Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2022
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 3
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   11 8
2   4 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 22
  蕭予正 SHIU YU CHING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   11 6
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 2 -3
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳子榮 CHAN TSZ WING
1   3 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 10 -3
  關晧勤 KWAN HO KAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 9
2   12 10
3   9 11
4   14 12
結果 3 1
System Record 18 -3
  蕭穎禧 SIU WING HEI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 13
2   8 11
3   11 3
4   12 10
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2021
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 23
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄭栢謙 CHENG PAK HIM
1   11 5
2   9 11
3   9 11
4   11 9
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2021
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 19
  譚璟豊 TAM KING FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   9 11
2   11 7
3   9 11
4   13 11
5   11 4
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 88 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   7 11
2   11 9
3   11 7
4   13 11
結果 3 1
System Record 93 -5
  黃家輝 WONG KA FAI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 6
2   14 12
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 93 -3
  唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
黃家輝 WONG KA FAI
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
1   8 11
2   6 11
3   11 7
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2019
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 62
  李梓灝 LEE TSZ HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   6 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 122 Round of 64
  姚日謙 YIU YAT HIM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   10 12
3   3 11
結果 0 3
System Record 152 Round of 32
  陳明禮 CHAN MING LAI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   6 11
2   11 6
3   11 2
4   9 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 167 Round of 16
  萬啟山 MAN KAI SHAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   11 9
3   11 6
4   19 17
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Games 全港運動會乒乓球比賽 2019
項目:   Mens Team 男子團體
System Record 33 -2 Quarter Final
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   2 11
2   12 10
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 39 -4
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃芷穎 WONG TSZ WING WAYNE
1   9 11
2   11 3
3   11 9
4   7 11
5   12 14
結果 2 3
System Record 42 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 蔡煜楷 CHOI YUK KAI ERIC
1   11 3
2   11 8
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 20 Round of 64
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   11 1
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 78
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
阮浩軒 YUEN HO HIN
鄧凱仁 TANG HOI YEN
鄧睿匡 TANG YUI HONG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 37 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 許鉞 XU YUE
1   8 11
2   11 8
3   11 4
4   11 5
結果 3 1
System Record 43 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鍾樂軒 CHUNG LOK HIN
1   13 11
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 43 -4
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 葉胤廷 YIP YAN TING
1   9 11
2   9 11
3   11 9
4   11 9
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2018
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 9
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱曉宇 CHU HIU YU
1   13 11
2   9 11
3   7 11
4   14 12
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 27 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李漢銘 LI HON MING
1   11 13
2   5 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 46
  陳展翹 CHAN CHIN KIU
鄧浩揚 TANG HO YEUNG
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
1   7 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 147
  鄧博文 TANG POK MAN
蔡俊 CHOI CHUN
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
1   11 6
2   11 8
3   6 11
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 15 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 司徒敬倫 SZETO KING LUN
1   10 12
2   11 7
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 23 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 施穎亨 SHIH WING HANG
1   11 6
2   10 12
3   5 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 25 -1
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 7
2   11 3
3   8 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 28 -1
  于諾 YU NOK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 6
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 29 -5
  陳文浩 CHAN MAN HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   12 10
2   5 11
3   6 11
4   11 7
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 29 -4
  王夏陽 WONG HA YEUNG
曹旋 CAO XUAN
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
麥愷殷 MAK HOI YAN
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2017
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 13
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃雲志 WONG WAN CHI
1   11 13
2   11 9
3   11 7
4   7 11
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 8 -2
  胡振康 WU CHUN HONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 3
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 16 -3
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 高哲仁 KO ALVIN
1   11 4
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 23 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄧國基 TANG KWOK KEI
1   10 12
2   6 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2016
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 22
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
1   12 10
2   12 10
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 24
  梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   3 11
2   11 5
3   7 11
4   11 5
5   11 8
結果 3 2
System Record 68 Round of 32
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃健惺 WONG KIN SING
1   11 6
2   13 11
3   3 11
4   4 11
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 35
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
葉浩楠 IP HO NAM
李天朗 LEE TIN LONG
    棄權
System Record 116
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
楊振洛 YEUNG CHUN LOK
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
  棄權  
System Record 168 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
李易諭 LEE YIK YUE JONAS
陳家樂 CHAN KA LOK
1   11 4
2   11 6
3   14 12
結果 3 0
System Record 194 Round of 32
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
郭世榮 KWOK SAI WING
陳志偉 CHEN CHI WEI
1   11 8
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 207 Round of 16
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
黃承聰 WONG SHING CHUNG AHTNONY
游昇浩 YAU SING HO
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 9
2   13 15
3   4 11
4   11 8
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 10
  鄭栢晞 CHENG PAK HEI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   13 11
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 11
  李漢銘 LI HON MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 37
  吳瑋豐 NG WAI FUNG
陳俏言 CHAN CHIU YIN
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
林安娜 LIN ANNA
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 7 -2
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   11 8
3   11 7
4   5 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 7 -4
  林兆恒 LAM SIU HANG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 4
2   6 11
3   11 4
4   11 5
結果 3 1
System Record 16 -2
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄔偉光 WU WAI KWONG
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 24 -1
  黃嘉浩 WONG KA HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2015
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 20 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳祉謙 CHAN TSZ HIM
1   5 11
2   11 5
3   9 11
4   11 6
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2015
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 40
  廖福明 LIU FUK MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 7
2   7 11
3   10 12
4   6 11
結果 1 3
System Record 41
  曾浩文 TSANG HO MAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   6 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 59 Round of 32
  伍煒業 NG WAI YIP 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 6
2   11 7
3   6 11
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Games 全港運動會乒乓球比賽 2015
項目:   Mens Team 男子團體
System Record 36 -2 Quarter Final
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   11 13
2   16 14
3   11 7
4   7 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 38 -2
  羅浩鋒 LOW HO FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 9
2   12 10
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 46
  林煒權 LAM WAI KUEN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 7
2   4 11
3   11 9
4   10 12
5   8 11
結果 2 3
System Record 108
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 古兆然 KU SIU YIN
1   11 8
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 144 Round of 64
  李浩賢 LEE HO YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   7 11
3   11 8
4   7 11
結果 1 3
System Record 162 Round of 32
  霍文進 FOK MAN CHUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   4 11
2   12 10
3   11 9
4   8 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 171 Round of 16
  杜俊彥 DOO ZOEN JIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 6
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 2 -3
  羅佳佳 LUO JIAJIA 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   14 12
2   11 9
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 10 -2
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳霆軒 CHAN TING HIN
1   17 15
2   6 11
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 10 -5
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 劉漢琛 LAU HON SUM
1   6 11
2   11 5
3   11 6
4   13 11
結果 3 1
System Record 17 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 林靖杰 LIN JING JIE
1   8 11
2   15 17
3   5 11
結果 0 3
System Record 27 -1 Quarter Final
  李漢銘 LI HON MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 9
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 27 -4 Quarter Final
  麥景皓 MAK KING HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 5
2   12 10
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2014
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 84 -1
  鄺啟軒 KWONG KAI HIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 87 -1
  馬銘賢 MA MING YIN, JUSTIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 3
2   11 4
3   8 11
4   13 15
5   11 9
結果 3 2
System Record 92 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃卓然 WONG CHEUK YIN
1   11 13
2   11 6
3   11 8
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2014
項目:   Mens A Single 男子甲組
System Record 55
  賴卓然 LAI CHEUK YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權  
System Record 56
  雷家文 LUI KA MAN, RAYMOND 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 9
2   8 11
3   12 10
4   7 11
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens B Single 男子乙組
System Record 70
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 翁震星 YUNG CHUN SING
1   9 11
2   11 13
3   11 7
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 73
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
湯日希 TONG YAT HEI
湯永恩 TONG WING YAN, TOMMY
    棄權
System Record 140
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
馮健邦 FUNG KIN PONG
張志成 CHEUNG CHI SHING
1   11 8
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 177 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
林志濤 LAM CHI TO
胡振康 WU CHUN HONG
1   6 11
2   11 8
3   6 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mixed Doubles 混合雙打
System Record 59 Round of 64
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
林安娜 LIN ANNA
陳沛樂 CHAN PUI LOK
方焯琪 FONG CHEUK KI
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2013
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -2
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 9
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 15 -3
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 劉漢琛 LAU HON SUM
1   9 11
2   11 4
3   11 2
4   11 7
結果 3 1
System Record 27 -1 Quarter Final
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   11 5
3   6 11
4   11 5
5   11 13
結果 2 3
System Record 34 -3 Semi Final
  吳炳強 NG PING KEUNG, KENNETH 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 36 -1 Final
  陳霆軒 CHAN TING HIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   9 11
2   11 8
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 36 -5 Final
  劉漢琛 LAU HON SUM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   5 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2013
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 36 -1
  洪佳南 HUNG KAI NAM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   11 7
3   12 10
4   11 4
結果 3 1
System Record 41 -1
  李彥衡 LEE YIN HANG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   13 11
3   11 13
4   11 13
結果 1 3
System Record 50 -1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 梁瑞芬 LEUNG SUI FUN
1   11 5
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2013
項目:   Boys D Single 男子D單打
System Record 157
  陳德生 CHEN TAK SANG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   5 11
2   11 5
3   11 9
4   4 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 585
  王振雄 WONG CHUN HUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   3 11
2   11 8
3   5 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 801
  鄭浩然 CHENG HO YIN KEVIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   7 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 909
  李嘉恒 LEE KA HANG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   7 11
2   12 10
3   9 11
4   11 9
5   2 11
結果 2 3
System Record 963 Round of 64
  譚智輝 TAM CHI FAI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 990 Round of 32
  莊偉豪 CHONG WAI HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 8
2   13 15
3   11 4
4   9 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 1004 Round of 16
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 盧曉傑 LO HIU KIT
1   11 6
2   11 6
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 1011 Quarter Final
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 盧國昌 LO KWOK CHEONG
1   11 6
2   11 6
3   9 11
4   9 11
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens D Single 男子丁組
System Record 64
  鄭浩然 CHENG HO YIN KEVIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權  
System Record 288
  傅亦橋 FOO YIK KIU DICKSON 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   11 13
3   2 11
結果 0 3
System Record 505
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄭冬日 CHENG TUNG YAT
1   9 11
2   11 9
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 613
  黃家俊 WONG KA CHUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 9
2   2 11
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 667 Round of 64
  趙文雄 CHIU MAN HUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   8 11
2   9 11
3   13 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 694 Round of 32
  廖國君 LIU KWOK KWAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   1 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 708 Round of 16
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 文俊傑 MAN CHUN KIT
1   11 3
2   11 6
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 715 Quarter Final
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
1   5 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 73
  陳以信 CHAN YEE SHUN
李柏濠 LEE PAK HO
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
1   8 11
2   12 10
3   9 11
4   15 13
5   13 15
結果 2 3
System Record 131 Round of 64
  曾永昌 TSANG WING CHEONG
何豪華 HO HO WAH
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
  棄權  
System Record 160 Round of 32
  賀方正 HO FOR CHIN
葉振家 YIP CHUN KA
王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
郭澤南 KOCK CHAK NAM
1   7 11
2   11 8
3   12 10
4   16 14
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2010
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 44
  張耀升 CHEUNG YIU SING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 8
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG
1   11 7
2   9 11
3   11 8
4   7 11
5   12 14
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2009
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 39 Round of 64
  李漢銘 LI HON MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 7
2   9 11
3   10 12
4   11 5
5   11 8
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2009
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 36
  陳琮棓 CHAN CHUNG PUI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 44
  陳俊宇 CHAN CHUN YU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權  
System Record 49
  李偉全 LI WAI CHUEN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   3 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 51
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   10 12
2   10 12
3   10 12
結果 0 3
System Record 57
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
1   11 6
2   11 7
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 40
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李俊健 LI CHUN KIN
1   11 3
2   18 16
3   15 17
4   11 9
結果 3 1
System Record 58
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 關嘉聲 KWAN KA SING
1   11 7
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 67
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   5 11
2   7 11
3   13 15
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 427
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 王克捷 WANG KEJIE
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2008
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 68
  關文德 KWAN MAN TAK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 76
  蔣敬倫 CHEUNG KING LUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 80
  蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 82
  李俊健 LI CHUN KIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1
System Record 87
  梁東發 LEUNG TUNG FAT 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 18
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 吳卓軒 NG CHEUK HIN
結果 3 2
System Record 48
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄔偉光 WU WAI KWONG
結果 3 2
System Record 63
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 廖曉明 LIU HIU MING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 21
  關嘉聲 KWAN KA SING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 40
  劉耀祖 LAU YIU CHO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 66
  葉泳樞 YIP WING SHU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 70
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0
System Record 89
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 文嘉星 MAN KA SING
結果 3 0
System Record 90
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 曾嘯文 TSANG SIU MAN
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 170
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱明聰 CHU MING CHUNG
結果 3 0
System Record 428
  廖曉明 LIU HIU MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 440
  馮林 FENG LIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2007
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 8
  鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 40
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2007
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 51
  朱浩然 CHU HO YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 63
  黃壽康 WONG SAU HONG, JACKIE 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 72
  梁東發 LEUNG TUNG FAT 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 79
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 22
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 14
  朱曉宇 CHU HIU YU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 16
  廖曉明 LIU HIU MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1
System Record 43
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳杰 CHEN JIE
結果 3 0
System Record 46
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 余健信 YEE KIN SHUN
結果 3 1
System Record 73
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 郭澤南 KOCK CHAK NAM
結果 3 1
System Record 76
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 馮偉奇 FUNG WAI KI
結果 3 0
System Record 118
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2
System Record 127
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陶吉平 TO KUT PING
結果 3 1
System Record 130
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 65
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 梁東發 LEUNG TUNG FAT
結果 2 3
System Record 376
  陳韶星 CHAN SIU SING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 385
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2006
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 1
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃子江 WONG TSZ KONG
結果 3 1
System Record 26
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2006
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 63
  譚禮健 TAM LAI KIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 901
  羅銳強 LAW YUI KEUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 961
  黃銘智 WONG MING CHI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 991
  羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 1006
  李志潔 LEE CHI KIT 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 2
  潘鏡輝 POON KANG FAI, HENRY 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2
System Record 26
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 姚錦倫 YIU KAM LUN
結果 3 0
System Record 29
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 鄔偉光 WU WAI KWONG
結果 2 3
System Record 107
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 冼尚浚 SIN SHEUNG TSUN, REX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2005
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 70
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 麥穗恒 MAK SHUI HANG
結果 3 0
System Record 304
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳韶星 CHAN SIU SING
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2005
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 43
  崔湛全 CHUI CHAM CHUEN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2005
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 422
  楊振洛 YEUNG CHUN LOK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 136
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黎耀昇 LAI YIU SING
結果 3 0
System Record 145
  陳鍵 CHAN KIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 158
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 164
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2
System Record 172
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT
結果 2 3
System Record 175
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳潤恒 CHAN YUN HANG
結果 2 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys E Single 男子戊組
System Record 57
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 楊振洛 YEUNG CHUN LOK
結果 3 1
System Record 85
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1
System Record 99
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 張君朗 CHEUNG BORIS
結果 3 0
System Record 106
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 吳瑋洛 NG WAI LOK
結果 3 0
System Record 109
  甘家安 KAM KA ON 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 116
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 5
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱曉軒 CHU HIU HIN
結果 3 2
System Record 31
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 廖曉明 LIU HIU MING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 71
  莊誦賢 JONG CHUNG YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 682
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李健明 LEE KIN MING
結果 3 1
System Record 772
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 甄卓倫 YAN CHEUK LUN
結果 3 0
System Record 852
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 林有良 LAM YAU LEUNG
結果 3 0
System Record 877
  司徒敬倫 SZETO KING LUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 879
  蔡昂 TSOI NGONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1
System Record 894
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃銘禧 WONG MING HEI
結果 3 0
System Record 902
  何漢邦 HO HON PONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 904
  李顯衡 LI HIN HANG BRIAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2004
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 12
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR LEUNG PUI KWAN
結果 3 0
System Record 99
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李維軒 LEE WAI HIN
結果 3 0
System Record 188
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 張如旭 CHEUNG YUE YUK
結果 3 0
System Record 244
  林鐵軍 LAM TIT KWAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2004
項目:   Boys A Single 男子A單打
System Record 40
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃錦雄 WONG KAM HUNG
結果 3 0
System Record 72
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 3 1
System Record 88
  李浩然 LEE HO YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 96
  朱曉宇 CHU HIU YU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2004
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 774
  張皓琮 CHEUNG HO CHUNG, BRIAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 854
  梅偉文 MUI WAI MAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 894
  關嘉聲 KWAN KA SING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 914
  朱曉軒 CHU HIU HIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 924
  吳昭賢 NG CHIU YIN GEOFFREY 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 929
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 4 1
System Record 934
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳潤恒 CHAN YUN HANG
結果 0 4
System Record 935
  張君朗 CHEUNG BORIS 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 4 1

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys E Single 男子戊組
System Record 38
  戴俊堯 TAI CHUN YIU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 66
  何威 HO WAI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 80
  吳瑋洛 NG WAI LOK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 87
  謝嘉俊 TSE KA CHUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 4 0
System Record 93
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李顯衡 LI HIN HANG BRIAN
結果 4 3
System Record 96
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 區耀成 AU YIU SHING
結果 3 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2003
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 606
  黃守言 WONG SAU YIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 684
  李俊健 LI CHUN KIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 697
  廖曉明 LIU HIU MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 704
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 郭澤南 KOCK CHAK NAM
結果 0 4
System Record 709
  李志潔 LEE CHI KIT 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 4 1
System Record 711
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 戴文珣 TAI MAN SUEN
結果 4 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 1
  廖國君 LIU KWOK KWAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 8
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 0 3
System Record 26
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 馬豪海 MA HO HOI SUN
結果 3 1
System Record 29
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
結果 3 0
System Record 149
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 區耀成 AU YIU SHING
結果 2 3
System Record 152
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 何威 HO WAI
結果 3 1
System Record 161
  朱曉宇 CHU HIU YU 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 0
System Record 164
  黃兆彰 WONG SIU CHEUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys E Single 男子戊組
System Record 18
  張溢銘 CHEUNG YAT MING, JACKY 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權 棄權
System Record 46
  楊福泳 YEUNG FUK WING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 60
  羅偉嘉 LAW WAI KA 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 67
  黃銘樂 WONG MING LOK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 3
System Record 74
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 0 3
System Record 77
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 魏焯銘 NGAI CHEUK MING
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Singles 男子組
System Record 262
  陳沛霖 CHAN PUI LAM, ANGUS 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
  棄權 棄權
System Record 498
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 林冠倫 LAM KWUN LUN
結果 3 2
System Record 619
  黃家煒 WONG KA WAI 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 680
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 呂志堅 LUI CHI KIN
結果 3 2
System Record 716
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 182
  吳岳豐 NG NGOK FONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 250
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 郭子泰 KWOK TZE TAI
結果 3 0
System Record 655
  蘇志健 SOO CHI KIN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2002
項目:   Boys D Single 男子D單打
System Record 32
  吳子澄 NG TSZ CHING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 60
  黃銘樂 WONG MING LOK 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2002
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 160
  劉岳昇 LAU NGOK SING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 360
  尹浩洋 WAN HO YEUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 460
  黎凱朗 LAI HOI LONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 510
  林易俊 LAM YIK CHUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 535
  郭澤南 KOCK CHAK NAM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys D Single 男子D單打
System Record 104
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 楊旭文 YEUNG YUK MAN
結果 3 0
System Record 160
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 崔峻誠
結果 3 0
System Record 188
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
結果 3 1
System Record 202
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 李顯衡 LI HIN HANG BRIAN
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 103
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳國康 CHAN KWOK HONG
結果 3 0
System Record 133
  郭澤南 KOCK CHAK NAM 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Singles 男子組
System Record 396
  黎有信 LAI THEODORE SHUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 583
  許明峰 HUI MING FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 3
System Record 689
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳建華 CHAN KIN WAH
結果 3 2
System Record 742
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 崔湛全 CHUI CHAM CHUEN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 233
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 甘家樂 KAM KA LOK
結果 3 0
System Record 673
  何鍚坤 HO SHEK KWAN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2001
項目:   Secondary Boys Single 男子中學組
System Record 201
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 張志成 CHEUNG CHI SHING
結果 3 0
System Record 379
  黃寶煌 WONG PO WONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 463
  譚耀榮 TAM IO WENG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 505
  葉德祥 IP TAK CHEONG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 3
System Record 526
  梁俊豪 LEUNG CHUN HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys D Single 男子D單打
System Record 157
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 蔡國中 CHOI KWOK CHUNG
結果 2 0
System Record 229
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 趙建隆 CHIU KIN LUNG
結果 2 0
System Record 265
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 梁英智 LEUNG YING CHE
結果 2 0
System Record 283
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 梁仲軒 LEUNG CHUNG HIN
結果 2 0
System Record 292
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys E Single 男子戊組
System Record 4
  何君銘 HO KWAN MING 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 2
System Record 46
  王芳浩 WONG FONG HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 2
System Record 108
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 陳祖健 CHAN CHO KIN
結果 2 0
System Record 139
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 廖福明 LIU FUK MING
結果 1 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 23
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃家浩 WONG KA HO
結果 2 0
System Record 45
  朱永桓 CHU WING WUN 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 2
System Record 225
  吳瑋豐 NG WAI FUNG 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 1 2
System Record 287
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 潘健豐 PUN KIN FUNG
結果 2 1
System Record 290
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 24
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 馬仲康
結果 2 0
System Record 27
  王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR 黃奕豪 WONG YIK HO
結果 2 0
System Record 134
  林熙信 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 0 2
System Record 151
  鄧子浩 TANG CHI HO 王德龍 WONG TAK LUNG, VICTOR
結果 2 0