Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
姓氏(英文):  
名字(英文):  
中文姓名:  


搜尋結果:
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
  

球員  
  英文姓名 中文姓名 教練姓名 球會 學校
   TSE WING YEE  謝穎儀  李運新  邁步體育會   


雙打組合  
  球員 1 球員 2
   張梓瑩 CHEUNG TSZ YING  謝穎儀 TSE WING YEE 
   鄧曉焜 TANG HIU KWAN  謝穎儀 TSE WING YEE 
   謝穎儀 TSE WING YEE  陳曉琳 CHAN HIU LAM 
   謝穎儀 TSE WING YEE  羅詠恩 LAW WING YAN 
   謝穎儀 TSE WING YEE  卞嘉遙 PIN KA YIU