Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Ranking Championships 全港公開乒乓球排名錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 135
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
劉駿熙 LAU ALVIN CHUN HEI
林星肇 LAM SING SIU
1   13 11
2   11 8
3   11 13
4   7 11
5   11 8
結果 3 2
System Record 183 Round of 64
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
卓建南 TOH KIAN LAM
余志江 YU CHI KONG
1   10 12
2   14 12
3   11 8
4   11 8
結果 3 1
System Record 207 Round of 32
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
譚朗聰 TAM LONG CHUNG
溫保庭 WAN PO TING
1   10 12
2   5 11
3   11 8
4   11 7
5   11 7
結果 3 2
System Record 219 Round of 16
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
林志濤 LAM CHI TO
阮浩軒 YUEN HO HIN
1   11 3
2   11 4
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 225 Quarter Final
  賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
  棄權  

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2023
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 112
  范珏斌 FAN KOK PAN JUSTIN
李浩然 LEE HO YIN
賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
1   8 11
2   5 11
3   9 11
結果 0 3
System Record 156 Round of 64
  黃雋譽 WONG CHUN YU
沈家齊 SUM KA CHAI
賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
1   0 11
2   5 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 178 Round of 32
  曹子浩 TSO TZE HO
葉浚銘 YIP TSUN MING, OSCAR
賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
1   2 11
2   8 11
3   4 11
結果 0 3
System Record 189 Round of 16
  張宇傑 CHEUNG YU KIT
梁俊豪 LEUNG CHUN HO, EDDIE
賀方正 HO FOR CHIN
呂定龍 LUI TING LUNG
1   11 6
2   14 12
3   11 9
結果 3 0