Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2022
項目:  

System Record 1
  陳浩柏 CHAN HO PAK 李潁林 LEE YING LAM
1   11 7
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 2
  陳敬延 CHAN JULIAN 何永康 HO WING HONG
1   11 6
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 3
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   11 8
2   4 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 4
  郭志文 KWOK CHI MAN 陳友深 CHAN YAU SUM
1   7 11
2   11 13
3   11 7
4   5 11
結果 1 3
System Record 5
  羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX 何嘉濤 HO KELVIN KA TO
1   9 11
2   11 13
3   7 11
結果 0 3
System Record 6
  杜建邦 TO KIN PONG 黎沛健 LAI PUI KIN
1   11 8
2   12 10
3   11 2
結果 3 0
System Record 7
  雷雋謙 LUI CHUN HIM 潘卓朗 POON CHEUK LONG
1   12 10
2   9 11
3   12 10
4   11 6
結果 3 1
System Record 8
  鄭博聰 CHENG POK CHUNG 嚴道亨 YIM TO HANG
1   11 8
2   13 11
3   11 3
結果 3 0
System Record 9
  陳德寶 CHAN TAK PO 黃家而 WONG ALVIN
1   7 11
2   7 11
3   15 13
4   6 11
結果 1 3
System Record 10
  陳莃舜 CHAN HEI SHUN 麥偉倫 MAK WAI LUN
1   11 7
2   9 11
3   11 13
4   11 7
5   11 4
結果 3 2
System Record 11
  呂承亨 LUI SHING HANG 周林浩 CHAU LAM HO
1   11 8
2   11 7
3   14 16
4   11 9
結果 3 1
System Record 12
  陳君諾 CHAN KWAN LOK 麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   7 11
2   11 6
3   6 11
4   11 6
5   8 11
結果 2 3
System Record 13
  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS 陳偉傑 CHAN WAI KIT
1   6 11
2   8 11
3   11 9
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 14
  趙勁 CHIU KING 余志江 YU CHI KONG
  棄權  
System Record 15
  楊國棟 YEUNG KWOK TUNG 蕭穎禧 SIU WING HEI
1   6 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 16
  鄭栢謙 CHENG PAK HIM 黃樂軒 WONG LOK HIN
1   11 8
2   8 11
3   11 8
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 17
  陳衍惺 CHAN HIN SING 丘鋒元 YAU FUNG YUEN
    棄權
System Record 18
  林慶樂 LAM HING LOK 梁嘉倫 LEUNG KA LUN
1   2 11
2   6 11
3   11 6
4   12 10
5   11 9
結果 3 2
System Record 19
  簡澤源 KAN CHAK YUEN 陳建峯 CHAN KIN FUNG
  棄權  
System Record 20
  麥鴻森 MAK HUNG SUM 石偉文 SHEK WAI MAN
1   11 3
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 21
  朱健強 CHU KIN KEUNG 陳家豪 CHAN KA HO
1   2 11
2   8 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 22
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 蘇文毅 SO MAN NGAI
1   11 5
2   11 9
3   5 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 23
  任奕溍 YAM YIK CHUN 麥啟東 MAK KAI TUNG
1   9 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3
System Record 24
  林浚偉 LAM TSUN WAI 曾俊文 TSANG CHUN MAN
1   5 11
2   11 5
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 25
  鍾兆祥 CHUNG SIU CHEUNG 方啓光 FONG LUCCAS
  棄權  
System Record 26
  蕭予正 SHIU YU CHING 陳文浩 CHAN MAN HO
    棄權
System Record 27
  李兆良 LEE SIU LEUNG 林星肇 LAM SING SIU
1   3 11
2   11 13
3   6 11
結果 0 3
System Record 28
  陳琮棓 CHAN CHUNG PUI 曾憲泓 TSANG HIN WANG
1   11 5
2   4 11
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 29
  范立衡 FAN LAP HANG 鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
1   11 2
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 30
  黃雋溢 WONG CHUN YAT 林卓穎 LAM CHEUK WING
1   7 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 31
  馮皓昀 FUNG HO WAN 馮俊琛 FUNG CHUN SUM
1   12 14
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 32
  湯文浩 TONG MAN HO 黃力融 WONG LIK YUNG
1   1 11
2   14 12
3   12 10
4   11 6
結果 3 1
System Record 33
  鄭志坤 CHENG CHI KWAN 莊偉豪 CHONG WAI HO
  棄權  
System Record 34
  黃銘禧 WONG MING HEI 張耀升 CHEUNG YIU SING
1   14 12
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 35
  許駿傑 HUI CHUN KIT 陳霆軒 CHAN TING HIN
1   9 11
2   11 9
3   11 6
4   7 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 36
  張志豪 CHEUNG CHI HO 呂誌桓 LUI CHI WUN
1   11 9
2   6 11
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 37
  何俊濤 HO CHUN TO 黃樂 WONG ANDREW LOK
1   6 11
2   11 7
3   15 13
4   6 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 38
  方漢平 FONG HON PING 陳家麟 CHAN KA LUN
1   9 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 39
  黃雲志 WONG WAN CHI 曾浩文 TSANG HO MAN
1   1 11
2   11 7
3   8 11
4   11 9
5   11 6
結果 3 2
System Record 40
  彭穎浠 PANG WING HAY 劉嘉熙 LAU KA HEI
1   3 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 41
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 李穎童 LEE WING TUNG
1   11 4
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 42
  陳浩柏 CHAN HO PAK 陳嘉輝 CHAN KAR FAI
1   11 3
2   11 7
3   6 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 43
  鄧皓然 TANG HO YIN 陳敬延 CHAN JULIAN
1   11 13
2   11 5
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 44
  謝景禧 TSE KING HEI 陳上珩 CHEN TREVOR
1   10 12
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 45
  翁子鈞 YUNG TSZ KWAN 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   4 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 46
  陳友深 CHAN YAU SUM 尤偉海 YAU WAI HOI
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 47
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 何嘉濤 HO KELVIN KA TO
1   8 11
2   11 7
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 48
  文國麟 MAN KWOK LUN 林如瀚 LAM YU HON
  棄權  
System Record 49
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 梁凱傑 LEUNG HOI KIT
1   11 8
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 50
  杜建邦 TO KIN PONG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   8 11
2   11 6
3   9 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 51
  李梓灝 LEE TSZ HO 雷雋謙 LUI CHUN HIM
1   12 10
2   8 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 52
  鄭博聰 CHENG POK CHUNG 譚樂基 TAM LOK KEI
1   11 7
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 53
  李天朗 LEE TIN LONG 黃家輝 WONG KA FAI
1   11 5
2   11 6
3   12 14
4   12 14
5   11 5
結果 3 2
System Record 54
  黃家而 WONG ALVIN 梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   6 11
2   9 11
3   11 4
4   11 7
5   11 4
結果 3 2
System Record 55
  鄧晋銘 TANG CHUN MING 陳莃舜 CHAN HEI SHUN
1   4 11
2   9 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 56
  冼冠廷 SIN KWUN TING 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   9 11
2   9 11
3   11 8
4   12 10
5   13 11
結果 3 2
System Record 57
  陳浩源 CHAN HO YUEN, RAYSON 朱曉軒 CHU HIU HIN
1   8 11
2   11 9
3   11 8
4   14 12
結果 3 1
System Record 58
  呂承亨 LUI SHING HANG 陳智健 CHAN CHI KIN
1   11 7
2   11 8
3   5 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 59
  胡啟燊 WU KAI SUN BYRON 麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   8 11
2   13 11
3   7 11
4   11 9
5   3 11
結果 2 3
System Record 60
  何家俊 HO KA CHUN 蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
1   7 11
2   11 6
3   9 11
4   15 13
5   12 10
結果 3 2
System Record 61
  陳建行 CHAN KIN HANG 陳偉傑 CHAN WAI KIT
1   11 7
2   11 7
3   14 16
4   11 3
結果 3 1
System Record 62
  余志江 YU CHI KONG 范偉樂 FAN WAI LOK
1   18 16
2   11 4
3   6 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 63
  黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE 蕭穎禧 SIU WING HEI
1   7 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 64
  陳帕劻 CHAN PAK HONG 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   13 11
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 65
  譚朗聰 TAM LONG CHUNG 劉駿熙 LAU CHUN HEI
  棄權  
System Record 66
  黃樂軒 WONG LOK HIN 梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 6
2   7 11
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 67
  何季興 HO KWAI HING 陳衍惺 CHAN HIN SING
1   11 6
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 68
  林慶樂 LAM HING LOK 陳慶璋 CHAN HING CHEUNG
1   11 8
2   9 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 69
  陳健榮 CHAN KIN WING 高哲仁 KO ALVIN
  棄權  
System Record 70
  陳建峯 CHAN KIN FUNG 林飛揚 LAM FEI YEUNG
1   5 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 71
  蕭穎霖 SIU WING LAM 麥鴻森 MAK HUNG SUM
1   6 11
2   11 13
3   7 11
結果 0 3
System Record 72
  何兆城 HO SIU SHING 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   5 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 73
  林曉陽 LAM HIU YEUNG 胡朗庭 WU LONG TING RYAN
    棄權
System Record 74
  陳家豪 CHAN KA HO 林秉軒 LAM PING HIN
1   12 10
2   4 11
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 75
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 7
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 76
  梁灝程 LEUNG HO CHING 陳煒勤 CHAN WAI KAN
1   13 11
2   15 13
3   11 4
結果 3 0
System Record 77
  譚博軒 TAM POK HIN 麥啟東 MAK KAI TUNG
1   15 13
2   8 11
3   2 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 78
  林浚偉 LAM TSUN WAI 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
1   6 11
2   11 5
3   8 11
4   11 8
5   4 11
結果 2 3
System Record 79
  任健齡 YAM KIN LING 方啓光 FONG LUCCAS
1   4 11
2   11 8
3   11 7
4   4 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 80
  鄔偉光 WU WAI KWONG 呂衍麒 LUI HIN KI
1   3 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 81
  陳君濠 CHAN KWAN HO 梁珀紳 LEUNG PAAK SAN
1   11 3
2   11 1
3   7 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 82
  蕭予正 SHIU YU CHING 袁俊華 YUEN CHUN WA
1   12 10
2   10 12
3   6 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 83
  曾兆東 TSANG SIU TUNG 林星肇 LAM SING SIU
1   3 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 84
  曾憲泓 TSANG HIN WANG 麥子浩 MAK TSZ HO
1   10 12
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 85
  楊戈 YANG GE 陸德強 LUK TAK KEUNG
    棄權
System Record 86
  范立衡 FAN LAP HANG 許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO
1   11 4
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 87
  何樂為 HO LOCK WAI VINCENT 林卓穎 LAM CHEUK WING
1   11 3
2   11 3
3   4 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 88
  祁德正 KI ANTHONY 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   8 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 89
  呂陶 LUI TO 張國豐 CHEUNG KWOK FUNG
1   11 8
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 90
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM 楊永勤 YEUNG WING KAN
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 91
  李頌 LEE CHUNG 湯文浩 TONG MAN HO
1   11 9
2   14 12
3   6 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 92
  李斯豪 LEE SZE HO 黃銘智 WONG MING CHI
1   7 11
2   12 10
3   13 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 93
  陳祉竣 CHAN TSZ CHUN 莊偉豪 CHONG WAI HO
1   6 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 94
  黃銘禧 WONG MING HEI 黃鏗 HUANG KENG
1   11 5
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 95
  黎騏豪 LI KI HO 陳霆軒 CHAN TING HIN
1   6 11
2   14 12
3   12 10
4   6 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 96
  何威 HO WAI 蘇學龍 SOO HOK LUNG
1   4 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 97
  譚璟豊 TAM KING FUNG 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   11 9
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 98
  呂誌桓 LUI CHI WUN 溫澤朗 WAN CHAK LONG
1   11 4
2   11 8
3   9 11
4   7 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 99
  吳炳強 NG PING KEUNG, KENNETH 何俊濤 HO CHUN TO
1   11 9
2   7 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 100
  陳家麟 CHAN KA LUN 嚴浩然 YENN HO YIN
1   9 11
2   11 6
3   9 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 101
  盧祖銘 LO CHO MING 蔡智康 CHOI CHI HONG
1   5 11
2   6 11
3   13 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 102
  黃雲志 WONG WAN CHI 溫偉樂 WAN WAI LOK
1   11 9
2   5 11
3   8 11
4   11 7
5   11 8
結果 3 2
System Record 103
  彭富鴻 PANG FU HUNG 劉嘉熙 LAU KA HEI
1   11 7
2   8 11
3   7 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 104
  李澤天 LEE CHAK TIN BRANDON 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN, NICHOLAS
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 105 Round of 64
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 陳浩柏 CHAN HO PAK
1   8 11
2   11 9
3   7 11
4   11 6
5   11 4
結果 3 2
System Record 106 Round of 64
  陳敬延 CHAN JULIAN 陳上珩 CHEN TREVOR
1   11 8
2   9 11
3   6 11
4   11 8
5   3 11
結果 2 3
System Record 107 Round of 64
  周樹勳 CHAU SHU FAN 陳友深 CHAN YAU SUM
1   11 5
2   11 3
3   12 14
4   11 5
結果 3 1
System Record 108 Round of 64
  何嘉濤 HO KELVIN KA TO 林如瀚 LAM YU HON
1   11 8
2   11 8
3   7 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 109 Round of 64
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 5
2   12 10
3   13 11
結果 3 0
System Record 110 Round of 64
  雷雋謙 LUI CHUN HIM 鄭博聰 CHENG POK CHUNG
1   11 7
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 111 Round of 64
  李天朗 LEE TIN LONG 黃家而 WONG ALVIN
1   11 4
2   6 11
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 112 Round of 64
  陳莃舜 CHAN HEI SHUN 冼冠廷 SIN KWUN TING
1   11 4
2   13 15
3   11 5
4   11 7
結果 3 1
System Record 113 Round of 64
  陳浩源 CHAN HO YUEN, RAYSON 呂承亨 LUI SHING HANG
1   11 13
2   11 13
3   11 5
4   6 11
結果 1 3
System Record 114 Round of 64
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 何家俊 HO KA CHUN
1   11 5
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 115 Round of 64
  陳建行 CHAN KIN HANG 余志江 YU CHI KONG
1   11 5
2   11 1
3   7 11
4   3 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 116 Round of 64
  蕭穎禧 SIU WING HEI 陳帕劻 CHAN PAK HONG
1   7 11
2   11 5
3   12 10
4   11 7
結果 3 1
System Record 117 Round of 64
  劉駿熙 LAU CHUN HEI 黃樂軒 WONG LOK HIN
1   10 12
2   13 11
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 118 Round of 64
  何季興 HO KWAI HING 林慶樂 LAM HING LOK
1   11 4
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 119 Round of 64
  高哲仁 KO ALVIN 林飛揚 LAM FEI YEUNG
1   6 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 120 Round of 64
  麥鴻森 MAK HUNG SUM 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   11 9
2   5 11
3   13 15
4   6 11
結果 1 3
System Record 121 Round of 64
  林曉陽 LAM HIU YEUNG 林秉軒 LAM PING HIN
1   8 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 122 Round of 64
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 梁灝程 LEUNG HO CHING
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 123 Round of 64
  麥啟東 MAK KAI TUNG 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
1   11 8
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 124 Round of 64
  任健齡 YAM KIN LING 呂衍麒 LUI HIN KI
1   11 5
2   7 11
3   11 5
4   4 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 125 Round of 64
  陳君濠 CHAN KWAN HO 袁俊華 YUEN CHUN WA
1   11 9
2   9 11
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 126 Round of 64
  林星肇 LAM SING SIU 麥子浩 MAK TSZ HO
1   11 8
2   11 8
3   6 11
4   7 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 127 Round of 64
  楊戈 YANG GE 范立衡 FAN LAP HANG
1   12 10
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 128 Round of 64
  何樂為 HO LOCK WAI VINCENT 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   4 11
2   9 11
3   11 9
4   10 12
結果 1 3
System Record 129 Round of 64
  呂陶 LUI TO 馮俊琛 FUNG CHUN SUM
1   11 9
2   11 13
3   10 12
4   14 12
5   13 11
結果 3 2
System Record 130 Round of 64
  李頌 LEE CHUNG 李斯豪 LEE SZE HO
1   11 13
2   9 11
3   11 4
4   11 8
5   11 6
結果 3 2
System Record 131 Round of 64
  莊偉豪 CHONG WAI HO 黃銘禧 WONG MING HEI
1   9 11
2   8 11
3   13 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 132 Round of 64
  黎騏豪 LI KI HO 蘇學龍 SOO HOK LUNG
1   11 7
2   11 9
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 133 Round of 64
  譚璟豊 TAM KING FUNG 呂誌桓 LUI CHI WUN
1   10 12
2   11 6
3   8 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 134 Round of 64
  何俊濤 HO CHUN TO 嚴浩然 YENN HO YIN
1   11 2
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 135 Round of 64
  蔡智康 CHOI CHI HONG 黃雲志 WONG WAN CHI
1   11 4
2   11 13
3   8 11
4   11 6
5   6 11
結果 2 3
System Record 136 Round of 64
  劉嘉熙 LAU KA HEI 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN, NICHOLAS
1   11 8
2   13 11
3   4 11
4   6 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 137 Round of 32
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 陳上珩 CHEN TREVOR
1   4 11
2   11 9
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 138 Round of 32
  周樹勳 CHAU SHU FAN 何嘉濤 HO KELVIN KA TO
1   11 13
2   14 12
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 139 Round of 32
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 雷雋謙 LUI CHUN HIM
1   8 11
2   10 12
3   11 3
4   9 11
結果 1 3
System Record 140 Round of 32
  黃家而 WONG ALVIN 陳莃舜 CHAN HEI SHUN
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 141 Round of 32
  呂承亨 LUI SHING HANG 麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX
1   9 11
2   11 13
3   8 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 32
  陳建行 CHAN KIN HANG 蕭穎禧 SIU WING HEI
1   11 8
2   11 9
3   10 12
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 143 Round of 32
  黃樂軒 WONG LOK HIN 何季興 HO KWAI HING
1   17 19
2   10 12
3   13 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 144 Round of 32
  林飛揚 LAM FEI YEUNG 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   9 11
2   3 11
3   11 9
4   11 4
5   11 8
結果 3 2
System Record 145 Round of 32
  林秉軒 LAM PING HIN 吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   10 12
2   11 6
3   11 0
4   11 0
結果 3 1
System Record 146 Round of 32
  麥啟東 MAK KAI TUNG 任健齡 YAM KIN LING
1   11 8
2   14 12
3   7 11
4   6 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 147 Round of 32
  陳君濠 CHAN KWAN HO 麥子浩 MAK TSZ HO
1   9 11
2   11 8
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 148 Round of 32
  楊戈 YANG GE 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   18 16
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 149 Round of 32
  呂陶 LUI TO 李頌 LEE CHUNG
1   11 8
2   10 12
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 150 Round of 32
  黃銘禧 WONG MING HEI 黎騏豪 LI KI HO
1   9 11
2   7 11
3   11 7
4   9 11
結果 1 3
System Record 151 Round of 32
  呂誌桓 LUI CHI WUN 何俊濤 HO CHUN TO
1   11 9
2   13 11
3   11 13
4   9 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 152 Round of 32
  黃雲志 WONG WAN CHI 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN, NICHOLAS
1   6 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 153 Round of 16
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   11 5
2   11 3
3   12 14
4   11 9
結果 3 1
System Record 154 Round of 16
  雷雋謙 LUI CHUN HIM 黃家而 WONG ALVIN
1   6 11
2   11 4
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 155 Round of 16
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 陳建行 CHAN KIN HANG
1   11 3
2   8 11
3   11 13
4   10 12
結果 1 3
System Record 156 Round of 16
  何季興 HO KWAI HING 林飛揚 LAM FEI YEUNG
1   7 11
2   11 7
3   4 11
4   11 8
5   3 11
結果 2 3
System Record 157 Round of 16
  林秉軒 LAM PING HIN 任健齡 YAM KIN LING
1   8 11
2   11 6
3   12 10
4   11 1
結果 3 1
System Record 158 Round of 16
  陳君濠 CHAN KWAN HO 楊戈 YANG GE
1   9 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 159 Round of 16
  呂陶 LUI TO 黎騏豪 LI KI HO
1   8 11
2   6 11
3   11 9
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 160 Round of 16
  何俊濤 HO CHUN TO 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN, NICHOLAS
1   9 11
2   11 7
3   8 11
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 161 Quarter Final
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 黃家而 WONG ALVIN
1   11 4
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 162 Quarter Final
  陳建行 CHAN KIN HANG 林飛揚 LAM FEI YEUNG
1   11 7
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 163 Quarter Final
  林秉軒 LAM PING HIN 楊戈 YANG GE
1   8 11
2   10 12
3   5 11
結果 0 3
System Record 164 Quarter Final
  呂陶 LUI TO 何俊濤 HO CHUN TO
1   8 11
2   12 10
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 165 Semi Final
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 陳建行 CHAN KIN HANG
1   11 5
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 166 Semi Final
  楊戈 YANG GE 何俊濤 HO CHUN TO
1   11 6
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 167 Final
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 楊戈 YANG GE
1   5 11
2   11 7
3   17 15
4   11 7
結果 3 1