Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 97
  吳俊卓 WU JACK 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   11 3
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2022
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 32 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO 劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
1   12 10
2   6 11
3   7 11
結果 1 2
System Record 44 -3
  林煒軒 LAM WAI HIN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   8 11
2   11 9
3   5 11
結果 1 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2022
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 51
  李梓灝 LEE TSZ HO 雷雋謙 LUI CHUN HIM
1   12 10
2   8 11
3   6 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2022
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 80
  李梓灝 LEE TSZ HO 張淳晞 CHANG SHUN HEI
1   10 12
2   5 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 54 -3
  朱志明 CHU CHI MING 李梓灝 LEE TSZ HO
1   5 11
2   8 11
3   11 5
4   9 11
結果 1 3
System Record 68 -1
  王嘉葦 WONG KA WAI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 8
2   11 13
3   11 3
4   11 5
結果 3 1
System Record 68 -5
  李兆良 LEE SIU LEUNG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   9 11
2   11 7
3   8 11
4   11 9
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2021
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 53
  李梓灝 LEE TSZ HO 林星毓 LAM SING YUK
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2021
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 53
  徐嘉俊 TSUI KA CHUN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   5 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 99 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 林浚偉 LAM TSUN WAI
1   11 9
2   5 11
3   8 11
4   13 11
5   14 12
結果 3 2
System Record 122 Round of 32
  李梓灝 LEE TSZ HO 蕭穎禧 SIU WING HEI
1   11 8
2   5 11
3   9 11
4   6 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 107 -3
  羅仲汝 LAW CHUNG YU ALEX
陳德寶 CHAN TAK PO
李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
1   6 11
2   12 14
3   6 11
結果 0 3
System Record 108 -3
  梁詠賢 LEUNG WING YIN
陳祉謙 CHAN TSZ HIM
李梓灝 LEE TSZ HO
鄧皓然 TANG HO YIN
1   11 8
2   6 11
3   11 4
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2019
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 62
  李梓灝 LEE TSZ HO 王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR
1   6 11
2   6 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2019
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 7 Round of 64
  LARS LARS FREDERIK 李梓灝 LEE TSZ HO
  棄權  
System Record 28 Round of 32
  李晉鏗 LEE CHUN HANG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   11 8
3   8 11
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 99
  呂衍麒 LUI HIN KI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   13 11
3   10 12
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2018
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 95 -3
  梁嘉晉 LEUNG KA CHUN NICHOLAS 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 7
2   11 2
3   6 11
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 32 -3
  陳浩樑 CHAN HO LEUNG
梁鎮源 LEUNG CHUN YUEN
李梓灝 LEE TSZ HO
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
1   11 4
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 35 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO
蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
郭緒榮 KWOK SUI WING
王曉鋒 WONG HIU FUNG
1   11 6
2   11 7
3   17 15
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2018
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 16 Round of 64
  徐健朗 CHUI KIN LONG AARON 李梓灝 LEE TSZ HO
1   2 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 32 Round of 32
  陳沛聰 CHAN PUI CHUNG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 6
2   11 4
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 82
  方漢平 FONG HON PING 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 4
2   11 8
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 19 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO 馬浚鈞 MA TSUN KWAN
1   11 3
2   11 3
結果 2 0
System Record 30 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO 陸楚楓 LUK CHO FUNG
1   12 10
2   10 12
3   11 6
結果 2 1
System Record 360 -3 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 羅棨文 LO KAI MAN KELVIN
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 388 -3 Round of 32
  鄭俊仁 CHENG CHUN YAN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 7
2   7 11
3   8 11
4   12 14
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 37 -3
  邱煌智 KHOO CAMERON CASEY
羅佳佳 LUO JIAJIA
李梓灝 LEE TSZ HO
嚴家其 YIM KA KI
1   11 9
2   11 6
3   13 11
結果 3 0
System Record 41 -3
  陳天雋 CHAN TIN CHUN
郭仲良 KWOK CHUNG LEUNG
李梓灝 LEE TSZ HO
郭世榮 KWOK SAI WING
1   11 5
2   4 11
3   11 4
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2017
項目:   Mens B Single's 男子乙組
System Record 41
  李梓灝 LEE TSZ HO 連維信 LIN WILSON
    棄權
System Record 103
  李梓灝 LEE TSZ HO 李澤浩 LI CHAK HO
    棄權
System Record 138 Round of 64
  黃天惠 WONG TIN WAI 李梓灝 LEE TSZ HO
  棄權  
System Record 156 Round of 32
  李梓灝 LEE TSZ HO 陳韋曦 CHAN JACK
1   5 11
2   5 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2017
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 27 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 陸嘉駿 LUK KA CHUN
    棄權
System Record 44 Round of 32
  李梓灝 LEE TSZ HO 梁譽軒 LEUNG YU HIN
1   8 11
2   9 11
3   5 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 93
  林頌明 LAM CHUNG MING 李梓灝 LEE TSZ HO
1   9 11
2   11 7
3   11 9
4   8 11
5   4 11
結果 2 3
System Record 125 Round of 64
  王頌祺 WONG CHUNG KI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 6
2   11 3
3   12 10
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 10 -1
  李梓灝 LEE TSZ HO 金志堅 KAM CHI KIN
1   8 11
2   11 7
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 15 -5
  李梓灝 LEE TSZ HO 曾明春 TSANG MING CHUN
1   8 11
2   11 8
3   11 6
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 122 -3
  許駿傑 HUI CHUN KIT
黃冠綸 WONG KOON LUN
李梓灝 LEE TSZ HO
韓志杰 HON CHI KIT
1   7 11
2   15 17
3   13 11
4   11 7
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2016
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 15 -4
  李梓灝 LEE TSZ HO
彭愷琳 PANG HOI LAM KATIE
黎冠璋 LAI KWUN CHEUNG, PETER
伍美儀 NG MEI YEE
1   5 11
2   9 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2016
項目:   Mens C Single's 男子丙組
System Record 25
  周峻樂 CHAU TSUN LOK 李梓灝 LEE TSZ HO
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 80
  梁凱謙 LEUNG HOI HIM CHRIS 李梓灝 LEE TSZ HO
1   8 11
2   11 9
3   15 13
4   13 11
結果 3 1

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2016
項目:   University Boys Team 男子大專院校組
System Record 20 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 張柏然 CHEUNG PAK YIN PATRICK
1   11 8
2   12 10
3   8 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 37 Round of 32
  李梓灝 LEE TSZ HO 李彥衡 LEE YIN HANG
    棄權
System Record 48 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   12 10
2   11 7
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 10
  李梓灝 LEE TSZ HO 梁汝康 LEUNG YU HONG
1   11 5
2   11 6
3   7 11
4   11 5
結果 3 1
System Record 56
  李梓灝 LEE TSZ HO 李寶明 LI PO MING
1   11 4
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 111 Round of 64
  李澤浩 LI CHAK HO 李梓灝 LEE TSZ HO
1   12 10
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 60
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
鄭漢波 CHENG HON BOR
葉錦堂 YIP KAM TONG
1   11 7
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 134
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
謝偉強 TSE WAI KEUNG
謝兆隆 TSE SIU LUNG
1   10 12
2   11 5
3   13 15
4   11 9
5   11 9
結果 3 2
System Record 177 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO
李嘉浩 LEE KA HO
陳家麟 CHAN KA LUN
黎康業 LAI HONG YIP
1   9 11
2   5 11
3   11 6
4   9 11
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 106 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO 鄭悅生 CHENG YUET SANG
1   11 6
2   14 12
3   11 7
結果 3 0
System Record 126 -3
  黃俊燃 WONG AIDAN CHUN YIN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   9 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 302 -3 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 曾嘉賢 TSANG KA YIN
1   11 9
2   11 7
3   7 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 327 -3 Round of 32
  何俊文 HO CHUN MAN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   4 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 340 -3 Round of 16
  李梓灝 LEE TSZ HO 梁之莘 LEUNG CHI SUN
1   8 11
2   14 12
3   9 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 24
  李梓灝 LEE TSZ HO 黎凱朗 LAI HOI LONG
1   11 5
2   11 5
3   10 12
4   11 7
結果 3 1
System Record 98
  李梓灝 LEE TSZ HO 吳仲軒 NG CHUNG HIN
1   11 8
2   11 7
3   11 1
結果 3 0
System Record 152 Round of 64
  郭亨 KWOK HANG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   8 11
2   3 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 179 Round of 32
  陳啟維 CHAN KAI WAI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 2
2   11 9
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 190
  李梓灝 LEE TSZ HO 蔡明輝 TSOI MING FAI
1   11 5
2   11 8
3   5 11
4   11 2
結果 3 1
System Record 452
  李梓灝 LEE TSZ HO 鄧穎謙 TANG WING HIM
1   11 4
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 621
  黃綽毅 WONG CHEUK NGAI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   8 11
2   11 8
3   11 9
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team D 男子丁組團體
System Record 5 -3
  李梓灝 LEE TSZ HO 余昊智 YU HO CHI
1   11 4
2   11 7
3   11 7
結果 3 0
System Record 24 -3
  鄭賢淳 CHENG YIN SHUN, JOHNNY 李梓灝 LEE TSZ HO
1   4 11
2   6 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 350 -3 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 陳卓彥 CHAN CHEUK YIN
1   13 11
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 381 -3 Round of 32
  劉殷佑 LIU YIN YOU 李梓灝 LEE TSZ HO
1   2 11
2   12 10
3   12 10
4   11 5
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 9
  陳劭哲 CHAN SHIU CHIT 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 7
2   4 11
3   3 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 451
  李梓灝 LEE TSZ HO 黃俊彥 WONG CHUN YIN
1   11 6
2   5 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 704
  鄭國濠 CHANG KWOK HO 李梓灝 LEE TSZ HO
1   6 11
2   8 11
3   11 9
4   7 11
結果 1 3
System Record 831
  李梓灝 LEE TSZ HO 譚皓昀 TAM HO WAN BOWEN
1   6 11
2   9 11
3   16 14
4   11 5
5   11 9
結果 3 2
System Record 894 Round of 64
  黎逸勤 LAI YAT KAN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 9
2   11 4
3   11 8
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2014
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 257
  王佳境 WONG KAI KING 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 9
2   3 11
3   6 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 434
  李梓灝 LEE TSZ HO 杜建邦 TO KIN PONG
1   1 11
2   9 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2013
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 286
  鄭煒傑 CHENG WAI KIT 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2013
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 319
  李梓灝 LEE TSZ HO 曾憲宏 TSANG HIN WANG
1   11 5
2   11 2
3   11 4
結果 3 0
System Record 448
  李梓灝 LEE TSZ HO 關文皓 KWAN MAN HO
1   5 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2013
項目:   Boys U18 Single's 男子 U18 組單打
System Record 8
  賴卓然 LAI CHEUK YIN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 4
2   8 11
3   11 5
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2013
項目:   Boys U18 Team 男子 U18 組團體
System Record 7 -3
  張峻峰 CHEUNG TSUN FUNG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   4 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 9 -2
  岑子顥 SHAM TSZ HO 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 4
2   11 7
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens D Single's 男子丁組
System Record 427
  黃琛然 WONG SUM YIN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   9 11
2   9 11
3   17 19
結果 0 3
System Record 574
  梁倬寧 LEUNG CHEUK NING 李梓灝 LEE TSZ HO
1   6 11
2   9 11
3   11 8
4   11 5
5   4 11
結果 2 3
System Record 648
  李梓灝 LEE TSZ HO 陳稼錡 CHAN KA KEI
1   11 6
2   11 5
3   11 9
結果 3 0
System Record 685 Round of 64
  李梓灝 LEE TSZ HO 莊偉豪 CHONG WAI HO
    棄權
System Record 703 Round of 32
  李運新 LEE WAN SAN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   11 13
3   11 6
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team C 男子丙組團體
System Record 270 -2
  洪啟智 HUNG KAI CHI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 5
2   13 11
3   11 3
結果 3 0
System Record 282 -2
  林嘉輝 LAM RICHIE KA FAI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 4
2   11 7
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 282 -5
  林振鵬 LAM CHUN PANG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 7
2   11 5
3   11 13
4   13 11
結果 3 1
System Record 296 -2
  譚永達 TAM WING TAT VICTOR 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 6
2   10 12
3   11 2
4   12 10
結果 3 1
System Record 296 -4
  倫梓楓 LUN TSZ FUNG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   8 11
2   11 9
3   7 11
4   8 11
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 338
  黃智鴻 WONG BRIAN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   13 15
2   11 9
3   6 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 618
  羅啟泓 LAW KAI WANG 李梓灝 LEE TSZ HO
  棄權  
System Record 767
  譚皓昀 TAM HO WAN BOWEN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   7 11
2   6 11
3   10 12
結果 0 3
System Record 842
  李梓灝 LEE TSZ HO 林英銳 LIN YING JUI
1   4 11
2   3 11
3   4 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2012
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 277
  張文俊 CHEUNG MAN CHUN 李梓灝 LEE TSZ HO
1   2 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 483
  黎棋深 LAI KEI SUM 李梓灝 LEE TSZ HO
1   3 11
2   10 12
3   8 11
結果 0 3
System Record 586
  麥瀚升 MAK HON SING 李梓灝 LEE TSZ HO
    棄權

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2012
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 35
  李梓灝 LEE TSZ HO 陳嘉樂 CHAN KA LOK
1   11 2
2   12 10
3   11 8
結果 3 0
System Record 84 Round of 64
  鄧永康 TANG WING HONG 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 8
2   11 7
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 90
  李梓灝 LEE TSZ HO 袁景文 YUEN KING MAN
    棄權
System Record 324
  李梓灝 LEE TSZ HO 黃梓鋒 WONG TSZ FUNG
1   12 10
2   11 5
3   8 11
4   11 8
結果 3 1
System Record 528
  吳兆騏 NG SIU KI 李梓灝 LEE TSZ HO
1   11 7
2   11 4
3   11 5
結果 3 0