Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名單打錦標賽 2022
項目:  

System Record 1
  郭緒榮 KWOK SUI WING 張永健 CHEUNG WING KIN
  棄權  
System Record 2
  關耀明 KWAN YIU MING 曾皓鍵 TSANG HO KIN
1   7 11
2   11 7
3   11 5
4   11 5
結果 3 1
System Record 3
  梁志建 LEUNG CHI KIN 馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 6
2   9 11
3   11 8
4   9 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 4
  曾駿豪 TSANG CHUN HO 黃景文 WONG KING MAN
1   11 9
2   4 11
3   11 4
4   11 13
5   13 11
結果 3 2
System Record 5
  梁建宗 LEUNG KIN CHUNG 李家瑋 LI KA WAI
1   7 11
2   12 10
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 6
  林耀雄 LAM YIU HUNG 陳樹恩 CHAN SHU YAN RAY
1   6 11
2   11 5
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 7
  梁湖滄 LEUNG WU CHONG 伍啟侖 NG KAI LUN
1   11 3
2   11 2
3   12 10
結果 3 0
System Record 8
  袁景誠 YUEN KING SHING 曾凱翔 TSANG HOI CHEUNG
1   7 11
2   11 5
3   8 11
4   11 8
5   11 7
結果 3 2
System Record 9
  余家匡 YU KA HONG 許正謙 HSU JUSTIN
1   8 11
2   12 10
3   11 7
4   12 10
結果 3 1
System Record 10
  廖定謙 LIU TING HIM 蕭敬中 SIU KING CHUNG
1   11 9
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 11
  林志標 LAM CHI PIU 蘇韋樑 SO WAI LEUNG WILLIAM
1   4 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 12
  陳梓俊 CHAN TSZ CHUN OSCAR 陳永強 CHAN WING KEUNG
1   10 12
2   9 11
3   11 8
4   11 4
5   11 9
結果 3 2
System Record 13
  史天朗 SZE TIN LONG SAXON 林逸榮 LAM YAT WING
1   8 11
2   11 9
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 14
  潘澤興 POON CHAK HING 陳君皓 CHAN KWAN HO
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 15
  張証皓 CHEUNG CHING HO 簡家威 KAN KA WAI
1   4 11
2   6 11
3   11 9
4   2 11
結果 1 3
System Record 16
  高進然 KO CHUN YIN 黃煒傑 HUANG WAI KIT
1   10 12
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 17
  陳志豪 CHAN CHI HO 張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
  棄權  
System Record 18
  趙英良 CHIU YING LEUNG 林明樂 LAM MING LOK
1   7 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 19
  林駿豪 LAM CHUN HO 張碧威 CHEUNG PIK WAI
1   11 13
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 20
  羅上程 LO SHEUNG CHING 梁子賢 LEUNG TSZ YIN
1   9 11
2   16 14
3   11 6
4   11 8
結果 3 1
System Record 21
  黎冠璋 LAI KWUN CHEUNG, PETER 徐嘉俊 TSUI KA CHUN
1   10 12
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 22
  劉家溢 LAU KAR YAT 曾亮才 TSANG LEUNG CHOI
1   7 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 23
  高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON 梁偉南 LEUNG WAI NAM
  棄權  
System Record 24
  張霆鋒 CHEUNG TING FUNG 林星毓 LAM SING YUK
1   7 11
2   8 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 25
  麥家杰 MAK KA KIT 鄭浩鋒 CHENG HO FUNG
1   11 6
2   6 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 26
  梁旭庭 LEUNG YUK TING 楊仲軒 YEUNG CHUNG HIN
1   11 7
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 27
  沈家齊 SUM KA CHAI 葉劻霖 YIP HONG LAM
1   11 6
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 28
  許子朗 HUI TSZ LONG 王傲喬 WONG NGO KIU
1   5 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 29
  伍子文 NG CHI MAN 林可銘 LAM HO MNG
1   9 11
2   11 5
3   11 7
4   13 11
結果 3 1
System Record 30
  鄭康明 CHENG HONG MING 麥希榮 MAK HEI WING
1   9 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 31
  孔暐燁 HUNG WAI IP 張建文 ZHANG JIANWEN
1   11 5
2   15 13
3   13 11
結果 3 0
System Record 32
  陳俊勤 CHAN CHUN KAN 朱志明 CHU CHI MING
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 33
  黃俊熹 WONG CHUN HEI 王凱祺 WONG HOI KI
1   12 10
2   13 11
3   11 2
結果 3 0
System Record 34
  吳雋堯 NG CHUN YIU 楊逸豪 YEUNG YAT HO
1   11 13
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 35
  洪遠青 HUNG YUEN CHING 蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
    棄權
System Record 36
  魏兆澧 NGAI SIU LAI 梁煜亮 LEUNG YUK LEONG
1   6 11
2   10 12
3   11 8
4   13 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 37
  王晟禧 WONG SHING HEI 陸順威 LOK SHUN WAI
1   8 11
2   9 11
3   11 6
4   11 6
5   6 11
結果 2 3
System Record 38
  楊忠熹 YEUNG CHUNG HEI CHRISTOPHER 單禎晞 SIM CHING HEI
1   9 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 39
  余健信 YEE KIN SHUN 林佳楠 LIN JIANAN
  棄權  
System Record 40
  鄧啟滔 TANG KAI TO 凌瑋洛 LING WAI LOK
1   10 12
2   4 11
3   11 5
4   10 12
結果 1 3
System Record 41
  蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI 利智恒 LEE CHI HANG
    棄權
System Record 42
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 藍昊熙 LAM HO HEI
    棄權
System Record 43
  張永健 CHEUNG WING KIN 林賢樺 LAM YIN WA
1   9 11
2   12 10
3   12 10
4   11 5
結果 3 1
System Record 44
  郭志雲 KWOK CHI WAN 關耀明 KWAN YIU MING
1   10 12
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 45
  吳禮基 NG LAI KI 洪諾俊 HUNG RAPHAEL LOK TSUN
    棄權
System Record 46
  許仕恒 HUI SZE HANG 梁志建 LEUNG CHI KIN
1   11 9
2   9 11
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 47
  曾駿豪 TSANG CHUN HO 楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR
1   7 11
2   4 11
3   11 5
4   11 8
5   7 11
結果 2 3
System Record 48
  潘健豐 PUN KIN FUNG 梁建宗 LEUNG KIN CHUNG
1   11 3
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 49
  謝子聰 TSE TSZ CHUNG 陳凱朗 CHAN HOI LONG
1   3 11
2   5 11
3   11 9
4   11 7
5   11 4
結果 3 2
System Record 50
  許煜梵 HUI YUK FAN 黃衍傑 WONG HIN KIT
1   11 6
2   11 9
3   8 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 51
  林耀雄 LAM YIU HUNG 姚鎮軒 YIU CHUN HIN
1   5 11
2   11 4
3   7 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 52
  袁學林 YUEN HOK LAM 梁湖滄 LEUNG WU CHONG
1   5 11
2   4 11
3   11 9
4   8 11
結果 1 3
System Record 53
  袁景誠 YUEN KING SHING 陳顥元 CHAN HO YUEN
1   11 8
2   11 4
3   10 12
4   11 9
結果 3 1
System Record 54
  林樹基 LIM SHU KEI 雷電 LEI DIAN
1   4 11
2   9 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 55
  余家匡 YU KA HONG 余清鴻 YU CHING HUNG
1   11 8
2   7 11
3   11 5
4   14 12
結果 3 1
System Record 56
  黃雋譽 WONG CHUN YU 廖定謙 LIU TING HIM
1   11 6
2   8 11
3   7 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 57
  連維信 LIN WILSON 王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   11 9
2   6 11
3   11 3
4   7 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 58
  黃柏熙 WONG PAK HEI 余俊賢 YU CHUN YIN
1   8 11
2   6 11
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 59
  蘇韋樑 SO WAI LEUNG WILLIAM 嚴家其 YIM KA KI
1   8 11
2   11 6
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 60
  陳歡樂 CHAN FOON LOK 陳梓俊 CHAN TSZ CHUN OSCAR
1   11 4
2   10 12
3   6 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 61
  張淳晞 CHANG SHUN HEI 徐浩天 TSUI HO TIN
1   11 2
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 62
  李嘉恒 LEE KA HANG 林逸榮 LAM YAT WING
1   9 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 63
  潘澤興 POON CHAK HING 朱柏霖 CHU PAK LAM
1   11 8
2   11 5
3   12 10
結果 3 0
System Record 64
  麥浩正 MAK HO CHING 簡家威 KAN KA WAI
1   7 11
2   11 5
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 65
  丘浚希 YAU CHUN HEI 陳俊宇 CHAN CHUN YU
1   11 13
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 66
  葉定璋 IP TING CHEUNG 楊安尹 YEUNG ON WAN
1   13 15
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 67
  黃煒傑 HUANG WAI KIT 丁少聰 TING SIU CHUNG
    棄權
System Record 68
  楊秀言 YEUNG SAU YIN 張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
1   11 5
2   2 11
3   14 12
4   8 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 69
  林明樂 LAM MING LOK 陳俊浩 CHAN CHUN HO
1   11 9
2   9 11
3   11 5
4   2 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 70
  陳昌宏 CHAN CHEONG WANG 黃迪紳 WONG TIK SAN
1   11 5
2   11 9
3   10 12
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 71
  張碧威 CHEUNG PIK WAI 李銘澤 LEE MING CHAK
1   11 4
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 72
  黃鎧廸 WONG HOI TIK 羅上程 LO SHEUNG CHING
  棄權  
System Record 73
  鄧浩揚 TANG HO YEUNG 張軒爾 CHANG HIN YI
1   7 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 74
  羅靖禧 LAW CHING HEI 劉家志 LAU KA CHI
1   11 7
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 75
  徐嘉俊 TSUI KA CHUN 田居易 TIN KUI YI BEN
1   11 6
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 76
  羅新彥 LO SUN YIN 曾亮才 TSANG LEUNG CHOI
1   6 11
2   11 9
3   11 3
4   11 5
結果 3 1
System Record 77
  莫鎮宇 MOK CHUN YU 張智強 CHEUNG CHI KEUNG
1   11 8
2   6 11
3   12 10
4   12 10
結果 3 1
System Record 78
  王頌祺 WONG CHUNG KI 梁偉南 LEUNG WAI NAM
1   6 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 79
  林星毓 LAM SING YUK 施宇浚 SHIH YU CHUN
1   11 4
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 80
  彭華添 PANG WAH TIM 麥家杰 MAK KA KIT
1   11 4
2   7 11
3   5 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 81
  冼應揚 SIN YING YEUNG 陸卓謙 LUK CHEUK HIM
1   11 6
2   13 11
3   11 9
結果 3 0
System Record 82
  李熊煒 LEE HUNG WAI 雷悅謙 LUI YUET HIM
1   11 5
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 83
  梁旭庭 LEUNG YUK TING 霍文進 FOK MAN CHUN
1   8 11
2   11 8
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 84
  吳泓熹 NG WANG HEI 沈家齊 SUM KA CHAI
  棄權  
System Record 85
  王傲喬 WONG NGO KIU 李明熹 LEE MING HEI
1   11 7
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 86
  梁家強 LEUNG KA KEUNG 伍子文 NG CHI MAN
1   8 11
2   12 10
3   3 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 87
  麥希榮 MAK HEI WING 梁競夫 LEUNG KING FU
1   11 9
2   11 4
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 88
  林鎮宇 LAM CHUN YU 孔暐燁 HUNG WAI IP
  棄權  
System Record 89
  陳子軒 CHAN TSZ HIN 成駿賢 SING CHUN YIN
1   11 8
2   7 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 90
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 盧嘉豪 LO KA HO
1   15 13
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 91
  陳俊勤 CHAN CHUN KAN 王康樂 WONG HONG LOK
1   11 7
2   11 5
3   6 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 92
  吳少文 NG SIU MAN 黃俊熹 WONG CHUN HEI
1   5 11
2   11 7
3   7 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 93
  羅俊堅 LAW CHUN KIN 陸柏亨 LUK PAK HANG
    棄權
System Record 94
  蘇文軒 SO MAN HIN 楊逸豪 YEUNG YAT HO
1   9 11
2   10 12
3   3 11
結果 0 3
System Record 95
  洪遠青 HUNG YUEN CHING 郭君濠 KWOK KWAN HO
1   11 6
2   7 11
3   12 10
4   3 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 96
  蔡明輝 TSOI MING FAI 魏兆澧 NGAI SIU LAI
1   11 4
2   10 12
3   12 10
4   3 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 97
  鍾柏輝 CHUNG PAK FAI 譚智輝 TAM CHI FAI
1   8 11
2   11 9
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 98
  梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG 伍子軒 NG TSZ HIN
1   12 10
2   11 8
3   5 11
4   6 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 99
  陸順威 LOK SHUN WAI 張世光 CHEUNG SHIH KUANG
1   5 11
2   11 4
3   11 8
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 100
  田宇皓 TIN YU HO HUCO 單禎晞 SIM CHING HEI
1   11 8
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 101
  林佳楠 LIN JIANAN 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   11 3
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 102
  吳爾謙 NG YI HIM 陳富榮 CHAN FU WING
1   11 5
2   9 11
3   11 6
4   5 11
5   2 11
結果 2 3
System Record 103
  凌瑋洛 LING WAI LOK 蔡孟麒 CHOI MANG KI
1   11 5
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 104
  趙若天 CHIU YEUK TIN 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   6 11
2   11 7
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 105
  胡家滔 WU KA TO 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   6 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 106 Round of 64
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 張永健 CHEUNG WING KIN
1   11 5
2   11 3
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 107 Round of 64
  關耀明 KWAN YIU MING 吳禮基 NG LAI KI
1   11 3
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 108 Round of 64
  梁志建 LEUNG CHI KIN 楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR
1   13 15
2   11 7
3   5 11
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 109 Round of 64
  潘健豐 PUN KIN FUNG 謝子聰 TSE TSZ CHUNG
1   11 8
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 110 Round of 64
  許煜梵 HUI YUK FAN 姚鎮軒 YIU CHUN HIN
1   11 9
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 111 Round of 64
  梁湖滄 LEUNG WU CHONG 袁景誠 YUEN KING SHING
1   11 4
2   9 11
3   11 4
4   11 7
結果 3 1
System Record 112 Round of 64
  雷電 LEI DIAN 余家匡 YU KA HONG
1   9 11
2   3 11
3   11 3
4   11 7
5   11 6
結果 3 2
System Record 113 Round of 64
  廖定謙 LIU TING HIM 王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   11 9
2   11 5
3   11 4
結果 3 0
System Record 114 Round of 64
  余俊賢 YU CHUN YIN 嚴家其 YIM KA KI
1   11 5
2   9 11
3   12 10
4   11 5
結果 3 1
System Record 115 Round of 64
  陳梓俊 CHAN TSZ CHUN OSCAR 張淳晞 CHANG SHUN HEI
1   14 12
2   11 13
3   4 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 116 Round of 64
  林逸榮 LAM YAT WING 潘澤興 POON CHAK HING
1   8 11
2   8 11
3   13 11
4   12 10
5   13 11
結果 3 2
System Record 117 Round of 64
  簡家威 KAN KA WAI 陳俊宇 CHAN CHUN YU
1   5 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 118 Round of 64
  楊安尹 YEUNG ON WAN 黃煒傑 HUANG WAI KIT
1   11 2
2   5 11
3   14 16
4   6 11
結果 1 3
System Record 119 Round of 64
  張朝濱 CHEUNG CHIU PAN 林明樂 LAM MING LOK
1   11 7
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 120 Round of 64
  黃迪紳 WONG TIK SAN 張碧威 CHEUNG PIK WAI
1   3 11
2   6 11
3   13 11
4   11 7
5   11 9
結果 3 2
System Record 121 Round of 64
  羅上程 LO SHEUNG CHING 張軒爾 CHANG HIN YI
1   6 11
2   12 14
3   7 11
結果 0 3
System Record 122 Round of 64
  羅靖禧 LAW CHING HEI 徐嘉俊 TSUI KA CHUN
1   6 11
2   11 8
3   11 8
4   8 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 123 Round of 64
  羅新彥 LO SUN YIN 莫鎮宇 MOK CHUN YU
1   11 9
2   9 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 124 Round of 64
  梁偉南 LEUNG WAI NAM 林星毓 LAM SING YUK
1   11 13
2   11 9
3   9 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 125 Round of 64
  麥家杰 MAK KA KIT 冼應揚 SIN YING YEUNG
1   11 9
2   11 9
3   7 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 126 Round of 64
  李熊煒 LEE HUNG WAI 梁旭庭 LEUNG YUK TING
1   13 11
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 127 Round of 64
  沈家齊 SUM KA CHAI 王傲喬 WONG NGO KIU
1   8 11
2   9 11
3   11 9
4   6 11
結果 1 3
System Record 128 Round of 64
  伍子文 NG CHI MAN 麥希榮 MAK HEI WING
1   17 15
2   7 11
3   7 11
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 129 Round of 64
  孔暐燁 HUNG WAI IP 成駿賢 SING CHUN YIN
1   8 11
2   8 11
3   11 6
4   9 11
結果 1 3
System Record 130 Round of 64
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 陳俊勤 CHAN CHUN KAN
1   12 10
2   11 5
3   7 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 131 Round of 64
  黃俊熹 WONG CHUN HEI 羅俊堅 LAW CHUN KIN
1   11 9
2   11 5
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 132 Round of 64
  楊逸豪 YEUNG YAT HO 洪遠青 HUNG YUEN CHING
1   11 8
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 133 Round of 64
  蔡明輝 TSOI MING FAI 鍾柏輝 CHUNG PAK FAI
1   5 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 134 Round of 64
  伍子軒 NG TSZ HIN 張世光 CHEUNG SHIH KUANG
1   11 1
2   12 10
3   7 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 135 Round of 64
  田宇皓 TIN YU HO HUCO 林佳楠 LIN JIANAN
1   9 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 136 Round of 64
  陳富榮 CHAN FU WING 凌瑋洛 LING WAI LOK
1   11 9
2   4 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 137 Round of 64
  蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI 趙智熙 CHIU CHI HEI
1   12 10
2   3 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 138 Round of 32
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 關耀明 KWAN YIU MING
1   11 8
2   11 5
3   11 13
4   11 4
結果 3 1
System Record 139 Round of 32
  楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR 潘健豐 PUN KIN FUNG
1   8 11
2   5 11
3   11 9
4   9 11
結果 1 3
System Record 140 Round of 32
  許煜梵 HUI YUK FAN 梁湖滄 LEUNG WU CHONG
1   9 11
2   12 10
3   9 11
4   11 4
5   11 7
結果 3 2
System Record 141 Round of 32
  雷電 LEI DIAN 廖定謙 LIU TING HIM
1   11 6
2   8 11
3   11 7
4   6 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 142 Round of 32
  余俊賢 YU CHUN YIN 張淳晞 CHANG SHUN HEI
1   11 5
2   11 5
3   3 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 143 Round of 32
  林逸榮 LAM YAT WING 陳俊宇 CHAN CHUN YU
    棄權
System Record 144 Round of 32
  黃煒傑 HUANG WAI KIT 張朝濱 CHEUNG CHIU PAN
1   9 11
2   11 7
3   11 7
4   10 12
5   11 5
結果 3 2
System Record 145 Round of 32
  黃迪紳 WONG TIK SAN 張軒爾 CHANG HIN YI
1   8 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 146 Round of 32
  羅靖禧 LAW CHING HEI 羅新彥 LO SUN YIN
1   10 12
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 147 Round of 32
  林星毓 LAM SING YUK 麥家杰 MAK KA KIT
1   11 8
2   4 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 148 Round of 32
  李熊煒 LEE HUNG WAI 王傲喬 WONG NGO KIU
1   11 9
2   11 13
3   9 11
4   14 16
結果 1 3
System Record 149 Round of 32
  麥希榮 MAK HEI WING 成駿賢 SING CHUN YIN
1   9 11
2   5 11
3   11 9
4   12 10
5   4 11
結果 2 3
System Record 150 Round of 32
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN 黃俊熹 WONG CHUN HEI
1   8 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 151 Round of 32
  楊逸豪 YEUNG YAT HO 鍾柏輝 CHUNG PAK FAI
    棄權
System Record 152 Round of 32
  伍子軒 NG TSZ HIN 林佳楠 LIN JIANAN
1   4 11
2   3 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 153 Round of 32
  凌瑋洛 LING WAI LOK 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   6 11
2   6 11
3   11 6
4   5 11
結果 1 3
System Record 154 Round of 16
  蔡楠 TSOI DIJON JACK 潘健豐 PUN KIN FUNG
1   3 11
2   11 7
3   11 13
4   10 12
結果 1 3
System Record 155 Round of 16
  許煜梵 HUI YUK FAN 雷電 LEI DIAN
1   6 11
2   7 11
3   12 10
4   12 10
5   10 12
結果 2 3
System Record 156 Round of 16
  余俊賢 YU CHUN YIN 林逸榮 LAM YAT WING
1   11 8
2   13 11
3   11 9
結果 3 0
System Record 157 Round of 16
  黃煒傑 HUANG WAI KIT 張軒爾 CHANG HIN YI
1   11 2
2   7 11
3   15 13
4   11 8
結果 3 1
System Record 158 Round of 16
  羅新彥 LO SUN YIN 林星毓 LAM SING YUK
1   11 8
2   11 8
3   6 11
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 159 Round of 16
  王傲喬 WONG NGO KIU 成駿賢 SING CHUN YIN
1   12 14
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 160 Round of 16
  黃俊熹 WONG CHUN HEI 楊逸豪 YEUNG YAT HO
1   12 10
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 161 Round of 16
  林佳楠 LIN JIANAN 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   11 2
2   11 2
3   11 7
結果 3 0
System Record 162 Quarter Final
  潘健豐 PUN KIN FUNG 雷電 LEI DIAN
1   6 11
2   11 13
3   11 8
4   11 3
5   6 11
結果 2 3
System Record 163 Quarter Final
  余俊賢 YU CHUN YIN 黃煒傑 HUANG WAI KIT
1   11 4
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 164 Quarter Final
  羅新彥 LO SUN YIN 成駿賢 SING CHUN YIN
1   11 7
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 165 Quarter Final
  黃俊熹 WONG CHUN HEI 林佳楠 LIN JIANAN
1   9 11
2   11 8
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 166 Semi Final
  雷電 LEI DIAN 余俊賢 YU CHUN YIN
1   9 11
2   11 6
3   4 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 167 Semi Final
  羅新彥 LO SUN YIN 林佳楠 LIN JIANAN
1   11 9
2   11 9
3   8 11
4   7 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 168 Final
  余俊賢 YU CHUN YIN 林佳楠 LIN JIANAN
1   5 11
2   6 11
3   11 6
4   11 4
5   12 14
結果 2 3