Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 31
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
胡啟燊 WU KAI SUN BYRON
1   13 11
2   7 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 99
  蔡明輝 TSOI MING FAI
梁仲仁 LEUNG CHUNG YAN
麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   14 12
2   5 11
3   2 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 150 Round of 64
  麥子浩 MAK TSZ HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
王昀希 WONG WAN HEI
羅嘉杰 LO KA KIT
1   7 11
2   11 6
3   6 11
4   14 12
5   5 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 85
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳祉竣 CHAN TSZ CHUN
1   7 11
2   6 11
3   11 7
4   12 10
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 50
  杜建邦 TO KIN PONG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   8 11
2   11 6
3   9 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 109 Round of 64
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 5
2   12 10
3   13 11
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 4
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
1   4 11
2   8 11
3   11 5
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 32 -1
  王國明 WONG KWOK MING 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   9 11
3   5 11
4   15 17
結果 1 3
System Record 32 -4
  楊振洛 YEUNG CHUN LOK 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   12 10
2   8 11
3   11 2
4   11 5
結果 3 1
System Record 39 -1
  楊戈 YANG GE 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   10 12
3   11 7
4   11 3
結果 3 1
System Record 47 -2
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 伍買回 NG MAI WUI
1   11 13
2   11 9
3   6 11
4   11 8
5   5 11
結果 2 3
System Record 47 -4
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 黃家亮 WONG KA LEUNG
1   6 11
2   9 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2021
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 27
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 彭富鴻 PANG FU HUNG
1   13 11
2   11 13
3   6 11
4   14 12
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 17 -1
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 尤頌蘅 YAU CHUNG HANG TYRESS
1   6 11
2   11 7
3   11 3
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 20 -3
  游昇浩 YAU SING HO
黃嘉浩 WONG KA HO
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
楊振洛 YEUNG CHUN LOK
1   11 4
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 16
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 林浚偉 LAM TSUN WAI
1   11 7
2   5 11
3   7 11
4   11 2
5   11 6
結果 3 2
System Record 71
  施能璇 SZE NANG SUEN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 8
2   9 11
3   10 12
4   6 11
結果 1 3
System Record 125 Round of 64
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 謝景禧 TSE KING HEI
1   11 9
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 152 Round of 32
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 鄭栢謙 CHENG PAK HIM
1   9 11
2   11 8
3   12 14
4   11 6
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 18 -2
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   3 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 18 -5
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳俊浩 CHAN CHUN HO
1   11 7
2   6 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 28 -3
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 趙勁 CHIU KING
1   11 8
2   11 9
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 86 -1
  黃耀民 WONG YIU MAN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   10 12
3   11 3
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 80
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 林英銳 LIN YING JUI
1   7 11
2   7 11
3   11 5
4   11 7
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 21 -1
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 8
2   9 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 21 -4
  林如瀚 LAM YU HON 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   12 14
3   11 9
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 75
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 馮偉祈 FUNG WAI KI
1   11 6
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 139
  林智豪 LAM CHI HO 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   3 11
2   6 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 173 Round of 64
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 謝志強 TSE CHI KEUNG
1   11 8
2   10 12
3   5 11
4   11 7
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 374
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 馬雲輝 MA WAN FAI
1   11 7
2   6 11
3   9 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2014
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 182
  何浩瑋 HO HO WAI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
    棄權

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2014
項目:   Boys U18 Single's 男子 U18 組單打
System Record 8
  陳奕熹 CHAN YICK HEI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 3
2   9 11
3   11 7
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2014
項目:   Boys U18 Team 男子 U18 組團體
System Record 13 -1
  張凱傑 CHEUNG HOI KIT 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   5 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 13 -4
  麥家洋 MAK KA YEUNG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   13 15
2   11 7
3   5 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 14 -1
  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   12 10
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 14 -4
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   11 7
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 404
  范珈陌 FAN KA MAK 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   9 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 583
  李嘉恒 LEE KA HANG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   11 6
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 7
  尤偉海 YAU WAI HOI
黃瑞寧 WONG SUI NING
馮皓昀 FUNG HO WAN
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   7 11
2   11 4
3   11 3
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 167
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 傅亦橋 FOO YIK KIU DICKSON
1   11 9
2   11 9
3   11 13
4   11 9
結果 3 1
System Record 590
  盧其聰 LO KI CHUNG KELVIN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   8 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 804
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 文健威 MAN KIN WAI
1   9 11
2   12 10
3   11 5
4   12 10
結果 3 1
System Record 911
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 李熊煒 LEE HUNG WAI
1   12 10
2   11 9
3   8 11
4   5 11
5   5 11
結果 2 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2013
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 281
  張柏然 CHEUNG PAK YIN PATRICK 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 4
2   6 11
3   6 11
4   11 8
5   11 13
結果 2 3
System Record 429
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 許思亮 HUI SZE LEONG
1   11 0
2   11 1
3   11 2
結果 3 0
System Record 503
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 張志豪 CHEUNG CHI HO
1   11 9
2   4 11
3   11 9
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 540 Round of 64
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 李彥衡 LEE YIN HANG
1   5 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2013
項目:   Boys U18 Single's 男子 U18 組單打
System Record 11
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 江兆倫 KONG SIU LUN
1   11 9
2   7 11
3   7 11
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 69 Round of 64
  張智輝 CHEUNG CHI FAI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 8
2   9 11
3   11 9
4   15 13
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2013
項目:   Boys U18 Team 男子 U18 組團體
System Record 16 -1
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 梁凱竣 LEUNG HOI CHUN
1   11 13
2   11 8
3   8 11
4   11 9
5   11 13
結果 2 3
System Record 18 -1
  李逸軒 LEE YAT HIN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   12 10
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 8
  陳柏熹 CHAN PAK HEI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   6 11
2   10 12
3   9 11
結果 0 3
System Record 220
  黃仲祺 WONG CHUNG KI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   12 10
2   13 15
3   8 11
4   11 9
5   5 11
結果 2 3
System Record 471
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 蘇文毅 SO MAN NGAI
1   12 10
2   6 11
3   3 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 39
  馮皓昀 FUNG HO WAN
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
黃俊彥 WONG CHUN YIN
陳進業 CHAN CHUN YIP
1   8 11
2   16 14
3   9 11
4   11 8
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 35
  甄嘉偉 YAN KA WAI
甄嘉瑜 YAN KA YU
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
韓卓怡 HON CHEUK YEE
1   4 11
2   6 11
3   11 9
4   6 11
結果 1 3
System Record 67 Round of 64
  謝致謙 TSE CHI HIM
樊珮然 FAN PUI YIN
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
韓卓怡 HON CHEUK YEE
1   11 6
2   11 9
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 290 -2
  霍德仁 FOK TAK YAN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   11 7
2   13 15
3   6 11
4   11 5
5   11 4
結果 3 2
System Record 300 -2
  林凱培 LAM HOI PUI 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   9 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 309 -1
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 林昊 LAM HO
1   2 11
2   11 5
3   11 7
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 309 -4
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 劉鎮杰 LAU CHUN KIT
1   8 11
2   11 9
3   11 8
4   6 11
5   9 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2011
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 303
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 莫雋謙 MOK CHUN HIM
    棄權
System Record 584
  陳廣生 CHAN KWONG SANG 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   2 11
2   7 11
3   14 12
4   7 11
結果 1 3
System Record 739
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 劉鎮杰 LAU CHUN KIT
1   11 6
2   5 11
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 816
  符子浚 FU TSZ TSUN 陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
1   13 11
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 232
  陳勇龍 CHAN YUNG LUNG 陳煒勤 CHAN WAI KAN
1   11 4
2   7 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Secondary Boys Double's 男子中學組雙打
System Record 34
  鄧國賢 TANG KWOK YIU
張智軒 CHEUNG CHI HIN
陳勇龍 CHAN YUNG LUNG
朱浩民 CHU HO MAN
    棄權