Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2023
項目:  

System Record 1
  李宇熙 LEE YU HEI 盧榜軒 LO PONG HIN
1   14 12
2   11 9
結果 2 0
System Record 2
  葉凱光 YIP HOI KWONG 王俊懿 WANG CHUN YI
  棄權  
System Record 3
  楊凱超 YEUNG HOI CHIU 何啟牽 HO KAI HIN
    棄權
System Record 4
  盧言哲 LO YIN CHIT MATT 江紹銘 KONG SIU MING
1   10 12
2   11 9
3   6 11
結果 1 2
System Record 5
  陳柏朗 CHAN PAK LONG 劉焯軒 LIU CHEUK HIN
1   8 11
2   11 5
3   7 11
結果 1 2
System Record 6
  盧進熙 LU CHUN HEI 陳嘉齊 CHAN KA CHAI
1   4 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 7
  黃鍵溱 WONG KIN TSUN 曾梓銘 TSANG TSZ MING
  棄權  
System Record 8
  黎旨桓 LAI TSZ WUN 鍾文豪 CHUNG MAN HO
    棄權
System Record 9
  尹浚丞 YIN TSUN SHING 羅樂希 LO HAYDEN
1   11 6
2   11 8
結果 2 0
System Record 10
  陳智德 CHAN CHI TAK 周子揚 CHAU TSZ YEUNG
  棄權  
System Record 11
  曾嘉羿 TSANG KA NGAI 顏啟凱_ YAN KAI HOI
1   11 9
2   12 10
結果 2 0
System Record 12
  戴奕熙 DAI YIK HEI 吳恩力 NG YAN LIK TIMOTHY
1   6 11
2   12 10
3   11 6
結果 2 1
System Record 13
  許業成 XU YECHENG 梁樂賢 LEUNG LOK YIN
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 14
  林子鎣 LAM TSZ YING 謝威俊 XIE WEIJUN
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 15
  梁譽瀚 LEUNG YU HON 吳為銘 NG WAI MING
1   6 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 16
  黃麟遠 WONG LUN YUEN 鄭子豪 CHENG TSZ HO
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 17
  梁逸齊 LEUNG YAT CHAI 袁浩睿 YUAN HO YUI
    棄權
System Record 18
  陳亮新 CHAN LEONG SAN 王安亮 WONG ON LEONG
    棄權
System Record 19
  招晉韜 CHIU CHUN TO 林建安 LIN KIN ON
    棄權
System Record 20
  方梓宸 FANG TSZ SEN 馬焌鏗 MA TSUN HANG
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 21
  冼峻晞 SIN TSUN HEI 陳禮信 CHAN LAI SHUN
1   8 11
2   11 5
3   13 11
結果 2 1
System Record 22
  陳宏駿 CHAN WANG CHUN 葉棹彥 YIP CHEUK YIN
  棄權  
System Record 23
  胡籽博 WU TSZ POK 李子豪 LI TSZ HO
1   9 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 24
  黃政豪 WONG CHING HO 林鈞賢 LAM KWAN YIN
1   15 13
2   6 11
3   6 11
結果 1 2
System Record 25
  吳偉傑 WU WAI KIT 潘展鵬 POON CHIN PANG
1   15 13
2   6 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 26
  陳柏賢 CHAN PAK YIN 林雪鏻 LAM SUET LUN
1   11 9
2   9 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 27
  羅曉颺 LAW HIU YEUNG 陳迪韜 CHAN OSCAR
1   5 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 28
  歐懿洛 AU YI LOK 楊志輝 YEUNG CHI FAI
1   11 6
2   4 11
3   9 11
結果 1 2
System Record 29
  胡逸朗 WU YAT LONG 陳家銘 CHAN KA MING
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 30
  楊祖愷 YANG CHO HOI 莊子健 CHONG TSZ KEEN
1   5 11
2   11 9
3   11 4
結果 2 1
System Record 31
  洪佳濠 HUNG KAI HO 黃信博 HUANG SHUN POK
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 32
  楊浩鏗 YEUNG HO HANG 余鍵豪 YU KIN HO
    棄權
System Record 33
  鄭卓越 CHENG CHEUK YUET 黃杰 HUANG JIE
  棄權  
System Record 34
  謝裕天 TSE YU TIN 符竣馭 FU CHUN UE TRISTAN
  棄權  
System Record 35
  譚傑夫 TAM JEFF 梁俊賢 LEUNG CHUN YIN
    棄權
System Record 36
  陳子楊 CHAN TSZ YEUNG 王倬熙 WONG YAU KEVIN
  棄權  
System Record 37
  黎嘉傑 LAI KA KIT KEN 鄭卓夫 CHENG ADEN JEFF
1   8 11
2   11 3
3   11 5
結果 2 1
System Record 38
  劉健修 LAU KIN SAU 徐兆銘 CHUI SIU MING
    棄權
System Record 39
  李嘉軒 LI KA HIN 洪卓穎 HONG CHEUK WING
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 40
  王濟華 WONG CHAI WA 葉啟樺 YIP KAI WA
1   11 4
2   11 8
結果 2 0
System Record 41
  簡偉誠 KAN WAI SHING 李灝賢 LI HO YIN
1   11 1
2   11 3
結果 2 0
System Record 42
  吳家穎 NG KA WING 盧泓智 LO WANG CHI
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 43
  王日聲 WONG YAN SING GORDON 邱嘉銘 YAU KA MING
  棄權  
System Record 44
  林一勤 LAM YAT KAN 梁皓晴 LEUNG HO CHING IVAN
1   11 3
2   11 5
結果 2 0
System Record 45
  馬家滿 MA JIAMAN 劉兆錡 LAU SIU KI
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 46
  麥駿軒 MAK CHUN HIN 謝俊明 TSE CHUN MING
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 47
  江天愉 KONG TIN YU 凌浚桓 LING TSUN WUN
1   14 12
2   11 4
結果 2 0
System Record 48
  李奕燊 LI YIK SAN 張學之 CHEUNG HOK CHI
1   1 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 49
  王耀南 WONG YIU NAM 郭文迅 KWOK MAN SHUN
1   9 11
2   14 16
結果 0 2
System Record 50
  嚴之佑 YIM CHI YAU 李弘樂 LEE WANG LOK
1   6 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 51
  陸耀棓 LUK YIU PUI 馮梓晉 FUNG TSZ CHUN
1   2 11
2   1 11
結果 0 2
System Record 52
  李諾言 LI NOK YIN 何栢如 HO PAK YU PERRY
1   10 12
2   11 6
3   9 11
結果 1 2
System Record 53
  吳君洋 NG KWAN YEUNG 陳祀良 CHAN TSZ LEUNG
1   7 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 54
  楊雋亨 YEUNG DOMINIC CHUN HANG 林志朗 LAM CHI LONG
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 55
  馬學文 MA HOK MAN 張家銘 CHEUNG KA MING
1   9 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 56
  朱嘉明 CHU KA MING 林匯 LAM WUI
1   1 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 57
  郝文軒 HAO LEO 謝俊杰 TSE CHUN KIT
1   12 10
2   9 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 58
  林貫喬 LAM KUN KIU 陳俊言 CHAN CHUN YIN
1   6 11
2   11 8
3   11 3
結果 2 1
System Record 59
  黃敬朗 WONG KING LONG 吳鈞濠 GO KWAN HO ANGUS
1   11 5
2   11 1
結果 2 0
System Record 60
  黃海鋒 HUANG HAI FENG 冼曉煬 SIN HIU YEUNG
1   9 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 61
  呂兆峰 LUI SIU FUNG 李宇熙 LEE YU HEI
  棄權  
System Record 62
  楊浩軒 YANG HAOXUAN 談彥均 TAM YIN KWAN
1   11 3
2   11 7
結果 2 0
System Record 63
  楊諾証 YEUNG NOK CHING CALEB 覃梓睎 TAM TSZ HEI
1   11 6
2   6 11
3   11 2
結果 2 1
System Record 64
  王俊懿 WANG CHUN YI 黃頌庭 WONG CHUNG TING
1   8 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 65
  何昫諾 HO AMBROSE HUI NOK 楊凱超 YEUNG HOI CHIU
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 66
  陳浚成 CHAN TSUN SHING 呂書海 LUI SHU HOI
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 67
  施家豪 SY KA HO 容寅智 YUNG YAN CHI
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 68
  江紹銘 KONG SIU MING 符杰鈞 FU KIT KWAN
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 69
  鄭鈞鴻 CHENG KWAN HUNG 劉焯軒 LIU CHEUK HIN
  棄權  
System Record 70
  陳俊錩 CHAN CHUN CHEONG 梁嘉聰 LEUNG KA CHUNG
    棄權
System Record 71
  陳表聰 CHAN PIU CHUNG 龐偉仁 PONG WAI YAN
1   11 2
2   11 6
結果 2 0
System Record 72
  陳嘉齊 CHAN KA CHAI 王承傲 WONG SHING NGO
1   11 9
2   11 5
結果 2 0
System Record 73
  羅阡峰 LAW CHIN FUNG 曾梓銘 TSANG TSZ MING
1   1 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 74
  羅國淩 LAW KWOK LING 陳泳然 CHAN WING YIN
    棄權
System Record 75
  曾朗僖 TSANG LONG HEI 蘇樂謙 SO LOK HIM
    棄權
System Record 76
  黎旨桓 LAI TSZ WUN 許文軒 HUI MAN HIN
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 77
  蘇培鈞 SO PUI KWAN, MARCO 尹浚丞 YIN TSUN SHING
  棄權  
System Record 78
  陳汶捷 CHAN MAN CHIT 馬諾賢 MA NOK YIN
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 79
  李子洵 LEE TSZ SHUN 廖柏然 LIU PAK YIN
1   9 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 80
  周子揚 CHAU TSZ YEUNG 梁栢旻 LEUNG PAK MAN
1   11 7
2   12 10
結果 2 0
System Record 81
  楊力賢 YEUNG LIK YIN 曾嘉羿 TSANG KA NGAI
1   11 3
2   11 6
結果 2 0
System Record 82
  江毓晉 JIANG YUK CHUN 余逸遜 YU YAT SHUN
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 83
  李栢錡 LI PAK I 杜俊軒 TO CHUN HIN
1   7 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 84
  戴奕熙 DAI YIK HEI 戴昊辰 TAI HO SUN
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 85
  李泓哲 LI HONGZHE NELSON 許業成 XU YECHENG
  棄權  
System Record 86
  石晧朗 ISMAIL ADAM 鍾旻叡 CHUNG MAN YUI
1   7 11
2   11 4
3   11 8
結果 2 1
System Record 87
  石文迪 SHEK MAN TIK 張閔皓 CHEUNG MAN HO
1   11 13
2   10 12
結果 0 2
System Record 88
  林子鎣 LAM TSZ YING 曾澤慈 TSANG CHAK CHI
1   11 6
2   11 9
結果 2 0
System Record 89
  孫耀隆 SUEN YIU LUNG 謝應昊 XIE YING HAO
1   11 2
2   11 2
結果 2 0
System Record 90
  黎毅正 LAI NGAI CHING 李曉朗 LEE HIU LONG
    棄權
System Record 91
  林卓均 LIN ZHUOJUN 陳柏澄 CHAN PAK CHING
  棄權  
System Record 92
  吳為銘 NG WAI MING 曹子樂 CHO TSZ LOK
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 93
  翁景科 ON KING FOR 鄭子豪 CHENG TSZ HO
1   5 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 94
  張綽峰 CHEUNG CHEUK FUNG 朱澔霖 CHU HO LAM
    棄權
System Record 95
  陳奕銘 CHAN YIK MING 黃嘉樂 HUANG KA LOK
    棄權
System Record 96
  梁逸齊 LEUNG YAT CHAI 劉錦浩 LIU KAM HO
1   11 7
2   11 9
結果 2 0
System Record 97
  謝灝楓 TSE HO FUNG 陳亮新 CHAN LEONG SAN
1   3 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 98
  謝智浩 XIE CHI HO 黃仲謙 WONG CHUNG HIM
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 99
  彭浚軒 PANG TSUN HIN 黃尉承 WONG WAI SHING
  棄權  
System Record 100
  招晉韜 CHIU CHUN TO 莊子樂 CHONG TSZ LOK
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 101
  馬浚傑 MA TSUN KIT 馬焌鏗 MA TSUN HANG
1   1 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 102
  李嘉宏 LEE KA WANG 李健華 LI JIANHUA
1   11 8
2   11 7
結果 2 0
System Record 103
  張澤新 CHEUNG CHAK SAN 謝偉豪 HSIEH WAI HO
1   3 11
2   11 3
3   4 11
結果 1 2
System Record 104
  冼峻晞 SIN TSUN HEI 鄺頌庭 KONG CHUNG TING BRYAN
    棄權
System Record 105
  文曉峰 MAN HIU FUNG 葉棹彥 YIP CHEUK YIN
1   11 4
2   14 16
3   12 14
結果 1 2
System Record 106
  彭正浩 PANG CHING HO 鄭展熙 CHENG CHIN XI
1   5 11
2   13 15
結果 0 2
System Record 107
  沈致軒 SHEN CHI HIN 余浚輝 YEE JOHN
  棄權  
System Record 108
  李子豪 LI TSZ HO 林嘉傑 LIN KA KIT
1   11 13
2   8 11
結果 0 2
System Record 109
  司徒臻 SZE TO CHUN 林鈞賢 LAM KWAN YIN
  棄權  
System Record 110
  李承熹 LEE SHING HEI 洪奕樂 HUNG YIK LOK
1   0 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 111
  袁浩輝 YUEN HO FAI 金子凱 JIN ZIKAI
1   12 14
2   11 4
3   8 11
結果 1 2
System Record 112
  吳偉傑 WU WAI KIT 陳世庭 CHEN SAI TING
1   11 1
2   11 4
結果 2 0
System Record 113
  謝超文 XIE CHIU MAN 陳柏賢 CHAN PAK YIN
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 114
  鄭偉鍵 ZHENG WAI KIN 許軒傑 HUI HIN KIT
  棄權  
System Record 115
  廖朗軒 LIU LONG HIN 黃健洪 WONG KIN HUNG
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 116
  陳迪韜 CHAN OSCAR 黃羨元 WONG SIN YUEN
    棄權
System Record 117
  田哲豪 TIAN JAHO 楊志輝 YEUNG CHI FAI
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 118
  侯名峻 HAU MING TSUN JASON 鄭相陽 ZHENG XIANGYANG
1   12 10
2   7 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 119
  譚尚智 TAM SHEUNG CHI 鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN
1   2 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 120
  胡逸朗 WU YAT LONG 羅展鵬 LAW CHIN PANG
1   12 10
2   11 6
結果 2 0
System Record 121
  楊鈞皓 YEUNG KWAN HO 陳子謙 CHAN TSZ HIM
1   13 11
2   12 14
3   11 6
結果 2 1
System Record 122
  陳錫泓 CHAN SIK WANG 張光傑 CHEUNG KWONG KIT
1   10 12
2   11 7
3   6 11
結果 1 2
System Record 123
  許承恩 HUI SHING YAN CHRIS HOWELLS 賴柯睿 LAI O YUI
1   1 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 124
  鄭智謙 CHENG CHI HIM 梁子謙 LEUNG TSZ HIM
1   11 6
2   14 12
結果 2 0
System Record 125
  周厚陽 CHOW HAU YEUNG 楊祖愷 YANG CHO HOI
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 126
  李浚邦 LI TSUN PONG 何榮澤 HO WING CHAK
    棄權
System Record 127
  呂建德 LOUIE KIN TAK 郭峻華 KWOK CHUN WA
  棄權  
System Record 128
  洪佳濠 HUNG KAI HO 郭文杰 KWOK MAN KIT
    棄權
System Record 129
  劉紀言 LAU KEI YIN 楊浩鏗 YEUNG HO HANG
1   10 12
2   4 11
結果 0 2
System Record 130
  葉朗 IP LANG DARIUS 梁汶傑 LEUNG MAN KIT
1   7 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 131
  周子超 CHOW CHI CHIU ANDY 劉浩維 LAU HO WAI CONRAD
1   6 11
2   11 6
3   11 3
結果 2 1
System Record 132
  黃杰 HUANG JIE 黃艾倫 WONG AARON
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 133
  鄒承昊 CHAU SHING HO 符竣馭 FU CHUN UE TRISTAN
1   8 11
2   11 7
3   11 9
結果 2 1
System Record 134
  黃奕淞 WONG YI SONG 余俊希 YU CHUN HEI
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 135
  姜雨和 JIANG TONY 賴俊熙 LAI CHUN HEI
    棄權
System Record 136
  譚傑夫 TAM JEFF 馬啟中 MA KAI CHUNG
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 137
  陳鈞祺 CHAN KWAN KAY ALASDAIR 王倬熙 WONG YAU KEVIN
  棄權  
System Record 138
  雷卓諺 LUI CHEUK YIN 黃亮衡 WONG LEONG HANG
  棄權 棄權
System Record 139
  黃志康 WONG CHI HONG 史亮亮 SHI PETER
1   11 7
2   4 11
3   11 13
結果 1 2
System Record 140
  黎嘉傑 LAI KA KIT KEN 陳思轅 CHAN SZE YUEN
1   11 2
2   11 3
結果 2 0
System Record 141
  張振鴻 CHEUNG CHUN HUNG 劉健修 LAU KIN SAU
1   11 7
2   6 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 142
  洪嘉聰 HUNG KA CHUNG 楊城軒 YEUNG SHING HIN
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 143
  李澤森 LEE CHAK SUM 石創焱 SHEK CHONG YIM
1   11 4
2   11 2
結果 2 0
System Record 144
  李嘉軒 LI KA HIN 馮日希 FUNG YAT HEI
1   6 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 145
  陶俊雄 TAO CHUN HUNG 王濟華 WONG CHAI WA
1   12 10
2   5 11
3   12 10
結果 2 1
System Record 146
  王皓文 WONG HO MAN 王灝庭 WONG HO TING DARIUS
1   8 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 147
  譚梓熙 TAM RYAN 黃柏皓 WONG PAK HO
1   11 9
2   14 16
3   6 11
結果 1 2
System Record 148
  簡偉誠 KAN WAI SHING 周秉鋒 CHAU PING FUNG
1   11 1
2   11 3
結果 2 0
System Record 149
  王進言 WONG CHUN YIN 吳家穎 NG KA WING
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 150
  楊濠駿 YEUNG HO CHUN 甘富城 KAM FU SHING
1   11 4
2   8 11
3   10 12
結果 1 2
System Record 151
  曾峻德 TSANG TSUN TAK KASA 黃小原 WONG SIU YUEN
1   11 2
2   11 5
結果 2 0
System Record 152
  邱嘉銘 YAU KA MING 高震朗 KO CHUN LONG
1   11 4
2   11 3
結果 2 0
System Record 153
  林希蓁 LAM HEI TSUN 林一勤 LAM YAT KAN
1   4 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 154
  蘇翔鴻 SO XIANG HONG 陳琪諾 CHAN KI LOK
1   11 5
2   11 5
結果 2 0
System Record 155
  黃賢瑋 WONG YIN WAI 廖子楠 LIU TSZ NAM
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 156
  李家聰 LI KA CHUNG 李駿彥 LEE CHUN YIN
  棄權  
System Record 157
  梁健樂 LEUNG KIN LOK 劉兆錡 LAU SIU KI
1   2 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 158
  葉泰漮 YIP TAI HONG DEVON 張珀熙 CHEUNG PAK HEI
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 159
  黃建君 WONG KIN KWAN 盧俊華 LU CHUN WA ALAN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 160
  謝俊明 TSE CHUN MING 張嘉祥 CHEUNG KA CHEUNG
1   11 5
2   11 4
結果 2 0
System Record 161
  鄭頌恒 CHENG CHUNG HANG 江天愉 KONG TIN YU
1   11 7
2   8 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 162
  林是禹 LAM SHI YU 余尚軒 YU SHEUNG HIN ANSON
1   11 7
2   11 6
結果 2 0
System Record 163
  葉爽 IP SHONG 林進 LAM CHUN
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 164
  張學之 CHEUNG HOK CHI 謝俊杰 TSE CHUN KIT
1   11 8
2   11 5
結果 2 0
System Record 165
  周楚程 CHOW JADEN CHO CHING 郭文迅 KWOK MAN SHUN
  棄權  
System Record 166
  陳政霖 CHAN CHING LAM 甘晉謙 KAM CHUN HIM
1   11 7
2   7 11
3   5 11
結果 1 2
System Record 167
  童仲楹 TUNG CHUNG YING JONES 張展晞 CHEUNG CHIN HEI
    棄權
System Record 168
  李弘樂 LEE WANG LOK 梁永樂 LEUNG WING LOK
1   11 7
2   6 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 169
  莫凡 MO FAN 馮梓晉 FUNG TSZ CHUN
1   9 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 170
  洪振鏵 HUNG CHUN WAH 熊輝翔 HUNG FAI CHEUNG
1   11 1
2   11 9
結果 2 0
System Record 171
  符添 FU TIMOTHY 崔卓傑 CHUI CHEUK KIT NICK
1   11 8
2   11 4
結果 2 0
System Record 172
  何栢如 HO PAK YU PERRY 顧嘉良 GU KA LEUNG
    棄權
System Record 173
  丁柏亮 TING PAK LEONG 陳祀良 CHAN TSZ LEUNG
1   9 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 174
  溫述康 WAN SHUT HONG 李建燊 LEE KIN SAN
1   1 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 175
  郭衍博 KWOK HIN POK 陸雋言 LUK CHUN YIN
1   13 11
2   8 11
3   12 14
結果 1 2
System Record 176
  楊雋亨 YEUNG DOMINIC CHUN HANG 王立琦 WANG LIQI ENZO
1   11 13
2   12 10
3   8 11
結果 1 2
System Record 177
  鄭傲南 CHENG NGO NAM 張家銘 CHEUNG KA MING
1   2 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 178
  周煦樂 CHAU HUI LOK 歐鈞賢 OU KWAN YIN
  棄權  
System Record 179
  童斌 TONG DANIEL 區皓天 AU HO TIN
1   5 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 180
  林匯 LAM WUI 李爽 LI SHUANG
1   11 7
2   11 4
結果 2 0
System Record 181
  夏鈞濤 HA KWAN TO RABI 郝文軒 HAO LEO
1   11 8
2   10 12
3   12 10
結果 2 1
System Record 182
  楊培鑫 YEUNG PUI YAM 陳國熹 CHAN KWOK HEI
    棄權
System Record 183
  馮吉榆 FUNG KAT YU 陳正嚴 CHAN CHING YIM
    棄權
System Record 184
  林貫喬 LAM KUN KIU 梁健聰 LEUNG KIN CHUNG
1   7 11
2   11 8
3   6 11
結果 1 2
System Record 185
  杜俊樂 TO JUN LOK 陳景碩 CHAN KING SHEK
1   1 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 186
  陳朗程 CHAN LONG CHING 陳嘉謙 CHAN KA HIM
1   11 7
2   9 11
3   1 11
結果 1 2
System Record 187
  黃敬朗 WONG KING LONG 冼曉煬 SIN HIU YEUNG
1   11 2
2   11 9
結果 2 0
System Record 188
  李宇熙 LEE YU HEI 楊浩軒 YANG HAOXUAN
1   11 3
2   4 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 189
  楊諾証 YEUNG NOK CHING CALEB 黃頌庭 WONG CHUNG TING
1   10 12
2   7 11
結果 0 2
System Record 190
  何昫諾 HO AMBROSE HUI NOK 呂書海 LUI SHU HOI
1   5 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 191
  容寅智 YUNG YAN CHI 符杰鈞 FU KIT KWAN
1   4 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 192
  劉焯軒 LIU CHEUK HIN 陳俊錩 CHAN CHUN CHEONG
1   11 9
2   11 9
結果 2 0
System Record 193
  陳表聰 CHAN PIU CHUNG 陳嘉齊 CHAN KA CHAI
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 194
  曾梓銘 TSANG TSZ MING 羅國淩 LAW KWOK LING
1   11 7
2   6 11
3   4 11
結果 1 2
System Record 195
  曾朗僖 TSANG LONG HEI 許文軒 HUI MAN HIN
1   9 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 196
  尹浚丞 YIN TSUN SHING 陳汶捷 CHAN MAN CHIT
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 197
  廖柏然 LIU PAK YIN 周子揚 CHAU TSZ YEUNG
1   8 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 198
  楊力賢 YEUNG LIK YIN 余逸遜 YU YAT SHUN
1   13 11
2   11 7
結果 2 0
System Record 199
  杜俊軒 TO CHUN HIN 戴奕熙 DAI YIK HEI
1   2 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 200
  許業成 XU YECHENG 石晧朗 ISMAIL ADAM
1   3 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 201
  張閔皓 CHEUNG MAN HO 林子鎣 LAM TSZ YING
1   11 6
2   10 12
3   7 11
結果 1 2
System Record 202
  孫耀隆 SUEN YIU LUNG 黎毅正 LAI NGAI CHING
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 203
  陳柏澄 CHAN PAK CHING 吳為銘 NG WAI MING
1   6 11
2   12 10
3   11 8
結果 2 1
System Record 204
  鄭子豪 CHENG TSZ HO 張綽峰 CHEUNG CHEUK FUNG
1   11 9
2   11 7
結果 2 0
System Record 205
  陳奕銘 CHAN YIK MING 梁逸齊 LEUNG YAT CHAI
1   6 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 206
  陳亮新 CHAN LEONG SAN 謝智浩 XIE CHI HO
1   11 7
2   11 5
結果 2 0
System Record 207
  黃尉承 WONG WAI SHING 招晉韜 CHIU CHUN TO
1   5 11
2   11 4
3   9 11
結果 1 2
System Record 208
  馬焌鏗 MA TSUN HANG 李嘉宏 LEE KA WANG
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 209
  謝偉豪 HSIEH WAI HO 冼峻晞 SIN TSUN HEI
1   11 8
2   11 9
結果 2 0
System Record 210
  葉棹彥 YIP CHEUK YIN 鄭展熙 CHENG CHIN XI
1   4 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 211
  余浚輝 YEE JOHN 林嘉傑 LIN KA KIT
1   11 8
2   11 6
結果 2 0
System Record 212
  林鈞賢 LAM KWAN YIN 洪奕樂 HUNG YIK LOK
1   7 11
2   12 10
3   12 14
結果 1 2
System Record 213
  金子凱 JIN ZIKAI 吳偉傑 WU WAI KIT
1   4 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 214
  陳柏賢 CHAN PAK YIN 許軒傑 HUI HIN KIT
1   2 11
2   11 3
3   12 10
結果 2 1
System Record 215
  黃健洪 WONG KIN HUNG 陳迪韜 CHAN OSCAR
1   9 11
2   11 9
3   10 12
結果 1 2
System Record 216
  楊志輝 YEUNG CHI FAI 侯名峻 HAU MING TSUN JASON
1   13 11
2   11 8
結果 2 0
System Record 217
  鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN 胡逸朗 WU YAT LONG
1   11 6
2   11 5
結果 2 0
System Record 218
  楊鈞皓 YEUNG KWAN HO 張光傑 CHEUNG KWONG KIT
1   11 7
2   11 8
結果 2 0
System Record 219
  賴柯睿 LAI O YUI 鄭智謙 CHENG CHI HIM
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 220
  周厚陽 CHOW HAU YEUNG 李浚邦 LI TSUN PONG
1   11 3
2   11 4
結果 2 0
System Record 221
  郭峻華 KWOK CHUN WA 洪佳濠 HUNG KAI HO
1   11 9
2   3 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 222
  楊浩鏗 YEUNG HO HANG 梁汶傑 LEUNG MAN KIT
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 223
  周子超 CHOW CHI CHIU ANDY 黃艾倫 WONG AARON
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 224
  鄒承昊 CHAU SHING HO 余俊希 YU CHUN HEI
1   5 11
2   14 12
3   7 11
結果 1 2
System Record 225
  姜雨和 JIANG TONY 馬啟中 MA KAI CHUNG
1   12 10
2   11 7
結果 2 0
System Record 226
  王倬熙 WONG YAU KEVIN 雷卓諺 LUI CHEUK YIN
    棄權
System Record 227
  史亮亮 SHI PETER 黎嘉傑 LAI KA KIT KEN
1   11 8
2   8 11
3   11 7
結果 2 1
System Record 228
  劉健修 LAU KIN SAU 楊城軒 YEUNG SHING HIN
1   11 6
2   11 3
結果 2 0
System Record 229
  李澤森 LEE CHAK SUM 馮日希 FUNG YAT HEI
1   12 10
2   10 12
3   11 9
結果 2 1
System Record 230
  陶俊雄 TAO CHUN HUNG 王灝庭 WONG HO TING DARIUS
1   9 11
2   11 6
3   12 10
結果 2 1
System Record 231
  黃柏皓 WONG PAK HO 簡偉誠 KAN WAI SHING
1   9 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 232
  吳家穎 NG KA WING 甘富城 KAM FU SHING
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 233
  曾峻德 TSANG TSUN TAK KASA 邱嘉銘 YAU KA MING
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 234
  林一勤 LAM YAT KAN 蘇翔鴻 SO XIANG HONG
1   10 12
2   11 9
3   11 3
結果 2 1
System Record 235
  廖子楠 LIU TSZ NAM 李駿彥 LEE CHUN YIN
1   11 5
2   11 7
結果 2 0
System Record 236
  劉兆錡 LAU SIU KI 葉泰漮 YIP TAI HONG DEVON
1   11 9
2   12 10
結果 2 0
System Record 237
  黃建君 WONG KIN KWAN 謝俊明 TSE CHUN MING
1   4 11
2   4 11
結果 0 2
System Record 238
  江天愉 KONG TIN YU 林是禹 LAM SHI YU
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 239
  葉爽 IP SHONG 張學之 CHEUNG HOK CHI
1   11 3
2   13 11
結果 2 0
System Record 240
  郭文迅 KWOK MAN SHUN 甘晉謙 KAM CHUN HIM
1   11 8
2   12 10
結果 2 0
System Record 241
  童仲楹 TUNG CHUNG YING JONES 李弘樂 LEE WANG LOK
1   1 11
2   3 11
結果 0 2
System Record 242
  馮梓晉 FUNG TSZ CHUN 洪振鏵 HUNG CHUN WAH
1   11 5
2   10 12
3   13 11
結果 2 1
System Record 243
  符添 FU TIMOTHY 何栢如 HO PAK YU PERRY
1   11 6
2   11 7
結果 2 0
System Record 244
  陳祀良 CHAN TSZ LEUNG 李建燊 LEE KIN SAN
1   11 5
2   11 6
結果 2 0
System Record 245
  陸雋言 LUK CHUN YIN 王立琦 WANG LIQI ENZO
1   6 11
2   11 8
3   18 16
結果 2 1
System Record 246
  張家銘 CHEUNG KA MING 歐鈞賢 OU KWAN YIN
1   11 6
2   11 6
結果 2 0
System Record 247
  區皓天 AU HO TIN 林匯 LAM WUI
1   11 9
2   11 8
結果 2 0
System Record 248
  夏鈞濤 HA KWAN TO RABI 楊培鑫 YEUNG PUI YAM
1   6 11
2   11 3
3   8 11
結果 1 2
System Record 249
  馮吉榆 FUNG KAT YU 梁健聰 LEUNG KIN CHUNG
1   3 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 250
  陳景碩 CHAN KING SHEK 陳嘉謙 CHAN KA HIM
1   12 10
2   5 11
3   11 9
結果 2 1
System Record 251
  黃敬朗 WONG KING LONG 楊浩軒 YANG HAOXUAN
1   11 1
2   12 10
結果 2 0
System Record 252
  黃頌庭 WONG CHUNG TING 呂書海 LUI SHU HOI
1   11 4
2   11 7
結果 2 0
System Record 253
  符杰鈞 FU KIT KWAN 劉焯軒 LIU CHEUK HIN
1   11 5
2   11 8
結果 2 0
System Record 254
  陳表聰 CHAN PIU CHUNG 羅國淩 LAW KWOK LING
1   6 11
2   11 9
3   9 11
結果 1 2
System Record 255
  許文軒 HUI MAN HIN 陳汶捷 CHAN MAN CHIT
1   8 11
2   11 5
3   8 11
結果 1 2
System Record 256
  周子揚 CHAU TSZ YEUNG 楊力賢 YEUNG LIK YIN
1   2 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 257
  戴奕熙 DAI YIK HEI 石晧朗 ISMAIL ADAM
1   5 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 258
  林子鎣 LAM TSZ YING 孫耀隆 SUEN YIU LUNG
1   6 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 259
  陳柏澄 CHAN PAK CHING 鄭子豪 CHENG TSZ HO
1   12 10
2   11 4
結果 2 0
System Record 260
  梁逸齊 LEUNG YAT CHAI 陳亮新 CHAN LEONG SAN
1   6 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 261
  招晉韜 CHIU CHUN TO 馬焌鏗 MA TSUN HANG
1   7 11
2   7 11
結果 0 2
System Record 262
  謝偉豪 HSIEH WAI HO 鄭展熙 CHENG CHIN XI
1   10 12
2   7 11
結果 0 2
System Record 263
  余浚輝 YEE JOHN 洪奕樂 HUNG YIK LOK
1   11 9
2   11 4
結果 2 0
System Record 264
  吳偉傑 WU WAI KIT 陳柏賢 CHAN PAK YIN
1   11 2
2   11 4
結果 2 0
System Record 265
  陳迪韜 CHAN OSCAR 楊志輝 YEUNG CHI FAI
1   11 5
2   8 11
3   6 11
結果 1 2
System Record 266
  鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN 楊鈞皓 YEUNG KWAN HO
1   11 8
2   11 3
結果 2 0
System Record 267
  賴柯睿 LAI O YUI 周厚陽 CHOW HAU YEUNG
1   5 11
2   11 9
3   7 11
結果 1 2
System Record 268
  郭峻華 KWOK CHUN WA 梁汶傑 LEUNG MAN KIT
1   6 11
2   0 11
結果 0 2
System Record 269
  周子超 CHOW CHI CHIU ANDY 余俊希 YU CHUN HEI
1   11 8
2   7 11
3   15 17
結果 1 2
System Record 270
  姜雨和 JIANG TONY 王倬熙 WONG YAU KEVIN
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 271
  史亮亮 SHI PETER 劉健修 LAU KIN SAU
1   8 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 272
  李澤森 LEE CHAK SUM 陶俊雄 TAO CHUN HUNG
1   8 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 273
  簡偉誠 KAN WAI SHING 吳家穎 NG KA WING
1   11 4
2   11 8
結果 2 0
System Record 274
  邱嘉銘 YAU KA MING 林一勤 LAM YAT KAN
1   11 7
2   11 7
結果 2 0
System Record 275
  廖子楠 LIU TSZ NAM 劉兆錡 LAU SIU KI
1   9 11
2   6 11
結果 0 2
System Record 276
  謝俊明 TSE CHUN MING 江天愉 KONG TIN YU
1   13 11
2   11 8
結果 2 0
System Record 277
  葉爽 IP SHONG 郭文迅 KWOK MAN SHUN
1   11 9
2   11 6
結果 2 0
System Record 278
  李弘樂 LEE WANG LOK 馮梓晉 FUNG TSZ CHUN
1   11 7
2   8 11
3   11 6
結果 2 1
System Record 279
  符添 FU TIMOTHY 陳祀良 CHAN TSZ LEUNG
1   11 4
2   9 11
3   11 8
結果 2 1
System Record 280
  陸雋言 LUK CHUN YIN 張家銘 CHEUNG KA MING
1   6 11
2   13 15
結果 0 2
System Record 281
  區皓天 AU HO TIN 楊培鑫 YEUNG PUI YAM
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 282
  梁健聰 LEUNG KIN CHUNG 陳景碩 CHAN KING SHEK
1   10 12
2   11 9
3   7 11
結果 1 2
System Record 283
  黃雋譽 WONG CHUN YU 郭溢豐 KWOK YAT FUNG
    棄權
System Record 284
  許懿樂 HUI YI LOK 鄺梓灝 KWONG TSZ HO
1   6 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 285
  劉健修 LAU KIN SAU 姚弘哲 IU WANG CHIT
1   11 8
2   7 11
3   6 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 286
  李明軒 LEE MING HIN 黃一言 WONG YAT YIN RYAN
1   11 7
2   7 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 287
  顔韶樂 NGAN SIU LOK 江睿軒 KONG YUI HIN
1   4 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 288
  鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN 許岸銓 HUI NGON CHUEN
1   13 11
2   9 11
3   11 1
4   11 7
結果 3 1
System Record 289
  李洛 LI LOK 鄧諾軒 TANG NOK HIN
1   7 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 290
  馬昭然 MA CHIU YIN AUSTIN 田宇皓 TIN YU HO HUCO
1   9 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 291
  潘宇琛 POON YU SUM 陳柏澄 CHAN PAK CHING
1   5 11
2   11 9
3   12 10
4   11 8
結果 3 1
System Record 292
  鄭文凱 CHENG MAN HOI 張嘉軒 CHEUNG KA HIN
  棄權  
System Record 293
  余昭進 YU CHIU CHUN 王元熹 WONG YUEN HEI
1   7 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 294
  陳泓汛 CHAN WANG SHUN CYRUS 鄭展熙 CHENG CHIN XI
1   8 11
2   11 9
3   5 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 295
  吳日朗 NG YAT LONG 麥智謙 MAK CHI HIM
1   11 5
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 296
  余俊希 YU CHUN HEI 莫炘致 MOK YAN CHI
1   11 4
2   12 14
3   4 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 297
  梁宇軒 LEUNG YU HIN 王卓言 WONG CHEUK YIN
1   6 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 298
  莊泳稀 CHNG YONG XI 丘仲軒 YAU CHUNG HIN OSCAR
1   11 7
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 299
  張家康 CHEUNG KA HONG 周子桓 ZHOU ZI HUAN
    棄權
System Record 300
  馬焌鏗 MA TSUN HANG 巫俊焱 MO CHUN YIM
1   7 11
2   10 12
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 301
  龔逸熙 KUNG YAT HEI 黃雋喬 WONG TSUN KIU
1   8 11
2   11 3
3   3 11
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 302
  葉爽 IP SHONG 冼慶東 SIN HING TUNG
1   11 6
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 303
  田宇軒 TIN YU HIN BORIS 楊晉杰 YEUNG CHUN KIT THOMAS
    棄權
System Record 304
  李穎東 LEE WING€ TUNG 庾丞希 YUE SHING HEI
1   12 14
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 305
  陳偉烽 CHAN WAI FUNG 李承諾 LI SHING NOK
1   9 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 306
  周厚陽 CHOW HAU YEUNG 陳頌鏗 CHAN CHUNG HANG
1   11 5
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 307
  聞俊熠 MAN CHUN YAP 阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   1 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 308
  張思行 CHEUNG SI HANG 謝智信 TSE CHI SHUN
1   13 11
2   10 12
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 309
  李文浩 LI MAN HO 陳亮新 CHAN LEONG SAN
1   6 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 310
  黃俊琛 WONG CHUN SUM 李立安 LEE LAP ON
1   4 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 311
  鄭穎希 CHENG WING HEI MATTHEW 譚家寶 TAM KA PO
1   11 5
2   11 3
3   8 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 312
  陳德銘 CHAN TAK MING 趙若天 CHIU YEUK TIN
1   11 8
2   11 4
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 313
  葉皓峰 IP HO FUNG 符添 FU TIMOTHY
1   6 11
2   12 10
3   5 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 314
  林正昊 LIN CHING HO 任家永 YAM KA WING BARON
1   11 3
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 315
  馬悅朗 MA YUET LONG 周達城 CHAU TAT SHING
1   15 13
2   7 11
3   11 13
4   5 11
結果 1 3
System Record 316
  劉昊霖 LAU HO LAM 楊志輝 YEUNG CHI FAI
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 317
  李彥博 LI YIN POK 岑鴻灝 SHUM HUNG HO
1   13 11
2   10 12
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 318
  陳柱熙 CHAN CHU HEI CARSON 葉淳 IP SHUN PERRY
1   11 8
2   8 11
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 319
  黃柏駱 WONG PAK LOK 陳智禧 CHAN CHI HEI
1   12 10
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 320
  董啓傑 TUNG KAI KIT 姜雨和 JIANG TONY
1   11 7
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 321
  翁梓為 WENG ZIWEI 陳澤心 TAN CHAK SUM
  棄權  
System Record 322
  鄭嘉燁 CHENG KA IP 李君悅 LEE KWAN YUET
1   8 11
2   2 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 323
  鄧柏灝 TANG PAK HO 邱嘉銘 YAU KA MING
1   11 7
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 324
  林逸航 LIN YAT HONG 李善皓 LEE SIN HO
1   9 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 325
  李嘉聰 LEE KA CHUNG 區皓天 AU HO TIN
1   11 3
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 326
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 歐朗然 AU LONG YIN
1   11 2
2   11 9
3   11 1
結果 3 0
System Record 327
  鄒禮鴻 ZOU LAI HUNG 梁曉鋒 LIANG HIU FUNG
1   11 8
2   8 11
3   11 8
4   11 5
結果 3 1
System Record 328
  鄭賜熙 CHENG CHI HEI 李仁博 LI YAN POK
  棄權  
System Record 329
  石晧朗 ISMAIL ADAM 蔡日僖 CHOI YAT HEI
    棄權
System Record 330
  張展諾 CHEUNG CALEB JONATHAN 方紫匡 FONG TSZ HONG
1   4 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 331
  駱宥澄 LO ADRIAN 林志標 LAM CHI PIU
1   5 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 332
  劉兆錡 LAU SIU KI 方浩洋 FONG HO YEUNG
1   2 11
2   4 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3
System Record 333
  莊竣傑 CHONG CHUN KIT 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
    棄權
System Record 334
  謝永祥 TSE WING CHEUNG 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   4 11
2   3 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 335
  朱宏康 CHU WANG HONG 孫耀隆 SUEN YIU LUNG
    棄權
System Record 336
  余浚淇 YU CHUN KI 葉孝 YIP HAU MATTHEW
1   11 9
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 337
  盧俊澄 LO CHUN CHING 蔡昊哲 CHOI HO CHIT
1   11 2
2   14 12
3   11 4
結果 3 0
System Record 338
  劉曉朗 LAU HIU LONG 吳柏志 NG PAK CHI
1   11 9
2   11 8
3   8 11
4   7 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 339
  李弘樂 LEE WANG LOK 李尚熹 LEE SHEUNG HEI LESTER
1   11 6
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 340
  黃頌庭 WONG CHUNG TING 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   6 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 341
  李卓桁 LEE CHEUK HANG 何峻琛 HO TSUN SUM
    棄權
System Record 342
  盧潁謙 LO WING HIM JEFFY 關瑋軒 KWAN WAI HIN HINS
    棄權
System Record 343
  曾卓謙 TSANG CHEUK HIM 馬銘桁 MA MING HANG
1   9 11
2   3 11
3   11 7
4   6 11
結果 1 3
System Record 344
  李智軒 LI CHI HIN 郭希朗 KWOK HEI LONG
1   11 7
2   4 11
3   11 9
4   11 8
結果 3 1
System Record 345
  江鎮海 KONG CHUN HOI 符杰鈞 FU KIT KWAN
1   11 5
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 346
  邱浩哲 YAU HO CHIT 郭子熙 KWOK TSZ HEI
  棄權  
System Record 347
  黃清楠 WONG CHING NAM 陳俊瑋 CHAN CHUN WAI
1   1 11
2   10 12
3   5 11
結果 0 3
System Record 348
  方進 FONG CHUN 高耀霖 GO YIU LAM
1   10 12
2   12 10
3   14 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 349
  謝俊明 TSE CHUN MING 駱永鋒 LOK WING FUNG
1   6 11
2   8 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 350
  張家銘 CHEUNG KA MING 梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
  棄權  
System Record 351
  張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN 陳沃浩 CHAN YUK HO
1   11 2
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 352
  梁逸風 LEUNG YAT FUNG 江逸朗 KONG YAT LONG
1   5 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 353
  黃梓灝 WONG TSZ HO 伍智謙 NG CHI HIM
1   11 6
2   11 6
3   13 11
結果 3 0
System Record 354
  葉銘軒 YAP MING HIN 張朗謙 CHEUNG LONG HIM
1   11 8
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 355
  陳汶捷 CHAN MAN CHIT 何俊霆 HO CHUN TING
1   12 10
2   11 6
3   6 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 356
  黃梓豪 WONG TSZ HO 蕭柏宇 SIU PAK YU
1   11 8
2   6 11
3   9 11
4   12 10
5   11 4
結果 3 2
System Record 357
  梁汶傑 LEUNG MAN KIT 麥顥臻 MAK HO CHUN
1   12 14
2   6 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 358
  關珈謙 KWAN KA HIM 關梓謙 KWAN TSZ HIM JIMMY
1   6 11
2   11 3
3   11 4
4   7 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 359
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 謝梓朗 TSE TSZ LONG
1   2 11
2   14 16
3   6 11
結果 0 3
System Record 360
  陳文諾 CHAN MAN LOK 楊力賢 YEUNG LIK YIN
  棄權  
System Record 361
  張梓彥 CHEUNG TSZ YIN 雷悅謙 LUI YUET HIM
1   3 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 362
  江義尊 JIANG YI ZUN 王翊 WONG YIK WYATT
1   7 11
2   11 6
3   11 8
4   12 10
結果 3 1
System Record 363
  黎冠言 LAI KWUN YIN 簡偉誠 KAN WAI SHING
    棄權
System Record 364
  陳舉軒 CHAN KUI HIN 曾子樂 TSANG TSZ LOK
1   4 11
2   1 11
3   15 13
4   15 13
5   6 11
結果 2 3
System Record 365
  鍾浩信 CHUNG HO SHUN HOSON 葉思齊 YIP RYLAN
1   6 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 366
  朱家葆 CHU KA PO 李凱峯 LI HOI FUNG OWEN
1   7 11
2   13 11
3   3 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 367
  陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING 蔡子靖 TEPA TSZ CHING
    棄權
System Record 368
  陳易烜 CHAN YIK HUEN 黃銘晞 WONG MING HEI
1   11 4
2   9 11
3   11 9
4   11 3
結果 3 1
System Record 369
  余浚輝 YEE JOHN 沈文烽 SHUM MAN FUNG
1   11 3
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 370
  施宇浚 SHIH YU CHUN 姚進迪 YIU CHUN TIK
1   11 5
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 371
  李宇恆 LI YU HANG 黃敬朗 WONG KING LONG
1   15 13
2   11 8
3   15 13
結果 3 0
System Record 372
  馬君樂 MA KWAN LOK AYDAN 邱泯政 YAU MAN CHING
1   8 11
2   10 12
3   13 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 373
  陶俊雄 TAO CHUN HUNG 黃浩謙 WONG HO HIM
1   11 3
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 374
  池承澤 CHI SHING CHAK 簡永昌 KAN WING CHEONG
1   7 11
2   11 6
3   11 4
4   10 12
5   11 4
結果 3 2
System Record 375
  黃柏鈞 WONG PAK KWAN 郭駿亨 KWOK CHUN HANG HENRY
1   8 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 376
  莫文智 MOK MAN CHI 劉峻銘 LAU TSUN MING
1   11 5
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 377
  黃凱為 WONG HOI WAI LARRY 吳偉傑 WU WAI KIT
1   8 11
2   9 11
3   11 8
4   8 11
結果 1 3
System Record 378
  何浚賢 HO TSUN YIN 黃栢軒 WONG PAK HIN
1   9 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 379
  陳景碩 CHAN KING SHEK 江令熙 KONG LING HEY ERNEST
1   3 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 380
  陳筠皓 CHAN KWAN HO 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   11 6
2   3 11
3   4 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 381
  陳衛翔 CHAN WAI CHEUNG 黃曦晨 WONG HEI SEN
1   5 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 382
  陳建宏 CHAN KIN WANG 何嘉星 HO KA SING
1   4 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 383
  曾展曦 TSANG CHIN HEI HAYDEN 陳家俊 CHAN KA CHUN
1   3 11
2   10 12
3   11 13
結果 0 3
System Record 384
  江睿軒 KONG YUI HIN 羅國淩 LAW KWOK LING
1   4 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 385
  李翰文 LI HON MAN 譚俊星 TAM CHUN SING
1   11 3
2   11 6
3   11 2
結果 3 0
System Record 386
  黃雋譽 WONG CHUN YU 施宇軒 SHIH YU HIN
    棄權
System Record 387
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 鄺梓灝 KWONG TSZ HO
1   7 11
2   11 6
3   9 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 388
  姚弘哲 IU WANG CHIT 郝闓運 KOK JASON
1   9 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 389
  蔣鈞然 CHIANG KWAN YIN 李明軒 LEE MING HIN
  棄權  
System Record 390
  江睿軒 KONG YUI HIN 廖卓軒 LIU CHEUK HIN
1   11 8
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 391
  張晉爔 CHANG CHUN HEI 鄭凱暘 CHENG HOI YEUNG OCEAN
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 392
  蔡紹軒 CAI SIU HIN 劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL
1   4 11
2   3 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 393
  胡朗庭 WU LONG TING RYAN 唐穎揚 TONG WING YEUNG
1   11 3
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 394
  鄧諾軒 TANG NOK HIN 盧子謙 LO TSZ HIM
1   9 11
2   12 10
3   11 9
4   17 15
結果 3 1
System Record 395
  董杰碩 DONG JIESHUO 田宇皓 TIN YU HO HUCO
1   5 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 396
  潘宇琛 POON YU SUM 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   4 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 397
  鍾晉庭 CHUNG CHUN TING 張嘉軒 CHEUNG KA HIN
  棄權  
System Record 398
  王元熹 WONG YUEN HEI 鄭敬軒 CHENG KING HIN
1   11 7
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 399
  馮偉倫 FUNG WAI LUN 鄭展熙 CHENG CHIN XI
1   3 11
2   1 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 400
  王浩睎 WONG HO HEI 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   2 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 401
  方啓光 FONG LUCCAS 吳景峰 WU KING FUNG
1   11 1
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 402
  吳日朗 NG YAT LONG 蔡錦滔 CHOI KAM TO
1   11 8
2   7 11
3   4 11
4   12 10
5   11 9
結果 3 2
System Record 403
  林乾儒 LAM KIN YU 莫炘致 MOK YAN CHI
1   11 6
2   12 10
3   11 5
結果 3 0
System Record 404
  王卓言 WONG CHEUK YIN 雷宇軒 LUI YU HIN
1   13 11
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 405
  洪德健 HUNG TAK KIN OSCAR 莊泳稀 CHNG YONG XI
1   6 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 406
  張家康 CHEUNG KA HONG 李承熹 LI SHING HEI
1   7 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 407
  李力行 LEE LIK HANG 巫俊焱 MO CHUN YIM
1   2 11
2   11 5
3   11 4
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 408
  黃雋喬 WONG TSUN KIU 梁偉南 LEUNG WAI NAM
1   3 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 409
  王昀希 WONG WAN HEI 曾憲泓 TSANG HIN WANG
  棄權  
System Record 410
  葉爽 IP SHONG 張家寶 CHEUNG KA PO
1   4 11
2   9 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 411
  文迪 MAN TIK 田宇軒 TIN YU HIN BORIS
1   0 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 412
  庾丞希 YUE SHING HEI 陳建泯 CHAN WAYLEN
1   11 7
2   5 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 413
  陳樂浠 CHAN LOK HEI 李承諾 LI SHING NOK
1   11 6
2   11 9
3   11 2
結果 3 0
System Record 414
  周厚陽 CHOW HAU YEUNG 尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
1   4 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 415
  余卓賢 YU CHEUK YIN CHARLES 阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 416
  鄧鈞軒 TANG KWAN HIN 黃家而 WONG ALVIN
1   2 11
2   2 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 417
  范立衡 FAN LAP HANG 耿卓 KANG CHEUK
  棄權  
System Record 418
  謝智信 TSE CHI SHUN 翁梓朗 YUNG TSZ LONG
    棄權
System Record 419
  張偉濤 ZHANG WAI TO 陳亮新 CHAN LEONG SAN
1   8 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 420
  李立安 LEE LAP ON 謝籽朗 TSE TSZ LONG
1   9 11
2   11 6
3   11 3
4   11 6
結果 3 1
System Record 421
  吳卓延 NG CHEUK YIN 鄭穎希 CHENG WING HEI MATTHEW
1   8 11
2   11 9
3   11 9
4   11 8
結果 3 1
System Record 422
  陳德銘 CHAN TAK MING 鄺宣澤 KWONG SUEN CHAK
1   11 7
2   11 2
3   12 10
結果 3 0
System Record 423
  劉家志 LAU KA CHI 符添 FU TIMOTHY
1   11 3
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 424
  陸卓謙 LUK CHEUK HIM 羅靖禧 LAW CHING HEI
  棄權  
System Record 425
  羅新彥 LO SUN YIN 林正昊 LIN CHING HO
1   11 2
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 426
  周達城 CHAU TAT SHING 梁斯浩 LEUNG SZE HO
1   4 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 427
  陳慶華 CHAN HING WA 劉昊霖 LAU HO LAM
1   7 11
2   11 8
3   6 11
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 428
  岑鴻灝 SHUM HUNG HO 梁筠晞 LEUNG KWAN HEI
1   4 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3