Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2024
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 74
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
黃立俊 WONG LAP CHUN
李沛霖 LI PUI LAM
1   11 6
2   11 5
3   11 6
結果 3 0
System Record 148
  翁梓軒 YUNG TSZ HIN
周塏燊 CHOW HOI SUN HAYSON
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   6 11
2   7 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 189 Round of 64
  貝嘉豪 PUI KA HO
林浩 LAM HO
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
  棄權  
System Record 210 Round of 32
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   6 11
2   4 11
3   8 11
結果 0 3

賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 85
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
吳棓傑 NG PUI KIT
藍心聰 LAM SUM CHUNG
    棄權
System Record 155
  陳文浩 CHAN MAN HO
謝偉強 TSE WAI KEUNG
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   5 11
2   6 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 193 Round of 64
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
劉家明 LAU KA MING
張晧德 CHEUNG HO TAK
1   11 2
2   11 5
3   11 1
結果 3 0
System Record 212 Round of 32
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
甘家安 KAM KA ON
吳瑋豐 NG WAI FUNG
1   11 7
2   11 9
3   11 8
結果 3 0
System Record 221 Round of 16
  劉綺晨 LAU YI SUN EDEN
王昀希 WONG WAN HEI
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   11 8
2   11 8
3   11 9
結果 3 0

賽事:   Youth Table Tennis Championships 全港公開青少年乒乓球錦標賽 2011
項目:   Boys Double's 男子雙打
System Record 31 Round of 64
  吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
陳偉傑 CHAN WAI KIT
吳穎奇 NG WING KI
1   12 10
2   11 6
3   11 7
結果 3 0
System Record 48 Round of 32
  趙家安 CHIU KA ON
施展裕 SZE CHIN YU
吳卓軒 NG CHEUK HIN
嚴浩楠 YIM HO NAM RYAN
1   6 11
2   11 8
3   11 7
4   11 9
結果 3 1