Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2020
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 88
  陳昌宏 CHAN CHEONG WANG
吳煒彤 NG WAI TUNG
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   7 11
2   5 11
3   2 11
結果 0 3
System Record 124 Round of 64
  潘澤興 POON CHAK HING
潘安琪 POON ON KI
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   8 11
2   4 11
3   3 11
結果 0 3
System Record 142 Round of 32
  關俊賢 KWAN CHUN YIN KENNY
LU YOUNI LU YOUNI
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   6 11
2   4 11
3   7 11
結果 0 3
System Record 151 Round of 16
  蔡俊杰 CHOY CHUN KIT PRINCE
江芷林 KONG TSZ LAM
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   7 11
2   14 12
3   6 11
4   11 9
5   13 11
結果 3 2

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mixed Double's 混合雙打
System Record 58
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
陳霆軒 CHAN TING HIN
陳卓婷 CHAN CHEUK TING
    棄權
System Record 110 Round of 64
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
陳浩源 CHAN HO YUEN RAYSON
林文悅 LAM MAN YUET
1   8 11
2   11 8
3   12 10
4   11 6
結果 3 1
System Record 136 Round of 32
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
李浩賢 LEE HO YIN
陳倩欣 CHAN SIN YAN
1   11 4
2   11 13
3   11 6
4   11 5
結果 3 1
System Record 149 Round of 16
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
陳顥樺 CHAN BALDWIN HO WAH
嚴浩晴 YENN HO CHING
1   11 9
2   11 9
3   13 11
結果 3 0
System Record 155 Quarter Final
  于諾 YU NOK
羅芷君 LO TSZ KWAN
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   10 12
2   9 11
3   5 11
結果 0 3
System Record 158 Semi Final
  潘逸 POON YAT
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
1   9 11
2   11 5
3   7 11
4   11 3
5   4 11
結果 2 3
System Record 160 Final
  鄧凱仁 TANG HOI YEN
許煒 HUI WAI PHOEBE
吳詠琳 NG WING LAM
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   11 9
2   5 11
3   5 11
4   4 11
結果 1 3