Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 77
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
林浚偉 LAM TSUN WAI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
  棄權  
System Record 189
  陳韋曦 CHAN JACK
楊永勤 YEUNG WING KAN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   4 11
2   8 11
3   13 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 245 Round of 64
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER
林英銳 LIN YING JUI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   2 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 273 Round of 32
  姜家奇 KEUNG KA KI
杜偉雄 TO WAI HUNG
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 287 Round of 16
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   3 11
2   11 8
3   9 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 294 Quarter Final
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 1
2   11 6
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 102
  陳家駿 CHAN KA CHUN EMIL
余沛奇 YU PUI KEE
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   2 11
2   6 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 194
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
黃嘉希 WONG KA HEI
黃德聖 WONG TAK SHING
1   11 5
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 240 Round of 64
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
李兆良 LEE SIU LEUNG
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
1   11 9
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 263 Round of 32
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
鄭鈞蔚 TE KWAN WAI
楊沛霖 YEUNG PUI LAM
1   13 11
2   6 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 274 Round of 16
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 7
2   11 8
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 20
  黃雋溢 WONG CHUN YAT
翁子鈞 YUNG TSZ KWAN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 4
2   3 11
3   7 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 134
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
李家麟 LEE KA LUN
孫港仁 SUEN KONG YAN
1   11 6
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 193 Round of 64
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
李偉全 LI WAI CHUEN
黃鏗 HUANG KENG
1   11 9
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 222 Round of 32
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   4 11
3   11 9
4   11 6
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 132
  萬家良 MAN KAR LEUNG
古兆然 KU SIU YIN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Doubles 男子雙打
System Record 24
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
梁嘉倫 LEUNG KA LUN
溫敬樂 WAN KING LOK
    棄權
System Record 109
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
葉胤廷 YIP YAN TING
1   11 8
2   11 8
3   10 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 164 Round of 64
  鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   6 11
2   11 5
3   8 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 192 Round of 32
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 8
2   9 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 206 Round of 16
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
任浩文 YAM HO MAN, JONATHAN
1   11 9
2   11 9
3   6 11
4   8 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 213 Quarter Final
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
游昇浩 YAU SING HO
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   7 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3