Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2021
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -3
  丁少聰 TING SIU CHUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 7
2   4 11
3   15 17
4   11 6
5   8 11
結果 2 3
System Record 15 -3
  翁子鈞 YUNG TSZ KWAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   9 11
2   10 12
3   11 9
4   11 6
5   11 7
結果 3 2
System Record 23 -2
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 廖定謙 LIU TING HIM
1   10 12
2   8 11
3   13 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 23 -4
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 司徒敬倫 SZETO KING LUN
1   9 11
2   11 13
3   2 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2017
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 4 -2
  潘健豐 PUN KIN FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 8
2   11 3
3   11 8
結果 3 0
System Record 4 -5
  丁少聰 TING SIU CHUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   7 11
2   7 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 11 -1
  朱曉宇 CHU HIU YU 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 6
2   11 6
3   5 11
4   11 6
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2016
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 45 -2
  崔湛全 CHUI CHAM CHUEN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   9 11
2   11 6
3   13 11
4   6 11
5   11 6
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2015
項目:   Mens Team A 男子甲組團體
System Record 4 -1
  關文皓 KWAN MAN HO 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 6
2   11 6
3   5 11
4   11 6
結果 3 1
System Record 12 -3
  譚璟豊 TAM KING FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   7 11
2   11 6
3   4 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 19 -2
  吳柏男 NG PAK NAM 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 9
2   5 11
3   11 8
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2015
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 10
  楊沛霖 YEUNG PUI LAM 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 8
2   11 7
3   11 3
結果 3 0
System Record 11
  胡振康 WU CHUN HONG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 13
2   11 7
3   11 8
4   11 3
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2014
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 9 -3
  陳少峰 CHAN SIU FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   6 11
2   10 12
3   11 9
4   4 11
結果 1 3
System Record 18 -3
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 盧曉傑 LO HIU KIT
1   11 9
2   11 8
3   8 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 28 -3 Quarter Final
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李朗軒 LEE LONG HIN
1   8 11
2   14 12
3   12 14
4   9 11
結果 1 3
System Record 30 -3 Semi Final
  譚璟豊 TAM KING FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 5
2   11 4
3   4 11
4   11 9
結果 3 1
System Record 31 -3 Third Place
  趙英良 CHIU YING LEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   10 12
2   5 11
3   6 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2014
項目:   Mens A Single's 男子甲組
System Record 10
  張彥陶 CHEUNG YIN TO 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 5
2   12 10
3   8 11
4   14 16
5   11 9
結果 3 2
System Record 11
  李漢銘 LI HON MING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 7
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2013
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 8 -2
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 9
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 8 -4
  朱振宗 CHU CHUN CHUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   9 11
2   14 12
3   11 9
4   11 6
結果 3 1
System Record 16 -2
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 張運洹 CHEUNG WAN WUN
1   11 5
2   11 5
3   11 5
結果 3 0
System Record 23 -2
  陳霆軒 CHAN TING HIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 8
2   11 7
3   5 11
4   11 2
結果 3 1
System Record 23 -4
  吳嘉倫 NG KA LUN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 6
2   8 11
3   5 11
4   12 10
5   11 9
結果 3 2
System Record 30 -1
  馬子迅 MA TSZ SHUN JASON 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   7 11
2   11 13
3   11 5
4   11 9
5   11 8
結果 3 2
System Record 30 -5
  簡偉謙 KAN WAI HIM 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   8 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2013
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 66 -5
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李晉鏗 LEE CHUN HANG
1   11 6
2   11 6
3   11 4
結果 3 0
System Record 73 -1
  孔軍凱 HUNG DARYL 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 9
2   11 13
3   11 5
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2012
項目:   Mens Team B 男子乙組團體
System Record 2 -2
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 鄧智軒 TANG CHI HIN
1   4 11
2   11 8
3   8 11
4   7 11
結果 1 3
System Record 2 -4
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蔡家瑋 TSOI KA WAI
1   6 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 18 -3
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 麥瀚升 MAK HON SING
1   11 8
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 29 -3
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 譚立恆 TAM RYAN LAP-HENG
1   11 7
2   11 8
3   13 15
4   12 10
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Table Tennis Association Cup 乒總盃 2012
項目:   Silver Plate 銀碟組
System Record 40 -1
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李浩賢 LEE HO YIN
1   11 9
2   11 7
3   11 4
結果 3 0
System Record 59 -1
  關文皓 KWAN MAN HO 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 13
2   5 11
3   11 5
4   11 13
結果 1 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2012
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 22 Round of 64
  關嘉聲 KWAN KA SING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
  棄權  
System Record 45 Round of 32
  孔軍凱 HUNG DARYL 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 4
2   13 11
3   11 8
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2011
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 12 -3
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳焯杰 CHAN CHEUK KIT, KELVIN
1   11 6
2   8 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1
System Record 20 -3
  劉栢偉 LAU PAK WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   14 12
2   9 11
3   11 9
4   11 7
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 93
  王國明 WONG KWOK MING
羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
邱仲琳 YAU CHUNG LAM
郭官耀 KWOK KWUN YIU
1   11 2
2   11 8
3   14 12
結果 3 0
System Record 137 Round of 64
  王國明 WONG KWOK MING
羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
麥子謙 MAK TZE HIM
李逸軒 LEE YAT HIN
1   16 14
2   7 11
3   6 11
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2010
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 5 -1
  陳杰 CHEN JIE 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   8 11
2   11 5
3   13 11
4   12 10
結果 3 1
System Record 13 -2
  杜俊彥 DOO ZOEN JIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   7 11
2   8 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 13 -4
  李一聞 LEE YAT MAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 4
2   11 9
3   11 9
結果 3 0
System Record 21 -1
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 王智弘 WONG CHI WANG EDWIN
1   15 13
2   7 11
3   12 14
4   11 9
5   8 11
結果 2 3
System Record 21 -4
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 梁二仁 LEUNG YEE YAN
1   11 8
2   14 12
3   13 15
4   10 12
5   6 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2009
項目:   Boys Team A 男子團體A組
System Record 6 -1
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
1   11 6
2   6 11
3   7 11
4   9 11
結果 1 3
System Record 14 -1
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 丘鋒元 YAU FUNG YUEN
1   11 8
2   8 11
3   11 3
4   9 11
5   11 5
結果 3 2
System Record 14 -4
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 崔湛全 CHUI CHAM CHUEN
1   11 13
2   10 12
3   11 9
4   12 10
5   11 7
結果 3 2
System Record 21 -2
  羅浩鋒 LOW HO FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 8
2   11 7
3   6 11
4   8 11
5   8 11
結果 2 3
System Record 21 -4
  林兆恒 LAM SIU HANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   12 10
2   9 11
3   11 3
4   11 2
結果 3 1
System Record 31 -2 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
1   11 9
2   11 9
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2009
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 50 Round of 64
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 林浚鏗 LAM TSUN HANG JONATHON
1   9 11
2   11 7
3   11 8
4   11 7
結果 3 1
System Record 67 Round of 32
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黃鎮廷 WONG CHUN TING
1   8 11
2   7 11
3   11 9
4   10 12
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2008
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 5
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黃志遠 WONG CHI YUEN
結果 3 2

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2008
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 3
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 岑俊賢 SHUM CHUN YIN
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2007
項目:   Boys Team B 男子團體B組
System Record 10
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 何劍華 HO KIM WA, HENRY
結果 3 1
System Record 28
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 高永洋 KO WING YEUNG
結果 3 0
System Record 55
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 劉漢琛 LAU HON SUM
結果 1 3
System Record 71
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李家駒 LEE KA KUI
結果 3 1
System Record 73
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 符杰禧 FU KIT HEI
結果 3 0
System Record 95
  陳杰 CHEN JIE 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 99
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 阮浩軒 YUEN HO HIN
結果 0 3
System Record 101
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳沛霖 CHAN PUI LAM ANGUS
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2007
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 78
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李世翹 LI SAI KIU
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2007
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 46
  何嘉盛 HO KA SING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 54
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 0 3
System Record 59
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黃思浩 WONG SZE HO
結果 3 0
System Record 76
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黃鎮廷 WONG CHUN TING
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2007
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 64
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳竑安 CHAN WANG ON, JACKY
結果 3 1
System Record 86
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 鍾健明 CHUNG KIN MING
結果 3 0
System Record 97
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 羅浚龍 LAW TSUN LUNG ALFRED
結果 3 1
System Record 102
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1
System Record 107
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳韶星 CHAN SIU SING
結果 3 0
System Record 109
  張溢豐 CHEUNG YAT FUNG, JOHNNY 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2006
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 472
  許津傑 HUI CHUN KIT 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 547
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳家威 CHAN GARVIN G. W.
結果 3 0
System Record 946
  吳彥樂 NG YIN LOK, RAPHAEL 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 1007
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 梁二仁 LEUNG YEE YAN
結果 0 3
System Record 1010
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 吳嘉倫 NG KA LUN
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2006
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 60
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黃鎮廷 WONG CHUN TING
結果 3 1
System Record 200
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蔡沛華 CHOI PUI WAH
結果 3 0
System Record 254
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH
結果 3 1
System Record 347
  葉泳樞 YIP WING SHU 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 2 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2006
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 15
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 周瑩 CHOW YING
結果 3 0
System Record 68
  陳梓彥 CHAN TSZ YIN, KING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 122
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 邱瑞芝 YAU SHUI CHI
結果 3 1
System Record 149
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 梁惠泓 LEUNG HUI HONG
結果 3 1
System Record 162
  梁東發 LEUNG TUNG FAT 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2006
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 98
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 熊卓穎 HUNG CHEUK WING
結果 3 0
System Record 107
  文健威 MAN KIN WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 109
  張智揚 CHEUNG CHI YEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 114
  吳子軒 NG TSZ HIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 116
  許駿傑 HUI CHUN KIT 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 128
  潘健豐 PUN KIN FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2005
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 141
  何曜宏 HO YIU WANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 200
  張頌威 CHEUNG CHUNG WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 225
  趙善能 CHIU SIN NANG, FREDERICK 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 258
  馮健邦 FUNG KIN PONG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2005
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 35
  李一聞 LEE YAT MAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2005
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 749
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 何卓業 HO CHEUK YIP
結果 3 0
System Record 810
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 張君朗 CHEUNG BORIS
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys Team E 男子團體E組
System Record 21
  李銘業 LEE MING YIP 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0
System Record 28
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳倬軒 CHAN CHEUK HIN
結果 3 0
System Record 31
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 梁浩駿 LEUNG HO CHUN
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2005
項目:   Boys E Single's 男子戊組
System Record 14
  陳景希 CHAN KING HEI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 58
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 方狄祺 FONG TIK KI
結果 3 0
System Record 85
  王德龍 WONG TAK LUNG VICTOR 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2005
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 28
  鄧宇晞 TANG YU HEI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2004
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 216
  刁柏鶴 DIU PAK HOK 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 721
  周啟年 CHAU KAI NIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 2 3
System Record 723
  廖瑞安 LIU SHUI ON 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 2 3
System Record 790
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
結果 1 3
System Record 792
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
結果 1 3
System Record 795
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 馬豪海 MA HO HOI SUN
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Cup 香港盃 2004
項目:   Team Event 團體賽事
System Record 16
  司徒健敏 SETO KIN MAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2
System Record 151
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 湯永恩 TONG WING YAN, TOMMY
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2004
項目:   Boys B Single's 男子B單打
System Record 121
  江嘉龍 GONG KA LUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 161
  黃思浩 WONG SZE HO 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 181
  鄺瑞中 KWONG SUI CHUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2004
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 73
  黃宇軒 WONG YU HIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 78
  馬嘉希 MA KA HEI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 116
  李忠謙 LI CHUNG HIM SAMUEL 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0
System Record 123
  陳駿 CHAN CHUN GARY 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 125
  龍之珩 LUNG CHI HANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2
System Record 131
  劉奕亨 LAU YIK HANG, DEREK 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 135
  李家偉 LEE KA WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2004
項目:   Boys A Single's 男子A單打
System Record 1
  盧國昌 LO KWOK CHEONG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2003
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 99
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳介純 CHAN KAI SHUN
結果 3 1
System Record 118
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 陳健聰 CHAN KIN CHUNG
結果 3 0

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2003
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 33
  王梓峰 WONG CHEE FUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
  棄權 棄權
System Record 92
  吳子澄 NG TSZ CHING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 129
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 梁嘉寶 LEUNG KA PO
結果 3 0
System Record 147
  關文德 KWAN MAN TAK 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 156
  馮汝聰 FUNG YU CHUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2003
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 361
  林秉正 LAM PING CHING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 536
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 池偉健 CHI WAI KIN
結果 3 1
System Record 623
  李顯衡 LI HIN HANG BRIAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 2
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 林潤華 LAM YUN WAH
結果 3 0
System Record 10
  周子維 CHOW TSZ WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 23
  林俊強 LAM CHUN KEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 27
  黃守言 WONG SAU YIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 29
  李冠毅 LI KWUN NGAI, VINCENT 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0
System Record 178
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2003
項目:   Boys D Single's 男子D單打
System Record 33
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 徐傑鋒 CHUI KIT FUNG
結果 3 0
System Record 85
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李銘業 LEE MING YIP
結果 3 0
System Record 111
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 蕭穎霖 SIU WING LAM
結果 3 0
System Record 124
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 李志潔 LEE CHI KIT
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2003
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 105
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 鄭育林 CHENG YUK LAM
  棄權 棄權
System Record 413
  吳岳豐 NG NGOK FONG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
  棄權 棄權
System Record 577
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 劉耀祖 LAU YIU CHO
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2002
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 346
  麥國良 MAK KWOK LEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 348
  林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 391
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 林頌明 LAM CHUNG MING
結果 0 3
System Record 394
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 文少傑 MAN SIU KIT
結果 3 2
System Record 657
  廖福明 LIU FUK MING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1

賽事:   FOS 體育節乒乓同樂賽 體育節乒乓同樂賽 2002
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 89
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 劉博逸 LAU POK YAT
  棄權 棄權

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2002
項目:   Secondary Boys Single's 男子中學組
System Record 258
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 彭諾賢 PANG NOK YIN
  棄權 棄權
System Record 409
  李顯舜 LI HIN SHUN, HINSON 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 165
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 余柏行 YU PAK HANG
結果 3 0
System Record 271
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 莊偉德 CHONG WAI TAK
結果 3 0
System Record 324
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 郭瑞晟 KWOK COLIN RUISHENG
結果 3 0
System Record 350
  陳浩文 CHAN HO MAN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 363
  徐昊洋 TSUI HO YEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 370
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 吳瑋豐 NG WAI FUNG
結果 3 2
System Record 376
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2
System Record 379
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 胡卓彥 WU CHEUK YIN
結果 0 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2002
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 404
  陳潤恒 CHAN YUN HANG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2002
項目:   Boys Single's 男子組
System Record 388
  蘇驥威 SO KEI WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 3
System Record 578
  李子隆 LEE TZE LUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 3
System Record 686
  王清強 WONG CHING KEUNG 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Teams Event) 全港公開乒乓球團體錦標賽 2001
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 501
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 廖家輝 LIU KA FAI
結果 3 1
System Record 683
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 方宜誠 FONG YI SING
結果 1 3
System Record 686
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 耿雷 LUI KANG
結果 1 3

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys C Single's 男子C單打
System Record 124
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 鍾智聰 CHUNG CHI CHUNG
結果 2 0
System Record 274
  蔡展程 CHOI CHIN CHING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 361
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 林子健 LAM TZE KIN
結果 2 0
System Record 404
  陳韶星 CHAN SIU SING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 2 1

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team C 男子團體C組
System Record 89
  蕭仲材 SIU CHUNG CHOI, ARNOLD 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 91
  馬銘賢 MA MING YIN, JUSTIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 97
  譚天慧 TAM KEVIN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 101
  阮欣浚 YUEN YAN CHUN 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 2 1
System Record 363
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 黎至豐 LAI CHEE FUNG, CALVIN
結果 2 0
System Record 366
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO 周焯煒 CHOW CHEUK WAI
結果 0 2

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2001
項目:   Boys Team D 男子團體D組
System Record 5
  何威 HO WAI 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 1 2
System Record 7
  姚偉濤 YIU WAI TO 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 31
  羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2
System Record 33
  謝偉明 TSE WAI MING 羅尚然 LO SHEUNG YIN, LEO
結果 0 2