Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 吳哲鋒 NG CHIT FUNG
1   9 11
2   11 9
3   10 12
4   11 3
5   8 11
結果 2 3
System Record 2
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 吳子康 NG TZE HONG
1   9 11
2   11 7
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 3
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
1   11 2
2   9 11
3   14 12
4   6 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 4
  李明澔 LEE MING HO 郭晉傑 KWOK CHUN KIT
  棄權  
System Record 5
  鄧國基 TANG KWOK KEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
    棄權
System Record 6
  李澤浩 LI CHAK HO 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
  棄權  
System Record 7
  陳晉生 CHAN CHUN SANG 彭子深 PANG TSZ SUM
    棄權
System Record 8
  符杰禧 FU KIT HEI 游華添 YAU WAH TIM
1   4 11
2   11 9
3   11 6
4   11 13
5   11 7
結果 3 2
System Record 9
  張宇傑 CHEUNG YU KIT 陳志偉 CHEN CHI WEI
1   11 5
2   11 2
3   11 8
結果 3 0
System Record 10
  楊戈 YANG GE 王嘉葦 WONG KA WAI
1   5 11
2   11 4
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 11
  吳兆聰 NG SIU CHUNG 梁哲維 LEUNG CHIT WAI
1   7 11
2   10 12
3   11 7
4   6 11
結果 1 3
System Record 12
  范立衡 FAN LAP HANG 張昱傑 CHEUNG YUK KIT
    棄權
System Record 13
  汪世恆 WONG SAI HANG 阮浩軒 YUEN HO HIN
1   9 11
2   7 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 14
  林曉陽 LAM HIU YEUNG 鄧啟恆 TANG KAI HANG
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 15
  賀方正 HO FOR CHIN 李一聞 LEE YAT MAN
1   11 8
2   11 6
3   2 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 16
  戴駿傑 TAI TSUN KIT 郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
  棄權  
System Record 17
  梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS 郭世榮 KWOK SAI WING
1   11 8
2   11 6
3   5 11
4   10 12
5   9 11
結果 2 3
System Record 18
  洪啟智 HUNG KAI CHI 梁詠賢 LEUNG WING YIN
1   11 6
2   11 9
3   11 0
結果 3 0
System Record 19
  陳君濠 CHAN KWAN HO 易晉 YIK CHUN
1   11 13
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 20
  梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN 朱曉宇 CHU HIU YU
1   13 11
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 21
  廖曉明 LIU HIU MING 朱振宗 CHU CHUN CHUNG
1   11 8
2   15 13
3   11 6
結果 3 0
System Record 22
  吳穎奇 NG WING KI 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   12 10
2   11 5
3   10 12
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 23
  李運新 LEE WAN SAN 林星肇 LAM SING SIU
    棄權
System Record 24
  王國明 WONG KWOK MING 何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
1   12 10
2   11 6
3   8 11
4   6 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 25
  陳明禮 CHAN MING LAI 朱浩弘 CHU HO WANG
1   11 7
2   9 11
3   11 4
4   9 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 26
  陳文峰 CHAN MAN FUNG 陳以信 CHAN YEE SHUN
1   8 11
2   11 9
3   3 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 27
  李嘉謙 LEE KA HIM 陳韋曦 CHAN JACK
1   3 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 28
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 劉縉諾 LAU CHUN NOK
    棄權
System Record 29
  莫浩雲 MOK HO WAN HOWARD 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   10 12
2   11 7
3   13 15
4   11 7
5   10 12
結果 2 3
System Record 30
  許冠生 HSUI KWUN SANG 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   4 11
2   11 7
3   12 10
4   7 11
5   2 11
結果 2 3
System Record 31
  溫保庭 WAN PO TING 徐鎮威 TSUI CHUN WAI
  棄權  
System Record 32
  姚日謙 YIU YAT HIM 陳知行 CHAN CHI HANG
1   11 8
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 33
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN 賴卓然 LAI CHEUK YIN
  棄權 棄權
System Record 34
  羅嘉杰 LO KA KIT 蔡俊 CHOI CHUN
1   11 9
2   6 11
3   11 7
4   11 6
結果 3 1
System Record 35
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
    棄權
System Record 36
  黃翰林 WONG HON LAM 朱栢聰 CHU PAK CHUNG
    棄權
System Record 37
  鄧家駿 TANG KA CHUN 雷家文 LUI KA MAN RAYMOND
1   11 8
2   11 8
3   13 11
結果 3 0
System Record 38
  梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS 聶梓峯 NGIP TSZ FUNG
1   11 6
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 39
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   13 15
2   12 10
3   5 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 40
  伍煒業 NG WAI YIP 施穎亨 SHIH WING HANG
1   13 11
2   8 11
3   11 8
4   12 10
結果 3 1
System Record 41 Round of 64
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG 吳子康 NG TZE HONG
1   6 11
2   6 11
3   11 4
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 42 Round of 64
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 郭晉傑 KWOK CHUN KIT
    棄權
System Record 43 Round of 64
  鄧國基 TANG KWOK KEI 黃健惺 WONG KIN SING
1   11 8
2   3 11
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 44 Round of 64
  麥景皓 MAK KING HO 葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
1   13 15
2   10 12
3   11 3
4   11 7
5   11 5
結果 3 2
System Record 45 Round of 64
  陳晉生 CHAN CHUN SANG 符杰禧 FU KIT HEI
1   8 11
2   11 8
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 46 Round of 64
  張宇傑 CHEUNG YU KIT 楊戈 YANG GE
1   11 9
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 47 Round of 64
  梁哲維 LEUNG CHIT WAI 范立衡 FAN LAP HANG
1   11 9
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 48 Round of 64
  阮浩軒 YUEN HO HIN 林曉陽 LAM HIU YEUNG
1   11 8
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 49 Round of 64
  賀方正 HO FOR CHIN 鮑奕文 PAU YIK MAN
    棄權
System Record 50 Round of 64
  甄正彥 YAN MASA HIKO 郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
1   11 5
2   11 9
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 51 Round of 64
  郭世榮 KWOK SAI WING 洪啟智 HUNG KAI CHI
1   9 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 52 Round of 64
  易晉 YIK CHUN 梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
1   8 11
2   16 14
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 53 Round of 64
  廖曉明 LIU HIU MING 吳穎奇 NG WING KI
1   12 10
2   11 9
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 54 Round of 64
  李運新 LEE WAN SAN 何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
1   3 11
2   2 11
3   11 6
4   13 11
5   2 11
結果 2 3
System Record 55 Round of 64
  朱浩弘 CHU HO WANG 呂定龍 LUI TING LUNG
1   11 7
2   11 5
3   8 11
4   13 11
結果 3 1
System Record 56 Round of 64
  張彥陶 CHEUNG YIN TO 陳以信 CHAN YEE SHUN
1   11 7
2   10 12
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 57 Round of 64
  陳韋曦 CHAN JACK 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   11 7
2   12 14
3   11 9
4   7 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 58 Round of 64
  呂鍵灝 LUI KIN HO 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   6 11
2   8 11
3   11 5
4   6 11
結果 1 3
System Record 59 Round of 64
  徐鎮威 TSUI CHUN WAI 姚日謙 YIU YAT HIM
1   11 3
2   8 11
3   6 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 60 Round of 64
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN 羅嘉杰 LO KA KIT
  棄權  
System Record 61 Round of 64
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   8 11
2   11 5
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 62 Round of 64
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 黃翰林 WONG HON LAM
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 63 Round of 64
  鄧家駿 TANG KA CHUN 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
1   11 6
2   11 7
3   9 11
4   13 11
結果 3 1
System Record 64 Round of 64
  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING 伍煒業 NG WAI YIP
1   11 9
2   11 1
3   11 9
結果 3 0
System Record 65 Round of 32
  蘇致 SU ZHI 吳子康 NG TZE HONG
1   7 11
2   11 5
3   11 5
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 66 Round of 32
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 黃健惺 WONG KIN SING
1   5 11
2   4 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 67 Round of 32
  麥景皓 MAK KING HO 陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 9
2   11 4
3   9 11
4   4 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 68 Round of 32
  張宇傑 CHEUNG YU KIT 蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
    棄權
System Record 69 Round of 32
  羅佳佳 LUO JIAJIA 梁哲維 LEUNG CHIT WAI
1   11 3
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 70 Round of 32
  阮浩軒 YUEN HO HIN 賀方正 HO FOR CHIN
1   9 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 71 Round of 32
  甄正彥 YAN MASA HIKO 洪啟智 HUNG KAI CHI
1   12 10
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 72 Round of 32
  易晉 YIK CHUN 關文皓 KWAN MAN HO
    棄權
System Record 73 Round of 32
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 廖曉明 LIU HIU MING
  棄權  
System Record 74 Round of 32
  何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG 朱浩弘 CHU HO WANG
1   5 11
2   11 9
3   11 13
4   11 6
5   10 12
結果 2 3
System Record 75 Round of 32
  陳以信 CHAN YEE SHUN 劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
1   7 11
2   11 2
3   11 4
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 76 Round of 32
  梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
    棄權
System Record 77 Round of 32
  李翰文 LI HON MAN 姚日謙 YIU YAT HIM
1   11 6
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 78 Round of 32
  羅嘉杰 LO KA KIT 吳卓軒 NG CHEUK HIN
1   11 5
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 79 Round of 32
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 鄧家駿 TANG KA CHUN
1   8 11
2   11 9
3   13 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 80 Round of 32
  梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING 李漢銘 LI HON MING
    棄權
System Record 81 Round of 16
  蘇致 SU ZHI 黃健惺 WONG KIN SING
1   11 6
2   9 11
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 82 Round of 16
  麥景皓 MAK KING HO 張宇傑 CHEUNG YU KIT
1   11 7
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 83 Round of 16
  羅佳佳 LUO JIAJIA 賀方正 HO FOR CHIN
1   5 11
2   11 4
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 84 Round of 16
  甄正彥 YAN MASA HIKO 易晉 YIK CHUN
1   4 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 85 Round of 16
  廖曉明 LIU HIU MING 朱浩弘 CHU HO WANG
1   9 11
2   12 10
3   18 16
4   2 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 86 Round of 16
  陳以信 CHAN YEE SHUN 梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   11 4
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 87 Round of 16
  李翰文 LI HON MAN 羅嘉杰 LO KA KIT
1   11 9
2   9 11
3   6 11
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 88 Round of 16
  曾梓峻 TSANG TSZ TSUN 梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   15 13
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 89 Quarter Final
  蘇致 SU ZHI 麥景皓 MAK KING HO
1   11 4
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 90 Quarter Final
  羅佳佳 LUO JIAJIA 易晉 YIK CHUN
1   11 2
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 91 Quarter Final
  朱浩弘 CHU HO WANG 陳以信 CHAN YEE SHUN
1   11 5
2   2 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 92 Quarter Final
  羅嘉杰 LO KA KIT 曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   11 6
2   7 11
3   4 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 93 Semi Final
  蘇致 SU ZHI 羅佳佳 LUO JIAJIA
1   11 9
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 94 Semi Final
  陳以信 CHAN YEE SHUN 曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   5 11
2   11 8
3   3 11
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 95 Final
  蘇致 SU ZHI 曾梓峻 TSANG TSZ TSUN
1   8 11
2   11 7
3   11 9
4   10 12
5   11 6
結果 3 2