Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 88
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   9 11
3   11 7
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2023
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 18 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 譚梓維 TAM TSZ WAI
1   5 11
2   13 11
3   8 11
結果 1 2
System Record 39 -1
  蔡漢銳 CHOY HON YUI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   6 11
2   10 12
結果 0 2
System Record 58 -3
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 沈澄 SHUM CHING MARVIN
1   11 7
2   11 9
結果 2 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 69
  曹子浩 TSO TZE HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 9
3   10 12
4   8 11
5   11 2
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 64
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 5
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2022
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 36 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 沈志彪 SHUM CHE PIL
1   4 11
2   11 8
3   11 7
結果 2 1
System Record 36 -4
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 古兆然 KU SIU YIN
1   8 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 54 -2
  梁國雄 LEUNG KWOK HUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   7 11
2   5 11
結果 0 2
System Record 80 -2
  單禎晞 SIM CHING HEI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   1 11
2   11 13
結果 0 2
System Record 80 -4
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   11 6
3   11 8
結果 2 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 22
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 蘇文毅 SO MAN NGAI
1   11 5
2   11 9
3   5 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 75
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 7
2   11 6
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 72
  譚智輝 TAM CHI FAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 4
2   11 2
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 51 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳英偉 CHAN YING WAI WILLIAM
1   12 10
2   11 5
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 65 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI
1   11 9
2   11 13
3   11 3
4   9 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 80 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 高哲仁 KO ALVIN
1   11 7
2   12 10
3   10 12
4   7 11
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2021
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 33
  練龍生 LIN LUNG SANG STANLEY 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   4 11
2   6 11
3   11 5
4   19 21
結果 1 3
System Record 87 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 朱志明 CHU CHI MING
1   6 11
2   11 7
3   11 8
4   7 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 114 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李兆良 LEE SIU LEUNG
1   11 7
2   11 9
3   7 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 127 Round of 16
  郭志文 KWOK CHI MAN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   12 10
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 36
  陳君皓 CHAN KWAN HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   8 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 95
  吳偉麟 NG WAI LUN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   8 11
2   4 11
3   11 7
4   12 10
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 72
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳友深 CHAN YAU SUM
1   7 11
2   5 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 2 -3
  黎康業 LAI HONG YIP 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   7 11
2   11 6
3   10 12
4   4 11
結果 1 3
System Record 8 -1
  黃雋溢 WONG CHUN YAT 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   3 11
2   6 11
3   11 6
4   12 10
5   14 12
結果 3 2
System Record 11 -3
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 施建武 SZE KIN MO
1   4 11
2   11 7
3   7 11
4   11 8
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 2 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳衍惺 CHAN HIN SING
1   2 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 3 -3
  彭華添 PANG WAH TIM
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
劉堅榮 LAU KIN WING
陳君諾 CHAN KWAN LOK
1   1 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2018
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 48
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
1   1 11
2   5 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 11
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   5 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 59 -2
  陳國基 CHAN KWOK KI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   5 11
3   5 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 59 -4
  譚樂基 TAM LOK KEI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 9
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 71 -2
  溫澤朗 WAN CHAK LONG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   4 11
2   8 11
3   11 5
4   7 11
結果 1 3
System Record 71 -4
  曾浩賢 TSANG HO YIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 13
2   11 8
3   15 17
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 83 -2
  陳逸天 CHAN YAT TIN TIMOTHY 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   2 11
2   8 11
3   11 9
4   2 11
結果 1 3
System Record 83 -4
  陳逸俊 CHAN YAT CHUN JEFFREY 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   7 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 99 -1 Round of 16
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 劉栢偉 LAU PAK WAI
1   8 11
2   11 7
3   8 11
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 99 -4 Round of 16
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 王嘉葦 WONG KA WAI
1   12 10
2   8 11
3   11 9
4   4 11
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2017
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳保岐 CHAN NICHOLAS BO KI
1   4 11
2   8 11
3   12 10
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 47
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 黎俊生 LAI CHUN SANG
1   11 6
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 110 Round of 64
  許冠生 HSUI KWUN SANG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   12 10
3   11 9
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 62
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 文少傑 MAN SIU KIT
    棄權
System Record 112 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李嘉浩 LEE KA HO
1   6 11
2   11 8
3   9 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 47 -3
  陳榮圍 CHAN WING WAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 6
2   3 11
3   11 9
4   7 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 55 -3
  楊偉奇 YEUNG WAI KI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   10 12
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 63 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 林飛揚 LAM FEI YEUNG
1   11 9
2   12 14
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 63 -5
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 連維信 LIN WILSON
1   11 9
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 101 -1 Round of 16
  張文光 CHEUNG MAN KWONG SIMON 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   8 11
2   11 3
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 101 -5 Round of 16
  曾永昌 TSANG WING CHEONG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 6
2   11 6
3   19 17
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 73 -1
  庾博彥 YU POK YIN THOMAS 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 3
2   11 5
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 70 -4
  黃翰林 WONG HON LAM
盧樂兒 LO LOK YEE
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
陳秀珠 CHAN SAU CHU
1   11 4
2   11 4
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2016
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 33
  李偉全 LI WAI CHUEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
  棄權  
System Record 92
  伍買回 NG MAI WUI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 6
2   8 11
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 129 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李運新 LEE WAN SAN
1   5 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 12 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 徐鎮威 TSUI CHUN WAI
1   7 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 31 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳祉謙 CHAN TSZ HIM
1   12 10
2   11 5
3   9 11
4   8 11
5   2 11
結果 2 3
System Record 44 -2
  許志聰 HUI KYLE 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   9 11
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 44 -4
  蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 9
2   11 7
3   11 3
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2015
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 105 -1
  麥景皓 MAK KING HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 6
2   11 4
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李晉鏗 LEE CHUN HANG
1   7 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 111
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 洪遠青 HUNG YUEN CHING
1   11 5
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 146 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 王志賢 WONG CHI YIN
1   7 11
2   11 1
3   3 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
吳炳強 NG PING KEUNG, KENNETH
陳志偉 CHEN CHI WEI
  棄權 棄權
System Record 88
  朱曉宇 CHU HIU YU
張宇傑 CHEUNG YU KIT
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 35
  周嘉晴 CHOW KA CHING
甄正彥 YAN MASA HIKO
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎佩蓮 LAI PUI LIN, KIMMY
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 1 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 黃大偉 WONG TAI WAI
1   11 5
2   11 2
3   11 3
結果 3 0
System Record 1 -4
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 胡必信 WU PIT SHUN
1   9 11
2   3 11
3   11 9
4   2 11
結果 1 3
System Record 33 -2
  林飛揚 LAM FEI YEUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   3 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 33 -4
  鄺禹坤 KUANG YUKUN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 4
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 91 -2 Round of 16
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 楊曉烽 YEUNG HIU FUNG, OSCAR
1   11 8
2   7 11
3   11 13
4   5 11
結果 1 3
System Record 91 -4 Round of 16
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 阮浩軒 YUEN HO HIN
1   11 7
2   6 11
3   12 10
4   6 11
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2014
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 64 -1
  關晧勤 KWAN HO KAN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 5
2   9 11
3   9 11
4   11 9
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 76
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陸盟鏘 LUK KENNETH
1   14 12
2   7 11
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 132 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳建行 CHAN KIN HANG
1   4 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 24
  楊俊輝 YEUNG CHUN FAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 82
  陳樹恩 CHAN SHU YAN RAY 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   6 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 132 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 黃家樂 WONG KA LOK
1   11 6
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 157 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 鄭立橋 CHENG LAP KIU
1   11 7
2   3 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 82
  陳梓皓 CHAN TSZ HO
傅浚銓 FU CHUN CHUEN
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
  棄權  
System Record 147
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
黃卓然 WONG CHEUK YIN
溫子偉 WAN TSZ WAI
    棄權
System Record 180 Round of 64
  阮文傑 YUEN MAN KIT
陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   9 11
2   9 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 197 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
曾俊文 TSANG CHUN MAN
謝展鶼 TSE CHIN HIM
1   6 11
2   11 9
3   5 11
4   11 9
5   13 11
結果 3 2
System Record 205 Round of 16
  李浩賢 LEE HO YIN
梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   11 8
2   11 6
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎佩蓮 LAI PUI LIN, KIMMY
吳宇浩 NG YU HO
龍信衡 LUNG SHUN HANG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2013
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 38 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 余俊賢 YU CHUN YIN
1   11 8
2   8 11
3   10 12
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 38 -5
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 布銘亮 PO MING LEONG
1   11 4
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 46 -1
  陳文浩 CHAN MAN HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   4 11
3   11 8
4   11 7
5   2 11
結果 2 3
System Record 53 -1
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 8
3   7 11
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 35
  梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 68
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 黃鏗 HUANG KENG
1   7 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 30
  林星毓 LAM SING YUK
林星肇 LAM SING SIU
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
  棄權  
System Record 92
  佘曉正 SHARE HIU CHING
胡嘉灝 WU KA HO
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   4 11
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 141 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
王浩軒 WONG HO HIN
張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   4 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 23
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎佩蓮 LAI PUI LIN, KIMMY
郭志文 KWOK CHI MAN
高雅馨 KO NGA HING
1   7 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 43 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 應祿 YING LUK
1   11 4
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 65 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 尹偉豪 WAN WAI HO
1   9 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 87 -3
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳帕劻 CHAN PAK HONG
1   10 12
2   5 11
3   11 8
4   11 6
5   11 2
結果 3 2
System Record 388 -1 Round of 64
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   8 11
2   11 8
3   11 7
4   6 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 418 -2 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 鄭世豪 CHENG SAI HO
1   11 3
2   9 11
3   6 11
4   11 8
5   14 16
結果 2 3
System Record 418 -5 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 何曙謙 HO CHU HIM
1   7 11
2   7 11
3   11 7
4   11 7
5   12 10
結果 3 2
System Record 433 -3 Round of 16
  董禹辰 DONG YUCHEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   7 11
3   11 6
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2012
項目:   Silver Plate 銀碟組
System Record 4 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 梁嘉倫 LEUNG KA LUN
1   11 3
2   11 6
3   6 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 14 -1
  蕭穎霖 SIU WING LAM 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   10 12
2   14 12
3   11 5
4   11 6
結果 3 1
System Record 67 -5
  賀方正 HO FOR CHIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 8
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 87
  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 9
2   11 7
3   11 1
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 朱凱民 CHU HOI MAN
1   11 5
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 92 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 徐浩天 TSUI HO TIN
1   11 7
2   11 9
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 122 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳琮棓 CHAN CHUNG PUI
1   10 12
2   5 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 9
  盧天祐 LO TIN YAU
何卓翰 HO CHEUK HON
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   7 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 82
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
文嘉星 MAN KA SING
馮偉奇 FUNG WAI KI
    棄權
System Record 142 Round of 64
  彭子深 PANG TSZ SUM
雷鈞彥 LUI KWAN YIN
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   10 12
2   13 15
3   10 12
結果 0 3
System Record 172 Round of 32
  張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   6 11
2   5 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 187 Round of 16
  洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT
郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
林啟華 LAM KAI WAH BRYAN
1   11 8
2   11 4
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 121 -3
  招仁和 CHIU YAN WO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 143 -3
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 張樂賢 CHEUNG LOK YIN
1   11 1
2   11 0
3   11 7
結果 3 0
System Record 165 -3
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 趙不燥 CHIU BUTT CHO
1   11 4
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 397 -1 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 溫少琳 WAN SIU LAM
1   11 8
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 423 -2 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 曾永昌 TSANG WING CHEONG
1   9 11
2   11 8
3   11 9
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 16 Round of 64
  黃嘉浩 WONG KA HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 6
2   11 7
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 9
  朱曉軒 CHU HIU HIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 2
2   9 11
3   12 14
4   7 11
結果 1 3
System Record 48
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 聶俊穎 LIP CHUN WING
1   11 5
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 100 Round of 64
  楊炳昭 YEUNG PING CHIU 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   3 11
2   11 13
3   9 11
結果 0 3
System Record 126 Round of 32
  葉浩楠 IP HO NAM 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   12 14
2   12 10
3   11 7
4   6 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 139 Round of 16
  黃健惺 WONG KIN SING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 3
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 345 -1
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 郭明達 KWOK MING TAT
1   11 2
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 345 -4
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李引強 LEE YAN KEUNG
1   10 12
2   6 11
3   12 10
4   11 9
5   11 6
結果 3 2
System Record 363 -2
  李振聲 LEE CHUN SING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   7 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 373 -2
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   6 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 415 -2 Round of 64
  朱志明 CHU CHI MING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   9 11
2   11 6
3   10 12
4   10 12
結果 1 3
System Record 415 -4 Round of 64
  胡必信 WU PIT SHUN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 9
2   7 11
3   3 11
4   11 5
5   8 11
結果 2 3
System Record 432 -2 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 麥瀚升 MAK HON SING
1   9 11
2   11 5
3   10 12
4   11 6
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2010
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 38 -1
  林昊瀛 LAM HO YING, VIVE 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   6 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2010
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 16
  林頌明 LAM CHUNG MING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
  棄權  
System Record 67
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 許駿傑 HUI CHUN KIT
1   8 11
2   11 9
3   11 9
4   10 12
5   4 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 48
  鍾錦台 CHOONG KEM TOU 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   4 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 99 Round of 64
  丁少聰 TING SIU CHUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   10 12
2   7 11
3   12 10
4   11 7
5   9 11
結果 2 3
System Record 125 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 關文德 KWAN MAN TAK
1   11 6
2   9 11
3   11 8
4   7 11
5   4 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎沛健 LAI PUI KIN
王夏陽 WONG HA YEUNG
林芳燕 LAM FONG YIN
1   14 12
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 122 Round of 64
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎沛健 LAI PUI KIN
陳天雋 CHAN TIN CHUN
陳沛樂 CHAN PUI LOK
1   11 7
2   9 11
3   11 5
4   11 9
結果 3 1
System Record 151 Round of 32
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
黎沛健 LAI PUI KIN
林志濤 LAM CHI TO
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 113 -2
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陸緯軒 LUK WAI HIN
1   11 4
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 124 -2
  郭文杰 KWOK MAN KIT 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   8 11
2   8 11
3   11 7
4   3 11
結果 1 3
System Record 124 -4
  李偉全 LI WAI CHUEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   7 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 349 -1 Round of 64
  鄧凱仁 TANG HOI YEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 9
2   11 9
3   8 11
4   7 11
5   11 9
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2009
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 33 -1
  司徒敬倫 SZETO KING LUN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
1   11 8
2   11 6
3   10 12
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 39
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 許駿傑 HUI CHUN KIT
1   6 11
2   11 4
3   4 11
4   11 5
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 66
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陸保恒 LUK BO HENG
1   9 11
2   11 7
3   8 11
4   11 7
5   13 15
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2008
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 60
  何志豪 HO CHI HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 90
  陳忠良 SUSANTO CHRISTOPHER ALVIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 123
  陳天翅 CHAN TIN CHI WING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 327
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李志堯 LEE CHI YIU
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 108
  謝仲軒 TSE ANGUS CHUNG HIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 2 3
System Record 148
  張志成 CHEUNG CHI SHING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 168
  趙國偉 CHIU KWOK WAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2008
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 42
  江嘉龍 GONG KA LUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 6
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 吳家威 NG KA WAI
結果 3 0
System Record 37
  黃雲志 WONG WAN CHI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 93
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 姚𤩥 YIU SHUN
結果 3 2
System Record 121
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 許志剛 HUI CHI KONG
結果 3 1
System Record 135
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 289
  鍾智明 CHUNG CHI MING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 346
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 彭華添 PANG WAH TIM
結果 2 3
System Record 347
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 周榮生 CHOW WING SANG
結果 3 0
System Record 949
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 陳國群 CHAN KWOK KWAN
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 120
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 曹燦光 CHO CHAN KWONG, SIMON
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 99
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 張健儒 CHEUNG KIN YU
結果 3 0
System Record 140
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 盧國昌 LO KWOK CHEONG
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 11
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 關文德 KWAN MAN TAK
結果 3 1
System Record 64
  莊東光 CHONG TUNG KWONG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 103
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 李彥衡 LEE YIN HANG
結果 3 2
System Record 122
  司徒敬倫 SZETO KING LUN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 604
  莊東光 CHONG TUNG KWONG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 719
  陳家威 CHAN KA WAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 968
  盧潤森 LO YUN SUM 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 2
System Record 1018
  麥景皓 MAK KING HO 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 1
System Record 1022
  陳栩 CHAN HUI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 2 3
System Record 1056
  何詠龍 HO WING LUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 16
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 梁裕根 LEUNG YUE KUN
結果 3 0
System Record 79
  鄺君然 KWONG KWAN YIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 135
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 鍾子康 CHUNG TSZ HONG
結果 3 0
System Record 163
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 鄭偉民 CHENG WAI MAN
結果 3 1
System Record 177
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 林駿豪 LAM CHUN HO
結果 3 2
System Record 184
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 黃漢林 WONG HON LAM
結果 3 2
System Record 187
  陳杰 CHEN JIE 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 4 1
System Record 193
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 張昱傑 CHEUNG YUK KIT
結果 2 4

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 36
  劉栢偉 LAU PAK WAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 98
  朱志明 CHU CHI MING 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 129
  黃鎮球 WONG CHUN KAU 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 145
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 梁旭庭 LEUNG YUK TING
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 167
  郭永東 KWOK WING TUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 222
  伍昊宏 NG HO WANG, HOWIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 272
  麥國輝 MAK KWOK FAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 397
  徐子偉 TSUI CHE WAI, EDRIC 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 717
  陳焯杰 CHAN CHEUK KIT, KELVIN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 877
  姚焯峰 IU CHEUK FUNG 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 957
  麥國輝 MAK KWOK FAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 2 3
System Record 997
  康志輝 HONG CHI FAI 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 1017
  張仕華 CHEUNG SZE WAH 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 203
  黃昌逸 WONG CHEONG YAT 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 477
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
結果 3 0
System Record 649
  何旭曦 HO JONATHAN RICHARD 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 1 3
System Record 735
  袁景文 YUEN KING MAN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 0 3
System Record 778
  黃志遠 WONG CHI YUEN 郭偉鋒 KWOK WAI FUNG
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 85
  郭偉鋒 KWOK WAI FUNG 梁德綸 LEUNG TAK LUN
結果 0 3