Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2024
項目:   Girls U15 Doubles 女子 U15 組雙打
System Record 3 Round of 64
  程恩琦 CHENG ENQI
吳㪫阡 NG YUI CHIN VENUS
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   2 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 33 Round of 32
  譚雅媛 TAM NGA WUN KARINA
陳彥彤 CHAN YIN TUNG
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   6 11
2   2 11
結果 0 2
System Record 48 Round of 16
  龐雅文 PONG NGA MAN
李梓維 LEE TSZ WAI
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   11 5
2   11 5
3   11 6
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 8
  鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
沈曉雯 SUM HIU MAN
熊泳欣 HUNG WING YAN
1   11 7
2   11 5
3   11 3
結果 3 0
System Record 70 Round of 64
  何杏嬌 HO HANG KIU
黎晗 LAI HAM
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   11 7
2   9 11
3   11 5
4   11 8
結果 3 1

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Womens Doubles 女子雙打
System Record 50 Round of 64
  譚可兒 TAM HO YI
祝珺瑋 ZHU JUNWEI
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   7 11
2   9 11
3   11 6
4   9 11
結果 1 3
System Record 77 Round of 32
  周蔚洋 CHOW WAI YEUNG
吳穎祺 NG WING KEI
鄧欣翹 TANG YAN KIU
耿悅 KANG YUET
1   12 10
2   11 6
3   11 6
結果 3 0