Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHU CHUN CHUNG  朱振宗  劉耀祖  香港體育乒乓球學校   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE  朱振宗 CHU CHUN CHUNG 
   朱振宗 CHU CHUN CHUNG  潘漢明 POON HON MING 
   劉耀祖 LAU YIU CHO  朱振宗 CHU CHUN CHUNG 
   王為廉 WANG WAI LIM, WILLIAM  朱振宗 CHU CHUN CHUNG