Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  黃冠綸 WONG KOON LUN 顏立典 NGAN LAP DIN
1   11 6
2   11 7
3   13 11
結果 3 0
System Record 2
  丁鼎 TING DING 梁倬寧 LEUNG CHEUK NING
1   4 11
2   12 10
3   12 10
4   7 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 3
  陳建滔 CHAN KIN TO 吳浩賢 NG HO YIN
1   11 9
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 4
  勞衍智 LO HIN CHI 林英銳 LIN YING JUI
1   11 8
2   11 9
3   4 11
4   2 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 5
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 黎銘鉻 LAI MING LOK
    棄權
System Record 6
  張楓 CHEUNG FUNG 李志明 LI CHI MING
1   9 11
2   11 7
3   11 7
4   6 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 7
  侯柱輝 HOU CHU FAI 陳子俊 CHAN TSZ CHUN
1   4 11
2   11 7
3   11 7
4   11 8
結果 3 1
System Record 8
  顏諾明 NGAN LOK MING 黎康業 LAI HONG YIP
    棄權
System Record 9
  蕭家健 SIU KA KIN 方昭宇 HONG CHAU YU
1   8 11
2   7 11
3   11 8
4   11 1
5   11 7
結果 3 2
System Record 10
  鍾鎧峻 CHUNG HOI TSUN 黎嘉輝 LAI KA FAI
1   5 11
2   11 13
3   15 13
4   11 13
結果 1 3
System Record 11
  駱楚燊 LOK CHO SUN 慕容堅成 MO YUNG KIN SHING
  棄權  
System Record 12
  黃偉榮 WONG WAI WING 鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY
1   13 11
2   12 14
3   3 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 13
  何有平 HO YAU PING 溫益良 WAN YICK LEUNG
1   11 9
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 14
  趙振鵬 CHIU CHUN PANG 范家鏘 FAN KA CHEONG ADRIAN
  棄權  
System Record 15
  王世樑 WANG SAI LEUNG 沈志彪 SHUM CHE PIL
  棄權  
System Record 16
  甄灝然 YAN HO YIN SAMUEL 胡栢強 WU PAK KEUNG PETER
1   7 11
2   11 6
3   7 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 17
  吳棟華 NG TUNG WAH 鄺耀煒 KWONG YIU WAI
1   11 9
2   9 11
3   11 3
4   11 9
結果 3 1
System Record 18
  張元 CHEUNG YUEN 邢港地 YING KONG TEI
1   8 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 19
  容嘉耀 YUNG KA YIU 李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY
1   9 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 20
  陳君澔 CHEN KWAN HO 歐俊良 AU CHUN LEUNG
1   4 11
2   4 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 21
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 黎偉雄 LAI WAI HUNG
1   11 5
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 22
  吳炳章 NG PING CHEUNG 歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING
1   11 5
2   9 11
3   6 11
4   11 3
5   6 11
結果 2 3
System Record 23
  周希彥 CHAU HEI YIN 龔振賢 KUNG CHUN YIN
1   11 1
2   8 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 24
  陳璿懃 CHAN YUI KAN 林嘉偉 LAM KA WAI
    棄權
System Record 25
  黃梓晉 WONG TSZ CHUN REX 文少傑 MAN SIU KIT
  棄權 棄權
System Record 26
  張家寶 CHEUNG KA PO 楊家軒 YEUNG KA HIN
  棄權  
System Record 27
  容子樂 YUNG TSZ LOK 李嘉銘 LEE KA MING
  棄權  
System Record 28
  林頌明 LAM CHUNG MING 謝寶賢 TSE PO YIN
1   11 13
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 29
  麥敬滔 MAK KING TO 林泳濠 LAM WING HO
  棄權  
System Record 30
  周達成 CHOW TAT SHING 梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
1   9 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 31
  樊諱諾 FAN WAI NOK 何嘉盛 HO KA SING
  棄權  
System Record 32
  鄧柏灝 TANG PAK HO 林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI
1   11 5
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 33
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 陳正皓 CHEN CHING HO
1   11 8
2   11 9
3   11 4
結果 3 0
System Record 34
  謝偉強 TSE WAI KEUNG 葉祿怡 IP LUK YEE
1   8 11
2   9 11
3   11 9
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 35
  黃雋希 WONG CHUN HEI 黃曦晨 WONG HEI SEN
  棄權 棄權
System Record 36
  劉志思 LAU CHI SZE 李振聲 LEE CHUN SING
  棄權  
System Record 37
  范健國 FAN KIN KWOK 何晉豪 HO CHUN HO
1   5 11
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 38
  歐學祈 AU HOK KEI 胡景祺 WU KING KI
1   9 11
2   9 11
3   11 7
4   11 7
5   9 11
結果 2 3
System Record 39
  羅澤鈞 LO CHAK KWAN 陳力恒 CHAN LIK HANG
1   7 11
2   11 13
3   4 11
結果 0 3
System Record 40
  高銘鍵 KO MING KIN 薛諾天 SIT NOK TIN
1   11 4
2   7 11
3   11 9
4   12 10
結果 3 1
System Record 41
  余子健 YU TSZ KIN 陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
  棄權  
System Record 42
  黎志明 LAI CHI MING 潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
1   6 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 43
  古健 GU JIAN 劉晉揚 LAU CHUN YANG
1   11 5
2   14 12
3   4 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 44
  池承澤 CHI SHING CHAK 陳彥朗 CHAN YIN LONG
    棄權
System Record 45
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER 蘇振鵬 SO CHUN PANG
  棄權  
System Record 46
  劉濼宏 LAU LOK WANG 李潼謙 LI TUNG HIM MARCO
1   5 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 47
  施灝軒 SZE HO HIN 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   12 14
2   5 11
3   12 10
4   5 11
結果 1 3
System Record 48
  游天賜 YAU TIN CHI 郭思哲 KWOK SZE CHIT
1   11 3
2   11 8
3   11 3
結果 3 0
System Record 49
  馮健邦 FUNG KIN PONG 馬希樂 MA HEI LOK
    棄權
System Record 50
  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG 張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN
1   13 15
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 51
  吳梓煒 NG TSZ WAI 郭文杰 KWOK MAN KIT
1   4 11
2   11 8
3   4 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 52
  林欣榮 LAM YAN WING 蔡高豪 CHOI KO HO
1   8 11
2   11 5
3   8 11
4   11 5
5   9 11
結果 2 3
System Record 53
  林良傑 LAM LEUNG KIT 李衍鏘 LEE HIN CHEONG
1   11 9
2   5 11
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 54
  鄭康明 CHENG HONG MING 丁仁生 TING YUN SANG
    棄權
System Record 55
  黃冠綸 WONG KOON LUN 莊泳稀 CHNG YONG XI
1   11 3
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 56
  何柏翹 HO PAK QIU 丁鼎 TING DING
1   8 11
2   9 11
3   11 5
4   11 8
5   5 11
結果 2 3
System Record 57
  陳建滔 CHAN KIN TO 葉智威 IP CHI WAI
1   11 6
2   11 4
3   11 2
結果 3 0
System Record 58
  羅章藝 LAW CHEUNG NGAI 勞衍智 LO HIN CHI
1   4 11
2   11 9
3   11 8
4   3 11
5   2 11
結果 2 3
System Record 59
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 姚弘哲 IU WANG CHIT
1   11 3
2   9 11
3   6 11
4   13 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 60
  鍾松任 CHUNG CHUNG YAM GOLDEN HORSE 李志明 LI CHI MING
1   8 11
2   11 5
3   5 11
4   12 10
5   12 10
結果 3 2
System Record 61
  吳兆騏 NG SIU KI 蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
1   11 4
2   3 11
3   7 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 62
  何祖銘 HO CHO MING JONATHAN 侯柱輝 HOU CHU FAI
  棄權  
System Record 63
  顏諾明 NGAN LOK MING 羅康彥 LAW HONG YIN
1   11 3
2   5 11
3   7 11
4   11 5
5   4 11
結果 2 3
System Record 64
  陸柏亨 LUK PAK HANG 蕭家健 SIU KA KIN
1   6 11
2   9 11
3   11 8
4   12 10
5   5 11
結果 2 3
System Record 65
  黎嘉輝 LAI KA FAI 劉天安 LIU TIN ON ANDREW
1   11 5
2   5 11
3   7 11
4   11 9
5   7 11
結果 2 3
System Record 66
  鍾振邦 CHUNG CHUN PONG 慕容堅成 MO YUNG KIN SHING
1   10 12
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 67
  鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY 李樂年 LEE LOK NIN
    棄權
System Record 68
  謝育鋥 TSE YUK CHING 何有平 HO YAU PING
1   11 9
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 69
  李駿傑 LEE CHUN KIT 彭海健 PANG HOI KIN
1   12 10
2   9 11
3   11 5
4   11 9
結果 3 1
System Record 70
  樊匡堯 FAN HONG YIU 鄭逸民 CHENG YAT MAN
    棄權
System Record 71
  范家鏘 FAN KA CHEONG ADRIAN 傅亦橋 FOO YIK KIU DICKSON
1   9 11
2   5 11
3   11 9
4   11 9
5   11 8
結果 3 2
System Record 72
  羅嘉華 LAW KA WAH 沈志彪 SHUM CHE PIL
1   11 9
2   11 5
3   6 11
4   9 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 73
  胡栢強 WU PAK KEUNG PETER 張景雄 CHEUNG KING HUNG
1   12 14
2   11 4
3   13 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 74
  伍偉樂 NG WAI LOK 吳棟華 NG TUNG WAH
1   8 11
2   11 9
3   4 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 75
  邢港地 YING KONG TEI 尹國豪 WAN KWOK HO
1   5 11
2   1 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 76
  林振鵬 LAM CHUN PANG 李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY
  棄權  
System Record 77
  歐俊良 AU CHUN LEUNG 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   11 8
2   5 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 78
  趙公戩 CHIU KUNG CHIN 林進鎮 LAM CHUN CHUN
1   11 6
2   11 6
3   11 3
結果 3 0
System Record 79
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 陳諾彤 CHAN LOK TUNG
1   11 9
2   6 11
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 80
  梁浩晴 LEUNG HO CHING 歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING
  棄權  
System Record 81
  周希彥 CHAU HEI YIN 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   9 11
2   11 8
3   10 12
4   12 10
5   12 14
結果 2 3
System Record 82
  吳有邦 NG YAU PONG 陳璿懃 CHAN YUI KAN
1   11 4
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 83
  文少傑 MAN SIU KIT 郭子熙 KWOK TSZ HEI
  棄權  
System Record 84
  古文樂 KU MAN LOK 楊家軒 YEUNG KA HIN
1   3 11
2   11 7
3   11 9
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 85
  曾燕填 TSANG YIN TIN 陳君皓 CHAN KWAN HO
  棄權  
System Record 86
  李浩然 LEE HO YIN 鄭秉業 CHENG PING YIP
1   11 9
2   11 5
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 87
  李嘉銘 LEE KA MING 駱永鋒 LOK WING FUNG
1   9 11
2   11 8
3   13 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 88
  勞瑋然 LO WILLIAM WAI-YIN 謝寶賢 TSE PO YIN
1   13 11
2   5 11
3   11 8
4   10 12
5   6 11
結果 2 3
System Record 89
  林泳濠 LAM WING HO 鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   6 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 90
  周名亮 CHOW MING LEUNG 梁雋謙 LEUNG CHUN HIM
1   7 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 91
  何嘉盛 HO KA SING 鍾偉明 CHUNG WAI MING
1   11 4
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 92
  梁斯浩 LEUNG SZE HO 鄧柏灝 TANG PAK HO
1   11 6
2   11 7
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 93
  田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS 郭穎邦 KWOK WING BONG
1   11 7
2   11 8
3   9 11
4   6 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 94
  朱柏霖 CHU PAK LAM 謝偉強 TSE WAI KEUNG
1   12 10
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 95
  黃雋希 WONG CHUN HEI 曾志超 TSANG CHI CHIO KEVIN
  棄權  
System Record 96
  曾皓鍵 TSANG HO KIN 李振聲 LEE CHUN SING
1   11 2
2   11 13
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 97
  何晉豪 HO CHUN HO 莫謹瑚 MOK KAN WU
1   11 3
2   11 5
3   9 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 98
  高梓衡 KO TSZ HANG 胡景祺 WU KING KI
1   11 8
2   5 11
3   11 3
4   4 11
5   15 13
結果 3 2
System Record 99
  陳力恒 CHAN LIK HANG 楊璟廷 YEUNG KING TING
1   14 12
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 100
  呂顯揚 LUI HIN YEUNG 高銘鍵 KO MING KIN
1   9 11
2   4 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 101
  楊逸曦 YEUNG YAT HEI 何定謙 HO TING HIM ALVIN
1   6 11
2   6 11
3   13 11
4   11 5
5   10 12
結果 2 3
System Record 102
  徐俊明 TSUI CHUN MING 區駿彥 AU CHUN YIN JUSTIN
1   11 9
2   11 7
3   11 6
結果 3 0
System Record 103
  陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN 楊恒朗 YEUNG HENG LONG IVAN
1   3 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 104
  李文豪 LEE MAN HO 潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
1   9 11
2   4 11
3   16 18
結果 0 3
System Record 105
  古健 GU JIAN 梁施盛 LEUNG SZE SHING
1   11 5
2   11 3
3   12 10
結果 3 0
System Record 106
  彭冠力 PENG KWUN LIK 池承澤 CHI SHING CHAK
1   11 9
2   9 11
3   11 13
4   7 11
結果 1 3
System Record 107
  蘇振鵬 SO CHUN PANG 王清強 WONG CHING KEUNG
1   10 12
2   9 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 108
  姚昊志 YIU HO CHI 李潼謙 LI TUNG HIM MARCO
1   5 11
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 109
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 何志偉 HO CHI WAI
1   11 7
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 110
  黃大慶 WONG TAI HING ANDREW 謝昊縢 TSE HO TANG OTON
1   11 6
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 111
  游天賜 YAU TIN CHI 丘浩賢 YAU HO YIN
1   11 7
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 112
  黃天惠 WONG TIN WAI 馮健邦 FUNG KIN PONG
1   8 11
2   5 11
3   11 5
4   4 11
結果 1 3
System Record 113
  張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN 羅貴培 LAW KWAI PUI ALAN
1   11 9
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 114
  陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN 郭文杰 KWOK MAN KIT
1   11 7
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 115
  蔡高豪 CHOI KO HO 葉思齊 YIP RYLAN
1   5 11
2   9 11
3   11 8
4   8 11
結果 1 3
System Record 116
  陳德智 CHAN TAK CHI 林良傑 LAM LEUNG KIT
1   14 12
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 117
  區漢達 AU HON DA KENNETH 利子霖 LEE TSZ LAM
  棄權  
System Record 118 Round of 64
  鄭康明 CHENG HONG MING 黃冠綸 WONG KOON LUN
1   8 11
2   11 8
3   8 11
4   11 6
5   5 11
結果 2 3
System Record 119 Round of 64
  丁鼎 TING DING 陳建滔 CHAN KIN TO
1   3 11
2   6 11
3   11 9
4   11 4
5   14 16
結果 2 3
System Record 120 Round of 64
  勞衍智 LO HIN CHI 阮柏諾 YUEN PAK LOK
1   11 4
2   4 11
3   4 11
4   11 9
5   6 11
結果 2 3
System Record 121 Round of 64
  鍾松任 CHUNG CHUNG YAM GOLDEN HORSE 蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
1   8 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 122 Round of 64
  侯柱輝 HOU CHU FAI 羅康彥 LAW HONG YIN
1   7 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 123 Round of 64
  蕭家健 SIU KA KIN 劉天安 LIU TIN ON ANDREW
1   9 11
2   11 6
3   7 11
4   11 5
5   8 11
結果 2 3
System Record 124 Round of 64
  慕容堅成 MO YUNG KIN SHING 鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY
1   6 11
2   11 7
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 125 Round of 64
  謝育鋥 TSE YUK CHING 李駿傑 LEE CHUN KIT
1   11 4
2   7 11
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 126 Round of 64
  樊匡堯 FAN HONG YIU 范家鏘 FAN KA CHEONG ADRIAN
1   7 11
2   8 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 127 Round of 64
  羅嘉華 LAW KA WAH 胡栢強 WU PAK KEUNG PETER
1   12 10
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 128 Round of 64
  吳棟華 NG TUNG WAH 尹國豪 WAN KWOK HO
1   12 10
2   11 8
3   8 11
4   5 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 129 Round of 64
  李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   10 12
2   11 6
3   11 9
4   5 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 130 Round of 64
  趙公戩 CHIU KUNG CHIN 梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG
1   8 11
2   7 11
3   11 5
4   11 13
結果 1 3
System Record 131 Round of 64
  歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   9 11
2   11 9
3   9 11
4   11 6
5   6 11
結果 2 3
System Record 132 Round of 64
  吳有邦 NG YAU PONG 郭子熙 KWOK TSZ HEI
1   11 4
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 133 Round of 64
  楊家軒 YEUNG KA HIN 陳君皓 CHAN KWAN HO
1   11 7
2   9 11
3   7 11
4   11 5
5   11 9
結果 3 2
System Record 134 Round of 64
  李浩然 LEE HO YIN 李嘉銘 LEE KA MING
1   11 6
2   8 11
3   18 16
4   0 11
5   0 11
結果 2 3
System Record 135 Round of 64
  謝寶賢 TSE PO YIN 鍾曉峯 CHUNG HIU FUNG
1   11 5
2   9 11
3   14 12
4   13 11
結果 3 1
System Record 136 Round of 64
  梁雋謙 LEUNG CHUN HIM 何嘉盛 HO KA SING
1   6 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 137 Round of 64
  梁斯浩 LEUNG SZE HO 田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
1   6 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 138 Round of 64
  朱柏霖 CHU PAK LAM 曾志超 TSANG CHI CHIO KEVIN
1   7 11
2   6 11
3   11 5
4   8 11
結果 1 3
System Record 139 Round of 64
  李振聲 LEE CHUN SING 何晉豪 HO CHUN HO
1   11 2
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 140 Round of 64
  高梓衡 KO TSZ HANG 陳力恒 CHAN LIK HANG
1   9 11
2   11 8
3   11 7
4   9 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 141 Round of 64
  高銘鍵 KO MING KIN 何定謙 HO TING HIM ALVIN
1   5 11
2   11 6
3   9 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 142 Round of 64
  徐俊明 TSUI CHUN MING 楊恒朗 YEUNG HENG LONG IVAN
1   11 3
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 143 Round of 64
  潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY 古健 GU JIAN
1   11 9
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 144 Round of 64
  池承澤 CHI SHING CHAK 王清強 WONG CHING KEUNG
1   8 11
2   11 13
3   4 11
結果 0 3
System Record 145 Round of 64
  李潼謙 LI TUNG HIM MARCO 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   9 11
2   7 11
3   11 8
4   5 11
結果 1 3
System Record 146 Round of 64
  黃大慶 WONG TAI HING ANDREW 游天賜 YAU TIN CHI
1   7 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 147 Round of 64
  馮健邦 FUNG KIN PONG 張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN
1   6 11
2   6 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 148 Round of 64
  陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN 葉思齊 YIP RYLAN
1   11 9
2   11 4
3   9 11
4   5 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 149 Round of 64
  陳德智 CHAN TAK CHI 利子霖 LEE TSZ LAM
1   7 11
2   11 7
3   7 11
4   11 4
5   7 11
結果 2 3
System Record 150 Round of 32
  黃冠綸 WONG KOON LUN 陳建滔 CHAN KIN TO
1   13 11
2   11 4
3   11 6
結果 3 0
System Record 151 Round of 32
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 蕭天澔 SHIU TIN HO XAVIER
1   8 11
2   11 5
3   11 3
4   11 5
結果 3 1
System Record 152 Round of 32
  羅康彥 LAW HONG YIN 劉天安 LIU TIN ON ANDREW
1   11 5
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 153 Round of 32
  慕容堅成 MO YUNG KIN SHING 李駿傑 LEE CHUN KIT
1   11 7
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 154 Round of 32
  范家鏘 FAN KA CHEONG ADRIAN 羅嘉華 LAW KA WAH
1   8 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 155 Round of 32
  尹國豪 WAN KWOK HO 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   11 8
2   11 13
3   11 7
4   7 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 156 Round of 32
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 趙伯軒 CHIU PAK HIN
1   11 5
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 157 Round of 32
  吳有邦 NG YAU PONG 楊家軒 YEUNG KA HIN
1   11 5
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 158 Round of 32
  李嘉銘 LEE KA MING 謝寶賢 TSE PO YIN
1   1 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 159 Round of 32
  何嘉盛 HO KA SING 田汶鑫 ZAINUDEEN RAHIM ABBAS
1   11 6
2   11 3
3   7 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 160 Round of 32
  曾志超 TSANG CHI CHIO KEVIN 李振聲 LEE CHUN SING
1   11 9
2   6 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 161 Round of 32
  高梓衡 KO TSZ HANG 何定謙 HO TING HIM ALVIN
1   7 11
2   12 10
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 162 Round of 32
  徐俊明 TSUI CHUN MING 潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY
1   3 11
2   11 4
3   10 12
4   11 13
結果 1 3
System Record 163 Round of 32
  王清強 WONG CHING KEUNG 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   7 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 164 Round of 32
  游天賜 YAU TIN CHI 張名灝 CHEUNG MING HO ELVIN
1   11 6
2   11 3
3   17 15
結果 3 0
System Record 165 Round of 32
  陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN 利子霖 LEE TSZ LAM
1   11 9
2   8 11
3   11 5
4   11 4
結果 3 1
System Record 166 Round of 16
  黃冠綸 WONG KOON LUN 阮柏諾 YUEN PAK LOK
1   11 4
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 167 Round of 16
  羅康彥 LAW HONG YIN 慕容堅成 MO YUNG KIN SHING
1   11 4
2   2 11
3   7 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 168 Round of 16
  羅嘉華 LAW KA WAH 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   7 11
2   11 5
3   9 11
4   11 6
5   12 10
結果 3 2
System Record 169 Round of 16
  梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG 吳有邦 NG YAU PONG
1   11 4
2   8 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 170 Round of 16
  謝寶賢 TSE PO YIN 何嘉盛 HO KA SING
1   2 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 171 Round of 16
  李振聲 LEE CHUN SING 何定謙 HO TING HIM ALVIN
1   11 8
2   6 11
3   17 15
4   11 9
結果 3 1
System Record 172 Round of 16
  潘承晉 POON SHING CHUN JEFFREY 石浩倫 ISMAIL OSMAN
1   3 11
2   3 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 173 Round of 16
  游天賜 YAU TIN CHI 陳明豐 CHAN MING FUNG , NORMAN
1   8 11
2   13 11
3   13 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 174 Quarter Final
  黃冠綸 WONG KOON LUN 慕容堅成 MO YUNG KIN SHING
1   9 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 175 Quarter Final
  羅嘉華 LAW KA WAH 梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG
1   5 11
2   9 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 176 Quarter Final
  何嘉盛 HO KA SING 李振聲 LEE CHUN SING
1   11 6
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 177 Quarter Final
  石浩倫 ISMAIL OSMAN 游天賜 YAU TIN CHI
1   8 11
2   6 11
3   13 11
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 178 Semi Final
  慕容堅成 MO YUNG KIN SHING 梁瑀倡 LEUNG YU CHEONG
1   11 8
2   11 7
3   11 2
結果 3 0
System Record 179 Semi Final
  何嘉盛 HO KA SING 游天賜 YAU TIN CHI
1   5 11
2   9 11
3   11 8
4   12 10
5   9 11
結果 2 3
System Record 180 Final
  慕容堅成 MO YUNG KIN SHING 游天賜 YAU TIN CHI
1   10 12
2   8 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3