Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 107
  余志江 YU CHI KONG
劉錦祥 LAU KAM CHEUNG
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   5 11
2   8 11
3   12 10
4   4 11
結果 1 3
System Record 148 Round of 64
  梁振聲 LEUNG CHUN SING
冼建華 SIN KIN WA
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   4 11
2   5 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 169 Round of 32
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   9 11
2   10 12
3   6 11
結果 0 3

賽事:   All Schools Championships 恒生學界盃 2011
項目:   Primary Boys Double's 男子小學組雙打
System Record 45 Round of 64
  范珈陌 FAN KA MAK
姚鈞浩 YIU KWAN HO
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   7 11
2   2 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 71 Round of 32
  何浩瑋 HO HO WAI
鄭冬日 CHENG TUNG YAT
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   6 11
2   6 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 84 Round of 16
  傅恩濤 PO YAN TO
蔡富麒 CHOY FU KI ANSON
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   9 11
2   8 11
3   8 11
結果 0 3
System Record 91 Quarter Final
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
袁偉仁 YUEN WAI YAN
黃小龍 WONG SIU LUNG
1   11 9
2   11 9
3   12 10
結果 3 0
System Record 94 Semi Final
  楊本上 YEUNG PUN SHEUNG RICKY
楊甯 YEUNG NING RICHARD
蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
1   7 11
2   11 8
3   11 5
4   7 11
5   9 11
結果 2 3
System Record 97 Final
  蔡棹鈞 CHOI CHEUK KWAN
李沛霖 LI PUI LAM
王浩軒 WONG HO HIN
王啟仁 WONG KAI YAN
1   7 11
2   3 11
3   9 11
結果 0 3