Your browser doesn’t support the object tag.
主頁 > 註冊球員資訊 > 球員資料搜尋
 
1. 2008或以前之所有賽事,棄權者均以負0:3顯示。
2. 而有關雙棄權之賽事,有可能因應舊有計分系統而顯示某一方為負0:3,但賽事成績實質為雙棄權,雙方皆會被扣分,敬請留意。
3. 團體賽事只會顯示單打場次賽果,而成績則會以團體總成績顯示。

  

  
賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2019
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 140
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
黃曉峰 WONG HIU FUNG
郭浩饒 KWOK HO YIU
    棄權
System Record 213
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
郭世榮 KWOK SAI WING
胡振康 WU CHUN HONG
1   11 5
2   11 6
3   12 10
結果 3 0
System Record 249 Round of 64
  鄭逸民 CHENG YAT MAN
楊劍 YANG JIAN
呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   11 9
2   4 11
3   9 11
4   3 11
結果 1 3
System Record 267 Round of 32
  鄧晋銘 TANG CHUN MING
王嘉葦 WONG KA WAI
呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   11 9
2   6 11
3   8 11
4   8 11
結果 1 3
System Record 276 Round of 16
  吳瑋豐 NG WAI FUNG
蔡鎮滔 CHOI CHUN TAO, BONIC
呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
1   10 12
2   9 11
3   6 11
結果 0 3
System Record 281 Quarter Final
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
林兆恒 LAM SIU HANG
吳柏男 NG PAK NAM
1   11 13
2   8 11
3   3 11
結果 0 3

賽事:   Hong Kong Open (Individual Event) 全港公開乒乓球單項錦標賽 2018
項目:   Mens Double's 男子雙打
System Record 16
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
曾湋皓 TSANG WEI HAO
張瑞謙 CHEUNG SUI HIM
    棄權
System Record 132
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
蔣敬倫 CHEUNG KING LUN
陳建中 CHAN KIN CHUNG
1   11 8
2   11 2
3   9 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 192 Round of 64
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
鄧啟恆 TANG KAI HANG
張志豪 CHEUNG CHI HO
1   13 11
2   11 2
3   8 11
4   11 7
結果 3 1
System Record 222 Round of 32
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
吳哲鋒 NG CHIT FUNG
陳晉生 CHAN CHUN SANG
1   8 11
2   4 11
3   11 9
4   11 6
5   11 5
結果 3 2
System Record 237 Round of 16
  呂定龍 LUI TING LUNG
嚴文焯 YIM MAN CHEUK
阮浩軒 YUEN HO HIN
洪振軒 HUNG CHUN HIN, EDWIN
1   11 9
2   17 15
3   9 11
4   7 11
5   9 11
結果 2 3