Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:  

System Record 1
  蘇倬民 SO CHEUK MAN 彭華添 PANG WAH TIM
1   11 3
2   11 7
3   6 11
4   11 4
結果 3 1
System Record 2
  林可銘 LAM HO MNG 布銘亮 PO MING LEONG
1   7 11
2   8 11
3   11 4
4   11 9
5   12 14
結果 2 3
System Record 3
  鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS 黃宇陞 WONG YU SING HANSON
1   13 11
2   11 13
3   11 5
4   11 8
結果 3 1
System Record 4
  林志標 LAM CHI PIU 陳易烜 CHAN YIK HUEN
1   4 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 5
  葉奕延 YAP YIK YIN 陳厚澤 CHAN HAU CHAK
    棄權
System Record 6
  蘇韋樑 SO WAI LEUNG WILLIAM 陳富榮 CHAN FU WING
1   11 4
2   11 4
3   11 3
結果 3 0
System Record 7
  郝闓運 KOK JASON 許子朗 HUI TSZ LONG
1   11 6
2   9 11
3   11 5
4   11 4
結果 3 1
System Record 8
  黃敬文 WONG KING MAN 趙英良 CHIU YING LEUNG
    棄權
System Record 9
  楊通 YEUNG TUNG TONY 王卓言 WONG CHEUK YIN
    棄權
System Record 10
  高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON 余家匡 YU KA HONG
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 11
  詹朗天 CHIM LONG TIN 郭志雲 KWOK CHI WAN
  棄權  
System Record 12
  黃景業 WONG KING YIP 盧俊澄 LO CHUN CHING
1   10 12
2   11 6
3   11 5
4   11 9
結果 3 1
System Record 13
  譚梓維 TAM TSZ WAI 陳俊浩 CHAN CHUN HO
1   11 6
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 14
  王凱祺 WONG HOI KI 唐卓言 TONG CHEUK YIN
1   11 4
2   8 11
3   10 12
4   11 9
5   13 11
結果 3 2
System Record 15
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 李朗行 LI LONG HANG
  棄權 棄權
System Record 16
  梁湖滄 LEUNG WU CHONG 盧嘉豪 LO KA HO
  棄權  
System Record 17
  鄧啟滔 TANG KAI TO 陳昌宏 CHAN CHEONG WANG
1   11 6
2   2 11
3   10 12
4   7 11
結果 1 3
System Record 18
  劉家溢 LAU KAR YAT 黃振曦 WONG CHUN HEI
1   10 12
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 19
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 李銘澤 LEE MING CHAK
1   14 12
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 20
  趙若天 CHIU YEUK TIN 曾亮才 TSANG LEUNG CHOI
1   7 11
2   11 13
3   7 11
結果 0 3
System Record 21
  洪啟賢 HUNG KAI YIN 蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
1   11 4
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 22
  林駿豪 LAM CHUN HO 梁志建 LEUNG CHI KIN
1   11 4
2   5 11
3   12 10
4   6 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 23
  洪遠青 HUNG YUEN CHING 辛康豪 SUN HONG HO
    棄權
System Record 24
  謝兆隆 TSE SIU LUNG 袁景誠 YUEN KING SHING
1   4 11
2   4 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 25
  董啓傑 TUNG KAI KIT 黃栢軒 WONG PAK HIN
1   11 6
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 26
  林子釗 LAM TSZ CHIU 鄺梓灝 KWONG TSZ HO
1   11 9
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 27
  蕭敬中 SIU KING CHUNG 田居易 TIN KUI YI BEN
1   1 11
2   11 4
3   6 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 28
  朱凱民 CHU HOI MAN 嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   15 13
2   11 9
3   10 12
4   9 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 29
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG 李鑒原 LI KAM YUEN
    棄權
System Record 30
  梁競夫 LEUNG KING FU 盧敏銳 LO MAN YUI
1   11 7
2   11 8
3   9 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 31
  李建逸 LI KIN YAT 林耀雄 LAM YIU HUNG
1   11 5
2   14 12
3   11 9
結果 3 0
System Record 32
  劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL 謝子聰 TSE TSZ CHUNG
1   11 8
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 33
  劉肇源 LAU SIU YUEN 徐嘉俊 TSUI KA CHUN
1   9 11
2   11 6
3   11 9
4   13 11
結果 3 1
System Record 34
  范嘉豪 FAN KA HO 曾凱翔 TSANG HOI CHEUNG
    棄權
System Record 35
  劉堅榮 LAU KIN WING 魏兆澧 NGAI SIU LAI
    棄權
System Record 36
  王元熹 WONG YUEN HEI 張栢豪 CHEUNG PAK HO
1   9 11
2   1 11
3   11 5
4   13 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 37
  黃梓嚴 WONG TSZ YIM 蘇文軒 SO MAN HIN
1   7 11
2   7 11
3   11 2
4   5 11
結果 1 3
System Record 38
  郭君濠 KWOK KWAN HO 馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   4 11
2   2 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 39
  張世光 CHEUNG SHIH KUANG 吳頌賢 NG CHUNG YIN
1   11 5
2   7 11
3   12 10
4   13 11
結果 3 1
System Record 40
  陳子軒 CHAN TSZ HIN 謝樂天 TSE LOK TIN
  棄權  
System Record 41
  李俊諺 LEE CHUN YIN 方狄祺 FONG TIK KI
1   11 6
2   9 11
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 42
  張霆鋒 CHEUNG TING FUNG 吳雋堯 NG CHUN YIU
1   3 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 43
  吳禮基 NG LAI KI 陸順威 LOK SHUN WAI
1   11 6
2   11 5
3   11 2
結果 3 0
System Record 44
  林賢樺 LAM YIN WA 梁旭庭 LEUNG YUK TING
1   7 11
2   2 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 45
  陳君瑞 CHAN KWUN SHUI 施能璇 SZE NANG SUEN
1   8 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 46
  麥家杰 MAK KA KIT 卓建南 TOH KIAN LAM
1   9 11
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 47
  高永洋 KO WING YEUNG 謝梓朗 TSE TSZ LONG
  棄權  
System Record 48
  余梓樂 YU ZILE 伍啟侖 NG KAI LUN
1   11 8
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 49
  張永健 CHEUNG WING KIN 楊秀言 YEUNG SAU YIN
  棄權  
System Record 50
  潘健豐 PUN KIN FUNG 丘浚希 YAU CHUN HEI
1   4 11
2   7 11
3   11 7
4   12 10
5   11 2
結果 3 2
System Record 51
  蘇倬民 SO CHEUK MAN 許健聰 HUI KIN CHUNG
1   11 7
2   8 11
3   11 4
4   6 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 52
  鄭浩鋒 CHENG HO FUNG 布銘亮 PO MING LEONG
1   11 5
2   4 11
3   6 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 53
  鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS 林逸榮 LAM YAT WING
1   6 11
2   6 11
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 54
  王頌祺 WONG CHUNG KI 陳易烜 CHAN YIK HUEN
1   6 11
2   11 7
3   11 9
4   11 9
結果 3 1
System Record 55
  葉奕延 YAP YIK YIN 李家瑋 LI KA WAI
1   9 11
2   11 8
3   11 8
4   3 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 56
  李引強 LEE YAN KEUNG 蘇韋樑 SO WAI LEUNG WILLIAM
1   11 7
2   6 11
3   8 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 57
  雷悅謙 LUI YUET HIM 簡家威 KAN KA WAI
  棄權  
System Record 58
  盧祖銘 LO CHO MING 吳少文 NG SIU MAN
1   11 3
2   8 11
3   12 10
4   11 7
結果 3 1
System Record 59
  郝闓運 KOK JASON 陳永強 CHAN WING KEUNG
1   11 3
2   11 8
3   11 5
結果 3 0
System Record 60
  余健信 YEE KIN SHUN 黃敬文 WONG KING MAN
1   11 9
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 61
  楊通 YEUNG TUNG TONY 關俊賢 KWAN CHUN YIN KENNY
1   11 3
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 62
  王晟禧 WONG SHING HEI 高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
1   11 9
2   6 11
3   8 11
4   2 11
結果 1 3
System Record 63
  郭志雲 KWOK CHI WAN 梁煜亮 LEUNG YUK LEONG
1   11 8
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 64
  蕭榮輝 SIU WING FAI 黃景業 WONG KING YIP
1   5 11
2   9 11
3   11 3
4   6 11
結果 1 3
System Record 65
  梁子賢 LEUNG TSZ YIN 陳梓俊 CHAN TSZ CHUN OSCAR
1   13 11
2   6 11
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 66
  關耀明 KWAN YIU MING 朱志明 CHU CHI MING
1   9 11
2   15 13
3   4 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 67
  譚梓維 TAM TSZ WAI 王佳境 WONG KAI KING
1   11 5
2   7 11
3   6 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 68
  何文昌 HO MAN CHEONG 王凱祺 WONG HOI KI
1   6 11
2   11 8
3   11 9
4   9 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 69
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 蘇旭暉 SO YUK FAI
  棄權  
System Record 70
  麥家榮 MAK KA WING 盧嘉豪 LO KA HO
1   7 11
2   11 9
3   9 11
4   11 8
5   5 11
結果 2 3
System Record 71
  陳昌宏 CHAN CHEONG WANG 梁建宗 LEUNG KIN CHUNG
1   12 10
2   10 12
3   11 7
4   7 11
5   14 12
結果 3 2
System Record 72
  伍子軒 NG TSZ HIN 黃振曦 WONG CHUN HEI
1   11 6
2   6 11
3   11 4
4   8 11
5   13 11
結果 3 2
System Record 73
  張建文 ZHANG JIANWEN 凌瑋洛 LING WAI LOK
    棄權
System Record 74
  韓志杰 HON CHI KIT 連維信 LIN WILSON
1   6 11
2   7 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 75
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 嚴家其 YIM KA KI
1   11 8
2   5 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 76
  胡皓朗 WU HO LONG MATTHEW 曾亮才 TSANG LEUNG CHOI
1   7 11
2   8 11
3   11 5
4   4 11
結果 1 3
System Record 77
  洪啟賢 HUNG KAI YIN 胡家滔 WU KA TO
    棄權
System Record 78
  黃復民 WONG FUK MAN 林駿豪 LAM CHUN HO
1   11 9
2   8 11
3   9 11
4   11 8
5   8 11
結果 2 3
System Record 79
  洪遠青 HUNG YUEN CHING 余清鴻 YU CHING HUNG
1   11 2
2   11 9
3   8 11
4   9 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 80
  練龍生 LIN LUNG SANG STANLEY 袁景誠 YUEN KING SHING
  棄權  
System Record 81
  黃珈俊 WONG KA CHUN 伍子文 NG CHI MAN
1   11 9
2   11 6
3   9 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 82
  張碧威 CHEUNG PIK WAI 方日偉 FONG YAT WAI
1   11 9
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 83
  董啓傑 TUNG KAI KIT 黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN
1   3 11
2   9 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 84
  黎冠璋 LAI KWUN CHEUNG, PETER 林子釗 LAM TSZ CHIU
1   8 11
2   5 11
3   11 9
4   8 11
結果 1 3
System Record 85
  田居易 TIN KUI YI BEN 陳俊勤 CHAN CHUN KAN
1   11 9
2   11 8
3   6 11
4   4 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 86
  許正謙 HSU JUSTIN 嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   4 11
2   1 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 87
  張智強 CHEUNG CHI KEUNG 杜偉雄 TO WAI HUNG
    棄權
System Record 88
  楊安尹 YEUNG ON WAN 梁競夫 LEUNG KING FU
1   8 11
2   12 14
3   6 11
結果 0 3
System Record 89
  沈家齊 SUM KA CHAI 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   11 7
2   7 11
3   11 6
4   2 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 90
  楊逸豪 YEUNG YAT HO 李建逸 LI KIN YAT
1   5 11
2   6 11
3   11 7
4   7 11
結果 1 3
System Record 91
  劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL 周裕豪 CHOW YU HOO, ROBBIE
1   11 3
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 92
  高進然 KO CHUN YIN 劉肇源 LAU SIU YUEN
1   4 11
2   13 11
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 93
  范嘉豪 FAN KA HO 賴振雄 LAI CHUN HUNG
1   11 4
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 94
  陳顥元 CHAN HO YUEN 劉堅榮 LAU KIN WING
1   9 11
2   9 11
3   11 4
4   11 9
5   11 6
結果 3 2
System Record 95
  王元熹 WONG YUEN HEI 曾駿豪 TSANG CHUN HO
1   11 6
2   11 2
3   11 9
結果 3 0
System Record 96
  陳建珊 CHAN KIN SHAN 蘇文軒 SO MAN HIN
1   11 13
2   15 17
3   8 11
結果 0 3
System Record 97
  吳俊卓 WU JACK 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 98
  劉家志 LAU KA CHI 李偉全 LI WAI CHUEN
1   11 6
2   8 11
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 99
  馮偉傑 FUNG WAI KIT 王康樂 WONG HONG LOK
    棄權
System Record 100
  古兆然 KU SIU YIN 張世光 CHEUNG SHIH KUANG
1   5 11
2   7 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 101
  謝樂天 TSE LOK TIN 梁紹廷 LEUNG SIU TING
    棄權
System Record 102
  徐浩天 TSUI HO TIN 方狄祺 FONG TIK KI
1   8 11
2   5 11
3   13 15
結果 0 3
System Record 103
  吳雋堯 NG CHUN YIU 鄭一言 CHENG YAT YIN
1   11 9
2   9 11
3   11 13
4   11 7
5   2 11
結果 2 3
System Record 104
  余梓濼 YU TSZ LOK 吳禮基 NG LAI KI
  棄權  
System Record 105
  蔡兆澤 CHOI SIU CHAK CURTIS 梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
1   8 11
2   8 11
3   11 8
4   11 8
5   5 11
結果 2 3
System Record 106
  蔡明輝 TSOI MING FAI 李子軒 LI TSZ HIN
1   7 11
2   11 9
3   4 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 107
  梁旭庭 LEUNG YUK TING 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 108
  曾嘉賢 TSANG KA YIN 施能璇 SZE NANG SUEN
1   8 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 109
  卓建南 TOH KIAN LAM 蔡孟麒 CHOI MANG KI
1   12 10
2   7 11
3   8 11
4   11 6
5   11 9
結果 3 2
System Record 110
  岑添達 SUM TIM TAT 謝梓朗 TSE TSZ LONG
1   7 11
2   11 13
3   9 11
結果 0 3
System Record 111
  余梓樂 YU ZILE 楊忠熹 YEUNG CHUNG HEI CHRISTOPHER
1   10 12
2   11 13
3   11 9
4   11 8
5   6 11
結果 2 3
System Record 112
  張朝濱 CHEUNG CHIU PAN 楊秀言 YEUNG SAU YIN
1   14 12
2   11 8
3   10 12
4   7 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 113
  梁榮基 LEUNG WING KEI 葉定璋 IP TING CHEUNG
1   11 7
2   8 11
3   19 17
4   4 11
5   12 10
結果 3 2
System Record 114 Round of 64
  潘健豐 PUN KIN FUNG 許健聰 HUI KIN CHUNG
1   9 11
2   4 11
3   11 8
4   11 8
5   11 8
結果 3 2
System Record 115 Round of 64
  布銘亮 PO MING LEONG 林逸榮 LAM YAT WING
1   5 11
2   11 8
3   8 11
4   11 5
5   11 7
結果 3 2
System Record 116 Round of 64
  王頌祺 WONG CHUNG KI 李家瑋 LI KA WAI
1   12 10
2   11 6
3   7 11
4   3 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 117 Round of 64
  蘇韋樑 SO WAI LEUNG WILLIAM 簡家威 KAN KA WAI
1   11 9
2   11 13
3   6 11
4   11 4
5   8 11
結果 2 3
System Record 118 Round of 64
  盧祖銘 LO CHO MING 郝闓運 KOK JASON
1   2 11
2   11 6
3   10 12
4   3 11
結果 1 3
System Record 119 Round of 64
  余健信 YEE KIN SHUN 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   12 10
2   11 13
3   14 12
4   8 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 120 Round of 64
  高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON 郭志雲 KWOK CHI WAN
1   11 8
2   9 11
3   9 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 121 Round of 64
  黃景業 WONG KING YIP 梁子賢 LEUNG TSZ YIN
1   11 8
2   10 12
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 122 Round of 64
  朱志明 CHU CHI MING 王佳境 WONG KAI KING
1   11 4
2   11 6
3   7 11
4   6 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 123 Round of 64
  王凱祺 WONG HOI KI 蘇旭暉 SO YUK FAI
1   7 11
2   8 11
3   11 5
4   8 11
結果 1 3
System Record 124 Round of 64
  盧嘉豪 LO KA HO 陳昌宏 CHAN CHEONG WANG
1   5 11
2   12 10
3   2 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 125 Round of 64
  伍子軒 NG TSZ HIN 張建文 ZHANG JIANWEN
1   11 9
2   11 6
3   11 0
結果 3 0
System Record 126 Round of 64
  連維信 LIN WILSON 嚴家其 YIM KA KI
1   9 11
2   11 13
3   11 7
4   4 11
結果 1 3
System Record 127 Round of 64
  曾亮才 TSANG LEUNG CHOI 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   9 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 128 Round of 64
  林駿豪 LAM CHUN HO 洪遠青 HUNG YUEN CHING
1   6 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 129 Round of 64
  袁景誠 YUEN KING SHING 黃珈俊 WONG KA CHUN
1   6 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 130 Round of 64
  張碧威 CHEUNG PIK WAI 黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN
1   11 5
2   12 14
3   11 2
4   7 11
5   3 11
結果 2 3
System Record 131 Round of 64
  林子釗 LAM TSZ CHIU 陳俊勤 CHAN CHUN KAN
1   11 7
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 132 Round of 64
  嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN 張智強 CHEUNG CHI KEUNG
1   11 6
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 133 Round of 64
  梁競夫 LEUNG KING FU 沈家齊 SUM KA CHAI
1   8 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 134 Round of 64
  李建逸 LI KIN YAT 劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL
1   3 11
2   10 12
3   5 11
結果 0 3
System Record 135 Round of 64
  高進然 KO CHUN YIN 范嘉豪 FAN KA HO
1   7 11
2   6 11
3   11 6
4   8 11
結果 1 3
System Record 136 Round of 64
  陳顥元 CHAN HO YUEN 王元熹 WONG YUEN HEI
1   5 11
2   11 6
3   11 8
4   6 11
5   5 11
結果 2 3
System Record 137 Round of 64
  蘇文軒 SO MAN HIN 吳俊卓 WU JACK
1   6 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 138 Round of 64
  劉家志 LAU KA CHI 馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 9
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 139 Round of 64
  張世光 CHEUNG SHIH KUANG 謝樂天 TSE LOK TIN
1   8 11
2   8 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 140 Round of 64
  方狄祺 FONG TIK KI 鄭一言 CHENG YAT YIN
1   6 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 141 Round of 64
  吳禮基 NG LAI KI 梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
1   9 11
2   10 12
3   7 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 64
  李子軒 LI TSZ HIN 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   3 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 143 Round of 64
  施能璇 SZE NANG SUEN 卓建南 TOH KIAN LAM
1   7 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 144 Round of 64
  謝梓朗 TSE TSZ LONG 楊忠熹 YEUNG CHUNG HEI CHRISTOPHER
1   5 11
2   12 10
3   8 11
4   11 9
5   11 7
結果 3 2
System Record 145 Round of 64
  楊秀言 YEUNG SAU YIN 梁榮基 LEUNG WING KEI
1   11 8
2   6 11
3   17 15
4   11 13
5   11 7
結果 3 2
System Record 146 Round of 32
  潘健豐 PUN KIN FUNG 布銘亮 PO MING LEONG
1   9 11
2   11 6
3   11 6
4   14 12
結果 3 1
System Record 147 Round of 32
  王頌祺 WONG CHUNG KI 簡家威 KAN KA WAI
1   11 4
2   6 11
3   7 11
4   11 9
5   9 11
結果 2 3
System Record 148 Round of 32
  郝闓運 KOK JASON 楊通 YEUNG TUNG TONY
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   11 5
5   11 9
結果 3 2
System Record 149 Round of 32
  郭志雲 KWOK CHI WAN 梁子賢 LEUNG TSZ YIN
1   11 8
2   11 8
3   6 11
4   9 11
5   6 11
結果 2 3
System Record 150 Round of 32
  朱志明 CHU CHI MING 蘇旭暉 SO YUK FAI
1   12 10
2   11 6
3   8 11
4   12 14
5   11 3
結果 3 2
System Record 151 Round of 32
  陳昌宏 CHAN CHEONG WANG 伍子軒 NG TSZ HIN
1   2 11
2   6 11
3   12 14
結果 0 3
System Record 152 Round of 32
  嚴家其 YIM KA KI 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   12 10
2   11 9
3   11 6
結果 3 0
System Record 153 Round of 32
  洪遠青 HUNG YUEN CHING 黃珈俊 WONG KA CHUN
1   5 11
2   7 11
3   11 7
4   11 9
5   12 14
結果 2 3
System Record 154 Round of 32
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 林子釗 LAM TSZ CHIU
1   10 12
2   9 11
3   12 10
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 155 Round of 32
  嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN 沈家齊 SUM KA CHAI
1   11 8
2   13 11
3   12 10
結果 3 0
System Record 156 Round of 32
  劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL 范嘉豪 FAN KA HO
1   11 9
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 157 Round of 32
  王元熹 WONG YUEN HEI 吳俊卓 WU JACK
1   11 6
2   11 7
3   2 11
4   13 11
結果 3 1
System Record 158 Round of 32
  劉家志 LAU KA CHI 謝樂天 TSE LOK TIN
    棄權
System Record 159 Round of 32
  鄭一言 CHENG YAT YIN 梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
1   11 7
2   9 11
3   10 12
4   2 11
結果 1 3
System Record 160 Round of 32
  楊德勤 YEUNG DUNCAN 卓建南 TOH KIAN LAM
    棄權
System Record 161 Round of 32
  謝梓朗 TSE TSZ LONG 楊秀言 YEUNG SAU YIN
1   11 13
2   11 1
3   11 6
4   11 9
結果 3 1
System Record 162 Round of 16
  潘健豐 PUN KIN FUNG 簡家威 KAN KA WAI
1   10 12
2   11 9
3   11 6
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 163 Round of 16
  郝闓運 KOK JASON 梁子賢 LEUNG TSZ YIN
1   12 10
2   15 13
3   11 6
結果 3 0
System Record 164 Round of 16
  朱志明 CHU CHI MING 伍子軒 NG TSZ HIN
1   5 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 165 Round of 16
  嚴家其 YIM KA KI 黃珈俊 WONG KA CHUN
1   9 11
2   11 6
3   11 5
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 166 Round of 16
  林子釗 LAM TSZ CHIU 嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   4 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 167 Round of 16
  劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL 王元熹 WONG YUEN HEI
1   11 6
2   6 11
3   11 6
4   11 4
結果 3 1
System Record 168 Round of 16
  劉家志 LAU KA CHI 梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
1   11 13
2   11 5
3   6 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 169 Round of 16
  楊德勤 YEUNG DUNCAN 謝梓朗 TSE TSZ LONG
1   11 9
2   11 13
3   11 8
4   8 11
5   11 6
結果 3 2
System Record 170 Quarter Final
  潘健豐 PUN KIN FUNG 郝闓運 KOK JASON
1   8 11
2   6 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 171 Quarter Final
  伍子軒 NG TSZ HIN 嚴家其 YIM KA KI
1   6 11
2   8 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 172 Quarter Final
  嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN 劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL
1   11 7
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 173 Quarter Final
  梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   11 3
2   8 11
3   11 8
4   11 6
結果 3 1
System Record 174 Semi Final
  郝闓運 KOK JASON 嚴家其 YIM KA KI
1   12 10
2   11 7
3   9 11
4   13 11
結果 3 1
System Record 175 Semi Final
  嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN 梁敏聰 LEUNG MAN CHUNG
1   11 8
2   11 5
3   6 11
4   5 11
5   11 3
結果 3 2
System Record 176 Final
  郝闓運 KOK JASON 嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   8 11
2   11 13
3   5 11
結果 0 3