Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  李兆良 LEE SIU LEUNG 余俊賢 YU CHUN YIN
1   9 11
2   13 15
3   13 15
結果 0 3
System Record 2
  陳沛聰 CHAN PUI CHUNG 高哲仁 KO ALVIN
1   11 13
2   11 6
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 3
  陳霆軒 CHAN TING HIN 許駿傑 HUI CHUN KIT
1   11 7
2   8 11
3   11 7
4   11 9
結果 3 1
System Record 4
  王昀希 WONG WAN HEI 陸卓謙 LUK CHEUK HIM
    棄權
System Record 5
  何永康 HO WING HONG 嚴道亨 YIM TO HANG
1   3 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 6
  楊振洛 YEUNG CHUN LOK 林浚偉 LAM TSUN WAI
1   11 6
2   4 11
3   8 11
4   11 8
5   11 5
結果 3 2
System Record 7
  麥鴻森 MAK HUNG SUM 任奕溍 YAM YIK CHUN
  棄權  
System Record 8
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 陳健榮 CHAN KIN WING
1   11 9
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 9
  鍾柏輝 CHUNG PAK FAI 謝文峰 TSE MAN FUNG
    棄權
System Record 10
  陳智健 CHAN CHI KIN 何家俊 HO KA CHUN
1   11 7
2   5 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 11
  簡澤源 KAN CHAK YUEN 呂誌桓 LUI CHI WUN
  棄權  
System Record 12
  趙智熙 CHIU CHI HEI 余志江 YU CHI KONG
1   11 13
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 13
  梁譽軒 LEUNG YU HIN 陳文浩 CHAN MAN HO
1   12 14
2   8 11
3   11 4
4   11 1
5   11 9
結果 3 2
System Record 14
  何樂為 HO LOCK WAI VINCENT 黃衍傑 WONG HIN KIT
1   11 8
2   5 11
3   11 4
4   9 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 15
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 陳敬延 CHAN JULIAN
1   12 10
2   11 13
3   4 11
4   11 8
5   11 9
結果 3 2
System Record 16
  林佳楠 LIN JIANAN 余根鴻 YU KAN HUNG
    棄權
System Record 17
  黃力融 WONG LIK YUNG 黃家輝 WONG KA FAI
1   9 11
2   11 4
3   11 4
4   12 10
結果 3 1
System Record 18
  彭穎浠 PANG WING HAY 楊國棟 YEUNG KWOK TUNG
  棄權  
System Record 19
  羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX 黃樂 WONG ANDREW LOK
1   12 14
2   3 11
3   11 7
4   19 17
5   11 9
結果 3 2
System Record 20
  譚樂基 TAM LOK KEI 潘澤興 POON CHAK HING
  棄權  
System Record 21
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   3 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 22
  翁子鈞 YUNG TSZ KWAN 陳君諾 CHAN KWAN LOK
  棄權  
System Record 23
  李熊煒 LEE HUNG WAI 陳上珩 CHEN TREVOR
    棄權
System Record 24
  黃雲志 WONG WAN CHI 祁德正 KI ANTHONY
  棄權  
System Record 25
  何兆城 HO SIU SHING 林秉軒 LAM PING HIN
1   6 11
2   2 11
3   11 6
4   10 12
結果 1 3
System Record 26
  麥希榮 MAK HEI WING 張軒爾 CHANG HIN YI
1   13 15
2   5 11
3   13 15
結果 0 3
System Record 27
  陳星羽 CHAN SING YU 田宇皓 TIN YU HO HUCO
1   11 5
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 28
  鍾兆祥 CHUNG SIU CHEUNG 陳嘉輝 CHAN KAR FAI
1   8 11
2   1 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 29
  廖定謙 LIU TING HIM 冼冠廷 SIN KWUN TING
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 30
  黎騏豪 LI KI HO 杜建邦 TO KIN PONG
1   11 5
2   11 6
3   9 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 31
  張國豐 CHEUNG KWOK FUNG 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
1   11 9
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 32
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 溫澤朗 WAN CHAK LONG
1   8 11
2   11 4
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 33
  梁偉南 LEUNG WAI NAM 鄭智聰 CHENG CHI CHUNG
1   11 4
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 34
  陳家麟 CHAN KA LUN 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   11 4
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 35
  簡偉謙 KAN WAI HIM 鄭嘉樂 CHENG KA LOK
    棄權
System Record 36
  黃銘智 WONG MING CHI 石頌謙 SHEK CHUNG HIM
1   11 4
2   9 11
3   11 4
4   11 13
5   11 5
結果 3 2
System Record 37
  溫偉樂 WAN WAI LOK 潘卓朗 POON CHEUK LONG
1   11 6
2   6 11
3   11 4
4   11 3
結果 3 1
System Record 38
  嚴浩然 YENN HO YIN 黃迪紳 WONG TIK SAN
  棄權  
System Record 39
  李潁林 LEE YING LAM 李天朗 LEE TIN LONG
1   10 12
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 40
  鄧皓然 TANG HO YIN 梁嘉倫 LEUNG KA LUN
1   11 5
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 41
  許煜梵 HUI YUK FAN 湯文浩 TONG MAN HO
1   4 11
2   11 8
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 42
  胡啟燊 WU KAI SUN BYRON 袁俊華 YUEN CHUN WA
1   11 13
2   9 11
3   11 9
4   10 12
結果 1 3
System Record 43
  羅新彥 LO SUN YIN 李穎童 LEE WING TUNG
1   11 4
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 44
  陳偉傑 CHAN WAI KIT 周林浩 CHAU LAM HO
1   7 11
2   1 11
3   14 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 45
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 譚智輝 TAM CHI FAI
1   11 2
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 46
  羅靖禧 LAW CHING HEI 陳浩樑 CHAN HO LEUNG
1   11 9
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 47
  林慶樂 LAM HING LOK 鄧浩揚 TANG HO YEUNG
1   7 11
2   9 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 48
  朱曉軒 CHU HIU HIN 馮皓昀 FUNG HO WAN
1   11 13
2   11 9
3   8 11
4   11 6
5   8 11
結果 2 3
System Record 49
  陳慶璋 CHAN HING CHEUNG 方漢平 FONG HON PING
1   11 7
2   11 7
3   14 12
結果 3 0
System Record 50
  羅俊堅 LAW CHUN KIN 何威 HO WAI
1   11 7
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 51
  莊偉豪 CHONG WAI HO 羅上程 LO SHEUNG CHING
1   11 4
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 52
  林卓穎 LAM CHEUK WING 任健齡 YAM KIN LING
1   11 6
2   9 11
3   11 5
4   11 7
結果 3 1
System Record 53
  譚博軒 TAM POK HIN 丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   15 17
2   11 4
3   11 3
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 54
  蔡智康 CHOI CHI HONG 麥啟東 MAK KAI TUNG
1   3 11
2   11 9
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 55
  呂衍麒 LUI HIN KI 何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW
1   11 6
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 56
  余俊賢 YU CHUN YIN 謝國雄 TSE KWOK HUNG
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 57
  陳凱朗 CHAN HOI LONG 陳沛聰 CHAN PUI CHUNG
1   11 6
2   11 6
3   9 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 58
  陳霆軒 CHAN TING HIN 許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO
1   8 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 59
  郭志文 KWOK CHI MAN 王昀希 WONG WAN HEI
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 60
  嚴道亨 YIM TO HANG 謝景禧 TSE KING HEI
1   11 9
2   11 9
3   6 11
4   8 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 61
  張淳晞 CHANG SHUN HEI 楊振洛 YEUNG CHUN LOK
1   11 8
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 62
  鄔偉光 WU WAI KWONG 陳帕劻 CHAN PAK HONG
1   6 11
2   16 18
3   3 11
結果 0 3
System Record 63
  蕭穎禧 SIU WING HEI 任奕溍 YAM YIK CHUN
1   12 10
2   9 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 64
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 65
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG 鍾柏輝 CHUNG PAK FAI
1   11 4
2   5 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 66
  何家俊 HO KA CHUN 鄧晋銘 TANG CHUN MING
1   7 11
2   12 10
3   11 6
4   11 13
5   10 12
結果 2 3
System Record 67
  李斯豪 LEE SZE HO 呂誌桓 LUI CHI WUN
1   11 7
2   7 11
3   10 12
4   11 5
5   11 8
結果 3 2
System Record 68
  余志江 YU CHI KONG 趙勁 CHIU KING
    棄權
System Record 69
  楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR 梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   8 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 70
  曾俊文 TSANG CHUN MAN 麥子浩 MAK TSZ HO
  棄權  
System Record 71
  譚朗聰 TAM LONG CHUNG 方啓光 FONG LUCCAS
1   9 11
2   8 11
3   11 3
4   6 11
結果 1 3
System Record 72
  黃衍傑 WONG HIN KIT 馮俊琛 FUNG CHUN SUM
1   11 13
2   11 7
3   9 11
4   11 8
5   11 9
結果 3 2
System Record 73
  陳德寶 CHAN TAK PO 蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   11 9
2   7 11
3   9 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 74
  林佳楠 LIN JIANAN 鄭栢謙 CHENG PAK HIM
1   11 9
2   4 11
3   12 14
4   11 4
5   11 7
結果 3 2
System Record 75
  張耀升 CHEUNG YIU SING 黃力融 WONG LIK YUNG
1   9 11
2   11 9
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 76
  楊國棟 YEUNG KWOK TUNG 鄭志坤 CHENG CHI KWAN
    棄權
System Record 77
  尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS 羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
1   5 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 78
  潘澤興 POON CHAK HING 蕭穎霖 SIU WING LAM
1   5 11
2   13 11
3   9 11
4   11 9
5   11 8
結果 3 2
System Record 79
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 周樹勳 CHAU SHU FAN
1   4 11
2   9 11
3   11 9
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 80
  陳君諾 CHAN KWAN LOK 孔暐燁 HUNG WAI IP
1   9 11
2   7 11
3   12 10
4   11 1
5   11 9
結果 3 2
System Record 81
  梁珀紳 LEUNG PAAK SAN 李熊煒 LEE HUNG WAI
1   4 11
2   11 8
3   11 9
4   7 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 82
  祁德正 KI ANTHONY 陳友深 CHAN YAU SUM
1   5 11
2   11 9
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 83
  何嘉濤 HO KELVIN KA TO 林秉軒 LAM PING HIN
1   5 11
2   11 5
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 84
  張軒爾 CHANG HIN YI 陳煒勤 CHAN WAI KAN
1   11 6
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 85
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳星羽 CHAN SING YU
1   7 11
2   6 11
3   11 7
4   12 10
5   7 11
結果 2 3
System Record 86
  黃雋譽 WONG CHUN YU 王祚潤 WONG CHO YUN
1   8 11
2   12 10
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 87
  何俊濤 HO CHUN TO 曹子浩 TSO TZE HO
1   6 11
2   2 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 88
  陳嘉輝 CHAN KAR FAI 成駿賢 SING CHUN YIN
1   11 13
2   11 6
3   15 13
4   14 16
5   10 12
結果 2 3
System Record 89
  李明熹 LEE MING HEI 廖定謙 LIU TING HIM
1   7 11
2   10 12
3   11 9
4   14 12
5   13 11
結果 3 2
System Record 90
  黎騏豪 LI KI HO 蔡德成 TSOI TAK SHING SAM
1   11 4
2   11 7
3   7 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 91
  陳琮棓 CHAN CHUNG PUI 張國豐 CHEUNG KWOK FUNG
1   11 5
2   5 11
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 92
  溫澤朗 WAN CHAK LONG 李世翹 LI SAI KIU
    棄權
System Record 93
  翁震星 YUNG CHUN SING 梁偉南 LEUNG WAI NAM
1   6 11
2   11 9
3   11 9
4   7 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 94
  陳家麟 CHAN KA LUN 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   7 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 95
  陳建行 CHAN KIN HANG 簡偉謙 KAN WAI HIM
1   11 7
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 96
  黃銘智 WONG MING CHI 曾兆東 TSANG SIU TUNG
1   11 6
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 97
  曾浩文 TSANG HO MAN 溫偉樂 WAN WAI LOK
1   11 8
2   8 11
3   11 9
4   11 8
結果 3 1
System Record 98
  黃迪紳 WONG TIK SAN 梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   11 3
2   8 11
3   8 11
4   11 4
5   5 11
結果 2 3
System Record 99
  陳浩柏 CHAN HO PAK 李天朗 LEE TIN LONG
1   8 11
2   11 7
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 100
  鄧皓然 TANG HO YIN 黃樂軒 WONG LOK HIN
1   10 12
2   11 7
3   10 12
4   11 5
5   7 11
結果 2 3
System Record 101
  陳衍惺 CHAN HIN SING 許煜梵 HUI YUK FAN
  棄權  
System Record 102
  黎沛健 LAI PUI KIN 李頌 LEE CHUNG
  棄權  
System Record 103
  李嘉浩 LEE KA HO 華傲雪 WAH ZENITH
1   11 9
2   5 11
3   11 13
4   11 5
5   9 11
結果 2 3
System Record 104
  袁俊華 YUEN CHUN WA 吳炳強 NG PING KEUNG, KENNETH
1   11 6
2   11 6
3   19 17
結果 3 0
System Record 105
  蘇文毅 SO MAN NGAI 羅新彥 LO SUN YIN
1   8 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 106
  周林浩 CHAU LAM HO 甘家安 KAM KA ON
1   4 11
2   1 11
3   12 10
4   9 11
結果 1 3
System Record 107
  呂承亨 LUI SHING HANG 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   11 8
2   7 11
3   9 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 108
  羅靖禧 LAW CHING HEI 王傲喬 WONG NGO KIU
1   13 11
2   6 11
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 109
  朱健強 CHU KIN KEUNG 鄧浩揚 TANG HO YEUNG
  棄權  
System Record 110
  馮皓昀 FUNG HO WAN 陳智源 CHAN CHI YUEN
    棄權
System Record 111
  譚璟豊 TAM KING FUNG 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   11 9
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 112
  陳慶璋 CHAN HING CHEUNG 黃家而 WONG ALVIN
1   2 11
2   15 13
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 113
  鄭博聰 CHENG POK CHUNG 羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   5 11
2   11 9
3   5 11
4   13 15
結果 1 3
System Record 114
  莊偉豪 CHONG WAI HO 梁嘉俊 LEUNG KA CHUN
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 115
  梁凱傑 LEUNG HOI KIT 林卓穎 LAM CHEUK WING
  棄權  
System Record 116
  譚博軒 TAM POK HIN 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   11 6
2   11 9
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 117
  彭富鴻 PANG FU HUNG 麥啟東 MAK KAI TUNG
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 118
  何季興 HO KWAI HING 麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   11 9
2   11 7
3   7 11
4   6 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 119 Round of 64
  呂衍麒 LUI HIN KI 余俊賢 YU CHUN YIN
1   3 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 120 Round of 64
  陳凱朗 CHAN HOI LONG 許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO
1   11 8
2   2 11
3   5 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 121 Round of 64
  王昀希 WONG WAN HEI 謝景禧 TSE KING HEI
1   11 5
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 122 Round of 64
  張淳晞 CHANG SHUN HEI 陳帕劻 CHAN PAK HONG
1   11 7
2   7 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 123 Round of 64
  任奕溍 YAM YIK CHUN 范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN
1   11 9
2   11 2
3   11 9
結果 3 0
System Record 124 Round of 64
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG 鄧晋銘 TANG CHUN MING
1   11 7
2   10 12
3   6 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 125 Round of 64
  李斯豪 LEE SZE HO 余志江 YU CHI KONG
1   11 6
2   9 11
3   8 11
4   11 7
5   11 3
結果 3 2
System Record 126 Round of 64
  梁譽軒 LEUNG YU HIN 麥子浩 MAK TSZ HO
1   7 11
2   11 6
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 127 Round of 64
  方啓光 FONG LUCCAS 黃衍傑 WONG HIN KIT
1   9 11
2   8 11
3   11 9
4   11 5
5   11 5
結果 3 2
System Record 128 Round of 64
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 林佳楠 LIN JIANAN
1   11 6
2   10 12
3   8 11
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 129 Round of 64
  黃力融 WONG LIK YUNG 楊國棟 YEUNG KWOK TUNG
1   9 11
2   9 11
3   11 2
4   11 6
5   11 1
結果 3 2
System Record 130 Round of 64
  羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX 潘澤興 POON CHAK HING
1   5 11
2   2 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 131 Round of 64
  周樹勳 CHAU SHU FAN 陳君諾 CHAN KWAN LOK
1   11 6
2   9 11
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 132 Round of 64
  李熊煒 LEE HUNG WAI 陳友深 CHAN YAU SUM
1   11 5
2   8 11
3   6 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 133 Round of 64
  林秉軒 LAM PING HIN 張軒爾 CHANG HIN YI
1   9 11
2   11 5
3   12 10
4   11 8
結果 3 1
System Record 134 Round of 64
  陳星羽 CHAN SING YU 王祚潤 WONG CHO YUN
1   11 4
2   9 11
3   8 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 135 Round of 64
  曹子浩 TSO TZE HO 成駿賢 SING CHUN YIN
1   8 11
2   11 8
3   11 9
4   7 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 136 Round of 64
  李明熹 LEE MING HEI 黎騏豪 LI KI HO
1   9 11
2   0 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 137 Round of 64
  張國豐 CHEUNG KWOK FUNG 溫澤朗 WAN CHAK LONG
1   6 11
2   11 9
3   11 6
4   11 8
結果 3 1
System Record 138 Round of 64
  翁震星 YUNG CHUN SING 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   9 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 139 Round of 64
  陳建行 CHAN KIN HANG 黃銘智 WONG MING CHI
1   11 8
2   11 9
3   11 1
結果 3 0
System Record 140 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN 梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
1   7 11
2   11 9
3   11 8
4   5 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 141 Round of 64
  李天朗 LEE TIN LONG 黃樂軒 WONG LOK HIN
1   11 6
2   9 11
3   11 6
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 142 Round of 64
  許煜梵 HUI YUK FAN 李頌 LEE CHUNG
1   3 11
2   13 11
3   11 7
4   6 11
5   17 19
結果 2 3
System Record 143 Round of 64
  華傲雪 WAH ZENITH 袁俊華 YUEN CHUN WA
1   10 12
2   12 10
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 144 Round of 64
  羅新彥 LO SUN YIN 甘家安 KAM KA ON
1   8 11
2   14 16
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 145 Round of 64
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 王傲喬 WONG NGO KIU
1   11 7
2   11 8
3   8 11
4   6 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 146 Round of 64
  鄧浩揚 TANG HO YEUNG 馮皓昀 FUNG HO WAN
1   5 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 147 Round of 64
  譚璟豊 TAM KING FUNG 黃家而 WONG ALVIN
1   9 11
2   11 7
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 148 Round of 64
  羅俊堅 LAW CHUN KIN 莊偉豪 CHONG WAI HO
1   11 6
2   9 11
3   8 11
4   11 8
5   6 11
結果 2 3
System Record 149 Round of 64
  林卓穎 LAM CHEUK WING 譚博軒 TAM POK HIN
1   8 11
2   11 6
3   11 5
4   11 13
5   11 2
結果 3 2
System Record 150 Round of 64
  彭富鴻 PANG FU HUNG 何季興 HO KWAI HING
1   9 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 151 Round of 32
  余俊賢 YU CHUN YIN 許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO
1   11 8
2   5 11
3   11 7
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 152 Round of 32
  王昀希 WONG WAN HEI 張淳晞 CHANG SHUN HEI
1   9 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 153 Round of 32
  任奕溍 YAM YIK CHUN 鄧晋銘 TANG CHUN MING
1   11 8
2   11 8
3   8 11
4   10 12
5   11 4
結果 3 2
System Record 154 Round of 32
  李斯豪 LEE SZE HO 麥子浩 MAK TSZ HO
1   6 11
2   3 11
3   11 6
4   4 11
結果 1 3
System Record 155 Round of 32
  方啓光 FONG LUCCAS 蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   7 11
2   9 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 156 Round of 32
  黃力融 WONG LIK YUNG 潘澤興 POON CHAK HING
1   11 4
2   9 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 157 Round of 32
  周樹勳 CHAU SHU FAN 陳友深 CHAN YAU SUM
1   11 2
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 158 Round of 32
  林秉軒 LAM PING HIN 王祚潤 WONG CHO YUN
1   16 14
2   11 13
3   11 5
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 159 Round of 32
  成駿賢 SING CHUN YIN 黎騏豪 LI KI HO
1   8 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3
System Record 160 Round of 32
  張國豐 CHEUNG KWOK FUNG 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   3 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 161 Round of 32
  陳建行 CHAN KIN HANG 曾浩文 TSANG HO MAN
1   11 7
2   11 4
3   12 10
結果 3 0
System Record 162 Round of 32
  李天朗 LEE TIN LONG 李頌 LEE CHUNG
1   7 11
2   11 6
3   8 11
4   11 4
5   4 11
結果 2 3
System Record 163 Round of 32
  華傲雪 WAH ZENITH 甘家安 KAM KA ON
1   7 11
2   11 7
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 164 Round of 32
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 馮皓昀 FUNG HO WAN
1   13 11
2   5 11
3   8 11
4   15 17
結果 1 3
System Record 165 Round of 32
  黃家而 WONG ALVIN 莊偉豪 CHONG WAI HO
1   14 16
2   11 9
3   10 12
4   11 2
5   11 9
結果 3 2
System Record 166 Round of 32
  林卓穎 LAM CHEUK WING 何季興 HO KWAI HING
1   11 9
2   11 2
3   13 11
結果 3 0
System Record 167 Round of 16
  余俊賢 YU CHUN YIN 張淳晞 CHANG SHUN HEI
1   7 11
2   11 6
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 168 Round of 16
  任奕溍 YAM YIK CHUN 麥子浩 MAK TSZ HO
1   11 4
2   5 11
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 169 Round of 16
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 潘澤興 POON CHAK HING
1   6 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 170 Round of 16
  周樹勳 CHAU SHU FAN 王祚潤 WONG CHO YUN
1   11 7
2   11 13
3   6 11
4   12 10
5   4 11
結果 2 3
System Record 171 Round of 16
  黎騏豪 LI KI HO 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   13 15
2   2 11
3   11 8
4   15 17
結果 1 3
System Record 172 Round of 16
  陳建行 CHAN KIN HANG 李頌 LEE CHUNG
1   13 11
2   11 7
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 173 Round of 16
  甘家安 KAM KA ON 馮皓昀 FUNG HO WAN
1   11 4
2   10 12
3   11 4
4   13 11
結果 3 1
System Record 174 Round of 16
  黃家而 WONG ALVIN 林卓穎 LAM CHEUK WING
1   11 9
2   6 11
3   6 11
4   12 10
5   11 6
結果 3 2
System Record 175 Quarter Final
  張淳晞 CHANG SHUN HEI 任奕溍 YAM YIK CHUN
1   7 11
2   11 7
3   4 11
4   11 9
5   11 8
結果 3 2
System Record 176 Quarter Final
  潘澤興 POON CHAK HING 王祚潤 WONG CHO YUN
1   11 13
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 177 Quarter Final
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 陳建行 CHAN KIN HANG
1   11 5
2   9 11
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 178 Quarter Final
  甘家安 KAM KA ON 黃家而 WONG ALVIN
1   11 6
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 179 Semi Final
  張淳晞 CHANG SHUN HEI 王祚潤 WONG CHO YUN
1   2 11
2   13 11
3   7 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 180 Semi Final
  邱鈞霆 YAU KWAN TING 甘家安 KAM KA ON
1   11 7
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 181 Final
  王祚潤 WONG CHO YUN 邱鈞霆 YAU KWAN TING
1   12 14
2   2 11
3   11 6
4   11 3
5   9 11
結果 2 3