Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 63
  謝景禧 TSE KING HEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   11 8
3   10 12
4   11 9
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team E 男子戊組團體
System Record 30 -2
  曾展曦 TSANG CHIN HEI HAYDEN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   4 11
2   9 11
結果 0 2
System Record 45 -3
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 劉天泓 LAU ASTON
1   11 9
2   12 10
結果 2 0
System Record 250 -1 Round of 32
  黃雄禧 WONG HUNG HEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 14
  簡家威 KAN KA WAI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   9 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 72
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 伍子文 NG CHI MAN
1   8 11
2   11 6
3   11 8
4   14 12
結果 3 1
System Record 127 Round of 64
  許俊僖 HUI CHUN HEI JACKO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 5
2   9 11
3   10 12
4   11 7
5   11 7
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 77
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李翰文 LI HON MAN
1   6 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 15
  陳敬延 CHAN JULIAN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
陳君濠 CHAN KWAN HO
游昇浩 YAU SING HO
    棄權
System Record 96
  周進軒 CHAU CHUN HIN
徐東偉 CHUI TUNG WAI
陳敬延 CHAN JULIAN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   6 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 191
  陳敬延 CHAN JULIAN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
葉泳樞 YIP WING SHU
楊智正 YEUNG CHI CHING
1   13 15
2   8 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 47 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX NUTCHAPAT NUTCHAPAT SIRIPATTANA NUNTAKUL
1   5 11
2   12 14
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 44 -3
  葉胤廷 YIP YAN TING
梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS
簡澤源 KAN CHAK YUEN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 45 -3
  孔軍凱 HUNG DARYL
羅佳佳 LUO JIAJIA
簡澤源 KAN CHAK YUEN
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 7
2   11 6
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2018
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 63
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 黎俊生 LAI CHUN SANG
1   9 11
2   11 6
3   11 9
4   12 10
結果 3 1
System Record 116 Round of 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 林星肇 LAM SING SIU
1   12 10
2   7 11
3   5 11
4   5 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 16
  馮俊瑋 FUNG CHUN WAI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   7 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 余根鴻 YU KAN HUNG
1   2 11
2   8 11
3   11 9
4   11 7
5   11 4
結果 3 2
System Record 111 Round of 64
  甘家安 KAM KA ON 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   9 11
3   9 11
4   11 5
5   4 11
結果 2 3
System Record 135 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 許梓朗 HUI TSZ LONG
1   11 8
2   8 11
3   13 11
4   6 11
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2017
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 36
  鍾兆祥 CHUNG SIU CHEUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   11 5
3   9 11
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 58
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 曹子浩 TSO TZE HO
1   5 11
2   11 4
3   5 11
4   7 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2016
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 86
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 顏諾明 NGAN LOK MING
    棄權
System Record 126 Round of 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳文浩 CHAN MAN HO
1   3 11
2   12 14
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 59
  古弢 KOO TAO
陳奕熹 CHAN YICK HEI
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
  棄權 棄權
System Record 133
  彭愷庭 PANG HOI TING GABY
黃珞琛 WONG LOK SUM
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 45
  馮健邦 FUNG KIN PONG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   15 13
2   7 11
3   11 4
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 97 Round of 64
  李嘉浩 LEE KA HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   9 11
2   9 11
3   12 10
4   6 11
結果 1 3
System Record 123 Round of 32
  莊棨甯 CHONG MAURICE KAI NING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 7
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 6 -3
  李晉鏗 LEE CHUN HANG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 6
2   11 7
3   5 11
4   11 2
結果 3 1
System Record 22 -3
  于諾 YU NOK 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   9 11
2   10 12
3   10 12
結果 0 3
System Record 37 -3
  葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   7 11
3   11 8
4   9 11
結果 1 3
System Record 50 -3 Quarter Final
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 朱栢聰 CHU PAK CHUNG
1   2 11
2   11 5
3   11 9
4   14 12
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2015
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 128 -1
  梁灝程 LEUNG HO CHING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 6
2   13 11
3   11 7
結果 3 0
System Record 135 -1
  關文皓 KWAN MAN HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 7
2   11 7
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 53
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李沛霖 LI PUI LAM
1   4 11
2   11 9
3   12 10
4   8 11
5   16 14
結果 3 2
System Record 113 Round of 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳嘉輝 CHAN KAR FAI
1   2 11
2   5 11
3   11 8
4   14 12
5   21 19
結果 3 2
System Record 143 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳君濠 CHAN KWAN HO
1   6 11
2   12 10
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 158 Round of 16
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 吳穎奇 NG WING KI
1   14 16
2   2 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 60
  朱曉軒 CHU HIU HIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   10 12
2   7 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 120 Round of 64
  陳俊浩 CHAN CHUN HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   6 11
2   6 11
3   11 8
4   11 7
5   11 2
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 17
  李兆良 LEE SIU LEUNG
羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   5 11
3   11 8
4   11 5
5   9 11
結果 2 3
System Record 100
  李一聞 LEE YAT MAN
李晉鏗 LEE CHUN HANG
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   8 11
3   11 13
4   11 7
5   7 11
結果 2 3
System Record 158 Round of 64
  石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
蕭穎霖 SIU WING LAM
丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 9
2   3 11
3   6 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 4 -3
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 張宇傑 CHEUNG YU KIT
1   5 11
2   5 11
3   1 11
結果 0 3
System Record 12 -3
  游昇浩 YAU SING HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 6
2   12 14
3   11 6
4   11 3
結果 3 1
System Record 19 -3
  鄧凱仁 TANG HOI YEN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 13
2   13 11
3   12 14
4   11 1
5   11 8
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2014
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 38 -1
  鄭鈞蔚 TE KWAN WAI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 6
2   11 5
3   11 7
結果 3 0
System Record 54 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 符有志 FU YAU CHI
1   4 11
2   13 11
3   11 3
4   10 12
5   11 3
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 37
  鄭立橋 CHENG LAP KIU 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   7 11
3   11 7
4   4 11
5   11 2
結果 3 2
System Record 38
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 4
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 11 Round of 64
  陳志偉 CHEN CHI WEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   16 14
2   11 9
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2014
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 68
  伍煒業 NG WAI YIP
麥子謙 MAK TZE HIM
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   6 11
3   13 11
4   10 12
5   12 10
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 22 Round of 64
  羅浩鋒 LOW HO FUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   7 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 48 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 張彥陶 CHEUNG YIN TO
1   11 5
2   11 7
3   9 11
4   9 11
5   11 13
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 29
  朱栢聰 CHU PAK CHUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   10 12
3   11 5
4   7 11
結果 1 3
System Record 89 Round of 64
  陳偉平 CHAN WAI PING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   12 14
2   11 9
3   11 9
4   11 13
5   9 11
結果 2 3
System Record 119 Round of 32
  潘卓朗 POON CHEUK LONG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   10 12
2   11 6
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 134 Round of 16
  鄧智軒 TANG CHI HIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 2
2   11 9
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 95
  彭子深 PANG TSZ SUM
陳智紳 CHAN CHI SUN
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   4 11
2   6 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 142 Round of 64
  吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
石頌謙 SHEK CHUNG HIM
陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 5
2   11 6
3   9 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 183 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 徐錦麟 TSUI KAM LUN
1   11 6
2   11 8
3   11 1
結果 3 0
System Record 193 -2
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 鄧兆傑 TANG SIU KIT
1   11 3
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 203 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 麥澤榮 MAK CHAK WING
1   11 2
2   11 3
3   11 2
結果 3 0
System Record 400 -1 Round of 64
  李春良 LEE CHUEN LEUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   5 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 424 -1 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李恆軒 LI HANG HIN
1   6 11
2   14 12
3   4 11
4   12 10
5   11 7
結果 3 2
System Record 436 -1 Round of 16
  伍子軒 NG TSZ HIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 5
2   14 12
3   7 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 436 -5 Round of 16
  馬丞康 MA SHING HONG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   3 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 442 -2 Quarter Final
  陳志偉 CHEN CHI WEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   12 10
2   11 3
3   14 12
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2012
項目:   Silver Plate 銀碟組
System Record 38 -1
  王曉鋒 WONG HIU FUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   14 12
2   11 8
3   11 2
結果 3 0
System Record 58 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 張文豪 CHEUNG MAN HO
1   11 5
2   11 8
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 30 Round of 64
  關文皓 KWAN MAN HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 6
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 18 Round of 64
  張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 3
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 5 -2
  葉泳樞 YIP WING SHU 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   13 11
3   4 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 5 -4
  陳文峰 CHAN MAN FUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 5
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 14 -1
  梁二仁 LEUNG YEE YAN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   9 11
2   11 9
3   11 8
4   12 10
結果 3 1
System Record 22 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 張肇基 CHEUNG SIU KEI, OSCAR
1   8 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 22 -4
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳祖貽 CHAN CHO I
1   3 11
2   11 8
3   2 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 30 -1 Round of 16
  楊振洛 YEUNG CHUN LOK 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 4
2   11 8
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 26 Round of 64
  胡振康 WU CHUN HONG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   9 11
2   5 11
3   11 7
4   8 11
結果 1 3
System Record 51 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 鄧家駿 TANG KA CHUN
1   5 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 17
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   11 5
2   4 11
3   6 11
4   13 11
5   8 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 5 -2
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 藍皓旻 NAM HO MAN
1   11 4
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 16 -2
  招仁和 CHIU YAN WO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   8 11
2   4 11
3   11 13
結果 0 3
System Record 27 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 王進賢 WONG CHUN YIN, KENNETH
1   11 7
2   11 6
3   11 9
結果 3 0
System Record 27 -4
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 吳浩賢 NG HO YIN
1   11 5
2   11 8
3   12 10
結果 3 0
System Record 386 -1 Round of 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 胡偉傑 WO WAI KIT
1   11 6
2   11 5
3   11 8
結果 3 0
System Record 386 -4 Round of 64
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 鍾兆祥 CHUNG SIU CHEUNG
1   7 11
2   11 9
3   8 11
4   4 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2010
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 39
  孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
    棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 30
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 司徒健敏 SETO KIN MAN
1   11 8
2   11 9
3   13 15
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 49 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 廖曉明 LIU HIU MING
1   4 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 1 -2
  孔軍凱 HUNG DARYL 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 5
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 1 -4
  李漢銘 LI HON MING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   12 14
2   11 6
3   11 6
4   12 10
結果 3 1
System Record 10 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 姚錦倫 YIU KAM LUN
1   11 7
2   11 6
3   17 15
結果 3 0
System Record 10 -4
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 馬如龍 MA YU LUNG
1   14 12
2   2 11
3   10 12
4   8 11
結果 1 3
System Record 18 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 黃嘉浩 WONG KA HO
1   9 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 32 -2 Round of 16
  練駿銘 LIN CHUN MING, BEN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 32 -4 Round of 16
  歐兆華 AU SIU WA PATRICK 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 4
2   11 7
3   5 11
4   14 12
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2009
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 77 -1
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 郭煜圻 KWOK YUK KI KINGSLEY
1   11 3
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 150 -1 Round of 32
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陶吉平 TO KUT PING
1   10 12
2   11 5
3   11 7
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 5
  陶吉平 TO KUT PING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   7 11
3   9 11
4   11 6
5   8 11
結果 2 3
System Record 28 Round of 64
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 8
2   13 11
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 6
  梁建宗 LEUNG KIN CHUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   13 11
2   5 11
3   10 12
4   9 11
結果 1 3
System Record 28
  趙頌熙 CHIU CHUNG HEI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
1   11 9
2   5 11
3   11 9
4   11 13
5   11 5
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 359
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳建珊 CHAN KIN SHAN
結果 3 0
System Record 414
  廖鋒 LIAO FENG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 44
  王國明 WONG KWOK MING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 1 3
System Record 65
  阮浩軒 YUEN HO HIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 8
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 文嘉星 MAN KA SING
結果 3 1
System Record 30
  鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 2
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 林頌明 LAM CHUNG MING
結果 3 2
System Record 22
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 阮浩軒 YUEN HO HIN
結果 2 3
System Record 23
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS
結果 3 2
System Record 49
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李偉麒 LEE WAI KI
結果 3 0
System Record 78
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 余健信 YEE KIN SHUN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 223
  麥景皓 MAK KING HO 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 1
  陳霆軒 CHAN TING HIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 12
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS
結果 3 1
System Record 43
  高禮澤 KO LAI CHAK 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 12
  魏焯銘 NGAI CHEUK MING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0
System Record 40
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳偉才 CHAN WAI CHOI
結果 2 3
System Record 62
  李霆堅 LEE TING KIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 89
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳文峰 CHAN MAN FUNG
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 14
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 劉堅榮 LAU KIN WING
結果 3 1
System Record 339
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 古兆然 KU SIU YIN
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 7
  黃雲志 WONG WAN CHI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 33
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2006
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 11
  余健信 YEE KIN SHUN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 37
  鄧家駿 TANG KA CHUN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 5
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 余健信 YEE KIN SHUN
結果 3 1
System Record 31
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
結果 3 1
System Record 58
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 劉明聰 LAU MING CHUNG
結果 1 3
System Record 61
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李歆霖 LEE YAM LAM DAVID
結果 3 0
System Record 96
  姚錦倫 YIU KAM LUN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 119
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 余家威 YU KA WAI
結果 0 3
System Record 122
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳文峰 CHAN MAN FUNG
結果 1 3
System Record 123
  余健信 YEE KIN SHUN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 2
System Record 127
  梁家強 LEUNG KA KEUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2005
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 173
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳國基 CHAN KWOK KI
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 24
  徐祥齡 TSUI CHEUNG LING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0
System Record 28
  潘鏡輝 POON KANG FAI, HENRY 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 55
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 鄭康明 CHENG HONG MING
結果 0 3
System Record 77
  葉泳樞 YIP WING SHU 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0
System Record 86
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 88
  李浩然 LEE HO YIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 122
  康明德 HONG MING TAK 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0
System Record 126
  余健信 YEE KIN SHUN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record -18
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳建華 CHAN KIN WAH
結果 0 0
System Record 18
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳建華 CHAN KIN WAH
結果 0 0
System Record 54
  盧國昌 LO KWOK CHEONG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
  棄權 棄權

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2004
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 26
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 程應宣 CHING YING SUEN
結果 3 0
System Record 88
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 楊儉益 YEONG KIM YICK
結果 3 0
System Record 119
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 戴俊堯 TAI CHUN YIU
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 61
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 何嘉盛 HO KA SING
結果 0 3
System Record 87
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 徐志真 CHUI CHI SUN
結果 0 3
System Record 90
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 楊悰傑 YEUNG CHUNG KIT
結果 1 3
System Record 97
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 梁家強 LEUNG KA KEUNG
結果 3 1
System Record 99
  區耀成 AU YIU SHING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2003
項目:   Club Division
System Record 13
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 馮嘉穎 FUNG KA WING
結果 1 3
System Record 57
  蘇滿財 SO MOON CHOI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 1
System Record 68
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 朱曉宇 CHU HIU YU
結果 0 3

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys H Single's 男子H組
System Record 38
  方昭宇 HONG CHAU YU 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 55
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 丘鋒元 YAU FUNG YUEN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 50
  陳凱傑 CHAN HOI KIT, MARTIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
  棄權 棄權
System Record 384
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 陳樹德 CHAN SHU TAK
結果 3 0
System Record 562
  楊悰傑 YEUNG CHUNG KIT 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 5
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 潘漢明 POON HON MING
結果 0 3
System Record 26
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 郭裕雄 KWOK YUE HUNG
結果 0 3
System Record 96
  趙翻大 CHIU FAN TAI 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 112
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 蘇滿財 SO MOON CHOI
結果 1 3
System Record 115
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 余導祥 YU TO CHEUNG, EDDY
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2002
項目:   Clubs Division
System Record 71
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 林潤華 LAM YUN WAH
結果 3 1
System Record 93
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 張智強 CHEUNG CHI KEUNG
結果 3 1
System Record 118
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 廖曉明 LIU HIU MING
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 207
  吳樂銓 NG NGOK CHUEN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 451
  譚天慧 TAM KEVIN 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 0 3
System Record 621
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 梁崇銘 LEUNG SUNG MING
結果 3 0
System Record 708
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 鄧家駿 TANG KA CHUN
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 26
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 魏焯銘 NGAI CHEUK MING
結果 2 3
System Record 29
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 黃兆彰 WONG SIU CHEUNG
結果 0 3
System Record 86
  林振宇 LAM CHUEN YU 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 1 3
System Record 101
  鄭康明 CHENG HONG MING 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 2 3
System Record 129
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 李志光 LEE CHI KONG
結果 3 0
System Record 132
  陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX 趙翻大 CHIU FAN TAI
結果 3 1
System Record 159
  黃偉強 WONG WAI KEUNG 陳嘉耀 CHAN KA YIU, ALEX
結果 3 0