Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 73
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
譚朗聰 TAM LONG CHUNG
杜建邦 TO KIN PONG
1   11 3
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 137 Round of 64
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
徐鎮威 TSUI CHUN WAI
陳明禮 CHAN MING LAI
    棄權
System Record 169 Round of 32
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
何健聰 HO MICHAEL KINCHUNG
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
1   11 13
2   11 8
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 185 Round of 16
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
李天朗 LEE TIN LONG
何嘉濤 HO KELVIN KA TO
    棄權
System Record 193 Quarter Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
潘尚熙 POON SHEUNG HEI
梁灝程 LEUNG HO CHING HOCKING
1   11 8
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 197 Semi Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   3 11
2   11 5
3   11 8
4   13 11
結果 3 1
System Record 199 Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
1   11 2
2   11 8
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 94
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
石浩倫 ISMAIL OSMAN
石晧朗 ISMAIL ADAM
1   11 1
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 190
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
鄺子延 KWONG TSZ YIN KENNETH
陳柏希 CHAN PAK HEI ENGUS
1   11 9
2   11 3
3   11 4
結果 3 0
System Record 238 Round of 64
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 262 Round of 32
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
吳韋霆 NG WAI TING
李澤浩 LI CHAK HO
1   11 6
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 274 Round of 16
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   11 7
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 280 Quarter Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
1   8 11
2   11 4
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 283 Semi Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
林兆恒 LAM SIU HANG
吳柏男 NG PAK NAM
1   5 11
2   11 7
3   7 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 116 -3 Round of 16
  梁灝程 LEUNG HO CHING
伍煒業 NG WAI YIP
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   9 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 120 -3 Quarter Final
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   13 15
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 122 -3 Semi Final
  徐輝 XU HUI
吳柏男 NG PAK NAM
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   9 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3
System Record 127 -3 Third Place
  林兆恒 LAM SIU HANG
柒嘉維 QI JIAWEI
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   11 5
2   12 10
3   8 11
4   9 11
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 156
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
梁振聲 LEUNG CHUN SING
林慶樂 LAM HING LOK
1   11 5
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 204 Round of 64
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
楊恒朗 YEUNG HENG LONG IVAN
黃琛然 WONG SUM YIN
1   11 5
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 228 Round of 32
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
于諾 YU NOK
趙謹 ZHAO JIN
1   11 7
2   11 7
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 240 Round of 16
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
鄧家駿 TANG KA CHUN
魏焯銘 NGAI CHEUK MING
1   11 4
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 246 Quarter Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
黃健惺 WONG KIN SING
鄧凱仁 TANG HOI YEN
1   11 5
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 249 Semi Final
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
林兆恒 LAM SIU HANG
吳柏男 NG PAK NAM
1   11 9
2   10 12
3   11 7
4   11 6
結果 3 1
System Record 250 Final
  李漢銘 LI HON MING
關文皓 KWAN MAN HO
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   8 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 7 -3
  江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
徐嘉言 HSU CHIA YEN
李俊健 LI CHUN KIN
1   13 11
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 108 -3 Quarter Final
  謝嘉俊 TSE KA CHUN
孔軍凱 HUNG DARYL
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   10 12
2   3 11
3   11 4
4   5 11
結果 1 3
System Record 110 -3 Semi Final
  王麒凱 WANG QI KAI
麥景皓 MAK KING HO
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   0 11
2   6 11
3   11 7
4   3 11
結果 1 3
System Record 112 -3 Final
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI
李逸軒 LEE YAT HIN
江天一 JIANG TIAN YI
蘇致 SU ZHI
1   5 11
2   11 8
3   8 11
4   3 11
結果 1 3