Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN 周兆朗 CHOW SIU LONG ADRIAN
1   11 2
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 2
  梁曉鋒 LIANG HIU FUNG 王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   6 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 3
  周達城 CHAU TAT SHING 李子軒 LI TSZ HIN
1   4 11
2   13 11
3   8 11
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 4
  郭熙陽 KWOK HEI YEUNG 楊洛軒 YEUNG LOK HIN
  棄權  
System Record 5
  潘展泓 PAN CHIN WANG 任家永 YAM KA WING BARON
    棄權
System Record 6
  陳天佑 CHEN TIN YAU 陳浩柏 CHAN HO PAK
1   6 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 7
  黃煒傑 HUANG WAI KIT 黃梓晉 WONG TSZ CHUN REX
    棄權
System Record 8
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 黃宇陞 WONG YU SING HANSON
    棄權
System Record 9
  欧阳逸泰 OU YANG YI TAI 何嘉濤 HO KELVIN KA TO
1   5 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 10
  陳行順 CHAN HANG SHUN 黃智威 WONG CHI WAI
1   11 7
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 11
  方啓光 FONG LUCCAS 張熙祥 ZHANG HEI CHEUNG
    棄權
System Record 12
  陳德銘 CHAN TAK MING 鄧智謙 TANG CHI HIM LAWRENCE
  棄權 棄權
System Record 13
  徐朗熙 CHUI LONG HEI 吳柏志 NG PAK CHI
  棄權  
System Record 14
  鄭浩鋒 CHENG HO FUNG 陳奕泉 CHAN YIK CHUEN
1   11 6
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 15
  蔡兆澤 CHOI SIU CHAK CURTIS 黃樂 WONG ANDREW LOK
1   11 4
2   6 11
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 16
  麥偉諾 MAK WAI NOK 李俊諺 LEE CHUN YIN
1   8 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 17
  許岸銓 HUI NGON CHUEN 李穎童 LEE WING TUNG
1   7 11
2   11 13
3   6 11
結果 0 3
System Record 18
  李志高 LI CHI KO 林奧夫 LAM O FOO
1   4 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 19
  任奕溍 YAM YIK CHUN 許正謙 HSU JUSTIN
1   11 4
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 20
  黃澤晞 WONG CHAK HEI 陳銳志 CHAN YUI CHI
  棄權 棄權
System Record 21
  麥敬滔 MAK KING TO 韓卓朗 HON CHEUK LONG
1   10 12
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 22
  邱斯凱 YAU SZE HOI 林卓穎 LAM CHEUK WING
  棄權  
System Record 23
  麥淞瑋 MAK CHUNG WAI 黎冠言 LAI KWUN YIN
1   11 5
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 24
  陳彥安 CHEN YIN ON 楊德勤 YEUNG DUNCAN
  棄權  
System Record 25
  鄺梓灝 KWONG TSZ HO 陳俊熹 CHAN CHUN HEI
  棄權 棄權
System Record 26
  袁俊華 YUEN CHUN WA 謝兆隆 TSE SIU LUNG
1   7 11
2   2 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 27
  葉駿明 IP CHUN MING 何兆城 HO SIU SHING
1   6 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 28
  胡啟燊 WU KAI SUN BYRON 林志標 LAM CHI PIU
1   11 5
2   12 10
3   11 4
結果 3 0
System Record 29
  黃一言 WONG YAT YIN RYAN 譚俊星 TAM CHUN SING
1   8 11
2   10 12
3   10 12
結果 0 3
System Record 30
  盧俊澄 LO CHUN CHING 曾卓謙 TSANG CHEUK HIM
1   11 5
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 31
  胡家滔 WU KA TO 譚家寶 TAM KA PO
1   11 2
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 32
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 謝泓浚 TSE WANG CHUN CRUZ
    棄權
System Record 33
  羅隆汰 LAW ALFRED 曾冬健 TSANG TUNG KIN
1   4 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 34
  梁子華 LEUNG TSZ WA 文貫熙 MAN KUN HEI
1   11 6
2   12 10
3   9 11
4   5 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 35
  陳凱朗 CHAN HOI LONG 蔡錦滔 CHOI KAM TO
1   11 7
2   6 11
3   6 11
4   11 3
5   11 4
結果 3 2
System Record 36
  何家全 HO KA CHUEN 張致謙 CHEUNG CHI HIM
  棄權 棄權
System Record 37
  文逸韜 WEN YAT TO 李卓桁 LEE CHEUK HANG
1   11 2
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 38
  駱楚燊 LOK CHO SUN 鍾鎧峻 CHUNG HOI TSUN
1   11 8
2   11 3
3   11 6
結果 3 0
System Record 39
  王浩睎 WONG HO HEI 吳逸朗 NG YAT LONG
1   8 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 40
  黎諾勤 LAI NOK KAN 許子朗 HUI TSZ LONG
1   11 7
2   5 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 41
  施宇浚 SHIH YU CHUN 彭昊章 PANG HO CHEUNG
1   11 6
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 42
  陳正皓 CHEN CHING HO 劉家志 LAU KA CHI
1   5 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 43
  彭穎浠 PANG WING HAY 陳璿懃 CHAN YUI KAN
  棄權  
System Record 44
  蘇旭暉 SO YUK FAI 黃栢軒 WONG PAK HIN
1   13 15
2   9 11
3   11 7
4   11 6
5   12 10
結果 3 2
System Record 45
  羅安竣 LAW NATHAN ON CHUN 李朗行 LI LONG HANG
1   2 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 46
  江文俊 KAEWBUPPHA PORNPEPAAT 蘇珀琛 SO PAK SUM
1   7 11
2   1 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 47
  陳識名 CHAN SHERMAN SIK MING 黃梓灝 WONG TSZ HO
1   6 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 48
  曾智聰 TSANG CHI CHUNG 黃迪紳 WONG TIK SAN
1   11 9
2   8 11
3   4 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 49
  劉一韜 LAU YAT TO 鄧喆 TANG CHIT
    棄權
System Record 50
  彭冠力 PENG KWUN LIK 何柏翹 HO PAK QIU
1   9 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 51
  黃樂軒 WONG LOK HIN 鍾嘉謙 CHUNG KA HIM
1   11 4
2   11 8
3   8 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 52
  謝皓洋 TSE HO YEUNG 梁正言 LEUNG CHING YIN
  棄權  
System Record 53
  梁君棋 LEUNG KWAN KI 曾憲泓 TSANG HIN WANG
1   4 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 54
  梁偉南 LEUNG WAI NAM 黃仲恒 WONG CHUNG HANG
1   11 9
2   10 12
3   11 1
4   7 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 55
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 周進軒 CHAU CHUN HIN
    棄權
System Record 56
  陳焯杰 CHAN CHEUK KIT 雷悅謙 LUI YUET HIM
1   4 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 57
  李宛駿 LEE UEN CHUN 鄧鈞軒 TANG KWAN HIN
1   12 14
2   11 8
3   13 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 58
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 莫炘致 MOK YAN CHI
1   11 3
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 59
  盧子謙 LO TSZ HIM 葉世勛 YEH SEI FEN
1   11 4
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 60
  何浚賢 HO TSUN YIN 唐智傑 TONG CHI KIT
1   9 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 61
  曾梓倫 ZENG TSZ LUN 張軒爾 CHANG HIN YI
1   6 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 62
  楊浩鈿 YANG HO TIN 鍾曙熙 CHUNG CHU HEI
  棄權 棄權
System Record 63
  朱鋽烽 CHU CHEUK FUNG 韓東昇 HON TUNG SING
1   11 8
2   7 11
3   11 4
4   9 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 64
  張皓喬 CHEUNG HO KIU 魏兆澧 NGAI SIU LAI
1   7 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 65
  陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING 陳凱楓 CHAN HOI FUNG
1   8 11
2   11 9
3   11 13
4   8 11
結果 1 3
System Record 66
  許煜梵 HUI YUK FAN 蔡敖天 TSOI NGO TIN CEMINI
1   11 4
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 67
  唐兆賢 TONG SIU YIN 趙若天 CHIU YEUK TIN
1   3 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 68
  沈家齊 SUM KA CHAI 劉宇杰 LIU YU KIT
1   11 1
2   11 2
3   11 6
結果 3 0
System Record 69
  鄭中 CHENG CHUNG 溫承恩 WEN SHING YAN
  棄權  
System Record 70
  黎飛陽 LAI FEI YEUNG 尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
    棄權
System Record 71
  林焯軒 LAM CHEUK HIN 游天賜 YAU TIN CHI
1   4 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 72
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN
1   11 1
2   11 6
3   11 1
結果 3 0
System Record 73
  王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG 王鍵鋒 WONG KIN FUNG
1   9 11
2   11 8
3   11 4
4   11 3
結果 3 1
System Record 74
  江鎮海 KONG CHUN HOI 李子軒 LI TSZ HIN
  棄權  
System Record 75
  楊洛軒 YEUNG LOK HIN 陳允祈 CHAN WAN KI
    棄權
System Record 76
  林俊耀 LIN AIDEN 潘展泓 PAN CHIN WANG
1   6 11
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 77
  陳浩柏 CHAN HO PAK 黎銘鉻 LAI MING LOK
1   11 4
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 78
  伍鎧泓 NG HOI WANG 黃煒傑 HUANG WAI KIT
1   6 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 79
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   7 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 80
  李天朗 LEE TIN LONG 何嘉濤 HO KELVIN KA TO
1   4 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 81
  陳行順 CHAN HANG SHUN 葉松昀 YE CHUNG WAN
1   11 6
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 82
  方啓光 FONG LUCCAS 鄧智謙 TANG CHI HIM LAWRENCE
    棄權
System Record 83
  吳柏志 NG PAK CHI 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   4 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 84
  鍾煒林 CHUNG WAI LAM RAY 鄭浩鋒 CHENG HO FUNG
1   3 11
2   2 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 85
  蔡兆澤 CHOI SIU CHAK CURTIS 王傲喬 WONG NGO KIU
1   8 11
2   11 8
3   11 5
4   4 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 86
  何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW 李俊諺 LEE CHUN YIN
1   11 8
2   8 11
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 87
  李穎童 LEE WING TUNG 姚日謙 YIU YAT HIM
1   7 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 88
  施穎亨 SHIH WING HANG 林奧夫 LAM O FOO
1   11 4
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 89
  任奕溍 YAM YIK CHUN 洪梓偉 HUNG TSZ WAI
1   11 5
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 90
  陳易烜 CHAN YIK HUEN 陳銳志 CHAN YUI CHI
    棄權
System Record 91
  韓卓朗 HON CHEUK LONG 周卓胤 CHOU CHEUK YAN AMBROSE
1   11 6
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 92
  樊匡堯 FAN HONG YIU 林卓穎 LAM CHEUK WING
1   8 11
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 93
  麥淞瑋 MAK CHUNG WAI 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   11 5
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 94
  胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW 鄺梓灝 KWONG TSZ HO
  棄權 棄權
System Record 95
  謝兆隆 TSE SIU LUNG 李明澔 LEE MING HO
1   3 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 96
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 何兆城 HO SIU SHING
1   11 5
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 97
  胡啟燊 WU KAI SUN BYRON 馮啟彥 FUNG KAI YIN
    棄權
System Record 98
  譚俊星 TAM CHUN SING 盧俊澄 LO CHUN CHING
1   9 11
2   8 11
3   11 3
4   11 6
5   4 11
結果 2 3
System Record 99
  胡家滔 WU KA TO 岑鴻灝 SHUM HUNG HO
1   11 5
2   11 1
3   11 3
結果 3 0
System Record 100
  蔡宇晉 CHOI YU CHUN 葉梓泓 YIP TSZ WANG
1   8 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 101
  曾冬健 TSANG TUNG KIN 梁宇軒 LEUNG YU HIN
1   11 7
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 102
  吳卓穎 NG CHEUK WING 文貫熙 MAN KUN HEI
  棄權  
System Record 103
  陳凱朗 CHAN HOI LONG 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   2 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 104
  甄正彥 YAN MASA HIKO 張致謙 CHEUNG CHI HIM
    棄權
System Record 105
  文逸韜 WEN YAT TO 田宇皓 TIN YU HO HUCO
1   9 11
2   12 14
3   7 11
結果 0 3
System Record 106
  關嘉晉 KWAN KA CHUN 駱楚燊 LOK CHO SUN
1   1 11
2   7 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 107
  吳逸朗 NG YAT LONG 鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   2 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 108
  梁斯浩 LEUNG SZE HO 許子朗 HUI TSZ LONG
1   11 8
2   9 11
3   8 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 109
  施宇浚 SHIH YU CHUN 劉家志 LAU KA CHI
1   11 8
2   10 12
3   13 15
4   6 11
結果 1 3
System Record 110
  田宇軒 TIN YU HIN BORIS 陳璿懃 CHAN YUI KAN
1   9 11
2   8 11
3   11 7
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 111
  蘇旭暉 SO YUK FAI 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   11 3
2   9 11
3   6 11
4   11 5
5   9 11
結果 2 3
System Record 112
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 李朗行 LI LONG HANG
1   11 6
2   11 4
3   11 7
結果 3 0
System Record 113
  蘇珀琛 SO PAK SUM 伍浩俊 NG HO CHUN
1   6 11
2   11 7
3   4 11
4   11 8
5   11 7
結果 3 2
System Record 114
  黃梓灝 WONG TSZ HO 黃迪紳 WONG TIK SAN
1   6 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 115
  劉一韜 LAU YAT TO 馬浩堅 MA HO KIN
    棄權
System Record 116
  蔡嘉燁 CAI KA IP 何柏翹 HO PAK QIU
1   3 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 117
  黃樂軒 WONG LOK HIN 張嵐 CHEUNG LAAM
1   11 2
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 118
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 梁正言 LEUNG CHING YIN
1   11 7
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 119
  曾憲泓 TSANG HIN WANG 陳知行 CHAN CHI HANG
1   8 11
2   11 7
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 120
  楊戈 YANG GE 梁偉南 LEUNG WAI NAM
1   11 6
2   11 8
3   11 4
結果 3 0
System Record 121
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 王凱祺 WONG HOI KI
1   11 8
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 122
  張楓 CHEUNG FUNG 雷悅謙 LUI YUET HIM
1   11 9
2   11 13
3   12 10
4   4 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 123
  李宛駿 LEE UEN CHUN 梁競夫 LEUNG KING FU
1   3 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 124
  楊璟廷 YEUNG KING TING 黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN
1   4 11
2   4 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 125
  盧子謙 LO TSZ HIM 唐智傑 TONG CHI KIT
1   9 11
2   13 11
3   7 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 126
  陳澤心 TAN CHAK SUM 張軒爾 CHANG HIN YI
1   4 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 127
  鍾曙熙 CHUNG CHU HEI 李嘉謙 LEE KA HIM
  棄權 棄權
System Record 128
  呂承亨 LUI SHING HANG 朱鋽烽 CHU CHEUK FUNG
1   11 6
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 129
  魏兆澧 NGAI SIU LAI 趙彥剴 CHIU YIN HOI
1   11 5
2   11 2
3   11 5
結果 3 0
System Record 130
  陳凱楓 CHAN HOI FUNG 許煜梵 HUI YUK FAN
1   3 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 131
  趙若天 CHIU YEUK TIN 梁施盛 LEUNG SZE SHING
1   11 7
2   12 10
3   2 11
4   12 14
5   9 11
結果 2 3
System Record 132
  黃曦晨 WONG HEI SEN 沈家齊 SUM KA CHAI
1   6 11
2   3 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 133
  溫承恩 WEN SHING YAN 莊竣傑 CHONG CHUN KIT
1   11 9
2   10 12
3   11 13
4   7 11
結果 1 3
System Record 134
  鄭皓文 CHENG HO MAN 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   8 11
2   5 11
3   0 11
結果 0 3
System Record 135
  游天賜 YAU TIN CHI 李翰文 LI HON MAN
    棄權
System Record 136 Round of 64
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 王子恒 WONG ETHAN TSZ HANG
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 137 Round of 64
  李子軒 LI TSZ HIN 楊洛軒 YEUNG LOK HIN
1   11 3
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 138 Round of 64
  潘展泓 PAN CHIN WANG 陳浩柏 CHAN HO PAK
1   8 11
2   7 11
3   11 9
4   5 11
結果 1 3
System Record 139 Round of 64
  黃煒傑 HUANG WAI KIT 蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   11 9
2   8 11
3   11 9
4   5 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 140 Round of 64
  何嘉濤 HO KELVIN KA TO 陳行順 CHAN HANG SHUN
1   11 5
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 141 Round of 64
  方啓光 FONG LUCCAS 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   11 2
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 142 Round of 64
  鄭浩鋒 CHENG HO FUNG 王傲喬 WONG NGO KIU
1   8 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 143 Round of 64
  何啟燊 HO KAI SUN MATTHEW 姚日謙 YIU YAT HIM
1   5 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 144 Round of 64
  施穎亨 SHIH WING HANG 任奕溍 YAM YIK CHUN
1   11 8
2   8 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 145 Round of 64
  陳易烜 CHAN YIK HUEN 韓卓朗 HON CHEUK LONG
1   11 5
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 146 Round of 64
  林卓穎 LAM CHEUK WING 麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   6 11
2   12 10
3   7 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 147 Round of 64
  胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW 李明澔 LEE MING HO
  棄權  
System Record 148 Round of 64
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
1   11 9
2   13 11
3   11 5
結果 3 0
System Record 149 Round of 64
  盧俊澄 LO CHUN CHING 胡家滔 WU KA TO
1   8 11
2   11 9
3   8 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 150 Round of 64
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 曾冬健 TSANG TUNG KIN
1   11 5
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 151 Round of 64
  文貫熙 MAN KUN HEI 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   4 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 152 Round of 64
  甄正彥 YAN MASA HIKO 田宇皓 TIN YU HO HUCO
1   11 5
2   9 11
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 153 Round of 64
  駱楚燊 LOK CHO SUN 鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   10 12
2   4 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 154 Round of 64
  許子朗 HUI TSZ LONG 劉家志 LAU KA CHI
1   7 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 155 Round of 64
  陳璿懃 CHAN YUI KAN 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   7 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 156 Round of 64
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 蘇珀琛 SO PAK SUM
1   11 4
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 157 Round of 64
  黃迪紳 WONG TIK SAN 劉一韜 LAU YAT TO
1   11 3
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 158 Round of 64
  何柏翹 HO PAK QIU 黃樂軒 WONG LOK HIN
1   6 11
2   14 16
3   8 11
結果 0 3
System Record 159 Round of 64
  黃曉峰 WONG HIU FUNG 陳知行 CHAN CHI HANG
1   6 11
2   6 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3
System Record 160 Round of 64
  楊戈 YANG GE 黃曉峰 WONG HIU FUNG
1   11 8
2   6 11
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 161 Round of 64
  張楓 CHEUNG FUNG 梁競夫 LEUNG KING FU
1   8 11
2   6 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 162 Round of 64
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 唐智傑 TONG CHI KIT
1   11 6
2   8 11
3   11 4
4   11 9
結果 3 1
System Record 163 Round of 64
  張軒爾 CHANG HIN YI 李嘉謙 LEE KA HIM
    棄權
System Record 164 Round of 64
  呂承亨 LUI SHING HANG 魏兆澧 NGAI SIU LAI
1   11 4
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 165 Round of 64
  許煜梵 HUI YUK FAN 梁施盛 LEUNG SZE SHING
1   6 11
2   13 15
3   11 8
4   11 7
5   11 5
結果 3 2
System Record 166 Round of 64
  沈家齊 SUM KA CHAI 莊竣傑 CHONG CHUN KIT
1   11 8
2   11 4
3   12 10
結果 3 0
System Record 167 Round of 64
  黎飛陽 LAI FEI YEUNG 游天賜 YAU TIN CHI
1   11 8
2   7 11
3   8 11
4   11 9
5   9 11
結果 2 3
System Record 168 Round of 32
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 李子軒 LI TSZ HIN
1   11 8
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 169 Round of 32
  陳浩柏 CHAN HO PAK 蔡楠 TSOI DIJON JACK
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 170 Round of 32
  何嘉濤 HO KELVIN KA TO 方啓光 FONG LUCCAS
1   8 11
2   11 5
3   11 5
4   11 7
結果 3 1
System Record 171 Round of 32
  王傲喬 WONG NGO KIU 姚日謙 YIU YAT HIM
1   6 11
2   14 12
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 172 Round of 32
  施穎亨 SHIH WING HANG 陳易烜 CHAN YIK HUEN
1   11 4
2   11 7
3   11 5
結果 3 0
System Record 173 Round of 32
  麥淞瑋 MAK CHUNG WAI 李明澔 LEE MING HO
1   11 9
2   11 9
3   14 12
結果 3 0
System Record 174 Round of 32
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 胡家滔 WU KA TO
1   11 8
2   8 11
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 175 Round of 32
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   3 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 176 Round of 32
  甄正彥 YAN MASA HIKO 鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   11 6
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 177 Round of 32
  劉家志 LAU KA CHI 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   9 11
2   13 11
3   11 9
4   8 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 178 Round of 32
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 黃迪紳 WONG TIK SAN
1   4 11
2   11 1
3   11 8
4   6 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 179 Round of 32
  黃樂軒 WONG LOK HIN 陳知行 CHAN CHI HANG
1   6 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 180 Round of 32
  楊戈 YANG GE 梁競夫 LEUNG KING FU
1   11 6
2   11 3
3   11 7
結果 3 0
System Record 181 Round of 32
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 張軒爾 CHANG HIN YI
1   6 11
2   6 11
3   12 10
4   6 11
結果 1 3
System Record 182 Round of 32
  呂承亨 LUI SHING HANG 許煜梵 HUI YUK FAN
1   6 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 183 Round of 32
  沈家齊 SUM KA CHAI 游天賜 YAU TIN CHI
1   9 11
2   9 11
3   11 9
4   2 11
結果 1 3
System Record 184 Round of 16
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 陳浩柏 CHAN HO PAK
1   11 9
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 185 Round of 16
  何嘉濤 HO KELVIN KA TO 姚日謙 YIU YAT HIM
1   11 6
2   4 11
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 186 Round of 16
  施穎亨 SHIH WING HANG 麥淞瑋 MAK CHUNG WAI
1   11 5
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 187 Round of 16
  麥凱峰 MAK HOI FUNG FELIX 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   9 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 188 Round of 16
  甄正彥 YAN MASA HIKO 呂鍵灝 LUI KIN HO
1   6 11
2   11 7
3   12 14
4   14 12
5   11 3
結果 3 2
System Record 189 Round of 16
  張文迪 CHEUNG MAN TIK DICK 陳知行 CHAN CHI HANG
1   5 11
2   12 10
3   7 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 190 Round of 16
  楊戈 YANG GE 張軒爾 CHANG HIN YI
1   11 6
2   8 11
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 191 Round of 16
  許煜梵 HUI YUK FAN 游天賜 YAU TIN CHI
1   11 7
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 192 Quarter Final
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 姚日謙 YIU YAT HIM
1   11 4
2   11 8
3   9 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 193 Quarter Final
  施穎亨 SHIH WING HANG 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   3 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 194 Quarter Final
  甄正彥 YAN MASA HIKO 陳知行 CHAN CHI HANG
1   11 7
2   9 11
3   5 11
4   11 8
5   12 14
結果 2 3
System Record 195 Quarter Final
  楊戈 YANG GE 許煜梵 HUI YUK FAN
1   11 8
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 196 Semi Final
  姚鈞濤 YIU KWAN TO 陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
1   12 10
2   8 11
3   9 11
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 197 Semi Final
  陳知行 CHAN CHI HANG 楊戈 YANG GE
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 198 Final
  陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH 楊戈 YANG GE
1   11 8
2   8 11
3   11 7
4   9 11
5   11 4
結果 3 2