Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 52
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
李天朗 LEE TIN LONG
陳嚮名 CHAN HERMAN HEUNG MING
    棄權
System Record 135
  孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 4
2   11 7
3   11 4
結果 3 0

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 42
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
陳子森 CHAN TSZ SUM SAM
李瀚林 LEE HON LAM
    棄權
System Record 129
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
趙宗禮 CHIU CHUNG LAI
明智健 MING CHI KIN
1   11 7
2   11 1
3   11 9
結果 3 0
System Record 180 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
羅銳強 LAW YUI KEUNG
關文德 KWAN MAN TAK
1   11 7
2   11 7
3   11 9
結果 3 0
System Record 205 Round of 32
  蘇倬民 SO CHEUK MAN
池承澤 CHI SHING CHAK
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   9 11
2   11 9
3   11 9
4   8 11
5   10 12
結果 2 3
System Record 218 Round of 16
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
鮑奕文 PAU YIK MAN
劉縉諾 LAU CHUN NOK
1   5 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 98
  朱凱民 CHU HOI MAN
易晉 YIK CHUN
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 5
2   11 8
3   15 13
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 59
  MYERS MYERS JAY TAN 曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 180
  陳永豪 CHAN WING HO
鄭明斌 CHENG MING BUN FRANCIS
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   6 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 241 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
賀方正 HO FOR CHIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   5 11
2   9 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 21
  黎俊偉 LAI CHUN WAI ROGER
林英銳 LIN YING JUI
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
  棄權  
System Record 120
  馮俊琛 FUNG CHUN SUM
馮俊瑋 FUNG CHUN WAI
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   13 11
2   5 11
3   11 6
4   9 11
5   7 11
結果 2 3
System Record 203
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
張志強 CHEUNG CHI KEUNG
林呂榮 LAM CHUNG LUIS VEN
1   11 4
2   11 9
3   11 5
結果 3 0
System Record 244 Round of 64
  梁譽軒 LEUNG YU HIN
伍煒業 NG WAI YIP
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 8
2   11 7
3   11 2
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 89
  施穎亨 SHIH WING HANG
劉縉諾 LAU CHUN NOK
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   9 11
2   11 9
3   11 8
4   6 11
5   11 13
結果 2 3
System Record 170
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
陳俊熹 CHAN TSUN HEI ANGUS
藍昊熙 LAM HO HEI
1   11 6
2   14 12
3   11 3
結果 3 0
System Record 211 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
1   8 11
2   9 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2017
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 32
  彭家俊 PANG KA CHUN
郭志雲 KWOK CHI WAN
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
  棄權  
System Record 114
  羅章藝 LAW CHEUNG NGAI
林靖杰 LIN JING JIE
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 5
2   6 11
3   5 11
4   4 11
結果 1 3
System Record 167 Round of 64
  唐逸陽 TONG TOBBY YET-YEUNG
高晉熹 KO CHUN HEI HARRISON
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   8 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 194 Round of 32
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
方漢平 FONG HON PING
鄭文邦 CHENG MAN BONG JAMES
1   11 4
2   11 8
3   11 7
結果 3 0
System Record 207 Round of 16
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 8
2   11 9
3   11 2
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2016
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 26
  許鉞 XU YUE
詹朗天 CHIM LONG TIN
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   8 11
2   8 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 110
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
葉豐 YIP FUNG
賴冠仁 LAI KWUN YAN
1   11 6
2   11 3
3   11 5
結果 3 0
System Record 165 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
吳韋霆 NG WAI TING
李澤浩 LI CHAK HO
1   11 7
2   11 6
3   11 6
結果 3 0
System Record 192 Round of 32
  吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 8
2   9 11
3   11 8
4   11 9
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2015
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 11
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
李銘澤 LEE MING CHAK
陳順南 CHAN SHUN NAM
    棄權
System Record 96
  張彥陶 CHEUNG YIN TO
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   9 11
2   11 8
3   11 4
4   13 11
結果 3 1

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2013
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 58
  鄭漢波 CHENG HON BOR
葉錦堂 YIP KAM TONG
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
  棄權  
System Record 121
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
鄭賢淳 CHENG YIN SHUN, JOHNNY
楊俊輝 YEUNG CHUN FAI
1   11 5
2   11 4
3   11 5
結果 3 0
System Record 155 Round of 64
  陳上珩 CHEN TREVOR
梁哲維 LEUNG CHIT WAI
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   7 11
2   11 3
3   11 5
4   7 11
5   17 19
結果 2 3
System Record 172 Round of 32
  林奕希 LAM YIK HEI, HENRY
張昱傑 CHEUNG YUK KIT
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   5 11
2   11 9
3   3 11
4   6 11
結果 1 3
System Record 181 Round of 16
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
關文皓 KWAN MAN HO
李一聞 LEE YAT MAN
1   10 12
2   11 8
3   8 11
4   13 15
結果 1 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2012
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 19
  陳富榮 CHAN FU WING
林欣榮 LAM YAN WING
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
  棄權  
System Record 91
  李忠僖 LI CHUNG HEI ENOCH
鄭楚峰 CHENG CHOR FUNG
曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
1   11 4
2   11 8
3   11 7
結果 3 0

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 95
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
陳文浩 CHAN MAN HO
林芳燕 LAM FONG YIN
1   11 8
2   11 9
3   6 11
4   6 11
5   7 11
結果 2 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2010
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 74
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
尤偉海 YAU WAI HOI
王曉鋒 WONG HIU FUNG
1   13 11
2   11 9
3   13 15
4   11 8
結果 3 1
System Record 127 Round of 64
  曾浩文 TSANG HO MAN
馮偉傑 FUNG WAI KIT
孔繁儁 HUNG FAN TSUN FRANCIS
孔繁傑 HUNG FAN KIT FRANKIE
1   4 11
2   7 11
3   9 11
結果 0 3