Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:  

System Record 1 Round of 64
  盧曉榆 LO HIU YU 高舒婷 KO SHU TING
1   4 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 2 Round of 64
  黃梅琛 WONG MUI SUM 盧慧良 LO WAI LEUNG
1   5 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 3 Round of 64
  黃家汶 WONG KA MAN 楊以琳 YEUNG YEE LAM ASHLEY
1   6 11
2   0 11
3   13 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 4 Round of 64
  李齸葑 LEE YAT FUNG 黃皓翎 WONG HO NING
1   8 11
2   4 11
3   11 4
4   11 6
5   11 9
結果 3 2
System Record 5 Round of 64
  梁琬貞 LEUNG YUEN CHING 羅芯怡 LAW SUM YI
1   10 12
2   11 6
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 6 Round of 64
  譚可兒 TAM HO YI 陳紫瑜 CHAN TSZ YU
1   9 11
2   11 3
3   9 11
4   11 13
結果 1 3
System Record 7 Round of 64
  田芳宜 ZAINUDEEN SONIA ABBAS 方紫喬 FONG TSZ KIU
1   4 11
2   11 8
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 8 Round of 64
  王瑞琪 WANG SUI KI 黃鐘慧 WONG CHUNG WAI
1   11 3
2   11 4
3   11 4
結果 3 0
System Record 9 Round of 64
  施熹曼 SZE CHER 甘家嵐 KAM KA NAM
1   11 6
2   11 6
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 10 Round of 64
  謝穎儀 TSE WING YEE 林奕蓓 LAM YIK PUI
1   8 11
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 11 Round of 64
  楊曉橋 YEUNG HIU KIU CHERYL 胡紫晴 WU TSZ CHING
  棄權  
System Record 12 Round of 64
  陳曉恩 CHAN HIU YAN 盧紫昕 LOO TSZ YAN
  棄權  
System Record 13 Round of 64
  黃寶儀 WONG BO YEE 陳暉鏇 CHAN FAI SHUEN
1   4 11
2   12 10
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 14 Round of 64
  林沛珊 LIN PUI SHAN 陳子穎 CHAN TSZ WING
1   11 4
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 15 Round of 64
  范向盈 FAN HEUNG YING 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   5 11
2   11 8
3   3 11
4   14 16
結果 1 3
System Record 16 Round of 64
  吳倩怡 NG SIN YI 曾梓桐 TSANG TSZ TUNG
    棄權
System Record 17 Round of 64
  陳日松 CHAN YAT CHUNG 黃文懿 WONG MAN YI
  棄權  
System Record 18 Round of 64
  張宛霓 CHEUNG YUEN NGAI 譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE
1   5 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 19 Round of 64
  利彥兒 LEE YIN YEE 彭正心 PANG CHING SUM
    棄權
System Record 20 Round of 64
  馮景群 FUNG MICHELLE 陳僖 CHAN XI PHOEBE
1   3 11
2   5 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 21 Round of 64
  伍美儀 NG MEI YEE 何思潼 HO SZE TUNG
1   7 11
2   11 3
3   11 9
4   4 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 22 Round of 64
  楊子潁 YEUNG TSZ WING 黃曦文 WONG HEI MAN AIMEE JACQUELINE
1   11 9
2   7 11
3   12 10
4   15 13
結果 3 1
System Record 23 Round of 64
  張晞晴 CHEUNG HEI CHING 吳煒彤 NG WAI TUNG
1   5 11
2   6 11
3   11 9
4   11 7
5   6 11
結果 2 3
System Record 24 Round of 64
  張萃雯 CHEUNG SUI MAN 葉素心 IP SO SUM
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 25 Round of 64
  鄭穎翹 CHENG WING KIU 翁馨婉 YUNG HING YUEN
1   11 7
2   12 14
3   11 6
4   11 7
結果 3 1
System Record 26 Round of 64
  何芷忻 HO TSZ YAN 李曉桐 LI HIU TUNG
1   12 10
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 27 Round of 64
  張梓瑩 CHEUNG TSZ YING 方心愛 FONG SUM OI
1   10 12
2   2 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 28 Round of 64
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 陳煦齡 CHAN HUI LING
1   11 3
2   11 4
3   11 9
結果 3 0
System Record 29 Round of 64
  王妍臻 WONG YIN CHUN 馮嘉玲 FUNG KA LING
1   11 5
2   9 11
3   14 12
4   7 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 30 Round of 64
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY 高雅馨 KO NGA HING
    棄權
System Record 31 Round of 64
  李洛蔚 LI LOK WAI 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   9 11
2   11 6
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 32 Round of 32
  洪琳 HUNG LAM 高舒婷 KO SHU TING
1   11 8
2   11 13
3   11 9
4   11 3
結果 3 1
System Record 33 Round of 32
  盧慧良 LO WAI LEUNG 楊以琳 YEUNG YEE LAM ASHLEY
1   6 11
2   11 13
3   11 13
結果 0 3
System Record 34 Round of 32
  李齸葑 LEE YAT FUNG 梁琬貞 LEUNG YUEN CHING
1   11 5
2   12 10
3   11 6
結果 3 0
System Record 35 Round of 32
  陳紫瑜 CHAN TSZ YU 田芳宜 ZAINUDEEN SONIA ABBAS
1   6 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 36 Round of 32
  王瑞琪 WANG SUI KI 施熹曼 SZE CHER
1   7 11
2   11 2
3   11 5
4   6 11
5   11 4
結果 3 2
System Record 37 Round of 32
  林奕蓓 LAM YIK PUI 胡紫晴 WU TSZ CHING
1   12 10
2   11 9
3   8 11
4   11 3
結果 3 1
System Record 38 Round of 32
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 陳暉鏇 CHAN FAI SHUEN
1   9 11
2   11 6
3   11 4
4   11 4
結果 3 1
System Record 39 Round of 32
  林沛珊 LIN PUI SHAN 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   6 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 40 Round of 32
  吳倩怡 NG SIN YI 黃文懿 WONG MAN YI
1   11 7
2   11 8
3   3 11
4   13 15
5   5 11
結果 2 3
System Record 41 Round of 32
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE 利彥兒 LEE YIN YEE
1   19 17
2   11 8
3   8 11
4   6 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 42 Round of 32
  陳僖 CHAN XI PHOEBE 何思潼 HO SZE TUNG
1   12 10
2   11 9
3   11 3
結果 3 0
System Record 43 Round of 32
  楊子潁 YEUNG TSZ WING 吳煒彤 NG WAI TUNG
1   3 11
2   11 6
3   6 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 44 Round of 32
  張萃雯 CHEUNG SUI MAN 鄭穎翹 CHENG WING KIU
1   11 9
2   11 7
3   12 10
結果 3 0
System Record 45 Round of 32
  何芷忻 HO TSZ YAN 方心愛 FONG SUM OI
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 46 Round of 32
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 馮嘉玲 FUNG KA LING
1   11 7
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 47 Round of 32
  張藝桐 CHEUNG NGAI TUNG TIFFANY 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   6 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 48 Round of 16
  洪琳 HUNG LAM 楊以琳 YEUNG YEE LAM ASHLEY
1   8 11
2   11 9
3   11 8
4   11 4
結果 3 1
System Record 49 Round of 16
  李齸葑 LEE YAT FUNG 田芳宜 ZAINUDEEN SONIA ABBAS
1   8 11
2   6 11
3   11 4
4   3 11
結果 1 3
System Record 50 Round of 16
  王瑞琪 WANG SUI KI 林奕蓓 LAM YIK PUI
1   8 11
2   11 4
3   11 5
4   11 9
結果 3 1
System Record 51 Round of 16
  盧紫昕 LOO TSZ YAN 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   5 11
2   5 11
3   11 7
4   11 9
5   7 11
結果 2 3
System Record 52 Round of 16
  黃文懿 WONG MAN YI 利彥兒 LEE YIN YEE
1   11 9
2   10 12
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 53 Round of 16
  陳僖 CHAN XI PHOEBE 吳煒彤 NG WAI TUNG
1   12 10
2   12 10
3   9 11
4   9 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 54 Round of 16
  張萃雯 CHEUNG SUI MAN 方心愛 FONG SUM OI
1   3 11
2   5 11
3   13 15
結果 0 3
System Record 55 Round of 16
  黃祉睿 WONG TSZ YUI 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   11 7
2   10 12
3   9 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 56 Quarter Final
  洪琳 HUNG LAM 田芳宜 ZAINUDEEN SONIA ABBAS
1   8 11
2   11 9
3   11 9
4   5 11
5   17 15
結果 3 2
System Record 57 Quarter Final
  王瑞琪 WANG SUI KI 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   11 9
2   10 12
3   7 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 58 Quarter Final
  黃文懿 WONG MAN YI 陳僖 CHAN XI PHOEBE
1   13 11
2   11 6
3   11 8
結果 3 0
System Record 59 Quarter Final
  方心愛 FONG SUM OI 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   8 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 60 Semi Final
  洪琳 HUNG LAM 蘇恩潼 SO YAN TUNG
1   11 3
2   8 11
3   1 11
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 61 Semi Final
  黃文懿 WONG MAN YI 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   7 11
2   7 11
3   11 8
4   3 11
結果 1 3
System Record 62 Final
  蘇恩潼 SO YAN TUNG 陳蘊茵 CHAN ASHLEY WAN YAN
1   9 11
2   11 7
3   11 8
4   11 7
結果 3 1