU
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 248
  楊天朗 YEUNG TIANLANG 袁匡鉦 YUEN HONG CHING
1   9 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 249
  趙家揚 CHIU KA YEUNG 黃維景 WONG WAI KING
1   9 11
2   11 6
3   11 3
結果 2 1
System Record 250
  尹崇熙 WAN SUNG HEI 趙偉德 CHIU WAI TAK VICTOR
  棄權  
System Record 251
  蘇天予 SO TIN YU 謝皓洋 TSE HO YEUNG
  棄權  
System Record 252
  梁顥延 LIANG HAO YAN 邱子軒 YAU ERNEST
  棄權  
System Record 253
  羅康仁 LO HONG YAN 羅晫桐 LAW CHEUK TUNG
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 254
  黃曉俊 WONG HIU CHUN 李洛 LI LOK
    棄權
System Record 255
  蔡紹軒 CAI SIU HIN 周靖橋 CHAU CHING KIU
1   3 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 256
  周卓禧 CHAU CHEUK HAY 李尚熹 LEE SHEUNG HEI LESTER
  棄權  
System Record 257
  黃啟曜 WONG KAI YIU ANSON 冼鎮鋒 SIN CHUN FUNG
1   13 11
2   8 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 258
  曾鎮濠 TSANG CHUN HO 伍鎧泓 NG HOI WANG
1   8 11
2   14 12
3   11 8
結果 2 1
System Record 259
  劉嘉煒 LAU KA WAI 朱柏濠 CHU PAK HO
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 260
  蘇樂敏 SO LOK MAN, ADRIAN 林殷慶 LAM YAN HING
  棄權  
System Record 261
  王朝煒 WONG CHIU WAI 何博裕 HO POK YU
1   11 9
2   13 11
結果 2 0
System Record 262
  黃日謙 WONG YAT HIM 姜凱威 JIANG ERIC
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 263
  關啟源 KWAN KAI YUEN 董永恆 TUNG WING HANG HAVIN
1   10 12
2   13 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 264
  李忠賢 LI CHUNG YIN 趙子淵 ZHAO ZIYUAN
    棄權
System Record 265
  李昶興 LI CHANG XING 譚舜行 TAM SHUN HANG LINCOLN
1   7 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 266
  明智健 MING CHI KIN 蔡子賢 TSOI TSZ YIN
  棄權 棄權
System Record 267
  戴華山 TAI WAH SHAN 黃立俊 WONG LAP CHUN
  棄權  
System Record 268
  陳行順 CHAN HANG SHUN 鄭浚彥 CHENG TSUN YIN
1   11 4
2   11 8
結果 2 0
System Record 269
  陳衍龍 CHAN HIN LUNG 黎偉言 LAI WAI YIN
1   11 3
2   13 11
結果 2 0
System Record 270
  徐崇熙 TSUI SUNG HEI 伍韋霖 NG WAI LAM
  棄權 棄權
System Record 271
  曾子浩 TSANG TSZ HO 廖浩翔 LIU HO CHEUNG
  棄權  
System Record 272
  陳榮安 CHAN WING ON 余兆榮 YUE SIU WING
    棄權
System Record 273
  伍綽鋒 NG CHEUK FUNG 李家傑 LEE KA KIT
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 274
  招偉江 CHIU WAI KONG SIMON 林頌朗 LAM CHUNG LONG
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 275
  胡鉅明 WOO KUI MING 曾俊銘 TSANG CHUN MING
  棄權  
System Record 276
  馬俊傑 MA CHUN KIT 吴俊强 WU JUNQIANG
1   11 6
2   12 10
結果 2 0
System Record 277
  鄧諾軒 TANG NOK HIN 楊恒鋒 YEUNG HANG FUNG
  棄權  
System Record 278
  廖柱鴻 LIU CHU HUNG 劉頌朗 LAU CHUNG LONG
    棄權
System Record 279
  任烜熙 REN HUEN HEI 林逸晨 LAM YAT SEN
1   0 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 280
  林暐峻 LAM WAI CHUN 梁卓明 LEUNG CHEUK MING
    棄權
System Record 281
  陳俊文 CHAN CHUN MAN 譚舜宇 TAM SHUN YU ISAAC
1   11 13
2   8 11
結果 0 2
System Record 282
  張晧德 CHEUNG HO TAK 周寄民 CHAU KEI MAN
    棄權
System Record 283
  邱文翰 YAU MAN HON 陸子朗 LUK TSZ LONG
  棄權  
System Record 284
  李沃霖 LI WOLIN 賴浚謙 LAI TSUN HIM
    棄權
System Record 285
  尹正曜 WAN CHING YIU 曾子樂 TSANG TSZ LOK
  棄權  
System Record 286
  鄭偉杰 CHENG WAI KIT STEVEN 謝厚鋮 XIE HAUSON
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 287
  關北晨 KWAN PAK SEN PARSON 陳智禧 CHAN CHI HEI
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 288
  陳梓皓 CHAN TSZ HO 張文通 CHEUNG MAN TUNG
1   11 1
2   11 3
結果 2 0
System Record 289
  黃炳忠 WONG PING CHUNG 黃彥銓 WONG YIN CHUEN
1   8 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 290
  江家穎 KONG KA WING KEN 陳邦晉 CHAN PONG CHUN
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 291
  王靖皓 WANG CHING HO 董啓灝 TUNG KAI HO
1   5 11
2   11 4
3   11 9
結果 2 1
System Record 292
  歐朗然 AU LONG YIN 林閱涵 LIN YUEHAN
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 293
  李梓泓 LEE TSZ WANG 馮啟彥 FUNG KAI YIN
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 294
  鄭嘉揚 CHENG DARREN KA-YEUNG 陳文森 CHEN MAN SUM
  棄權  
System Record 295
  關仕紳 KWAN SHI SAN 彭昊章 PANG HO CHEUNG
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 296
  李仁博 LI YAN POK 馮匡正 FUNG HONG CHING
1   11 9
2   6 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 297
  王為廉 WANG WAI LIM, WILLIAM 梅家賢 MUI KA YIN
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 298
  鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK 劉峻銘 LAU TSUN MING
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 299
  陳熹霖 CHAN HEI LAM IVAN 鄧子澔 TANG JEROMY
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 300
  江睿軒 KONG YUI HIN 梁偉強 LEUNG WAI KEUNG
1   12 10
2   10 12
3   8 11
結果 1 2
System Record 301
  文逸韜 WEN YAT TO 李華基 LI WAH KAY
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 302
  李瀚林 LEE HON LAM 吳卓穎 NG CHEUK WING
1   11 5
2   13 11
結果 2 0
System Record 303
  李冠燁 LI KWUN IP 劉祉皓 LAU TSZ HO
1   11 7
2   11 3
結果 2 0
System Record 304
  陳沃浩 CHAN YUK HO 梁誠峰 LEUNG SHING FUNG ALVIN
1   5 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 305
  廖蔚邦 LIAO WAI PONG 簡勁翔 KAN KING CHEUNG KENNETH
  棄權  
System Record 306
  黎熹朗 LAI HEI LONG 曾子祥 TSANG TSZ CHEUNG
1   11 5
2   11 2
結果 2 0
System Record 307
  徐文進 TSUI MAN CHUN 陳耀霖 CHAN YIU LAM
1   6 11
2   13 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 308
  鍾昊霐 CHUNG HO WANG 莫炘致 MOK YAN CHI
1   13 11
2   11 6
結果 2 0
System Record 309
  鄧正楠 TANG CHING NAM 莫敬基 KING KEI MOK
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 310
  陳沃希 CHAN YUK HEI 譚政文 TAM CHING MAN
  棄權 棄權
System Record 311
  黃卓霆 WONG CHEUK TING 李皓正 LI SAMUEL
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 312
  曾凡達 ZENG FANDA CLAY 林喜財 LAM HEI CHOI, RAGLAN
1   4 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 313
  危志樂 NGAI CHI LOK 李信群 LI XINQUN
  棄權 棄權
System Record 314
  徐健朗 CHUI KIN LONG AARON 連康翹 LIN HONG KIU ISAAC
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 315
  黎一滿 LAI YAT MUN 陳瑞恒 CHAN SUI HANG
    棄權
System Record 316
  唐立信 TONG LAP SHUN 甄浩勤 YAN HO KAN
  棄權 棄權
System Record 317
  鄺國興 KONG KWOK HING 楊柏浩 YOUNG PAK HO
1   11 6
2   12 10
結果 2 0
System Record 318
  陳子森 CHAN TSZ SUM SAM 張靖然 CHEUNG CHING YIN CLAYTON
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 319
  陳嘉縉 CHAN KA CHUN 楊建純 YEUNG KIN SHUN
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 320
  秦子朗 QIN TSZ LONG 張恩諾 CHEUNG YAN LOK SAMUEL
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 321
  甄浩淇 YAN HO KI JADEN 吳道弦 NG TO IN
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 322
  張卓弘 CHEUNG CHEUK WANG 孫鈺明 SUN YU MING
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 323
  江義尊 JIANG YI ZUN 李明昊 LEE MENG HO
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 324
  奧沚峻 OZER DANIEL 宋民浩 SUNG MAN HO
    棄權
System Record 325
  林嘉豪 LAM KA HO 呂樂謙 LUI LOK HIM
  棄權  
System Record 326
  陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG 黃曉遠 WONG HIU YUEN
    棄權
System Record 327
  許榮智 HUI WING CHI 鄺家裕 KWONG KA YUE
1   11 9
2   9 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 328
  呂成亨 LUI SHING HANG 姚政言 YIU CHING YIN
1   11 2
2   11 6
結果 2 0
System Record 329
  區領謙 AU LING HIM 黎駿軒 LAI CHUN HIN
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 330
  郭錦祥 KWOK KAM CHEUNG 羅栩弦 LAW HUI YIN
1   11 4
2   11 6
結果 2 0
System Record 331
  杜智遠 TO CHI YUEN 蔡子浩 TSOI TSZ HO
    棄權
System Record 332
  盧俊熹 LO CHUN HEI 張銘賢 CHEUNG MING YIN NIO
    棄權
System Record 333
  何偉賢 HO WAI YIN DESMOND 鄧炳光 TANG PING KWONG
1   11 13
2   6 11
結果 0 2
System Record 334
  朱瑋賢 CHU WAI YIN 曾卓謙 TSANG CHEUK HIM
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 335
  馮偉祈 FUNG WAI KI 李厚賢 LEE HAU YIN
1   11 5
2   9 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 336
  蔡立言 TSOI LAP YIN ISAAC 蔡宗恒 CHOI CHUNG HANG
1   3 11
2   11 4
3   11 4
結果 2 1
System Record 337
  劉樂軒 LAU LOK HIN OWEN 鍾卓倫 CHUNG CHEUK LUN
1   11 4
2   7 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 338
  袁天凡 YUEN TIN FAN 冼君睿 SIN KWAN YUI
    棄權
System Record 339
  關珈謙 KWAN KA HIM 吳逸朗 NG YAT LONG
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 340
  余逸豐 YU YAT FUNG ANGUS 嚴浩倫 YAN HOLLEN
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 341
  張卓軒 CHEUNG CHEUK HIN 徐福榮 ZEE FUK WING
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 342
  蕭栢然 SIU PAK YIN 楊謹毓 YEUNG KAN YUK
    棄權
System Record 343
  黃俊龍 HUANG JUNLONG 佘國光 SHARE KWOK KWONG
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 344
  梁栢言 LEUNG PAK YIN 楊曉峰 YEUNG OCEAN
  棄權  
System Record 345
  唐敏懷 TONG MAN WAI 李梓洋 LI TSZ YEUNG
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 346
  杜弘毅 TO WANG NGAI ORION 李卓軒 LEE CHEUK HIN CHESTER
  棄權 棄權
System Record 347
  葉松融 YE CHUNG YUNG 劉國耀 LAU KWOK YIU
1   0 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 348
  吳志偉 NG CHI WAI 胡倬維 WOO CHEUK WAI
1   11 2
2   11 7
結果 2 0
System Record 349
  江日基 KONG YAT KEI 卓衛衡 CHEUK WAI HANG
1   11 4
2   11 1
結果 2 0
System Record 350
  林乾儒 LAM KIN YU 何俊霆 HO CHUN TING
1   11 2
2   11 4
結果 2 0
System Record 351
  黃俊琛 WONG CHUN SUM 陳懷希 CHAN WAI HEI HAYDEN
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 352
  何嘉星 HO KA SING 馬肇東 MA ANSON
  棄權  
System Record 353
  徐瑋樂 TSUI WAI LOK 李俊賢 LEE CHUN YIN, ADRIAN
  棄權  
System Record 354
  譚文健 TAM MAN KIN 馮國文 FUNG KWOK MAN
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 355
  鄒頌堅 CHOW CHUNG KIN 何知行 HO CHIH HSING
1   3 11
2   12 10
3   6 11
結果 1 2
System Record 356
  蘇浩然 SO HO YIN 陳信添 CHAN SHUN TIM
    棄權
System Record 357
  李天藍 LEE TIN NAM 周子樂 CHOW TSZ LOK
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 358
  李子言 LEE TSZ YIN 吳和杰 NG WO KIT
1   11 6
2   6 11
3   6 11
結果 1 2
System Record 359
  葉子仁 YIP TSZ YAN 黎俊星 LAI CHUN SING, BENZ
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 360
  馮肇鵬 FUNG SIU PANG 黃振中 WONG CHUN CHUNG
  棄權  
System Record 361
  陳澤潮 CHEN CHAK CHIU 唐啟騫 TONG KAI HIN
1   12 10
2   7 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 362
  司徒顯亮 SZE-TO HIN LEUNG JERRY 王招正 WONG CHIU CHING
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 363
  袁子峰 YUEN TSZ FUNG 劉駿澔 LAU LARTIUS CHUN HO
1   11 8
2   10 12
3   15 13
結果 2 1
System Record 364
  鄭國泉 CHANG KWOK CHUEN 李寶明 LI PO MING
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 365
  唐兆賢 TONG SIU YIN 陳承軒 CHAN SHING HIN
1   9 11
2   11 4
3   11 6
結果 2 1
System Record 366
  方皓晴 FONG HO CHING 羅梓濠 LAW TSZ HO
    棄權
System Record 367
  鄧朗翹 TANG LONG KIU 陳英豪 CHAN YING HO
  棄權  
System Record 368
  范曉揚 FAN HIU YEUNG CURTIS 葉淳 IP SHUN PERRY
1   7 11
2   11 6
3   11 7
結果 2 1
System Record 369
  陳映霖 CHAN YING LAM 林穎熹 LAM WING HEI
  棄權  
System Record 370
  鄧柱華 TANG CHU WAH BRYAN 陳煜杭 CHEN YUHANG
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 371
  郭偉明 KWOK WAI MING 劉顯楷 LAU HIN KAI
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 372
  鄧紹德 TANG SIU TAK 譚至軒 TAM CHI HIN
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 373
  葉逸朗 YIP YAT LONG 吳家耀 NG KA YIU
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 374
  梁雲傑 LEUNG WAN KIT 方鈞顥 FONG KWAN HO
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 375
  章俊明 CHEUNG CHUN MING DAVY 黃子皓 WONG TSZ HO
1   11 5
2   13 15
3   10 12
結果 1 2
System Record 376
  羅子涵 LUO TSZ HAM RONAN 廖焯言 LIU CHEUK YIN
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 377
  黃梓恩 WONG TSZ YAN MAX 陳樂晞 CHAN LOK HEI
1   11 13
2   7 11
結果 0 2
System Record 378
  梁守義 LEUNG SAU YEE 劉思勤 LIU SIQIN
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 379
  葉俊軒 IP CHUN HIN ALDEN 林逸曦 LAM YAT HEI
  棄權  
System Record 380
  吳昊龍 NG HO LUNG 嚴一風 YEN YAT FUNG ANDY
1   13 11
2   11 7
結果 2 0
System Record 381
  郝富興 KWOK FU HING 黃籽舜 WONG TSZ SHUN
1   11 6
2   11 4
結果 2 0
System Record 382
  黎浩文 LAI HO MAN 朱鋽懷 CHU CHEUK WAI
1   5 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 383
  鄭浚晞 CHENG TSUN HEI 劉柏熙 LAU PAK HEI
1   12 10
2   8 11
3   6 11
結果 1 2
System Record 384
  孫滿祥 SUN MUN CHEUNG 李承諾 LI SHING NOK
1   2 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 385
  徐逸朗 TSUI YAT LONG 羅健峰 LO KIN FUNG
    棄權
System Record 386
  江陽宜 KONG YEUNG YEE 黎明朗 LAI MING LONG
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 387
  伍洛民 NG LOK MAN KELVIN 梁永傑 LEUNG WING KIT
  棄權  
System Record 388
  姚梓駿 YIU TSZ CHUN CHRISTOPHER 彭洛峻 PANG LOK CHUN
  棄權  
System Record 389
  陳偉烽 CHAN WAI FUNG 陳子聰 CHAN TSZ CHUNG
1   10 12
2   9 11
結果 0 2
System Record 390
  黃梓豪 WONG TSZ HO 陳暐喬 CHAN WAI KIU
1   11 13
2   11 7
3   11 6
結果 2 1
System Record 391
  余卓熹 YU CHEUK HAY 謝禮謙 TSE LAI HIM MARCUS
1   11 4
2   12 14
3   13 11
結果 2 1
System Record 392
  冼煒峰 SIN WAI FUNG 方釋銳 FONG SIK YUI
1   2 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 393
  陳尚哲 CHAN SHEUNG CHIT 賴俊熹 LAI CHUN HEI
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 394
  林煒軒 LAM WAI HIN 曾洛羲 TSANG LOK HEI
1   14 12
2   8 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 395
  陳澤心 TAN CHAK SUM 莫國豪 MOK KWOK HO
    棄權
System Record 396
  李思本 LI SZE POON FELIX 羅培燊 LAW PUI SAN
  棄權  
System Record 397
  陳有財 CHAN YAU CHOI 冼文狄 SIN MAN TIK
    棄權
System Record 398
  薛頌斯 SIT CHUNG SZE 何智聰 HO CHI CHUNG
1   11 4
2   11 4
結果 2 0
System Record 399
  胡頌庭 WU CHUNG TING LOUIS 韓卓朗 HON CHEUK LONG
  棄權  
System Record 400
  陳家俊 CHAN KA CHUN 蔡錦滔 CHOI KAM TO
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 401
  劉曉霖 LAU MOSES HIU LAM 朱鋽烽 CHU CHEUK FUNG
    棄權
System Record 402
  陳至洲 CHEN MATTHEW 謝志強 TSE CHI KEUNG
1   6 11
2   11 8
3   10 12
結果 1 2
System Record 403
  黃博豪 WONG POK HO 高銘智 KO MASON
    棄權
System Record 404
  李儉榮 LEE KIM WING 林澤豪 LAM CHAK HO
    棄權
System Record 405
  錢宥瑋 CHIEN YAU WAI 楊洛軒 YEUNG LOK HIN
  棄權 棄權
System Record 406
  陳彥安 CHEN YIN ON 姜家奇 KEUNG KA KI
  棄權 棄權
System Record 407
  葉駿明 IP CHUN MING 陳正恒 CHAN CHING HANG
  棄權 棄權
System Record 408
  陳裕雄 CHAN YUE HUNG HENRY 陳展鋒 CHAN CHIN FUNG
  棄權  
System Record 409
  徐子傑 TSUI TSZ KIT 林振海 LAM CHUN HOI WILKIE
  棄權 棄權
System Record 410
  張思行 CHEUNG SI HANG 鄭順明 CHENG SHUN MING
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 411
  梁鈞喬 LEUNG KWAN KIU 謝宗憲 TSE CHUNG HIN
  棄權  
System Record 412
  邱泯政 YAU MAN CHING 李志偉 LEE CHI WAI
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 413
  翁德正 YUNG TAK CHING 陳彥文 CHAN YIN MAN FEDERICK
1   11 7
2   12 10
結果 2 0
System Record 414
  吳日朗 NG YAT LONG 朱志雄 CHU CHI HUNG
1   11 8
2   7 11
3   11 2
結果 2 1
System Record 415
  楊嘉謙 YEUNG KA HIM 周家浩 CHAU KA HO
1   12 10
2   13 11
結果 2 0
System Record 416
  林敬然 LAM KING YIN 陳逸生 CHEN YAT SENG MARCUS
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 417
  蒙鈺霖 MENG YUK LAM 吳浩賢 NG HO YIN
  棄權  
System Record 418
  簡瑋嶠 KAN WAI KIU AIDAN 羅銘基 LAW MING KEI
1   11 8
2   11 13
3   6 11
結果 1 2
System Record 419
  梁偉進 LEUNG WAI CHUN 陳亮儒 CHAN LEONG YU
  棄權  
System Record 420
  江文俊 KAEWBUPPHA PORNPEPAAT 陳柏祖 CHAN PAK CHO PEDRO
1   2 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 421
  肖子燊 XIAO ZISHEN 馮有財 FUNG YAU CHOI
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 422
  鍾明 CHUNG MING 陳建宏 CHAN KIN WANG
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 423
  鍾卓楠 CHUNG CHEUK NAM 鍾鈞朗 CHUNG KWAN LONG
  棄權 棄權
System Record 424
  趙崇一 CHIU SUNG YAT 楊芷朗 YANG TSZ LONG ANTHONY
1   7 11
2   13 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 425
  盧仲駿 LU CHUNG CHUN 樊志洋 FAN CHI YEUNG
    棄權
System Record 426
  林正昊 LIN CHING HO 鄧曉焜 TANG HIU KWAN
1   14 12
2   8 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 427
  張穎康 CHANG WING HONG 李御僖 LI YU HEI
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 428
  李文爽 LEE MAN SHONG 方紫匡 FONG TSZ HONG
1   7 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 429
  周德 CHOW TAK 麥偉迪 MAK WAI TIK
1   10 12
2   6 11
結果 0 2
System Record 430
  劉卓軒 LAU CHEUK HIN 李鈞浩 LEE KWAN HO
    棄權
System Record 431
  鍾開源 ZHONG CANYON 麥偉諾 MAK WAI NOK
  棄權 棄權
System Record 432
  何永祥 HO WING CHEUNG 余昭進 YU CHIU CHUN
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 433
  林晉謙 LAM CHUN HIM EVAN 馮杰謙 FUNG KIT HIM
  棄權  
System Record 434
  葉澄生 YIP CHING SANG 許安棋 XU ANQI
    棄權
System Record 435
  陳舉軒 CHAN KUI HIN 盧鍵臻 LO KIN CHUN
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 436
  莊良春 CHONG LEUNG CHUN 李承宗 LEE SHING CHUNG
  棄權 棄權
System Record 437
  葉浩麟 YIP HO LUN, ANTHONY 鄧啟恩 TANG KAI YAN
1   11 7
2   3 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 438
  雲同臻 WAN TUNG CHUN 黃樂軒 WONG LOK HIN
    棄權
System Record 439
  方震宇 FONG CHUN YU ROBERT 朱曉鋒 CHU HIU FUNG KELVIN
  棄權  
System Record 440
  吳柏志 NG PAK CHI 馬柏言 MA PAK YIN
1   7 11
2   13 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 441
  黃卓熙 WONG CHEUK HEI 李秉琦 LEE BING KEE
1   13 15
2   11 8
3   11 7
結果 2 1
System Record 442
  康渭琛 HONG WAI SUM 陳偉洛 CHAN WAI LOK
    棄權
System Record 443
  周志輝 CHAU CHI FAI 李昊爖 LI HO LUNG
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 444
  范嘉華 FAN KA WA 李震庭 LI CHUN TING EDWIN
1   5 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 445
  劉禎 LIU ZHEN 盧穎一 LO WING YAT
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 446
  洪梓偉 HUNG TSZ WAI 梁耀雄 LEUNG YIU HUNG
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 447
  江鎮海 KONG CHUN HOI 伍超明 NG CHIU MING
1   7 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 448
  郭震喬 KWOK CHUN KIU 黄栢恒 WONG PAK HANG
1   12 10
2   11 9
結果 2 0
System Record 449
  曾維信 TSANG WAI SHUN 陸彥光 LUK YIN KWONG
  棄權  
System Record 450
  廖子文 LIU TSZ MAN 鄭皓文 CHENG HO MAN
1   8 11
2   11 8
3   2 11
結果 1 2
System Record 451
  胡細輝 WU SAI FAI 宋恩澤 SONG ERIC
1   11 3
2   11 2
結果 2 0
System Record 452
  陳英偉 CHAN YING WAI WILLIAM 李仁燊 LI YAN SAN
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 453
  鄧梓軒 TANG TSZ HIN 黃一言 WONG YAT YIN RYAN
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 454
  韋澤寅 WAI CHAK YAN 謝禮禧 TSE LAI HEI LUCAS
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 455
  麥恒生 MAK HANG SANG 梁家豪 LEUNG KA HO
    棄權
System Record 456
  胡柏軒 HU ROY 陳煒焜 CHAN WAI KWAN
1   4 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 457
  李國威 LI KWOK WAI 邱浩哲 YAU HO CHIT
1   9 11
2   11 5
3   11 5
結果 2 1
System Record 458
  徐永逢 CHUI WING FUNG 黃敬峰 WONG KING FUNG KENNETH
1   10 12
2   8 11
結果 0 2
System Record 459
  葉孝 YIP HAU MATTHEW 歐陽順昌 AU-YEUNG SHUN CHEONG BOBBY
  棄權  
System Record 460
  王浩睎 WONG HO HEI 梁延熹 LEUNG YIN HEI
1   9 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 461
  李冠灝 LI GUAN HAO 黃少峰 WONG SIU FUNG
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 462
  鄭智鏗 CHENG CHI HANG 梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 463
  王志賢 WONG CHI YIN 鄭宗瀚 CHENG CLARENCE
1   8 11
2   13 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 464
  文嘉傑 WEN KA KIT 許博嵐 HUI POK LAAM
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 465
  巫建城 WU JIANCHENG 黃浩正 WONG HO CHING
1   6 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 466
  劉哲安 LAU CHIT ON 孫港仁 SUEN KONG YAN
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 467
  關文德 KWAN MAN TAK 黃智威 WONG CHI WAI
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 468
  是天翼 SHI TOMMY 朱惠邦 CHU WAI PONG
    棄權
System Record 469
  張麒 CHEUNG KI 蔡卓豐 CHOI CHEUK FUNG JASON
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 470
  張家睿 CHEUNG KA YUI 陳樂鋒 CHAN LOK FUNG
1   4 11
2   11 8
3   11 8
結果 2 1
System Record 471
  陳載熙 CHAN JOI HEI JOSHUA 李智軒 LI CHI HIN
  棄權  
System Record 472
  袁家杰 YUEN KA KIT 池灝華 CHE HO WA
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 473
  陳泓睿 CHAN WANG YUI 區俊傑 AU CHUN KIT PAUL
    棄權
System Record 474
  蔡盈峰 CHOI YING FUNG 吳馳 NG CHI
  棄權  
System Record 475
  張嘉軒 CHEUNG KA HIN 陳晉浩 CHAN CHUN HO
1   9 11
2   12 10
3   8 11
結果 1 2
System Record 476
  尹沛恒 WAN PUI HANG 劉漢琛 LAU HON SUM
1   1 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 477
  鄧栢賢 TANG PAK YIN PAXTON 黃梓林 WONG TSZ LAM
1   1 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 478
  鍾旻 CHUNG MAN 郭皓然 KWOK HO YIN
1   11 7
2   17 15
結果 2 0
System Record 479
  應則安 YING TSAK ON 莊煒軒 CHONG WAI HIN
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 480
  顏國基 NGAN KWOK KEE 張季鸞 CHEUNG THOMAS WATSON
1   1 11
2   11 7
3   6 11
結果 1 2
System Record 481
  林正輝 LING JOVIAN 陳上正 CHAN MOSES
  棄權  
System Record 482
  蔡慶霖 CHOY HING LAM 鄭錦文 CHENG KAM MAN
1   11 4
2   10 12
3   9 11
結果 1 2
System Record 483
  黃仁傑 WONG YAN KIT 劉金華 LAU KAM WA
1   11 4
2   9 11
3   11 5
結果 2 1
System Record 484
  郭子貴 KWOK TSZ KWAI 葉俊亨 YIP CHUN HANG
    棄權
System Record 485
  朱承忠 CHU SHING CHUNG 謝建華 TSE KIN WAH
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 486
  李子謙 LI CHEE HIM 陳天諾 CHAN TIN LOK
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 487
  蔡卓賢 TSOI CHEUK YIN 曾智聰 TSANG CHI CHUNG
1   0 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 488
  曾子心 TSANG TSZ SUM 梁鎮顯 LEUNG CHUN HIN
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 489
  葉俊謙 YIP CHUN HIM 賴文昊 LAI MAN HO
  棄權  
System Record 490
  蔡正言 TSOI CHING YIN BRENDAN 廖亮 LIAO LIANG
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 491
  區卓正 AU CHEUK CHING 鄧顥軒 TANG HO HIN
1   11 4
2   11 5
結果 2 0
System Record 492
  陳文傑 CHAN MAN KIT 張燿名 CHEUNG YIU MING
    棄權
System Record 493
  藍心聰 LAM SUM CHUNG 蕭政灝 SIU CHING HO
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 494
  陳俊瑋 CHAN CHUN WAI 潘浩謙 POON HO HIM
1   11 8
2   9 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 495
  曾汸 TSANG FONG RIC 劉顯秋 LAU HIN CHAU
1   6 11
2   11 6
3   11 7
結果 2 1
System Record 496
  翁柏軒 YUNG PAK HIN 梁偉生 LEUNG WAI SANG
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 497
  李易謙 LI YIK HIM 黎亮言 LAI LEONG YIN
1   11 8
2   11 1
結果 2 0
System Record 498
  鄭浚營 CHENG TSUN YING IAN 莫文智 MOK MAN CHI
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 499
  衛祖彥 WAI CHO YIN 劉繼文 LAU KAI MAN
  棄權  
System Record 500
  翁浩林 YUNG HO LAM TOCY 廖重言 LIU CHUNG YIN
1   3 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 501