Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   CHEUNG CHING HO  張証皓      香港科技大學  


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   張証皓 CHEUNG CHING HO  李晏庄 LEE YAN ZHUANG 
   張証皓 CHEUNG CHING HO  吳卓軒 NG CHEUK HIN 
   金曉峯 KAM HIU FUNG  張証皓 CHEUNG CHING HO 
   楊駿亨 YEUNG CHUN HANG  張証皓 CHEUNG CHING HO