Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHOI YU CHUN  蔡宇晉  張昱傑  乒域乒乓球會   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING  蔡宇晉 CHOI YU CHUN 
   蔡宇晉 CHOI YU CHUN  石展杰 SHEK CHIN KIT 
   蔡宇晉 CHOI YU CHUN  鄧智文 TANG CHI MAN ANSON 
   張偉濤 ZHANG WAI TO  蔡宇晉 CHOI YU CHUN