Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   WONG LOK HIN  黃樂軒  朱曉宇  乒域乒乓球會  聖保羅書院  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   蘇旭暉 SO YUK FAI  黃樂軒 WONG LOK HIN 
   黃樂軒 WONG LOK HIN  張楓 CHEUNG FUNG 
   黃樂軒 WONG LOK HIN  李柏翹 LEE PAK KIU RYAN 
   黃樂軒 WONG LOK HIN  黃鎧廸 WONG HOI TIK