Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Girls U15 Doubles 女子 U15 組雙打
System Record 25 Round of 64
  林心妍 LAM SUM YIN
鄂寜楚格 E NING CHO KAK
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
  棄權  
System Record 44 Round of 32
  譚沚詠 TAM CHI WING BERNICE
林沛珊 LIN PUI SHAN
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
1   9 11
2   8 11
結果 0 2
System Record 54 Round of 16
  曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
張靖晞 CHEUNG CHING HEI CAYLEE
劉恩晴 LAU YAN CHING
1   11 7
2   9 11
3   11 8
4   8 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 59 Quarter Final
  曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
阮芯諾 YUEN SUM LOK
方紫喬 FONG TSZ KIU
1   5 11
2   7 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 67
  曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
梁凱晴 LEUNG HOI CHING
李芷晴 LI TSZ CHING
1   8 11
2   11 8
3   11 6
4   11 6
結果 3 1
System Record 100 Round of 64
  曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
江芷林 KONG TSZ LAM
黃凱彤 WONG HOI TUNG
1   6 11
2   6 11
3   10 12
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 1
  李佩珊 LEE PUI SHAN BONNIE
關洛琳 KWAN LOK LAM
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
1   7 11
2   11 7
3   4 11
4   11 8
5   9 11
結果 2 3
System Record 41 Round of 64
  江芷林 KONG TSZ LAM
黃凱彤 WONG HOI TUNG
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
1   11 2
2   11 7
3   11 5
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2023
項目:   Girls U15 Doubles 女子 U15 組雙打
System Record 21 Round of 32
  殷子晴 YAN TSZ CHING
陳僖 CHAN XI PHOEBE
曾芷靖 TSANG TSZ CHING
龐雅之 PONG NGA CHI
1   11 8
2   11 8
結果 2 0