Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 最新資訊
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。
  


賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:  

System Record 1
  WOUDSTRA BAS WOUDSTRA BAS 吳俊卓 WU JACK
  棄權  
System Record 2
  王清強 WONG CHING KEUNG 黎飛陽 LAI FEI YEUNG
1   1 11
2   10 12
3   12 10
4   5 11
結果 1 3
System Record 3
  容嘉耀 YUNG KA YIU 周名亮 CHOW MING LEUNG
1   2 11
2   11 7
3   11 8
4   8 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 4
  周希彥 CHAU HEI YIN 莫謹瑚 MOK KAN WU
  棄權  
System Record 5
  林嘉偉 LAM KA WAI 林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI
  棄權  
System Record 6
  馬希樂 MA HEI LOK 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   11 9
2   9 11
3   7 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 7
  曾燕填 TSANG YIN TIN 許健聰 HUI KIN CHUNG
1   11 9
2   6 11
3   11 9
4   5 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 8
  黃景業 WONG KING YIP 劉智賢 LAU CHI YIN
1   11 6
2   11 8
3   14 12
結果 3 0
System Record 9
  鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS 歐陽子榮 AU YEUNG TSZ WING
1   11 7
2   11 7
3   5 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 10
  何志偉 HO CHI WAI 陳建珊 CHAN KIN SHAN
1   10 12
2   11 8
3   8 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 11
  丘浩賢 YAU HO YIN 李引強 LEE YAN KEUNG
1   12 14
2   11 7
3   7 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 12
  楊秉熹 YEUNG PING HEI 黎偉雄 LAI WAI HUNG
1   11 5
2   5 11
3   9 11
4   13 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 13
  張德明 CHEUNG TAK MING 黃復民 WONG FUK MAN
1   3 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 14
  葉德麟 YIP TAK LUN TINGLUN 郭穎邦 KWOK WING BONG
  棄權  
System Record 15
  林振鵬 LAM CHUN PANG 林英銳 LIN YING JUI
1   5 11
2   5 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 16
  黃大慶 WONG TAI HING ANDREW 林頌明 LAM CHUNG MING
1   11 6
2   11 9
3   9 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 17
  孫港仁 SUEN KONG YAN 李志明 LI CHI MING
1   3 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 18
  彭海健 PANG HOI KIN 傅亦橋 FOO YIK KIU DICKSON
1   11 7
2   11 9
3   13 11
結果 3 0
System Record 19
  王卓言 WONG CHEUK YIN 羅章藝 LAW CHEUNG NGAI
1   6 11
2   14 12
3   11 7
4   11 7
結果 3 1
System Record 20
  林良傑 LAM LEUNG KIT 吳兆騏 NG SIU KI
1   11 4
2   9 11
3   14 12
4   5 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 21
  徐俊明 TSUI CHUN MING 劉堅榮 LAU KIN WING
1   8 11
2   4 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 22
  區漢達 AU HON DA KENNETH 李振聲 LEE CHUN SING
  棄權  
System Record 23
  鄭逸民 CHENG YAT MAN 李鑒原 LI KAM YUEN
1   14 12
2   11 8
3   5 11
4   7 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 24
  鍾偉明 CHUNG WAI MING 顏諾明 NGAN LOK MING
  棄權  
System Record 25
  陳子俊 CHAN TSZ CHUN 尹國豪 WAN KWOK HO
1   1 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 26
  李樂年 LEE LOK NIN 黎志明 LAI CHI MING
1   11 9
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 27
  梁施盛 LEUNG SZE SHING 黃焯珩 WONG CHEUK HANG
  棄權  
System Record 28
  郝闓運 KOK JASON 顏立典 NGAN LAP DIN
1   12 10
2   12 10
3   11 7
結果 3 0
System Record 29
  駱楚燊 LOK CHO SUN 陳君瑞 CHAN KWUN SHUI
1   11 9
2   11 13
3   10 12
4   10 12
結果 1 3
System Record 30
  華傲雪 WAH ZENITH 黃梓嚴 WONG TSZ YIM
1   13 11
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 31
  馮健邦 FUNG KIN PONG 吳梓煒 NG TSZ WAI
1   11 9
2   3 11
3   11 6
4   11 4
結果 3 1
System Record 32
  黃偉榮 WONG WAI WING 吳俊卓 WU JACK
1   2 11
2   11 9
3   5 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 33
  姚曉原 JIU HIU YUEN 趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   11 8
2   2 11
3   6 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 34
  仇寶林 SHAU PO LAM 李子軒 LI TSZ HIN
  棄權  
System Record 35
  黎飛陽 LAI FEI YEUNG 劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL
1   8 11
2   11 3
3   8 11
4   11 8
5   3 11
結果 2 3
System Record 36
  吳浩賢 NG HO YIN 容嘉耀 YUNG KA YIU
1   7 11
2   10 12
3   11 6
4   11 7
5   11 5
結果 3 2
System Record 37
  樊匡堯 FAN HONG YIU 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   11 8
2   9 11
3   11 3
4   5 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 38
  陳厚澤 CHAN HAU CHAK 邢港地 YING KONG TEI
    棄權
System Record 39
  莫謹瑚 MOK KAN WU 丁鼎 TING DING
1   11 8
2   9 11
3   11 7
4   11 6
結果 3 1
System Record 40
  李晉輝 LI CHUN FAI 林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI
1   11 2
2   11 6
3   6 11
4   10 12
5   11 13
結果 2 3
System Record 41
  鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY 梁倬寧 LEUNG CHEUK NING
1   11 9
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 42
  黃天惠 WONG TIN WAI 文少傑 MAN SIU KIT
1   9 11
2   13 11
3   9 11
4   11 7
5   11 13
結果 2 3
System Record 43
  洪啟賢 HUNG KAI YIN 楊家軒 YEUNG KA HIN
1   13 11
2   11 9
3   11 7
結果 3 0
System Record 44
  羅澤鈞 LO CHAK KWAN 許健聰 HUI KIN CHUNG
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 45
  甄灝然 YAN HO YIN SAMUEL 蕭榮輝 SIU WING FAI
  棄權  
System Record 46
  卓建南 TOH KIAN LAM 李俊諺 LEE CHUN YIN
1   11 5
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 47
  黃景業 WONG KING YIP 黃冠綸 WONG KOON LUN
1   11 7
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 48
  楊族生 YEUNG CHUK SANG 鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS
  棄權  
System Record 49
  阮泓熹 YUEN WANG HEI 陳錫泉 CHAN SHEK CHUEN
    棄權
System Record 50
  黃敬文 WONG KING MAN 蔡高豪 CHOI KO HO
1   11 2
2   11 6
3   11 5
結果 3 0
System Record 51
  陳建珊 CHAN KIN SHAN 鄧浚鋒 TANG CHUN FUNG JOSEPH
1   11 5
2   12 10
3   11 9
結果 3 0
System Record 52
  林進鎮 LAM CHUN CHUN 李引強 LEE YAN KEUNG
1   7 11
2   7 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 53
  楊衍駿 YEUNG HIN CHUN BRUCE 李偉全 LI WAI CHUEN
1   7 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 54
  盧敏銳 LO MAN YUI 方若雷 FONG YEUK LOUIE
1   5 11
2   11 5
3   6 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 55
  黎偉雄 LAI WAI HUNG 張金棠 CHEUNG KAM TONG ANTONIO
    棄權
System Record 56
  余梓樂 YU ZILE 黃復民 WONG FUK MAN
1   11 6
2   8 11
3   11 2
4   4 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 57
  古健 GU JIAN 梁紹廷 LEUNG SIU TING
1   9 11
2   10 12
3   11 8
4   3 11
結果 1 3
System Record 58
  張元 CHEUNG YUEN 高銘鍵 KO MING KIN
1   6 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 59
  郭穎邦 KWOK WING BONG 陳國基 CHAN KWOK KI
1   11 9
2   8 11
3   13 15
4   6 11
結果 1 3
System Record 60
  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG 梁浩銓 LEUNG HO CHUEN
1   11 8
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 61
  鍾振邦 CHUNG CHUN PONG 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   8 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 62
  布銘亮 PO MING LEONG 鄺耀煒 KWONG YIU WAI
1   11 7
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 63
  林英銳 LIN YING JUI 葉梓泓 YIP TSZ WANG
1   12 10
2   8 11
3   8 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 64
  蘇旭暉 SO YUK FAI 黃大慶 WONG TAI HING ANDREW
1   8 11
2   8 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 65
  羅康彥 LAW HONG YIN 葉奕延 YAP YIK YIN
1   8 11
2   12 10
3   12 10
4   6 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 66
  施建武 SZE KIN MO 李朗行 LI LONG HANG
1   4 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 67
  李志明 LI CHI MING 伍偉樂 NG WAI LOK
1   11 4
2   11 9
3   10 12
4   6 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 68
  蘇振鵬 SO CHUN PANG 彭海健 PANG HOI KIN
1   8 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 69
  鄭秉業 CHENG PING YIP 賴振雄 LAI CHUN HUNG
1   11 9
2   6 11
3   5 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 70
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 慕容堅成 MO YUNG KIN SHING
1   9 11
2   11 7
3   12 10
4   11 7
結果 3 1
System Record 71
  王卓言 WONG CHEUK YIN 謝樂天 TSE LOK TIN
1   16 18
2   3 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 72
  鄭一言 CHENG YAT YIN 吳兆騏 NG SIU KI
1   13 15
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 73
  阮柏諾 YUEN PAK LOK 丁仁生 TING YUN SANG
  棄權 棄權
System Record 74
  楊德勤 YEUNG DUNCAN 方昭宇 HONG CHAU YU
1   10 12
2   12 10
3   11 4
4   8 11
5   11 1
結果 3 2
System Record 75
  劉堅榮 LAU KIN WING 何嘉盛 HO KA SING
    棄權
System Record 76
  古文樂 KU MAN LOK 李振聲 LEE CHUN SING
1   7 11
2   12 10
3   8 11
4   11 6
5   7 11
結果 2 3
System Record 77
  林健聰 LAM KIN CHUNG BISON 關俊賢 KWAN CHUN YIN KENNY
  棄權  
System Record 78
  方日偉 FONG YAT WAI 岑添達 SUM TIM TAT
1   10 12
2   11 7
3   11 7
4   13 11
結果 3 1
System Record 79
  李鑒原 LI KAM YUEN 周進軒 CHAU CHUN HIN
    棄權
System Record 80
  黎康業 LAI HONG YIP 顏諾明 NGAN LOK MING
1   11 9
2   8 11
3   6 11
4   11 9
5   4 11
結果 2 3
System Record 81
  周達成 CHOW TAT SHING 蕭家健 SIU KA KIN
1   9 11
2   11 5
3   6 11
4   12 10
5   8 11
結果 2 3
System Record 82
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER 劉晉揚 LAU CHUN YANG
1   8 11
2   12 14
3   11 9
4   11 8
5   6 11
結果 2 3
System Record 83
  尹國豪 WAN KWOK HO 李卓朗 LI CHEUK LONG WHISKY
1   5 11
2   11 4
3   11 7
4   11 9
結果 3 1
System Record 84
  楊通 YEUNG TUNG TONY 李樂年 LEE LOK NIN
1   10 12
2   5 11
3   15 13
4   6 11
結果 1 3
System Record 85
  郭文杰 KWOK MAN KIT 范嘉豪 FAN KA HO
1   7 11
2   7 11
3   11 7
4   16 14
5   11 6
結果 3 2
System Record 86
  麥家榮 MAK KA WING 吳建彬 NG KIN PAN
1   7 11
2   11 4
3   5 11
4   11 9
5   6 11
結果 2 3
System Record 87
  黃焯珩 WONG CHEUK HANG 周裕豪 CHOW YU HOO, ROBBIE
1   8 11
2   12 10
3   4 11
4   11 5
5   13 11
結果 3 2
System Record 88
  曾志超 TSANG CHI CHIO KEVIN 郝闓運 KOK JASON
1   6 11
2   5 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 89
  趙振鵬 CHIU CHUN PANG 徐東偉 CHUI TUNG WAI
1   11 5
2   9 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1
System Record 90
  吳頌賢 NG CHUNG YIN 高畯傑 KO CHUN KIT
    棄權
System Record 91
  陳君瑞 CHAN KWUN SHUI 何晉豪 HO CHUN HO
1   11 4
2   11 3
3   11 3
結果 3 0
System Record 92
  劉梓俊 LAU CHI CHUN NICHOLAS 林梓羲 LIM TSZ HEI
1   8 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 93
  周恩賜 CHAU YAN CHI 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
  棄權  
System Record 94 Round of 64
  華傲雪 WAH ZENITH 馮健邦 FUNG KIN PONG
1   15 17
2   11 5
3   12 10
4   11 8
結果 3 1
System Record 95 Round of 64
  吳俊卓 WU JACK 趙公戩 CHIU KUNG CHIN
1   6 11
2   11 1
3   11 8
4   11 3
結果 3 1
System Record 96 Round of 64
  李子軒 LI TSZ HIN 劉律勤 LAU LUT KAN SAMUEL
1   6 11
2   11 7
3   11 9
4   12 10
結果 3 1
System Record 97 Round of 64
  吳浩賢 NG HO YIN 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 98 Round of 64
  陳厚澤 CHAN HAU CHAK 莫謹瑚 MOK KAN WU
1   11 7
2   11 8
3   11 6
結果 3 0
System Record 99 Round of 64
  林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI 鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY
  棄權  
System Record 100 Round of 64
  文少傑 MAN SIU KIT 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   6 11
2   12 10
3   5 11
4   13 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 101 Round of 64
  許健聰 HUI KIN CHUNG 蕭榮輝 SIU WING FAI
1   11 9
2   8 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 102 Round of 64
  卓建南 TOH KIAN LAM 黃景業 WONG KING YIP
1   11 7
2   4 11
3   11 3
4   8 11
5   16 18
結果 2 3
System Record 103 Round of 64
  鍾穎康 CHUNG WING HONG, AMOS 阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   7 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 104 Round of 64
  黃敬文 WONG KING MAN 陳建珊 CHAN KIN SHAN
1   11 6
2   11 8
3   7 11
4   8 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 105 Round of 64
  李引強 LEE YAN KEUNG 李偉全 LI WAI CHUEN
1   11 9
2   7 11
3   9 11
4   5 11
結果 1 3
System Record 106 Round of 64
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 黎偉雄 LAI WAI HUNG
1   11 2
2   11 4
3   11 8
結果 3 0
System Record 107 Round of 64
  黃復民 WONG FUK MAN 梁紹廷 LEUNG SIU TING
1   7 11
2   11 4
3   13 15
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 108 Round of 64
  高銘鍵 KO MING KIN 陳國基 CHAN KWOK KI
1   11 6
2   11 7
3   11 1
結果 3 0
System Record 109 Round of 64
  馮梓聰 FUNG CHI CHUNG 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   6 11
2   6 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 110 Round of 64
  布銘亮 PO MING LEONG 葉梓泓 YIP TSZ WANG
1   10 12
2   12 10
3   11 9
4   6 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 111 Round of 64
  黃大慶 WONG TAI HING ANDREW 葉奕延 YAP YIK YIN
1   14 16
2   8 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 112 Round of 64
  李朗行 LI LONG HANG 李志明 LI CHI MING
1   14 12
2   9 11
3   11 9
4   8 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 113 Round of 64
  彭海健 PANG HOI KIN 賴振雄 LAI CHUN HUNG
1   17 19
2   2 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 114 Round of 64
  黃貝得 WONG BUI TAK ADRIAN 謝樂天 TSE LOK TIN
1   7 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 115 Round of 64
  吳兆騏 NG SIU KI 阮柏諾 YUEN PAK LOK
    棄權
System Record 116 Round of 64
  楊德勤 YEUNG DUNCAN 劉堅榮 LAU KIN WING
1   12 10
2   12 10
3   11 2
結果 3 0
System Record 117 Round of 64
  李振聲 LEE CHUN SING 關俊賢 KWAN CHUN YIN KENNY
1   12 10
2   12 10
3   7 11
4   14 16
5   7 11
結果 2 3
System Record 118 Round of 64
  方日偉 FONG YAT WAI 李鑒原 LI KAM YUEN
1   7 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 119 Round of 64
  顏諾明 NGAN LOK MING 蕭家健 SIU KA KIN
1   11 7
2   11 9
3   6 11
4   6 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 120 Round of 64
  劉晉揚 LAU CHUN YANG 尹國豪 WAN KWOK HO
1   5 11
2   10 12
3   12 10
4   21 19
5   11 7
結果 3 2
System Record 121 Round of 64
  李樂年 LEE LOK NIN 郭文杰 KWOK MAN KIT
1   7 11
2   7 11
3   11 8
4   11 6
5   12 10
結果 3 2
System Record 122 Round of 64
  吳建彬 NG KIN PAN 黃焯珩 WONG CHEUK HANG
1   11 13
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 123 Round of 64
  郝闓運 KOK JASON 趙振鵬 CHIU CHUN PANG
1   3 11
2   11 3
3   11 8
4   11 5
結果 3 1
System Record 124 Round of 64
  吳頌賢 NG CHUNG YIN 陳君瑞 CHAN KWUN SHUI
1   11 2
2   12 10
3   11 3
結果 3 0
System Record 125 Round of 64
  林梓羲 LIM TSZ HEI 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   6 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 126 Round of 32
  華傲雪 WAH ZENITH 吳俊卓 WU JACK
1   9 11
2   11 8
3   11 9
4   11 5
結果 3 1
System Record 127 Round of 32
  李子軒 LI TSZ HIN 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   7 11
2   11 4
3   11 13
4   7 11
結果 1 3
System Record 128 Round of 32
  陳厚澤 CHAN HAU CHAK 鄺達德 KWONG TAT TAK TEDDY
1   11 6
2   11 5
3   12 14
4   4 11
5   14 12
結果 3 2
System Record 129 Round of 32
  洪啟賢 HUNG KAI YIN 蕭榮輝 SIU WING FAI
1   12 10
2   11 3
3   11 9
結果 3 0
System Record 130 Round of 32
  黃景業 WONG KING YIP 阮泓熹 YUEN WANG HEI
1   8 11
2   11 8
3   11 4
4   11 8
結果 3 1
System Record 131 Round of 32
  黃敬文 WONG KING MAN 李偉全 LI WAI CHUEN
  棄權  
System Record 132 Round of 32
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 梁紹廷 LEUNG SIU TING
1   8 11
2   11 6
3   11 4
4   11 5
結果 3 1
System Record 133 Round of 32
  高銘鍵 KO MING KIN 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   11 8
2   11 13
3   13 15
4   6 11
結果 1 3
System Record 134 Round of 32
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 葉奕延 YAP YIK YIN
1   11 7
2   5 11
3   15 13
4   7 11
5   11 7
結果 3 2
System Record 135 Round of 32
  李朗行 LI LONG HANG 賴振雄 LAI CHUN HUNG
1   15 17
2   4 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 136 Round of 32
  謝樂天 TSE LOK TIN 吳兆騏 NG SIU KI
1   11 6
2   11 8
3   11 9
結果 3 0
System Record 137 Round of 32
  楊德勤 YEUNG DUNCAN 關俊賢 KWAN CHUN YIN KENNY
1   8 11
2   13 11
3   9 11
4   11 9
5   12 10
結果 3 2
System Record 138 Round of 32
  李鑒原 LI KAM YUEN 顏諾明 NGAN LOK MING
1   9 11
2   10 12
3   11 8
4   6 11
結果 1 3
System Record 139 Round of 32
  劉晉揚 LAU CHUN YANG 李樂年 LEE LOK NIN
1   12 10
2   11 8
3   11 8
結果 3 0
System Record 140 Round of 32
  黃焯珩 WONG CHEUK HANG 郝闓運 KOK JASON
1   3 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 141 Round of 32
  吳頌賢 NG CHUNG YIN 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   9 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 16
  華傲雪 WAH ZENITH 蘇倬民 SO CHEUK MAN
1   11 9
2   11 3
3   5 11
4   7 11
5   16 14
結果 3 2
System Record 143 Round of 16
  陳厚澤 CHAN HAU CHAK 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   11 8
2   4 11
3   3 11
4   11 9
5   6 11
結果 2 3
System Record 144 Round of 16
  黃景業 WONG KING YIP 李偉全 LI WAI CHUEN
1   9 11
2   11 8
3   11 5
4   8 11
5   11 9
結果 3 2
System Record 145 Round of 16
  方若雷 FONG YEUK LOUIE 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   6 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 146 Round of 16
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 賴振雄 LAI CHUN HUNG
1   11 7
2   11 13
3   5 11
4   11 7
5   11 8
結果 3 2
System Record 147 Round of 16
  謝樂天 TSE LOK TIN 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   10 12
2   9 11
3   11 9
4   14 12
5   8 11
結果 2 3
System Record 148 Round of 16
  顏諾明 NGAN LOK MING 劉晉揚 LAU CHUN YANG
1   13 11
2   9 11
3   4 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 149 Round of 16
  郝闓運 KOK JASON 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   11 6
2   7 11
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 150 Quarter Final
  華傲雪 WAH ZENITH 洪啟賢 HUNG KAI YIN
1   13 11
2   11 7
3   11 8
結果 3 0
System Record 151 Quarter Final
  黃景業 WONG KING YIP 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   11 6
2   3 11
3   9 11
4   12 14
結果 1 3
System Record 152 Quarter Final
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 楊德勤 YEUNG DUNCAN
1   11 6
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 153 Quarter Final
  劉晉揚 LAU CHUN YANG 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   11 13
2   12 10
3   5 11
4   10 12
結果 1 3
System Record 154 Semi Final
  華傲雪 WAH ZENITH 李柏翹 LEE PAK KIU RYAN
1   17 19
2   11 6
3   12 10
4   11 5
結果 3 1
System Record 155 Semi Final
  葉梓泓 YIP TSZ WANG 梁俊翹 LEUNG CHUN KIU
1   11 8
2   11 4
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 156 Final
  華傲雪 WAH ZENITH 葉梓泓 YIP TSZ WANG
1   11 8
2   11 4
3   9 11
4   11 3
結果 3 1