Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 47
  林曉陽 LAM HIU YEUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   3 11
2   7 11
3   11 7
4   11 2
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 49 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
王夏陽 WONG HA YEUNG
鄧柏朗 TANG PAK LONG
趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   6 11
2   11 6
3   11 13
4   11 6
5   11 1
結果 3 2
System Record 54 -3
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
黃凱略 WONG KAI LUE SKYE
陸柏亨 LUK PAK HANG
1   13 11
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 99 -3
  阮浩軒 YUEN HO HIN
李艺杰 LI YI JIE
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 13
2   11 9
3   14 12
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 5
  鄧國基 TANG KWOK KEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 2
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 阮浩軒 YUEN HO HIN
1   11 3
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 43 Round of 64
  姚日謙 YIU YAT HIM 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   8 11
2   6 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 67 Round of 32
  蘇致 SU ZHI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 9
2   5 11
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 83 Round of 16
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
1   11 7
2   11 13
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 91 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   5 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 11
  李運新 LEE WAN SAN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   6 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 33 Round of 64
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   6 11
2   11 7
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 53 Round of 32
  羅佳佳 LUO JIAJIA 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   9 11
2   11 7
3   11 5
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 8
  朱曉宇 CHU HIU YU 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
    棄權

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2021
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 28 Round of 64
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張宇傑 CHEUNG YU KIT
1   11 8
2   6 11
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 51 Round of 32
  嚴文焯 YIM MAN CHEUK 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 9
2   11 13
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 66 Round of 16
  張彥陶 CHEUNG YIN TO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   6 11
2   12 10
3   11 5
4   12 14
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 120 -1 Quarter Final
  黃鎮廷 WONG CHUN TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 13
2   11 6
3   11 1
4   11 4
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 40 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
王夏陽 WONG HA YEUNG
李兆良 LEE SIU LEUNG
麥啟東 MAK KAI TUNG
1   6 11
2   13 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 128 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
王夏陽 WONG HA YEUNG
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   6 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 120 -4
  黃嘉浩 WONG KA HO
李皓晴 LEE HO CHING
朱成竹 ZHU CHENGZHU
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 121 -1 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃鎮廷 WONG CHUN TING
1   9 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 13 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
呂定龍 LUI TING LUNG
劉堅榮 LAU KIN WING
江陽宜 KONG YEUNG YEE
1   11 7
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 15 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
呂定龍 LUI TING LUNG
葉海杰 IP HOI KIT
羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   11 6
2   13 11
3   11 2
結果 3 0
System Record 18 -3
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
高錕 KO QUINCE
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 121 -3 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
呂定龍 LUI TING LUNG
黃鎮廷 WONG CHUN TING
何鈞傑 HO KWAN KIT
1   7 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 127 -4 Third Place
  麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
丁鴻策 DING HUNG CE
張文靜 ZHANG WENJING
1   6 11
2   11 4
3   3 11
4   11 3
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 106 -1 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳曦 CHEN XI
1   12 10
2   8 11
3   7 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 109 -1 Semi Final
  蘇鈺杰 SU YUJIE 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 9
2   11 9
3   9 11
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 33 -3
  林兆恒 LAM SIU HANG
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
葉定璋 IP TING CHEUNG
譚振綱 TAM CHUN KONG
1   11 3
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 112 -3 Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
李逸軒 LEE YAT HIN
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   5 11
2   11 8
3   8 11
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 106 -4 Quarter Final
  麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
吳穎嵐 NG WING NAM,VENUS
陳曦 CHEN XI
1   3 11
2   9 11
3   11 5
4   9 11
結果 1 3
System Record 109 -4 Semi Final
  朱成竹 ZHU CHENGZHU
麥子謙 MAK TZE HIM
麥子詠 MAK TZE WING
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   12 10
2   8 11
3   6 11
4   11 13
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 57 -1
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李一聞 LEE YAT MAN
1   7 11
2   9 11
3   11 1
4   11 7
5   8 11
結果 2 3
System Record 157 -1 Round of 16
  鄧凱仁 TANG HOI YEN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   3 11
2   3 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52 -3
  鄧國基 TANG KWOK KEI
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
謝展鶼 TSE CHIN HIM
陳家麟 CHAN KA LUN
1   11 4
2   11 8
3   15 13
結果 3 0
System Record 54 -3
  鄧國基 TANG KWOK KEI
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
陳晉生 CHAN CHUN SANG
陳俊浩 CHAN CHUN HO
1   11 6
2   11 8
3   8 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 57 -3
  鄧國基 TANG KWOK KEI
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
吳穎奇 NG WING KI
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   11 5
2   12 10
3   7 11
4   8 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 163 -3 Quarter Final
  林靖杰 LIN JING JIE
楊甯 YEUNG NING RICHARD
陳劍 CHEN JIAN
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   10 12
2   5 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 166 -3 Semi Final
  李漢銘 LI HON MING
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
陳劍 CHEN JIAN
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   9 11
2   11 13
3   11 9
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 168 -3 Third Place
  陳劍 CHEN JIAN
趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT
1   11 8
2   11 7
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2014
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 104 -1 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 夏易正 XIA YIZNG
1   10 12
2   8 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2014
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 35 Round of 32
  蔡孟麒 CHOI MANG KI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 13
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 43 Round of 16
  許冠生 HSUI KWUN SANG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   4 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 47 Quarter Final
  張昱傑 CHEUNG YUK KIT 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 49 Semi Final
  潘尚熙 POON SHEUNG HEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 5
2   3 11
3   11 7
4   5 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 51 Final
  謝嘉俊 TSE KA CHUN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   12 10
2   3 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2012
項目:   Golden Cup 金盃組
System Record 4 -1
  江天一 JIANG TIAN YI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   7 11
2   11 8
3   11 2
4   13 11
結果 3 1
System Record 7 -1
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 麥景皓 MAK KING HO
1   11 3
2   11 8
3   6 11
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 11 -1 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 趙鵬 ZHAO PENG
1   11 9
2   5 11
3   11 7
4   7 11
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 28 Round of 64
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉泳樞 YIP WING SHU
1   11 2
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 48 Round of 32
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 梁東發 LEUNG TUNG FAT
1   11 3
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 58 Round of 16
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李漢銘 LI HON MING
1   11 6
2   11 5
3   14 12
結果 3 0
System Record 63 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃鎮廷 WONG CHUN TING
1   11 8
2   6 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 26 -1 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 廖曉明 LIU HIU MING
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 26 -4 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅佳佳 LUO JIAJIA
1   11 9
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 33 -2 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   11 3
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 26 -1 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 廖曉明 LIU HIU MING
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 26 -4 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅佳佳 LUO JIAJIA
1   11 9
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 33 -2 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   11 3
2   9 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2011
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 99 -1 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 趙鵬 ZHAO PENG
1   11 4
2   5 11
3   7 11
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 41
  關文皓 KWAN MAN HO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
  棄權  
System Record 57 Round of 32
  林靖杰 LIN JING JIE 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   12 14
2   15 13
3   12 10
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 25 -2 Quarter Final
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   5 11
2   11 9
3   11 9
4   6 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 25 -4 Quarter Final
  阮浩軒 YUEN HO HIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   4 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 33 -1 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 孔軍凱 HUNG DARYL
1   16 14
2   11 6
3   12 14
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 36 -1 Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 4
2   7 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 36 -4 Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃鎮廷 WONG CHUN TING
1   13 11
2   12 10
3   10 12
4   10 12
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2010
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 112 -1 Round of 16
  楊悰傑 YEUNG CHUNG KIT 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   2 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 118 -1 Quarter Final
  趙寶昊 ZHAO BAOHAO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   8 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 121 -1 Semi Final
  高禮澤 KO LAI CHAK 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   12 10
2   8 11
3   11 6
4   11 2
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 20
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 高永洋 KO WING YEUNG
1   11 6
2   11 6
3   7 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 44 Round of 32
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳子榮 CHAN TSZ WING
1   11 4
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 56 Round of 16
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 關文皓 KWAN MAN HO
1   11 4
2   11 7
3   14 12
結果 3 0
System Record 62 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張宇傑 CHEUNG YU KIT
1   11 4
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 65 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   11 9
2   11 6
3   11 7
4   10 12
5   11 9
結果 4 1
System Record 67 Final
  江天一 JIANG TIAN YI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 1
2   12 10
3   11 7
4   11 1
結果 4 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 25 -2 Quarter Final
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   8 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 25 -4 Quarter Final
  黃鎮廷 WONG CHUN TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 5
2   8 11
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 33 -2 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅佳佳 LUO JIAJIA
1   11 9
2   2 11
3   9 11
4   11 6
5   12 10
結果 3 2
System Record 36 -2 Final
  鄧國基 TANG KWOK KEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   7 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 20 Round of 64
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 梁建宗 LEUNG KIN CHUNG
1   11 5
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 52 Round of 32
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 孔軍凱 HUNG DARYL
1   11 3
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 68 Round of 16
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 吳瑋豐 NG WAI FUNG
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 76 Quarter Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
1   11 5
2   7 11
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 80 Semi Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 5
2   4 11
3   11 7
4   8 11
5   7 11
6   11 13
結果 2 4
System Record 82
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳子榮 CHAN TSZ WING
1   11 4
2   11 6
3   13 11
4   10 12
5   11 8
結果 4 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2009
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 338
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 廖創輝 LIU CHONG FAI
1   11 1
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 595
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 楊麒熹 YEUNG KI HEI
1   11 3
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 723
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI CHU HIN TUNG
1   11 8
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 787
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 曾以暉 TSANG YEE FAI
1   11 8
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 819
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃嘉浩 WONG KA HO
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 835
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李彥衡 LEE YIN HANG
1   11 4
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 843
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅浩鋒 LOW HO FUNG
1   13 11
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 847
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
1   11 4
2   12 14
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 854
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 9
2   5 11
3   4 11
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 28
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   5 11
3   11 9
4   11 13
5   11 5
結果 3 2
System Record 52
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄔偉光 WU WAI KWONG
1   11 7
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 64
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 古兆然 KU SIU YIN
1   11 5
2   11 13
3   11 4
4   11 6
結果 3 1
System Record 70
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 麥景皓 MAK KING HO
1   11 6
2   11 5
3   11 7
4   8 11
5   11 4
結果 4 1
System Record 73
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 謝嘉俊 TSE KA CHUN
1   4 11
2   11 6
3   4 11
4   11 8
5   15 13
6   4 11
7   10 12
結果 3 4
System Record 78
  黃鎮廷 WONG CHUN TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
1   11 5
2   8 11
3   7 11
4   4 11
5   7 11
結果 1 4

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 38
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 62
  李浩然 LEE HO YIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3
System Record 74
  梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 80
  朱曉宇 CHU HIU YU 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 83
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 4
System Record 90
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
結果 3 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2008
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 595
  黃景麟 WONG KING LUN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 883
  謝尚恒 TSE SHEUNG HANG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 931
  張耀升 CHEUNG YIU SING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 955
  張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 967
  莊偉豪 CHONG WAI HO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2008
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 58
  李鈞濠 LEE KWAN HO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 82
  伍富庭 NG FU TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 94
  賀方正 HO FOR CHIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 100
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 103
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 110
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 33
  高永洋 KO WING YEUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 55
  丘鋒元 YAU FUNG YUEN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 66
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 4
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 劉永賢 LAU WING YIN
結果 3 0
System Record 23
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳潤恒 CHAN YUN HANG
結果 2 3
System Record 75
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張宇傑 CHEUNG YU KIT
結果 1 3
System Record 76
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 劉耀祖 LAU YIU CHO
結果 3 1
System Record 103
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳韶星 CHAN SIU SING
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2007
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 820
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 戴駿傑 TAI TSUN KIT
結果 3 1
System Record 958
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 胡振康 WU CHUN HONG
結果 3 1
System Record 966
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 楊振洛 YEUNG CHUN LOK
結果 3 0
System Record 970
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳霆軒 CHAN TING HIN
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 73
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李肇文 LEE SIU MAN
結果 3 1
System Record 82
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃鎮廷 WONG CHUN TING
結果 3 0
System Record 90
  張君朗 CHEUNG BORIS 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 68
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陸德強 LUK TAK KEUNG
結果 3 0
System Record 88
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張耀升 CHEUNG YIU SING
結果 3 0
System Record 98
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳韶星 CHAN SIU SING
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 26
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 唐鵬 TANG PENG
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 27
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉泳樞 YIP WING SHU
結果 2 3
System Record 50
  張君朗 CHEUNG BORIS 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 118
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
結果 3 2
System Record 141
  林挺 LAM TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1
System Record 143
  鄧國基 TANG KWOK KEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 359
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 馮偉奇 FUNG WAI KI
結果 2 3
System Record 385
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 26
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
結果 3 2
System Record 58
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
結果 3 0
System Record 74
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 潘漢明 POON HON MING
結果 3 0
System Record 82
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL
結果 3 2
System Record 86
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳潤恒 CHAN YUN HANG
結果 4 0
System Record 93
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
結果 1 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2006
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 726
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 區庭瑋 AU TING WAI, JEREMY
結果 3 0
System Record 758
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 孔軍凱 HUNG DARYL
結果 3 0
System Record 774
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李彥衡 LEE YIN HANG
結果 3 0
System Record 782
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅浩鋒 LOW HO FUNG
結果 3 0
System Record 789
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 何鈞傑 HO KWAN KIT
結果 3 0
System Record 793
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 梁惠泓 LEUNG HUI HONG
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 134
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 35
  伍買回 NG MAI WUI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 60
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 謝嘉俊 TSE KA CHUN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 6
  黃旭潮 WONG YUK CHIU 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 60
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉泳樞 YIP WING SHU
結果 3 1
System Record 94
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 林冠樂 LAM KWUN LOK
結果 1 3
System Record 125
  廖曉明 LIU HIU MING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2
System Record 129
  朱曉宇 CHU HIU YU 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 132
  鄧國基 TANG KWOK KEI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2005
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 302
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 關嘉聲 KWAN KA SING
結果 3 1
System Record 334
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳志明 CHAN CHI MING, RAYMOND
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 51
  黎耀棠 LAI YIU TONG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3
System Record 73
  劉耀祖 LAU YIU CHO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3
System Record 84
  袁景倫 YUEN KING LUN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 90
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李志潔 LEE CHI KIT
結果 3 2
System Record 93
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張宇傑 CHEUNG YU KIT
結果 4 3
System Record 99
  林志恒 LAM CHI HANG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 4

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2005
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 157
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 馮耀材 FUNG YIU CHOY
結果 3 0
System Record 541
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳禮添 CHAN LAI TIM
結果 3 0
System Record 605
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅家希 LAW KA HEI
結果 3 0
System Record 637
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 何祖銘 HO CHO MING JONATHAN
結果 3 0
System Record 653
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李偉麒 LEE WAI KI
結果 3 0
System Record 661
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 孫家浩 SUN ANTHONY ADAM
結果 3 1
System Record 665
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 許演珩 HUI YIN HANG
結果 3 0
System Record 672
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 阮浩軒 YUEN HO HIN
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 73
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃卓勉 WONG CHEUK MIN
結果 3 0
System Record 93
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳順南 CHAN SHUN NAM
結果 3 0
System Record 103
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 姚博軒 YIU POK HIN
結果 3 0
System Record 108
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李志潔 LEE CHI KIT
結果 3 2
System Record 110
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1
System Record 115
  甘家安 KAM KA ON 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 29
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陶吉平 TO KUT PING
結果 3 1
System Record 58
  簡澤源 KAN CHAK YUEN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 73
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 廖曉明 LIU HIU MING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 4
  何嘉盛 HO KA SING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 30
  張宇傑 CHEUNG YU KIT 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2
System Record 32
  潘漢明 POON HON MING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 0
System Record 61
  王清強 WONG CHING KEUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 93
  林挺 LAM TING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 0
System Record 118
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 朱振宗 CHU CHUN CHUNG
結果 3 1
System Record 121
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 崔湛全 CHUI CHAM CHUEN
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 37
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 姚博軒 YIU POK HIN
結果 3 0
System Record 70
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 雷家文 LUI KA MAN RAYMOND
結果 3 1
System Record 87
  朱曉宇 CHU HIU YU 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2004
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 415
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭文浩 CHENG MAN HO, MARK
結果 3 0
System Record 607
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 姚𤩥 YIU SHUN
結果 3 0
System Record 639
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 王思傑 WONG SZE KIT
結果 3 0
System Record 655
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 蕭仲材 SIU CHUNG CHOI, ARNOLD
結果 3 0
System Record 663
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉銘添 YIP MING TIM, TIMOTHY
結果 4 1
System Record 667
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY
結果 1 4
System Record 673
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 馬銘賢 MA MING YIN, JUSTIN
結果 4 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 47
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅澤鈞 LO CHAK KWAN
結果 3 0
System Record 51
  謝雋軒 TSE CHUN HIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 57
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 林宇軒 LAM YU HIN, ADRIAN
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 121
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 劉道晉 LAU TO TSUN
結果 3 0
System Record 265
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張啟森 CHEUNG KAI SUM
結果 3 0
System Record 289
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 何啟堯 HO KAI YIU
結果 3 0
System Record 301
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳祉謙 CHAN TSZ HIM
結果 3 2
System Record 307
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 吳嘉倫 NG KA LUN
結果 3 0
System Record 311
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
結果 3 0
System Record 316
  吳昭賢 NG CHIU YIN GEOFFREY 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 30
  鄔偉光 WU WAI KWONG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3
System Record 46
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 于國棟 YU KWOK TUNG
結果 3 2
System Record 62
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃景文 WONG KING MAN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 2
  簡樂然 KAN LOK YIN, JEROME 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 59
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 譚仲民 TAM CHUNG MAN
結果 3 2
System Record 61
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 何君銘 HO KWAN MING
結果 3 2

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 29
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 仇峻昉 SHOU FLOYD JUSTIN
  棄權 棄權
System Record 93
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉進揚 IP CHUN YEUNG
結果 3 0
System Record 125
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 劉漢耀 LAU HON YIU
結果 3 0
System Record 141
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 麥瀚升 MAK HON SING
結果 3 0
System Record 149
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李盛 LI SHING
結果 4 0
System Record 153
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 潘尚熙 POON SHEUNG HEI
結果 4 0
System Record 160
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 曾梓洋 TSANG TSZ YEUNG
結果 4 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2003
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 508
  陳子杰 CHAN TSZ KIT 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 556
  鄒霍東 CHOW FOK TUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 580
  關熙哲 KWAN HEI CHIT 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 592
  鄧英明 TANG YING MING, JEFFREY 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 598
  張君朗 CHEUNG BORIS 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 4
System Record 601
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 4 1
System Record 607
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 林冠倫 LAM KWUN LUN
結果 4 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 153
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃潤早 WONG YUN CHO
結果 3 0
System Record 159
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 盧潤森 LO YUN SUM
結果 3 0
System Record 163
  吳典霖 NG DIN LAM, JASON 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2
System Record 165
  陳祉謙 CHAN TSZ HIM 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 104
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 梁棋軒 LEUNG KI HIN
結果 3 0
System Record 168
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳健民 CHAN CLEMENT MATTHEW
結果 3 0
System Record 200
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 線家偉 SIN KA WAI
結果 3 0
System Record 216
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳子杰 CHAN TSZ KIT
結果 3 0
System Record 224
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 馬銘賢 MA MING YIN, JUSTIN
結果 3 2
System Record 231
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 孫卓愷 SUEN CHEUK HOI, MITCHELL
結果 3 0
System Record 235
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 135
  林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 429
  彭錦華 PANG KAM WA 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 585
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 朱曉軒 CHU HIU HIN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 101
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 賴奇略 LAI KI LEUK JOSEPH
結果 3 1
System Record 104
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 何永年 HO WING NIN
結果 3 1
System Record 214
  黎肇聰 LAI SIU CHUNG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2
System Record 216
  譚德華 TAM TAK WAH, EDWARD 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 342
  袁志堅 YUEN CHI KIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 3
System Record 344
  葉偉麒 IP WAI KI, MICHAEL 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 690
  陳梓倫 CHAN TSZ LUN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 2

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2002
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 52
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 鄭思濬 CHENG SZE CHUN
結果 3 0
System Record 84
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 嚴啟聰 YIM KAI CHUNG
結果 3 0
System Record 100
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 任溢朗 YAM YAT LONG
結果 3 0
System Record 108
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 阮浩軒 YUEN HO HIN
結果 4 0
System Record 114
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 關浩德 KWAN HO TAK, WALTER
結果 4 0
System Record 119
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉智程 IP CHI CHING, EDRIC
結果 4 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2002
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 97
  鍾浩賢 CHUNG HO YIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 313
  葉駿 YIP CHUN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 421
  黃展華 WONG CHIN WA 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 475
  何浩銘 HO HO MING, VICTOR 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 502
  陳霆軒 CHAN TING HIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 50
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黎銘華 LAI MING WA
結果 3 0
System Record 82
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 嚴灼權 IM ZHUO QUAN
結果 3 0
System Record 98
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉俊謙 YIP CHUN HIM
結果 3 0
System Record 106
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 馬文希 MA MAN HEI
結果 3 0
System Record 113
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 尹鐘揚 WAN CHUNG YEUNG
結果 3 0
System Record 117
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉智程 IP CHI CHING, EDRIC
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 301
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李震東 LI CHUN TUNG
結果 3 0
System Record 308
  鄭匯彥 CHENG WUI YIN 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 0 3
System Record 443
  周卓和 CHOW CHEUK WO 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 1 3
System Record 482
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳嘉熙 CHAN KA HEI, MATTHEW
結果 3 1
System Record 500
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 黃俊 WONG JUN
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2001
項目:   Primary Boys Single's 男子小學組
System Record 77
  龍善珩 LUNG SIN HANG 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 34
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 聶俊傑 LIP CHUN KIT
結果 2 0
System Record 66
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 張弘 CHEUNG WAN
結果 2 0
System Record 82
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 尹鐘揚 WAN CHUNG YEUNG
結果 2 0
System Record 90
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 古兆恆 KOO SIU HANG, PAUL
結果 2 0
System Record 94
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 蕭仲材 SIU CHUNG CHOI, ARNOLD
結果 2 0
System Record 96
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 148
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 尹淦揚 WAN KAM YEUNG
結果 2 0
System Record 244
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 劉心灝 LAU SUM HO
結果 2 0
System Record 292
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 吳煒麟 NG WAI LUN
結果 2 0
System Record 316
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 冼愷汎 SIN HOI SHUN
結果 2 0
System Record 328
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 江俊龍 GONG CHUN LUNG
結果 1 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 90
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 伍啟銓 NG KAI CHUEN
結果 2 1
System Record 103
  王佐政 WONG JOR CHING 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 1
System Record 105
  周焯煒 CHOW CHEUK WAI 趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
結果 2 0
System Record 360
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 葉德杰 YIP TAK KIT
結果 0 2